فوری فوری
ویلایی،سند ٦ دانگ،خ حجتیه
٨٣متر،٢طبقه،٢٥٠میلیون
٠٩٣٩٩٣٢٠٠٧٨ ت.ت.م

سران
نظرغربی ، ٦٠٠ متر
عرض ١٨ متر ، ٣٣ متر بر
پلاک دوم خیابان ، با امکان
ساخت ٤ ط رو پیلوت ، قابل
معاوضه با ملک کوچکتر
٠٩١٣٠٥٠٣٠٠٥
شیخ صدوق شمالی
٦-٣٦٦٣٦٣٤٥

-٤٤٠ متر
شیخ صدوق جنوبی،جنوبی،ارتفاع
٤ط رو رمپ،قابل معاوضه
احمدی ٠٩١٣٢١٦٣٠٧٧

بهارستان فاز ١ ، ویلایی
٣ طبقه ، زمین ٢١٧ متر
مجموع ساخت ٤١٠ متر ، سند
مجزا -٠٩١٣٣٠٨٥٤٦١

املاک ملک پور
خ نگارستان،منزل ٢ط،٢٠٠متر
زمین،٣نبش،مجوز ٥ط رو پیلوت
٥٧٥م-٠٩١٣٠٣٠٠١٨٢

سران
شیخ صدوق شمالی
٢٥١ متر،١٠ متربر،شمالی
موقعیت استثنایی،نزدیک
خیابان،امکان ساخت ٣طبقه
رو پیلوت،با قیمت عالی
٠٩١٣٠٥٠٣٠٠٥
شیخ صدوق شمالی
٦-٣٦٦٣٦٣٤٥

سران
عباس آباد ، ١٢٠٠ متر
پلاک دوم زیباترین خیابان
اصفهان ، با امکان ساخت
٤ طبقه رو پیلوت
مناسب مشکل پسندان
٠٩١٣٠٥٠٣٠٠٥
شیخ صدوق شمالی
٦-٣٦٦٣٦٣٤٥

-٣٣٠ متر
میر ، عرض ١٢ متر ، شمالی
دارای ٢ ط بازسازی شده
٠٩١٣١٢٨٢٤١٢ اکبری

مسکونی ١٧٥ متر (٢ طبقه)
طبقه٢ سفتکاری ، درب مجزا
٦ دانگ ، زرین شهر - خ مطهری
٠٩١٦٢٣٠٧٨٦٤ ت.ت.م

املاک گلستان
خرید،فروش،رهن و اجاره
محدوده آتشگاه،کهندژ،خرم
صمدیه ٠٩١٣٥٩٥٠٦٤٨

فروش دربست١٥٧م،حیاط دار
سند ٦دانگ،٣خوابه،شیک
بازسازی کامل وامکانات به روز
(٥٠مترتاخیابان دردست احداث)
(معاوضه با زمین،آپارتمان،کلنگی)
انتهای باغ غدیر،خ سلمانی
٠٩١٣٥٥٥٥٤٤١
٠٩١٣١٦٦٩٢٨٢ ت.ت.ا.م

املاک گلستان
خریدار منزل مسکونی در
رنج ١٠٠میلیون،سنددار
٠٩١٣٥٩٥٠٦٤٨

سران
شیخ صدوق جنوبی
٢١٠ متر ، ١٠/٥ متر بر
امکان ساخت ٥ ط رو پیلوت
٢ ط قابل سکونت در حال
حاضر ، مناسب انبوه سازان
٠٩١٣٠٥٠٣٠٠٥
شیخ صدوق شمالی
٦-٣٦٦٣٦٣٤٥

-٤٨٠ متر
ملاصدرا،٣بر،عرض ١٥متر،قابلیت
ارتفاع ٥ط رو رمپ،قابل معاوضه
احمدی ٠٩١٣٢١٦٣٠٧٧

املاک گلستان
١١٠٠مترمنزل ویلایی ،خ خرم
اتوبان خرازی، حدود ٣میلیارد
٠٩١٣٥٩٥٠٦٤٨

سران
باغ دریاچه،١٥٧متر
بر ١٢متر،امکان ساخت ٣ ط
و ٩٠% ساخت،قیمت مناسب
امکان معاوضه با ملک بزرگتر
٠٩١٣٠٥٠٣٠٠٥
شیخ صدوق شمالی
٦-٣٦٦٣٦٣٤٥

خ رودکی - منزل ویلایی
٥٧ متر - سند ٦ دانگ
با وام ٣٥ میلیونی ١٤٠ میلیون
٠٩١٣٤٠٦٠٣٤٥

مسکونی ١١٣ متر
خ آتشگاه ، خ بهشت ، با امکان
ساخت ٢ طبقه رو پیلوت - ١٤٥ م
٣٩٣٤ ٢٤٠ ٠٩١٦ ت.ت.م

املاک ملک پور
٢١٣مترزمین ،٤٢٠ مترساخت
سفت کاری،برازنده،٥٢٠ م
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٣٠٣٠٠١٨٣

٣ طبقه سفت کاری شده
٤٣٠ متر زیر بنا ٢١٠ مترزمین
رباط سوم - فلکه نگین
٠٩١٣١٨٢٥٠٣٠ ت.ت.م

املاک ملک پور
١٣٢متر ،٢ط ، سند٦دانگ
خ ٥آذر ، ٣٧٥ م
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٣٠٣٠٠١٨٢

سران
ابتدای هزارجریب
٤١١ متر ، بر ١٤ متر ، جنوبی
با ٢ ط ساخت قابل سکونت
امکان ساخت ٥ ط رو پیلوت
٠٩١٣٠٥٠٣٠٠٥
شیخ صدوق شمالی
٦-٣٦٦٣٦٣٤٥

کوروش
ملک شهر ، مفتح ، ١٠٠ متر
شمالی ، آماده به سند ، ١٣٥ م
٣٤٢١٨١٧٣-٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

سران
کوی امام جعفر صادق
٢٥٠ متر ، ١٠ متر بر
شمالی ، امکان ساخت ٣ ط رو
پیلوت ، در محیط دنج و آرام
٠٩١٣٠٥٠٣٠٠٥
شیخ صدوق شمالی
٦-٣٦٦٣٦٣٤٥

-٥٠٠ متر
آبشار دوم،جنوبی،قابل سکونت
ارتفاع ٥ط رو پیلوت ، عرض١٧
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

آذر ، ٣٢٠ متر زمین
٦٥٠ متر ساخت ، در ٤ واحد
نوساز ، فوق العاده خوش
نقشه ، در محیط دنج و آرام
یک پیشنهاد استثنایی
ترابی ٠٩١٣٣١٨٠٦٧٤
بوستان سعدی،روبرو صدا و سیما

-٤٠٠ متر
بوستان سعدی،نزدیک پارک،شمالی
جنوبی،مناسب شخصی سازی
احمدی ٠٩١٣٢١٦٣٠٧٧

مشتاق دوم،٧٠٠متر،با ابعاد عالی
قابلیت ارتفاع ٥ط رو رمپ
احمدی ٠٩١٣٢١٦٣٠٧٧

مسکونی - ٩٠ متر
کلنگی - ویلایی - درب حیاط
خ امام خمینی - کوچه مشکی
٠٩١٣٢٠٧٦٧٨٢

کوروش - ملک شهر
٢ ط، دربست، ١٧٠ متر ساخت
٦ دانگ، موقعیت عالی،٢٢٠ م
یا معاوضه٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

//Analytics Code