آپارتمان تا 90 متر آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

آپارتمان منهای شصت
٦٦متربا حیاط،اختصاصی،٢خواب
خ پنج رمضان،١٧٠ میلیون
٠٩١٣١٦٩٤٨٢٤ ت.ت.م

٨٥ متر، شهرک سیمرغ
صفر با امکانات،موقعیت عالی
٢خواب،٤٠ م وام،قیمت عالی
٠٩٣٦٢١٢٣٩٥٣

امام خمینی رسالت ٣
٧٦ متر ٢ خواب - ٢ سال ساخت
لوکس کامل - ١٥٣م
٠٩٣٠٦٤٨٨٠١٠ ت.ت.م

باغ دریاچه - ٨٧ متر
تک واحدی ، ط ٤ ، ٢ خواب
آسانسور ، پکیج ، امکانات کامل
٢٩٠ م - ٠٩١٣١٢٨١٠٧٣

تیام هونه - کاوه - گلستان
٩٠ م ،١خوابه ، کلا ٢ واحد
قولنامه ای،بسیارشیک،١٠٠
میلیون٠٩١٣١٠٦٢٠٨١

مسکن مهر
بهارستان
٧٦متر - ٢خواب
جنوبی - صفر
٦٠میلیون نقد
٠٩٣٩٧٦٤٨٤١٢

تیام هونه - کاوه - گلستان
٩٠ متر،١خوابه ، تک طبقه
بسیار شیک،قولنامه ای، ١٠٥
میلیون ٠٩١٣١٠٦٢٠٨١

خانه اصفهان خ شهید اسماعیلی
برخیابان ،٥٠متر،قولنامه ای
بدون پارکینگ ،٦٠م
٠٩٣٥٢٦٩٥٨٥٨

بهارستان فاز ١
اکازیون ، ٢خوابه ، دوکله
امکانات کامل ، با پارکینگ
٠٩١٣١٢٥٤٦٤٨

باغ دریاچه -٨٧ متر
تک واحدی ، ط ٤ ،٢ خواب
آسانسور،پکیج ، امکانات کامل
٣١٠ م - ٠٩١٣١٢٨١٠٧٣

شاهین شهر،حافظ شمالی
فرعی ٢ شرقی - ٨٤ متر
٢ خواب - فول امکانات
٠٩٣٧٢١٩٨٠٢٠ ت.ت.م

بزرگمهر ، کوچه معینی
٥٥ متر ، ١ خ ، (ط ٦٠-) ، با
پارکینگ و امکانات کامل ، ١٨٥م
٠٩١٣٣١١٢٦٢٤ ت.ت.م

فروش آپارتمان
در جزیره زیبای کیش
به متراژهای ٥٠ ، ٧٠ ، ٨٠
٩٠ و ١٠٠ متری
از ٢٢٥ تا ٤٥٠ میلیون
٤٠٤٧ ٢٤٠ ٠٩١٦

خ رودکی ، نزدیک اداره
گذرنامه ، ٧٥ متر ، ٢ خوابه
سند ٦ دانگ ، به علت مهاجرت
توافقی- ٠٣٦٢ ٣٢٥ ٠٩١٣

فروش فوری آپارتمان
رزمندگان -٧٦متر-٢خواب
با کلیه امکانات ، ١٦٥م
٠٩١٣١٦٧٨٣٣٩

٨١ متر،دو بر نور،ط اول
٥ واحدی،شاهین شهر خ فردوسی
٤ شرقی،١٢٢نقد + ١٨وام +
٤٠ رهن -٠٩١٣٣١٨٩١٣٠

مسکن مهر گلپایگان
جنب سد
نقد و اقساط
٠٩٣٧٦١٩٢٤١٦

املاک ملک پور - ٨٥ متر
٢خ،٢کله،تکواحدی،صفر،مخابرات
٢٦٥ م - ١٨-٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٩٣٠٥٤٢

مسکن مهر
بهارستان
٧٦ متر - ٢ خواب - جنوبی
صفر - ٦٠ میلیون نقد
٠٩٣٩٧٦٤٨٤١٢

نارمک
کاوه ، گلستان ، ٧٨ متر
٢ خ ، جنوبی ، ١٨٥ م
٠٩١٣١٦٨٣٨٥٦

اول خ مسجد لنبان
٨٣ متر ، صفر ، دو خوابه
ط ٢ ، سند ٦ دانگ ، ٢٣٥ م
٤٧٨١ ٨٩٢ ٠٩١٣

املاک احمدی
خ گلستان ، خ صفا
٩٠ متر،همکف،شیک ، ١١٠ م
٠٩١٣٨٣١٩٠٤٦-٣٤٥٠٠٦٦٨

املاک ملک پور
٦٤متر،١خ،جنوبی،مخابرات
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٩٣٠٥٤٢

ابوالحسن اصفهانی،برزلالی
٧٥ متر،ط ٢،٢ خ،با امکانات
تمیز،بدون آسانسور،٢٣٥ م
٠٩١٣٣١١٢٦٢٤ ت.ت.م

با ٧٥ میلیون
صاحب آپارتمان شوید
آپارتمان ٥٣ متر
سند ٦ دانگ ، قیمت :
١٢٠ میلیون ، ٤٥ م وام
با اقساط ماهیانه ٥٠٠ هزار
٠٩١٠٣٤٥٦٧٣٥

٧٣ متری - دو خواب
ط: ١-٢-٣ صفر - اول خ باهنر
از طرف کاوه - سند آزاد با
آسانسور - ٠٩١٣٠٦٨٧٩٨٤

آپارتمان ٨١ متری
سند ٦ دانگ-شهرک سیمرغ
دو خوابه با کلیه امکانات-قیمت
توافقی - ٠٩١٣٥٥٥٧٦٢٣

مسکن مهر
بهارستان
٧٦متر، ٢خواب
جنوبی ، صفر
٦٠میلیون نقد
٠٩٣٩٧٦٤٨٤١٢

املاک ملک پور
٦٤ متر ، ١ خ ، مخابرات
١٣٥ م - ٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٣

بهارستان فاز٢-٧٥متر
طبقه اول - صفر- ٢خوابه
امکانات کامل - زیرقیمت
٠٩١٣٨٧٤٠٧٦٦

//Analytics Code