آپارتمان تا 90 متر آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

شاهین شهر - عطار
آپارتمان ٨٥ متری - بازسازی
کامل - فروش یا اجاره
٠٩١٦٦٣٣٢٦٧٦

طبقه ٢ از آپارتمان ٣ طبقه
٨٧ متر،٦ سال ساخت،٢ خواب
با سند،خ رباط سوم،١٦٥ م
٠٩١٣٩٠٨٥٦٨٥

آپارتمان ٢خوابه-٧٧متر
جنوبی،خ مشتاق،پارکینگ و
انباری،ط دوم،١٢سال ساخت
٠٩٩٠٢٧٧١٩٩٠

املاک ملک پور
خ مخابرات ، ٧٥متر
١خ، صفر ، ٢١٥ م
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٣٠٣٠٠١٨٣

بهارستان - فاز ١
٦٢ متر ، طبقه ٣ ،بازسازی شده
٣٠ م نقد + ٤٠ م وام و یا اجاره
٠٩٢١٥٢٧٥٣٢١

فروش آپارتمان ٧٣ متری
دو خواب - نوساز - اول خ باهنر
از طرف کاوه - سند آزاد
٠٩١٣٠٦٨٧٩٨٤

املاک ملک پور
٦٤متر،١خ،مخابرات،١٣٥م
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٣

تیام هونه
کاوه - گلستان- ٩٠ متر
١خوابه، بسیار شیک، قولنامه ای
١٠٥میلیون ٠٩١٣١٠٦٢٠٨١

٨٧ متری ٢ خوابه ،صفر
جنوبی،با سند ،متری ٢/٤٠٠
ملک شهر - انقلاب اسلامی
٠٩١٣٧٤٠١٦٩٥ ت.ت.م

املاک ملک پور
٨٥متر،٢خ،صفر،مخابرات
٢٦٠م - ١٨-٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٢

٣٨متر،١خواب،ط همکف
گاز مجزا و کف پارکت،شیک
ارغوان خمینی شهر،سند دار
٠٩٣٩٧٤٩٩٧٧٩

املاک احمدی
خ گلستان،خ صفا،٩٠ متر،همکف
شیک،موقعیت عالی ،١١٥م
٠٩١٣٨٣١٩٠٤٦

آپارتمان - ٧٠ متری
١ خواب با کلیه امکانات،خ فروغی
٢٢٠ م - پارکینگ و انباری
٠٩٣٦٨٥٧٤٠١١

کوروش - ملک شهر
مفتح، ٨٥ متر،صفر
همکف، با حیاط اختصاصی،١٤٥م
٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣-٣٤٢١٨١٧٣

املاک احمدی
خ گلستان، خ صفا، ٧٠ متر
همکف، شیک، راه مجزا، ٩٠ م
٠٩١٣٨٣١٩٠٤٦

جابرانصاری،٨٠ متر،ط دوم
١خواب ، نیاز به بازسازی
پارکینگ وانباری ، متری
١/٥٠٠م-٠٩١٣٨١٣٩٦١٨

رباط اول - بر ٢٠ متری
مسجدالحجت ٨٥ متر، متری
٣/٢٠٠ م معاوضه با باغ ویلا
٠٩١٣٩١١٧٣٣٩ ت.ت.م

نارمک
رباط دوم ، ٨٨ متر
٢خ ، ١٥٨م
٠٩١٣١٦٨٣٨٥٦

املاک ملک پور
خ مخابرات ، ٧٥ متر
١ خ ، صفر ، ٢٢٠ م
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٣٠٣٠٠١٨٢

نارمک
جابر ، ٧٥متر ،١خ
بدون آسانسور ، ١٦٠م
٠٩١٣١٦٨٣٨٥٦

ابوالحسن اصفهانی،برزلالی
٧٥متر،ط٢،٢خ،تمیز،باامکانات
بدون آسانسور،٢٤٠م
٠٩١٣٣١١٢٦٢٤ت.ت.م

املاک ملک پور
٨٨ متر،٢ خ،مخابرات،٢١٠ م
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٦

آپارتمان ٨٤ متر ، جنوبی
طبقه ٣ ، خ طاهرزاده
١٤٠میلیون یا معاوضه
٠٩١٣٧٢٨٩٥٩١

بزرگمهر - کوچه معینی
٥٥ متر،١ خ،(ط٦٠-)،با پارکینگ
و امکانات کامل،١٨٠ م
٠٩١٣٣١١٢٦٢٤ ت.ت.م

خیابان نظر،خیابان خورشید
٨٣متر،٢خ،ط٢،بازسازی شده
١٤سال ساخت،قیمت توافقی
٠٩١٣١٠٤٥٦١٢

املاک ملک پور
٦٤ متر ، ١ خ ، مخابرات ، ١٣٥م
٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٣

رودکی،روبروی بانک تجارت
٧٥متر،جنوبی،٢خوابه،فول امکانات
بدون آسانسور-٢٦٨میلیون
٠٩١٣٣٢٥٠٣٦٢

آپارتمان ٧٠ متری،خ کاوه
لوکس و زیبا،با تمامی امکانات
باامتیاز٤٠مترحیاط اختصاصی
٠٩١٣٣٢٥٨٥٨١ ت.ت.م

املاک کوروش
ملک شهر ، همکف ، ١خ
٨٧متر،حیاط اختصاصی، ٨٥ م
٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣-٣٤٢١٨١٧٣

نارمک
کاوه ، گلستان ، ٨٠متر ، ٢خ
صفر ، متری٢/٣٥٠م
٠٩١٣١٦٨٣٨٥٦

//Analytics Code