فروش منزل کلنگی
١١٠ متر - خ امام خمینی
شهید کاظمی - ١٤٠ م
٠٩١٣٨١٤٠١١٨

خ احمدآباد
نزدیک میدان ، ٣٥٠ متر
کلنگی ، قابل سکونت ، شمالی
٠٩١٩٢٢٢٥٠٣٩

منزل کلنگی٢٠٠ متر
با بر ٢٠ متر ،مناسب جهت
ساخت ،برخ خواجه عمید
٠٩١٣١٨٦٠٤٥٧

منزل کلنگی٢٠٠ متر
با بر ٢٠ متر ،مناسب جهت
ساخت،٢نبش،برخ خواجه عمید
٠٩١٣١٨٦٠٤٥٧

خ علامه امینی - کوچه
طالقانی،١٢٨متر،١١٥متر
مفید،متری ٤/٥٠٠میلیون
٠٩١٣٢٦٩٥٣٣٢

کلنگی - ٩٠ متر مفید
قابل سکونت
دروازه تهران،اول خ امام خمینی
٠٩١٣١٠٠٧٢٤٧

٢٥٣ متر قدیمی
سند٦ دانگ ، شهرک قدس
منطقه ١٣، ٢ نبش
٠٩١٣٣٠٨٩١٧١

خ کاوه ، بعد از پل باهنر
١٦٥ متر با کلیه امکانات
سند ٦ دانگ ، ٤٢٠ میلیون
٧٦٠١ ٢٢٩ ٠٩١٣

٢٥٣ متر قدیمی
سند٦ دانگ ، شهرک قدس
منطقه ١٣، ٢ نبش
٠٩١٣٣٠٨٩١٧١

سقف - لاهور
جنب خ بی سیم ، ١٦٧ متر
مجوز ارتفاع ٣ روی پیلوت ، ٦٣٥
میلیون - ٠٩١٦٢٤٠٤٠٤٧

فردوسی،برعافیت،١٥٠متر
ارتفاع٣ط رو پیلوت،قابل سکونت
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

آپادانا دوم،٢ نبش،٣٠٧ متر
٢٦×١٢،ارتفاع٣،ک آناهیتا
ک قائم متری ٧/٢٠٠/٠٠٠
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

کلنگی ٢ طبقه ،٣٠٠متر
قابل سکونت،مناسب ساخت و
ساز،٨واحدی ،خ کاوه ، خ آزادی
٠٩١٣٣١٠٣٠٦٤ ت.ت.م

-٢٠٠ متر
شیخ صدوق شمالی ، ارتفاع
٤ ط رو پیلوت ، قابل سکونت
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

آپادانادوم،٢نبش،٣٠٧ متر
٢٦×١٢، ارتفاع ٣روی پیلوت
کوچه آناهیتا - کوچه قائم
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

آپادانا دوم،٣٠٧ م،ارتفاع
٣ روی پیلوت،ابعاد ٢٦×١٢
دو نبش،کوچه آناهیتا،متری ٨ م
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

کلنگی ، ٤٠٢ متر ، سند
٦دانگ - فروش یا معاوضه با
آپارتمان - بلوار شفق - خ نیروگاه
٤٣٧٨ ٤٧٢ ٠٩١٣

آپادانا ٢،دونبش،٣٠٧ متر
٢٦×١٢، ٣ روی پیلوت،ک آناهیتا
ک قائم ،فروش یا معاوضه با
آپارتمان -٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

آپادانا دوم
٣٠٧ متر - دو نبش
کوچه آناهیتا
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

هشت بهشت غربی - ١٩٥متر
٢ نبش - شمالی - قابل سکونت
١٥٥متر بعد از عقب نشینی
ق ٤٥٠ م - ٠٩١٣٨٠٧٥٩٨٨

پل چمران ٩٨ متری کلنگی
١ طبقه ، قابل سکونت با پارکینگ
٢ نبش ، مجوز ٢ ط روی پیلوت
٠٩١٣٣٠٦٩٥٤٠

آپادانا دوم ،٣٠٧ م ، ٢ نبش
ارتفاع ٣ روی پیلوت ، ابعاد
٢٦×١٢ ، کوچه آناهیتا ، متری
٨ م - ٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

شاهین شهر
مخابرات ، ویلایی کلنگی
٢٢٥ متری شمالی،٣٧٠میلیون
٠٩١٣٢١٨٩٢٣٤

آپادانا دوم،دو نبش،٣٠٧ م
٢٦×١٢،ارتفاع٣ روی پیلوت
کوچه آناهیتا ، کوچه قائم
٠٩١٢٠٧٦٥٥٩٠

کلنگی خیابان توحید
٢٠٥ متر ، شمالی
٢ طبقه ارتفاع
٠٩١٣٢١٤٤٠٠٦ ت.ت.م

کلنگی ، ٤٠٢ متر ، سند
٦دانگ - فروش یا معاوضه با
آپارتمان - بلوار شفق - خ نیروگاه
٤٣٧٨ ٤٧٢ ٠٩١٣

کلنگی - خیابان توحید
٢٠٥متر ، شمالی
٢طبقه ارتفاع
٠٩١٣٢١٤٤٠٠٦ ت.ت.م

املاک ملک پور
٢٠٠ متر ، ٣ نبش ، ٥ ط رو
پیلوت ، خ نگارستان ، ٥٨٠ م
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٤٠٠٢٦٨٧٥

املاک ملک پور- ٢٠٠ متر
٣نبش،٥ط رو پیلوت،خ نگارستان
٥٨٠ م -٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٤٠٠٢٦٨٧٥

کلنگی،خ صمدیه،٢٥٠ متر
قابل سکونت،٥٥٠ م،فروش یا
معاوضه با آپارتمان در حدود
٢٣٠ م - ٠٩١٣٣١٨٧٩٧٦

//Analytics Code