منزل ٢٥٠ متری در خیابان
هزارجریب ، کوی آزادگان
بفروش می رسد
٣٦٦٩١٥٥٩ ت.ت.م

کوروش
ملک شهر، ٣ط ، سند مجزا
دربست ،٣٤٠ متر،موقعیت
عالی،٥٦٠ م،٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

دقیقی،٢٩٠متر،ساخت قدیمی
٤طبقه ارتفاع رو پیلوت
٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

املاک گلستان
خرید ،فروش،رهن و اجاره
آتشگاه،کهندژ،خرم،صمدیه
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

کوروش - ملک شهر
٢ ط ، دربست ، ١٧٠ متر
ساخت ، ٦ دانگ ، ٢٢٠ م یا
معاوضه ، ٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

املاک گلستان-فروش ملک
شما دراسرع وقت ، آتشگاه
میرزاطاهر، آزادان ، نصرآباد
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨

املاک گلستان
فروش فوری ، زیر قیمت
١١٠٠متردوبلکس ، میدان
جمهوری٠٩١٣٩٥٩٩٠٣٠

مسکونی قدیمی
بازسازی شده ، ١١٣ متر
خ آتشگاه ،خ بهشت، ١٤٠ م
٠٩١٦٢٤٠٣٩٣٤ ت.ت.م

سه راه سیمین ، ٢٨٠ م
زمین ،٥٠٠م ساخت، ٣ ط
سند ٦دانگ ، قیمت توافقی
٠٩١٣١٠٦٤٠٨٨

بزرگترین کانال تلگرامی
املاک در اصفهان
EsfahanAmlaak@

ویلایی نوساز، خ توحید
٨٣٠ میلیون
اطلاعات بیشتر
٠٩١٣٤٠٢٦٩١٩

املاک احمدی
خ گلستان ، خ صفا ، ٣ ط ، ٣ واحد
١٠٥ متر زمین ، ٢٧٠ م
٩٠٤٦ ٨٣١ ٠٩١٣

املاک احمدی
٧٥ متر زمین ،٢ ط
سفتکاری شده،چمران ٢٠٠م
٠٩١٣٨٣١٩٠٤٦

تیام هونه، کاوه،گلستان
١٩٠ م ساخت، ٢طبقه، بسیار
شیک، قولنامه ای، ٢١٥ میلیون
٠٩١٣١٠٦٢٠٨١

املاک ملک پور
١٣٢ متر منزل ویلایی
٢ طبقه ، سند ٦ دانگ
خیابان ٥ آذر
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٢

املاک ملک پور
١٠٠ متر ، خیابان مخابرات
٢٩٠ میلیون
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٣٠٩٣٠٥٤٢

بزرگمهر،٤٠٥متر،١٥متربر
امکان معاوضه و نقد
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

- مهرآباد
٥٠٠ متر،با عرض ١٤متر،بهترین
فرعی،قابلیت ارتفاع ٥ ط رو رمپ
احمدی ٠٩١٣٢١٦٣٠٧٧

مصلی،٢٠٠متر،عرض٨متر
دقیقی،٢٠٠متر،عرض ٩ متر
چهارباغ بالا،٢٣٠متر، عرض١٢متر
ملاصدرا٢٤٠متر،عرض١٠متر
آذر،٢٤٠متر ، عرض١٠متر
مرداویج ،٢٥٠متر، عرض١٠متر
شیخ صدوق،٢٠٠متر، عرض١٢متر
٠٩١٣١٢٨٢٤١٢ اکبری
بوستان سعدی،روبروی صدا و سیما

خرید و فروش خانه
اقساطی ، ٥٠ میلیون به بالا
اصفهان
٠٩١٣٤٢٢٤٢٤٠

مشتاق،٧٠٠متر،با١٨متربر
قابلیت ارتفاع ٥ط رو رمپ
جنوبی ،٢نبش ، در ایده آل ترین
موقعیت منطقه،نزدیک پارک
با توجیه اقتصادی بالا
مناسب انبوه سازان
احمدی ٠٩١٣٢١٦٣٠٧٧
بوستان سعدی،روبروی صدا و سیما

٢ طبقه بهارستان فاز ١
٢١٦ متر زمین - ٢٣٣ متر ساخت
پارکت ، کاغذ دیواری- ٣٤٠
میلیون - ٠٩١٣١٠٢١٨٦٥

٢ طبقه - ١٩٨ م زمین
٢٥٣م مساحت،با تمام امکانات
به روز - کاوه - شهرک ولیعصر
٣٠٠ م مقطوع ٠٩١٣٢٠٨٧٦٢٢

ویلایی ،٢٠٠ متر ،٢ طبقه
٢ نبش ، بازسازی کامل
خ جی خواجه عمید - ٧٧٠ م
٠٩١٣٣١٧٠٤١٧ ت.ت.م

-٤٠٠ متر
بوستان سعدی،شمالی جنوبی
نزدیک پارک،مناسب شخصی سازی
احمدی ٠٩١٣٢١٦٣٠٧٧

مسکونی بازسازی شده
١٦٤ متر شمالی، خ رباط اول
پشت پمپ بنزین ، سند ٦دانگ
٠٩١٣٣١٤٣٧٠٣ ت.ت.م

شهرزیبا
چهارباغ بالا،١٤٠متر،٣نبش
دارای٢ط قابل سکونت،موقعیت
عالی٠٩١٣٠٠٠٠٥٥٢

شهرزیبا
بلوار ملت ،٥٢٠متر ، جنوبی
٦ط ارتفاع،با موقعیت استثنایی
٠٩١٣٠٠٠٠٥٥٢

شهرزیبا
نظر شرقی،٢٣٠متر،٢نبش
جنوبی ،٤ ط ارتفاع ،موقعیت
فوق العاده٠٩١٣٠٠٠٠٥٥٢

شهر زیبا - میر
٢٠٠ متر،شمالی،٢٦٠متر،٢نبش
٤٠٠متر،جنوبی،٢نبش،مناسب
سکونت -٠٩١٣٠٠٠٠٥٥٢

//Analytics Code