از هم اکنون به فکر آینده
فرزندان خود باشیم
سرمایه گذاری عالی
در پایتخت جهان اسلام
١٠٠ متر زمین
در الهیه مشهد مقدس
٤/٥ میلیون تومان
٢٥٠ متر زمین
در حومه گلبهار مشهد
٥٠٠ هزار تومان - با سندهای
تک برگ ملکی بارکد دار
انتقال در محضر کاملا قانونی
٣٣٣٨٨١٠٨
(ت.ت.پ.ق.د)

زمین ١٩٣ متر،سند آماده
انتقال،مشتاق دوم ، جی شیر
با مجوز ساخت ٤ طبقه
٠٩١٣٧٠٠٠٦٠٠

زمین١٨٠متر،سند تک برگ
موقعیت بسیار عالی،ارغوانیه
ج دانشگاه - (٦٣ میلیون)
٠٩١٣٨١١١٨٨٩ ت.ت.م

املاک گلستان
١٨٠مترزمین ، پروانه ٣ ط
٢٠٠میلیون ، آتشگاه
٠٩١٣٩٥٩٩٠٣٠

فروش زمین در دامنه
کوه کرکس جهت باغ،ویلا و..
٢٤٠٠٠ متر یکجا-قابل تفکیک
سند تک برگی - آب ، برق
گاز ، تلفن جنب زمین - کیلومتر
٩٠ جاده اصفهان - نطنز
طرق‌رود - روستای یحیی آباد
٠٢١٥٥٥٧٧٧٥٨
٠٩١٢٢٥٩٧١٠٦

املاک ملک پور
٣٧٤ متر ، ٢ کله
با پروانه ١٨٠ متر تجاری
و ١١٥٠ متر مسکونی ، سند
٦ دانگ ، ١٨ در ٢١ ،١/٨٠٠
میلیارد ، خ بهارستان غربی
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٩٣٠٥٤٢

١٠٠٠ متر زمین تجاری
دیوارکشی شده،٥٠% نقد مابقی
چک،اتوبان فولادشهر-نجف آباد
٠٩١٣٩٣١٤٠٤٨ مهدیان

کیلومتر ٨ جاده آمل
به نور (امیر آباد)
زمین از ٢٥٠متر الی٣٢٠متر
(امکانات کامل آب ، برق ، گاز)
داخل شهرک - با نگهبانی
٢٤ ساعته - دارای سند
%٣٠ پیش الباقی اقساط
٠٩١١٢٢١٥٧٧١آقای محمد زاده

میرداماد
بر خیابان ، ١٩٠ متر
٢ نبش ، موقعیت عالی
٠٩١٣٥١١٣٧٤٨ ت.ت.م

٢٥٢متر ، سند مشاع
٢کله ، آماده فروش
واقع درخ رزمندگان
٠٩١٣٣٦٧٢٨٨٩ ت.ت.م

١٠٠ متر زمین
با موقعیت مکانی بسیار عالی
وصل به زمین های مسکونی
در الهیه مشهد مقدس
با سند ملکی بارکددار
انتقال در محضر
(٦ میلیون تومان)
٣٣٣٨٨١٠٧ ت.ت.پ.ق.د

جابر انصاری - خ عارف
٢٠٠متر در ابعاد ١١/١×١٨
درب ساخت ارتفاع ٤ سقف
٠٩٣٧٤٢٧٤٦٢٠

زمین چهاردیواری
به مساحت ٧٠٠٠ متر
به صورت تفکیک شده
یک پلاک ٤٠٠٠ متری
(٨٠×٥٠) دو نبش
با داشتن هزار متر پروانه
و سه پلاک ١٠٠٠ متری
(٥٠×٢٠) به آدرس:
اصفهان ، خمینی شهر
خ حافظ (منطقه صنعتی دوشاخ)
کوچه سنجدی (فرعی ١٢)
جنب سنگبری سعادت
به فروش می رسد
یا معاوضه می شود
٧٧١٢ ١١٢ ٠٩١٣
٢٦٠٠ ٣٢٨ ٠٩١٣ ماندگاری

انوشیروان
روبروی رسالت ، جاده مینو
٣٠٠ متر زمین کشاورزی
٣٨٠٩ ٣١٥ ٠٩١٣

٢٠٠متر زمین تفکیک شده
دولت آباد،بلوار جانبازان،شهرک
گلها ، فاز ٣ ، زیرقیمت بازار
٠٩١٣١٠٧٩٨٦٣

فروش زمین تجاری
بر مسجد سید - ٢٣ متر
٠٩١٣١٧١١٢٩٤
ت.ت.م

املاک گلستان
١٨٠ متر زمین ، پروانه ٣ ط
٢٠٠ میلیون ، آتشگاه
٠٩١٣٩٥٩٩٠٣٠

املاک گلستان
١٨٠مترزمین،پروانه ٣ط
٢٠٠میلیون،آتشگاه
٠٩١٣٩٥٩٩٠٣٠

زمین ٧٠٠ متری، با دیوار
و درب - اتاق (متری٥٠٠ هزار)
مرق - کوچه امام خمینی
٠٩١٣٣٠٠٩٤٢٥

خ امام خمینی ، خ عاشق
آباد ، ٢٢٥متر،آماده به سند
و پروانه ٨٥م یا معاوضه
٠٩١٣٣٣٣٣٨٣٥

١٠٠ متر زمین
با موقعیت مکانی بسیار عالی
وصل به زمین های مسکونی
در الهیه مشهد مقدس
با سند ملکی بارکددار
انتقال در محضر
(٦ میلیون تومان)
٣٣٣٨٨١٠٧ت.ت.پ.ق.د

٢٠٠ متر زمین
با سند تک برگ ٦ دانگ
انتقال قطعی در محضر
با استعلامات کامل
(بصورت کاملا قانونی)
پاکدشت تهران (تعداد محدود)
١١ میلیون تومان
٣٣٣٨٨١٠٧
(ت.ت.پ.ق.د)

بهارستان ، زمین١٨٠ متر
دونبش ، نقشه و پروانه
٣ طبقه ، مقابل فضای سبز
٤١٤٨ ٩٩٥ ٠٩٣٥ ت.ت.م

فاز ٤ بهارستان ٩٠ متر
(١٢م) ٢٦٨ م زمینهای نهالستان
مَرغ - ٢٥ میلیون - سنددار
٠٩١٣٩٥٨٩٨٥٧ ت.ت.م

زمین ١٥٠ متری
با سند ٦ دانگ
قیمت توافقی
٠٩١٣٩٠٣١٥٠١

املاک گلستان
١٨٠مترزمین ، پروانه ٣ط
٢٠٠میلیون ، آتشگاه
٠٩١٣٩٥٩٩٠٣٠

خ امام خمینی - خ عاشق
اصفهانی ، ٢٢٥ متر ، آماده به
سند و پروانه ٨٥ م یا معاوضه
٠٩١٣٣٣٣٣٨٣٥

میرداماد
بر خیابان ، ١٩٠ متر
٢ نبش ، موقعیت عالی
٠٩١٣٥١١٣٧٤٨ ت.ت.م

فروش یا معاوضه
زمین و باغ با آپارتمان
یا اتومبیل خارجی
٦٨٠٢ ٣١٨ ٠٩١٣

٥ هزار متر زمین کشاورزی
جهت باغ و گلخانه - موقعیت
بسیار عالی - ١٢٠ میلیون
٠٩١٠٣٦٢٩٧٢٤

//Analytics Code