فروش فوری یک واحد
مسکونی - دوطبقه - ١٤٠متر
محدوده میدان قدس-حدودا
٣١٠ م - ٠٩١٣٢١٠٨٥٦٤

مسکونی بازسازی شده
١٦٤ متر شمالی، خ رباط اول
پشت پمپ بنزین ، سند ٦دانگ
٠٩١٣٣١٤٣٧٠٣ ت.ت.م

کوروش
ملک شهر،٢ ط،دربست،١٧٠
مترساخت ، ٦ دانگ،٢٢٠ م
یا معاوضه٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

انتهای هشت بهشت شرقی
پشت باغ کاشفی ، ١٢٨ زمین
١٦٨ ساخت ،٤٥٠ م
٠٩١٣٣١٦٥٢٤١

خرید و فروش خانه
اقساطی ، ٥٠ میلیون به بالا
اصفهان
٠٩١٣٤٢٢٤٢٤٠

چهارباغ بالا ، ٤٣٠ متر زمین
٣ طبقه مستقل ، مناسب خرید
شخصی - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

خ رباط دوم - کوچه ١٦
منزل ویلایی ٢٢٦ متر
قابل سکونت با امکانات کامل
٠٩٢١٦٠٠٩٧١٢

بزرگترین کانال تلگرامی
املاک در اصفهان
EsfahanAmlaak@

کوروش - ملک شهر
٢ ط ، دربست ، ١٧٠ متر
ساخت ، ٦ دانگ ، ٢٢٠ م یا
معاوضه - ٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

منزل ٢ طبقه - سفتکاری
زمین دوکله - سند مراحل آخر
ط سوم با پروانه-زیرقیمت بازار
٠٩١٣٨٠٠٩٣٧٠

مسکونی قدیمی
بازسازی شده ، ١١٣ متر
خ آتشگاه ، خ بهشت ، ١٤٠ م
٣٩٣٤ ٢٤٠ ٠٩١٦ ت.ت.م

املاک ملک پور
١٠٠ متر ، خیابان مخابرات
٢٩٠ میلیون
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٣٠٩٣٠٥٤٢

فروش یا رهن و اجاره
دربست ٦٥ متر با امکانات
دونبش - خ کاوه
٠٩١٣٨٩٩٣٦٣٣ت.ت.م

منزل ویلایی ، ٣٠٠ متر
زمین ، ٣٦٠ متر ساخت در
٢ طبقه ، قیمت توافقی (اشترجان)
٤٣٧٨ ٤٧٢ ٠٩١٣

سه راه سیمین ، ٢٨٠ م
زمین ، ٥٠٠ م ساخت ، ٣ ط
سند ٦ دانگ ، قیمت توافقی
٠٩١٣١٠٦٤٠٨٨

میدان شهدا،خ ابن سینا
١١٠متر، مسکونی ، بازسازی شده
سند ٦ دانگ ، ٢٠٠ م
٠٩١٣٩١٩٦٧٥٥

- ١٢٠ متر
زمین ، باغ دریاچه ، ٤ طبقه
٤ واحد ، نوساز ، ١٠٠% ساخت
٢ نبش - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

املاک حیدری - منزل
مسکونی ٢٤٠ متر بر خیابان
حکیم شفاهی دوم - ٩٨٠ م
٠٩١٣٢١١٩٩٥٦

املاک ملک پور
١٣٢ متر منزل ویلایی
٢ طبقه ، سند ٦ دانگ
خیابان ٥ آذر
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٢

مرداویج ،٢٥٠متر ، عرض١٠
متر ، ارتفاع ٦ سقف
٠٩١٣١٢٨٢٤١٢ اکبری

٣٠٠زمین،٣٠٠ ساخت
سند٦دانگ ،٣ نبش،آتشگاه
٣٠٠م یامعاوضه باآپارتمان ومغازه
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

مهرآباد ، ٤٤٠ متر ، جنوبی
عرض ١٤ متر ، ارتفاع ٥ سقف
٠٩١٣١٢٨٢٤١٢ اکبری

مهرآباد ، ٦٠٠ متر ، عرض
١٤ متر ، شمالی ، ٧٠% ساخت
٠٩١٣١٢٨٢٤١٢ اکبری

دقیقی ، ٢٠٠ متر
عرض ٩ متر ، ارتفاع ٥ سقف
٠٩١٣١٢٨٢٤١٢ اکبری

کوروش
ملک شهر،٢ ط،دربست،١٧٠
مترساخت،٦ دانگ،٢٢٠ م
یا معاوضه ٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

سه راه سیمین ، ٢٨٠ م
زمین ،٥٠٠ م ساخت ، ٣ ط
سند ٦ دانگ ، قیمت توافقی
٠٩١٣١٠٦٤٠٨٨

املاک گلستان - خرید
فروش ، رهن و اجاره - آتشگاه
خ قدس ، خ بهشت ، کهندژ
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

٢٢٠زمین ، ٤٣٥ ساخت
٣ط،سفتکاری،٢کله ،جنوبی
سندوپروانه،٤٥٠م،آتشگاه
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

آذر ، ٢٤٠ متر
عرض ١٠ متر ، ارتفاع ٥ سقف
٠٩١٣١٢٨٢٤١٢ اکبری

توحید،٥٣٠متر،عرض ١٥متر
شمالی جنوبی،ارتفاع ٦سقف
٠٩١٣١٢٨٢٤١٢ اکبری

//Analytics Code