زمین مسکونی ٢٤٠ تا ٣٥٠ م
شهر مجلسی،محله فرهنگ و هنر
٤٥ تا٧٠میلیون،قابل معاوضه
٠٩١٣١٨٢٤٥٠٦ ت.ت.م

باغ ابریشم
١٦٠ مترزمین،دونبش،قولنامه ای
متری٨٥٠هزارتومان
٠٩١٣٣١٦٥٢٤١ ت.ت.م

کوروش - ١٥٠ متر
رباط اول ، استاد شهریار
جنوبی ، ٤ ط پروانه ، ٧٠%
٣٤٠ م - ٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

زمین تجاری ١٢٠ متر
با ضوابط ٢ طبقه ، ٢٤٠ میلیون
بهارستان - مرکز محله ٣
٠٩٣٨٤٤٦٥٤١٨ ت.ت.م

زمین١٨٠متر،سندتک برگ
موقعیت بسیارعالی،ارغوانیه
ج دانشگاه (٦٣میلیون)
٠٩١٣٨١١١٨٨٩ ت.ت.م

فروش زمین پلاک شمالی
٢٨٠ متر ، خ میرزا طاهر
کوچه ٣٠ ، سند ٦ دانگ
٧٩٤٣ ٤٦٦ ٠٩٣٦ ت.ت.م

زمین ویلایی ٣٠٠متر
بین دهکده عمران و شهر چادگان
(زمین و سفت کاری)
٣٦٥١٤٣٧٢-٠٩١٦٢٦٣١٨٦٢

زمین تجاری ٢٦٨ متر
با ضوابط ٢ طبقه ،٣٥٠ میلیون
بهارستان - مرکز محله ٣
٠٩٣٨٤٤٦٥٤١٨ت.ت.م

فروش زمین ٢ پلاکه
١٥٠ و ١٥٨ متری
صمدیه لباف - قیمت توافقی
٠٩١٣٢٠٠٩٧٧٥ ت.ت.م

خرید و فروش زمین مسکونی
اقساطی ٣٠ میلیون به بالا
اصفهان
٠٩١٣٤٢٢٤٢٤٠

کوروش
رباط اول،استاد شهریار،١٥٠
متر،جنوبی،٤ط،پروانه٧٠%
٣٤٠ م -٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

خ کاوه - خ آل بویه
زمین مسکونی با پروانه
١٧٣ متر شمالی
٠٩١٣١٠٢٩١٦٧

٢٥٠ م شاهین شهر،جهادآباد
با پروانه ساخت و وکالت محضری
بسیار آینده دار- ٢٣میلیون
٠٩١٣٩٠١١٤٢٠

املاک گلستان
١٨٠ متر زمین ، پروانه ٣ ط
٢٠٠ میلیون ، آتشگاه ، خ بهشت
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

فروش زمین ٨٥٠ متر
بر چهارباغ ، جهت ساخت تجاری
مشارکت یا فروش
٠٩١٣٣١٠٦٤١٥

فروش زمین
با کاربری باغ یا صنعتی ، دارای
سند مالکیت با قیمت استثنایی
٠٩١٣٣٠٧٦٠٧٧

کوروش - رباط اول،استاد
شهریار،١٥٠مترجنوبی،٤ط پروانه
٧٠% موقعیت عالی ، ٣٤٠ م
٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

املاک ملک پور
٣٧٤ متر،٢ کله،با پروانه
١٧٠متر تجاری و ١١٨٠متر
مسکونی،با ابعاد ١٨ در ٢١
٧ سقف،١/٨٠٠ میلیارد
قابل معاوضه،بر بهارستان غربی
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٢

فروش فوری زمین زیرقیمت
٢٠٠متر، روبروی فاز ١
شهرک سیمرغ،متری٣٥٠هزار
٠٩١٣٩٢٨٨٩١٧

٤٠٠٠ متر
شهرضا ، خ وصال
فی : ١/٢٠٠ میلیارد
٧٧٣١ ٤١٢ ٠٩١٣ ت.ت.م

زمین کارخانه واقع در
شهرک صنعتی بزرگ
شمال اصفهان
به مساحت٣٨٧٠ متر
با دیوارکشی
و خاکریزی و شناژ سالن
و ٤٠٠ متر پایه سالن
بفروش می رسد
قیمت توافقی
یا معاوضه با منزل مسکونی
٠٩١٣٠١١٠٥٠٨
٠٩١٣١١٥٢٧٧٧

فروش فوری
زمین مسکونی ٣٠٠ متر
٣ نبش ، خ صمدیه لباف
٠٩١٣٨٧٤٠٢٩٤

املاک پازل
پلاک ارتفاع دار،آپادانا
سپهسالار،آبشار،زیر قیمت
٠٩١٣٥٠٢١٠٠٠

املاک گلستان
١٨٠مترزمین ، پروانه ٣ط
٢٠٠میلیون ،آتشگاه ، خ بهشت
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨

فروش زمین شمال مازندران
ویژه نوروز
زمین در ابعاد ٣٠٠ متر به بالا
داخل بافت مسکونی -دارای سند
منطقه نوشهر- سیسنگان چلندر
٠٩١٢٢٠٩١٦٩٨ رویانیان
آدرس کانال تلگرام
amlakdiplomat@

املاک احمدی
١٤٠ متر زمین با پروانه ساخت
٢ ط ، خ رباط اول ، ٢٠٠ م
٩٠٤٦ ٨٣١ ٠٩١٣

زمین بر خ زینبیه روبروی
حرم -١١٠ متر ٢ نبش ٧ متر بر
فروش یا مشارکت در ساخت
٠٩١٣٥٣٥٢٠٨٥

٦جریب زمین ، با پروانه
تاسیس گلخانه و سهمیه آب
بعدازشهرتیران،روستای میرآباد
٠٩١٣١١٣٢٢٤٠

زمین ١٣٠متر
خ آتشگاه - خ نبوی منش
کوچه تامین اجتماعی
٣٣٥٢٣٩٤٠

- ٧٥٠ متر
برآبشاردوم ، ١٨متر بر ،٥ط
ارتفاع ، مناسب سرمایه گذاری
٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

//Analytics Code