دفعات بازدید: 3476 بار

چهارشنبه، 13 شهريور 1392

پرسش و پاسخ هایی در مورد چاپ 2

پرسش و پاسخ هایی در مورد چاپ 2

سوال: (Gray Component Replacement) GCR ‌به ‌چه ‌صورت ‌عمل ‌می ‌کند؟

سوال:

 (Gray Component Replacement) GCR ‌به ‌چه ‌صورت ‌عمل ‌می ‌کند؟

پاسخ:

GCRکه ‌به ‌معنای ‌جایگزینی ‌مولفه ‌خاکستری ‌است ‌به ‌این ‌صورت ‌عمل ‌می‌کند ‌که ‌در ‌مرحله ‌تفکیک ‌رنگ

‌(color separation)‌یا ‌تبدیل ‌‌ RGBبه ‌‌ CMYKبرای ‌تمامی ‌پیکسل‌های ‌تصویر ‌درصدی ‌مساوی ‌از ‌

سه ‌رنگ C، ‌‌ Mو ‌‌ Yبرداشته ‌شده ‌و ‌به ‌جای ‌آن ‌درصد ‌مناسبی ‌از ‌رنگ ‌مشکی ‌اضافه ‌می‌شود.

‌هر ‌دو ‌تکنیک ‌ UCRو ‌ GCRاز ‌بروز ‌مشکلاتی ‌که ‌بر ‌اثر ‌انتقال ‌حجم ‌زیاد ‌مرکب ‌بر ‌روی  ‌کاغذ ‌به ‌بار ‌می‌آید ‌(مثل ‌پشت ‌زنی) ‌جلوگیری ‌می‌کند. ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌ویژگی‌های ‌ترام ‌گذاری AM کدامند؟

پاسخ:

یک ‌شبکه ‌ترام‌گذاری ‌به ‌روش ‌‌ AMبا ‌چهار ‌ویژگی ‌مشخص ‌می‌شود ‌که ‌عبارتند ‌از: ‌درصد ‌ترام‌ها، ‌شکل ‌ترام‌ها، ‌زاویه‌ ‌ترام‌ها‌ ‌و ‌فراوانی ‌ترام‌ها.

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

درصد ‌ترام ‌ (dot percentage)‌چیست؟

پاسخ:

درصد ‌ترام ‌روشی ‌است ‌برای ‌توصیف ‌میزان ‌تراکم ‌ترام‌ها ‌بر ‌روی ‌سطحی ‌نظیر ‌فیلم، ‌پلیت ‌یا ‌کاغذ. ‌برای ‌اندازه‌گیری ‌دقیق ‌درصد ‌ترام ‌از ‌ابزاری

‌بنام ‌دنسیتومتراستفاده ‌می‌شود ‌که ‌برای ‌خواندن ‌درصد ‌ترام ‌فیلم، ‌پلیت ‌و ‌کاغذ ‌از ‌انواع ‌مختلف ‌آن ‌استفاده ‌می‌شود. ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌ترام‌ها ‌به ‌چه ‌اشکالی ‌هستند ‌و ‌موارد ‌استفاده ‌آنها ‌کدامند؟

پاسخ:

به ‌طور ‌کلی ‌در ‌چاپ ‌افست ‌از ‌سه ‌نوع ‌شکل ‌ترام ‌مربع، ‌بیضی ‌و ‌دایره ‌استفاده ‌می‌شود. ‌در ‌عمل ‌انتخاب ‌شکل ‌ترام ‌به ‌عوامل ‌مختلفی ‌نظیر ‌: ‌وضعیت ‌

تیرگی ‌و ‌روشنی ‌تصاویر ‌موجود ‌در ‌کارچاپی، ‌روش ‌چاپی ‌مورد ‌استفاده ‌و ‌جنس ‌ماده‌ ‌چاپ ‌شونده ‌بستگی ‌دارد.

ترام‌های ‌مربع ‌شکل ‌کاربرد ‌عمومی ‌دارند ‌چرا ‌که ‌به ‌کمک ‌آن ‌بازسازی ‌نرم ‌و ‌چشم‌نواز ‌تن‌ها ‌و ‌جزئیات ‌کار ‌امکان ‌پذیر ‌است. ‌کار ‌با ‌ترام‌های ‌بیضوی

‌در ‌شرایط ‌چاپی ‌حساس، ‌مشکل‌تر ‌است ‌زیرا ‌که ‌در ‌تصویر ‌تولید ‌زنجیره ‌می‌کنند. ‌ترام‌های ‌دایره‌ای ‌در ‌کل ‌بی‌دردسرترین ‌شکل ‌ترام ‌هستند ‌و ‌درحین ‌کار

‌با ‌آنها ‌کمتر ‌با ‌مشکل ‌چاقی ‌ترام ‌ (dot gain)‌مواجه  ‌می‌شویم.

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌برای ‌چاپ ‌روزنامه ‌چه ‌شکل ‌ترامی ‌مناسب‌تر ‌است؟

پاسخ:

از ‌آنجایی ‌که ‌در ‌چاپ ‌افست ‌رول ‌روزنامه ‌(coldset)‌غالبا ‌با ‌مشکل ‌چاقی ‌ترام ‌مواجهیم، ‌ترام‌های ‌دایره‌ای ‌شکل ‌انتخابی ‌مناسب ‌برای ‌چاپ ‌روزنامه ‌هستند

‌ ‌و ‌تا ‌حد ‌زیادی ‌این ‌مشکل ‌را ‌برای ‌

ما ‌حل ‌می‌کنند. ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌فراوانی‌ترام ‌ (screen ruling)‌چیست؟

پاسخ:

اصطلاح ‌فراوانی ‌ترام، ‌به ‌تعداد ‌ترام‌ها ‌در ‌واحد ‌طول ‌( ‌سانتیمتر ‌یا ‌اینچ) ‌گفته ‌می‌شود ‌و ‌واحد ‌آن ‌خط ‌بر ‌سانتیمتر ‌(lpc)‌یا ‌خط ‌بر ‌اینچ ‌ ‌(lpi)‌است. ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌ترام‌گذاری ‌ FMبر ‌چه ‌مبنایی ‌استوار ‌است؟

پاسخ:

ترام ‌گذاری ‌FMبر ‌تعیین ‌تعداد ‌نقاط ‌(ترام‌های) ‌لازم ‌برای ‌شبیه‌سازی ‌تن‌های ‌مختلف ‌استوار ‌است ‌که ‌به ‌طور ‌تصادفی ‌بر ‌روی ‌سطح ‌خروجی ‌منتقل ‌می‌شوند. ‌

این ‌ترام‌ها ‌بر ‌عکس ‌ترام‌گذاری ‌به ‌روش AM، ‌همگی ‌هم‌اندازه ‌بوده ‌ولی ‌فاصله ‌آنها ‌از ‌یکدیگر ‌به ‌طور ‌تصادفی ‌تغییر ‌می‌کند.

‌انتخاب ‌ترام‌گذاری ‌ FMبستگی ‌به ‌نوع ‌تصویر ‌و ‌ویژگی‌های ‌روش ‌چاپی ‌مورد ‌استفاده‌ دارد. ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

فشرده‌سازی ‌فایل‌های ‌گرافیکی ‌چه ‌فوائدی ‌دارد؟

پاسخ:

فشرده‌سازی ‌فایل‌ها ‌برای ‌کاهش ‌حجم ‌آنها ‌جهت ‌تسهیل ‌در ‌امر ‌نگهداری، ‌آرشیو ‌و ‌انتقال ‌آن‌ها ‌به ‌صورت ‌دیجیتال ‌به ‌کار ‌می‌رود. ‌بسیاری ‌از

‌فرمت‌های ‌فایلی ‌و ‌سیستم‌های ‌انتقال ‌داده‌ها ‌از ‌انواع

‌روش‌های ‌‌ lossyو losslessبرای ‌فشرده ‌سازی ‌اطلاعات ‌استفاده ‌می‌کنند ‌بدون ‌این‌که ‌کاربر ‌از ‌این ‌مساله ‌اطلاع ‌داشته ‌باشد.

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌چه ‌عواملی ‌در ‌دیدن ‌صحیح ‌رنگ‌ها ‌تاثیر ‌دارند؟

پاسخ:

رنگ ‌یک ‌شی ‌به ‌عوامل ‌مختلف ‌و ‌از ‌جمله: ‌رنگ ‌و ‌میزان ‌اشباع ‌منبع ‌نوری ‌که ‌شی ‌زیر ‌آن ‌دیده ‌می‌شود، ‌رنگ ‌نورهای ‌محیطی ‌اطراف ‌شی ‌و ‌وضعیت ‌

و ‌توانایی ‌چشم ‌بیننده ‌بستگی ‌دارد.

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

جهت ‌استاندارد ‌نگه ‌داشتن ‌نور ‌محیط ‌کار ‌برای ‌صحیح ‌دیدن ‌رنگ‌ها ‌در ‌مانیتور ‌رعایت ‌چه ‌مواردی ‌توصیه ‌می ‌شود؟

پاسخ:

در ‌حالت ‌کلی ‌ ‌سه ‌موضوع ‌باید ‌رعایت ‌شود:

1-‌ ‌هفته‌ای ‌یک ‌بار ‌کلیه‌ ‌سطوح ‌خنثی، ‌لامپ‌های ‌فلورسنت ‌و ‌سطوح ‌منعکس‌کننده‌ ‌نور ‌با ‌استفاده ‌از ‌موادی ‌که ‌به ‌این ‌سطوح ‌آسیب ‌نزند ‌تمیز ‌شوند.

2-‌ تمامی ‌نقاط ‌محل ‌نصب ‌و ‌مشاهده ‌تصاویر ‌باید ‌به ‌طور ‌منظم ‌برای ‌اطمینان ‌از ‌عدم ‌وجود ‌آلودگی، ‌چرک، ‌باقی ‌مانده‌ ‌نوارچسب ‌و ‌گرد ‌و ‌غبار ‌کنترل ‌شود. ‌

اگر ‌چنین ‌مواردی ‌دیده ‌شد ‌باید ‌بدون ‌آسیب ‌رساندن ‌به ‌سطوح ‌پاک ‌شوند.

3-‌ لامپ‌های ‌فلورسنت ‌باید ‌بعد ‌از ‌2000 ‌ساعت ‌کار ‌تعویض ‌شوند. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌معایب ‌استفاده ‌از ‌فیلم ‌عکاسی ‌به ‌عنوان ‌اورژینال ‌کار ‌چاپی ‌چیست؟

پاسخ:

آسیب ‌پذیری ‌نسبت ‌به ‌خش ‌و ‌گردوغبار،‌ ‌به ‌طور ‌مستقیم ‌قابل ‌استفاده ‌نبودن ‌در ‌مراحل ‌تولید ‌به ‌خاطر ‌دیجیتال ‌نبودن ‌و ‌کاهش ‌کیفیت ‌آن ‌به ‌مرور ‌زمان

‌از ‌مهمترین ‌معایب ‌فیلم ‌عکاسی ‌است. ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

مزایا ‌و ‌معایب ‌استفاده ‌از ‌فیلم‌های‌ 35 ‌میلی ‌متری ‌به ‌عنوان ‌اورژینال‌ کدامند؟

پاسخ:

با ‌اینکه ‌برای ‌تصاویر ‌معمولی ‌استفاده ‌از ‌فیلم‌های ‌35 ‌میلی‌متری ‌بسیار ‌متداول ‌است ‌و ‌این ‌امکان ‌وجود ‌دارد ‌که ‌پس ‌از ‌اسکن ‌تا ‌

بزرگ ‌نمایی ‌800% ‌ ‌ ‌یعنی ‌به ‌ابعاد ‌کاغذ ‌4 Aبرسیم ‌که ‌برای ‌غالب ‌مجله‌ها ‌و ‌کاربردهای ‌عمومی، ‌ابعاد ‌مناسبی ‌به ‌نظر ‌می‌رسد ‌اما:

1-توانایی ‌ثبت ‌جزئیات ‌در ‌فیلم‌های ‌35 ‌میلی‌متری ‌نسبت ‌به ‌فرمت‌های ‌بزرگتر ‌محدودتر ‌است ‌و ‌ابعاد ‌کوچک‌تر ‌مشکلات ‌بیشتری ‌را ‌می‌تواند ‌در ‌بر ‌داشته ‌باشد.

2-‌لمس ‌کردن ‌و ‌جابه‌جا ‌کردن ‌آنها ‌از ‌قاب ‌محافظ ‌(بدون ‌این‌که ‌آسیبی ‌به ‌فیلم‌ها ‌وارد ‌شود) ‌بسیار ‌مشکل ‌است.

3- با ‌توجه ‌به ‌این‌که ‌این ‌فیلم‌ها ‌به ‌بزرگنمایی ‌زیادی ‌احتیاج ‌دارند، ‌نواقصی ‌از ‌جمله ‌غبار، ‌خراش، ‌بافت‌های ‌اضافی ‌و ‌واضح ‌نبودن ‌تصویر ‌در ‌آنها ‌بیشتر ‌مشهود ‌می‌شود.

4-‌ این ‌فرمت ‌قادر ‌به ‌تامین ‌کیفیت ‌مناسب ‌برای ‌تصاویر ‌تبلیغاتی ‌بسیار ‌با ‌کیفیت ‌و ‌هر ‌تصویری ‌با ‌بافت ‌و ‌جزئیات ‌دقیق‌ ‌نیست.

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌اشکالاتی ‌که ‌اغلب ‌در ‌تصاویر ‌اورژینال ‌عکاسی ‌شده ‌وجود ‌دارند، ‌کدامند؟

پاسخ:

1- نوردهی ‌اشتباه‌

2-‌ خاکستری‌ ‌غیر ‌خنثی ‌یا ‌همان ‌وجود ‌سایه ‌رنگی ‌ (cast)‌در ‌تصویر

3-‌ ‌وجود ‌گرین ‌ (grain)‌یا ‌بافت ‌نقطه ‌نقطه‌ در ‌تصویر

4-عدم ‌وضوح

5-‌ ‌مشکلات ‌مربوط ‌به ‌رنگ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌اصطلاح ‌سایه‌ ‌رنگی ‌ (color cast)‌به ‌چه ‌معناست ‌و ‌بر ‌چند ‌نوع ‌است؟

پاسخ:

گرایش ‌رنگ‌های ‌یک ‌تصویر ‌به ‌رنگی ‌خاص ‌را ‌سایه ‌رنگی ‌ (color cast)‌می‌گویند ‌و ‌نظیر ‌حالتی ‌است ‌که ‌به ‌یک ‌تصویر ‌از ‌پشت ‌یک ‌فیلتر ‌رنگی ‌نگاه ‌شود. ‌در ‌اکثر ‌موارد ‌سایه ‌رنگی ‌ناچیز ‌بوده ‌و ‌تنها ‌در ‌نواحی ‌خاکستری ‌

تصویرقابل ‌تشخیص ‌است. ‌نوردهی ‌نادرست ‌در ‌موقع ‌عکاسی، ‌پردازش ‌نادرست ‌تصویر، ‌نگهداری ‌نادرست ‌فیلم‌ها ‌و ‌برخی ‌از ‌ویژگی‌های ‌محصول ‌می‌توانند

‌سبب ‌بروز ‌سایه ‌رنگی ‌در ‌تصویر ‌شود. ‌اغلب ‌سه ‌نوع ‌سایه ‌رنگی ‌وجود ‌دارد:1- سایه‌ ‌رنگی ‌در ‌تمام ‌تصویر- ‌در ‌این ‌حالت ‌کل ‌تصویر ‌تحت ‌تاثیر ‌این ‌نقص ‌است ‌که ‌بیشتر ‌از ‌نور ‌خوردن ‌فیلم ‌ناشی ‌می ‌شود.

2- سایه‌ ‌رنگی ‌درمحدوده ‌یک ‌ناحیه ‌تن.‌ ‌در ‌این ‌حالت ‌یک ‌ناحیه ‌تن ‌خاص ‌از ‌تصویر ‌برای ‌مثال ‌در ‌ناحیه ‌روشن ‌(highlight)، ‌ناحیه ‌تیره ‌ (shadow)‌یا ‌در ‌ناحیه ‌تن ‌میانی ‌ (midtone)‌با ‌سایه ‌رنگی ‌مواجه ‌هستیم. ‌حتی ‌ممکن ‌است ‌که ‌سایه ‌رنگی ‌در ‌تمامی ‌نواحی ‌تصویر ‌وجود ‌داشته ‌ولی ‌با ‌یکدیگر ‌متفاوت ‌باشند. ‌

3-‌ ‌سایه ‌رنگی ‌موضعی- ‌در ‌این ‌حالت ‌اثر ‌ناخواسته ‌رنگی ‌در ‌یک ‌بخش ‌از ‌تصویر ‌دیده ‌می ‌شود. ‌علت ‌بروز ‌این ‌نوع ‌سایه ‌رنگی ‌می‌تواند ‌انعکاس ‌از ‌یک ‌

جسم ‌رنگی، ‌تداخل ‌نورها ‌( ‌مثل ‌نور ‌روز ‌با ‌فلورسنت) ‌و ‌یا ‌نور ‌ناشی ‌از ‌منبعی ‌خارج ‌از ‌تصویر ‌باشد. ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

 ‌چه ‌نکاتی ‌را ‌در ‌تهیه ‌اسکنر ‌باید ‌مد ‌نظر ‌داشته ‌باشیم؟

پاسخ:

در ‌هنگام ‌انتخاب ‌اسکنرها ‌رعایت ‌موارد ‌زیر ‌لازم ‌به‌نظر ‌می‌رسد:

1-‌ ‌تناسب ‌اسکنر ‌با ‌جنس ‌و ‌ابعاد ‌فیزیکی ‌اورژینال ‌(از ‌نظر ‌رفلکتیو ‌یا ‌ترانسپارنت ‌بودن ‌و ‌نیز ‌ابعاد ‌آن)

2- رزولوشن ‌ورودی ‌مورد ‌نیاز

3-‌ رزولوشن ‌نوری ‌اسکنر

4- ‌سرعت ‌لازم ‌برای ‌اسکن ‌( ‌تعداد ‌اسکن ‌در ‌ساعت)

5-‌ ‌قابلیت ‌نرم‌افزار ‌اسکنر

6-‌ میزان ‌مهارت ‌لازم ‌برای ‌کار ‌با ‌اسکنر ‌و ‌نرم‌افزار ‌آن‌

7-‌ نوع ‌اتصال ‌اسکنر ‌به ‌کامپیوتر ‌ USB، SCSI، ‌...

8-‌ ‌قیمت‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌برای ‌اسکنر ‌تخت ‌ (flatbed scanner)‌چند ‌نوع ‌رزولوشن ‌می ‌توان ‌تعریف ‌کرد؟

پاسخ:

معمولا ‌اسکنرهای ‌تخت ‌با ‌دو ‌نوع ‌رزولوشن ‌تعریف ‌می ‌شوند:

1-‌ رزولوشن ‌نوری  (optical resolution) وع‌ رزولوشن ‌درون‌یابی ‌شده‌interpolated resolution

.-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

 ‌یک ‌تصویر ‌اورژینال ‌بهتر ‌است ‌با ‌چه ‌رزولوشنی ‌اسکن ‌شود؟

پاسخ:

به ‌طور ‌معمول ‌رزولوشن ‌لازم ‌برای ‌اسکن ‌یک ‌تصویر ‌اوریژینال ‌دو ‌برابر ‌فراوانی ‌ترام ‌کار ‌چاپی ‌انتخاب ‌می ‌شود. ‌از ‌آنجایی ‌که ‌برای ‌غالب ‌کارهای ‌چاپی

‌افست ‌ ‌از ‌فراوانی ‌ترام ‌150 ‌خط ‌بر ‌اینچ ‌(‌ (051lpiاستفاده ‌می ‌شود، ‌بنابراین ‌رزولوشن ‌300 ‌پیکسل ‌بر ‌اینچ ‌ (‌ 003ppi)‌برای ‌ابعاد ‌نهایی ‌تصویر ‌کافی ‌است. ‌

-----------------------------------------------------------------------------

سوال:

‌رابطه ‌بین ‌رزولوشن ‌ورودی‌ ‌و ‌رزولوشن ‌خروجی output ‌ِ‌ input)  resolution) یک ‌اسکنر ‌چیست؟

پاسخ:

اگر ‌ضریب ‌بزرگنمایی ‌تصویر ‌(یعنی ‌نسبت ‌طول ‌یا ‌عرض ‌تصویر ‌دیجیتال ‌به ‌طول ‌یا ‌عرض ‌اورژینال) ‌ EFباشد ‌در ‌اینصورت ‌نسبت ‌رزولوشن ‌

ورودی ‌اسکنر ‌‌ Input Resبه ‌رزولوشن ‌خروجی ‌اسکنر ‌‌ Output Resبرابر ‌است ‌با:

 Res=EF x Output ResInput

 

 

 

ارسال نظر شما

• نظراتی را که حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
• نظرات پس از 12 ساعت بررسی می گردد.

گروه بندی
//Analytics Code