-عباس آباد
٧٠٠متر در ٥٠٠متر ساخت
فول امکانات ، رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

اجاره منزل مسکونی
دو طبقه ٦٠ متری
١ خوابه - بر خیابان سجاد
٠٩١٣٤٧٢٨٦٩٢

خ بزرگمهر،خ آراسته-منزل
مسکونی طبقه دوم - ٥ میلیون
رهن و ٤٠٠ اجاره - درب
مشترک - ٠٩١٣١٦٧٧٩٨٩

٢ خ - خیلی شیک
بااستخر و فول امکانات-خ برازنده
برج آفتاب - ٥ م و ١٧٠٠ اجاره
٠٩١٣٨٧١٠٩٦٧

-٧٥٠ متر
آبشار اول ، فوق لوکس ، مناسب
مشکل پسندان ، رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

-٣٧٠ متر
زمین،٤٥٠ متر ساخت،٢ ط
چهارباغ بالا،بازسازی شده
عالی - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

- مهرآباد
٧٠٠ متر زمین ، ٥٠٠ متر
ساخت ، فوق لوکس ، رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

-عباس آباد
٨٠٠مترمنزل دربستی،٥خ
استخر،سونا،جکوزی،دوبلکس
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

به یک هم اتاقی آقا
جهت اجاره نیازمندیم
٠٩٠١٦٦٨٠١٥٠

- منزل
دربستی دوبلکس،عباس‌آباد،٥خ
٢مستر،استخر،سونا،جکوزی
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

کوی راه حق
یک اتاق از منزلی با تمام
امکانات اجاره داده می شود
٠٩٣٩٥٨٨٢٦٢٠ ت.ت.م

اجاره منزل
با شرایط و قیمت عالی
٠٩١٠٣٤٥٦٧٣٥

به یک نفر هم اتاقی آقا
جهت اجاره نیازمندیم
محدوده پروین
٠٩٠١٦٦٨٠١٥٠

مهرآباد،٣٥٠متر،٤خ،نوسازی شده
با٣٠٠مترحیاط،بهترین پیشنهاد
٠٩٣٨٩٩٩٨٣٣٨ کرباسیان

ابوالحسن اصفهانی، داخل کوچه
٢٩٠متردربست،٣خ بزرگ
٢٠م/١/٧٠٠م اجاره
٠٩١٣٣١١٢٦٢٤ت.ت.م

عباس آباد،٨٠٠مترمنزل دربستی
استخر،سونا،جکوزی،دوبلکس،٥خ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

آپارتمان٢٤٠ م ، آپادانا ٢
اداری مسکونی ،ویلایی،طبقه١
٢٠م رهن،٢/٨٠٠/٠٠٠ اجاره
٠٩١٣٨٠٢٢٦١٠

پارسه - ٢ ط دربستی مجزا
٢ خ و سوییت،بازسازی شده
خ باهنر،٢٠م / ١/٥ م اجاره
٠٩١٣١٦٤٣٤٩٤ ت.ت.م

پارسه
٢ط دربستی مجزا،٢خ و سوییت
بازسازی شده،خ باهنر،٢٠م/١/٥م
اجاره -٠٩١٣١٦٤٣٤٩٤

اجاره به خانواده جوان -٢خواب
٦٠- ،١٤٠متر،برازنده-١٠م رهن
+٧٠٠ اجاره (تماس١٦به بعد)
٠٩١٣١٦٨٨١٨٩ ت.ت.م

- مهرآباد
٧٠٠ متر منزل دربستی،٤ خ
فول امکانات،فقط رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

سران - ملاصدرا
١٤٥متردربست،با زیرزمین
و حیاط ، بازسازی شده
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

احمدآباد ١٢٠ متر، ٣خواب
در به حیاط ، کف پوش
١٠ میلیون رهن١٢٠٠اجاره
٠٩١٣٨٠٩٤٥٣٥

-بلوار ملت
٤٣٠ متر زمین،٢٠٠ متر همکف
٢ خ،با سوییت٤٠ متر،بازسازی
کامل - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

شهرک ولیعصر-بر خیابان
٢ خوابه -طبقه اول-ویو پارک
٨ میلیون رهن و ١ میلیون اجاره
٠٩١٣٢٩٤٨٨١٤

مسجدسید ، ویلایی ،١٦٠
متر زمین ، ١٢٠ساخت،بدون
پارکینگ، ٣ خواب، ٥٥ م رهن
کامل - ٠٩١٣١١٠٣٤٦٤

-شیخ مفید
٢٤٠ متر زمین ، ٣٠٠ متر
ساخت ،٥ اتاق ،مناسب شرکت یا
آموزشگاه -٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

ابوالحسن اصفهانی،داخل
کوچه،٢٩٠متردربست،٣خ
بزرگ،٢٠م/١/٨٠٠م اجاره
٠٩١٣٣١١٢٦٢٤ ت.ت.م

سوئیت اجاره ای
جهت اسکان یا دفتر کار
حداکثر دو نفر - محدوده خیام
٠٩١٣٠٧٨٠٢١٤


کاخ غربی ، ٢٠٠ متر زمین
٤٥٠ متر ساخت در ٣ ط ، مناسب
شرکت - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

//Analytics Code