به یک نفر هم اتاقی آقا
جهت اجاره نیازمندیم
محدوده پروین
٠٩٠١٦٦٨٠١٥٠

مهرآباد،٣٥٠متر،٤خ،نوسازی شده
با٣٠٠مترحیاط،بهترین پیشنهاد
٠٩٣٨٩٩٩٨٣٣٨ کرباسیان

آپارتمان٢٤٠ م ، آپادانا ٢
اداری مسکونی ،ویلایی،طبقه١
٢٠م رهن،٢/٨٠٠/٠٠٠ اجاره
٠٩١٣٨٠٢٢٦١٠

-عباس آباد
٨٠٠مترمنزل دربستی،٥خ
استخر،سونا،جکوزی،دوبلکس
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

اجاره منزل
با شرایط و قیمت عالی
٠٩١٠٣٤٥٦٧٣٥

ابوالحسن اصفهانی، داخل کوچه
٢٩٠متردربست،٣خ بزرگ
٢٠م/١/٧٠٠م اجاره
٠٩١٣٣١١٢٦٢٤ت.ت.م

عباس آباد،٨٠٠مترمنزل دربستی
استخر،سونا،جکوزی،دوبلکس،٥خ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

- مهرآباد
٧٠٠ متر منزل دربستی،٤ خ
فول امکانات،فقط رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

- مهرآباد
٧٠٠ متر زمین ، ٥٠٠ متر
ساخت ، فوق لوکس ، رهن کامل
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

پارسه - ٢ ط دربستی مجزا
٢ خ و سوییت،بازسازی شده
خ باهنر،٢٠م / ١/٥ م اجاره
٠٩١٣١٦٤٣٤٩٤ ت.ت.م

پارسه
٢ط دربستی مجزا،٢خ و سوییت
بازسازی شده،خ باهنر،٢٠م/١/٥م
اجاره -٠٩١٣١٦٤٣٤٩٤

-بلوار ملت
٤٣٠ متر زمین،٢٠٠ متر همکف
٢ خ،با سوییت٤٠ متر،بازسازی
کامل - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

اجاره به خانواده جوان -٢خواب
٦٠- ،١٤٠متر،برازنده-١٠م رهن
+٧٠٠ اجاره (تماس١٦به بعد)
٠٩١٣١٦٨٨١٨٩ ت.ت.م

شهرک ولیعصر-بر خیابان
٢ خوابه -طبقه اول-ویو پارک
٨ میلیون رهن و ١ میلیون اجاره
٠٩١٣٢٩٤٨٨١٤

احمدآباد ١٢٠ متر، ٣خواب
در به حیاط ، کف پوش
١٠ میلیون رهن١٢٠٠اجاره
٠٩١٣٨٠٩٤٥٣٥

سران - ملاصدرا
١٤٥متردربست،با زیرزمین
و حیاط ، بازسازی شده
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

مسجدسید ، ویلایی ،١٦٠
متر زمین ، ١٢٠ساخت،بدون
پارکینگ، ٣ خواب، ٥٥ م رهن
کامل - ٠٩١٣١١٠٣٤٦٤

ابوالحسن اصفهانی،داخل
کوچه،٢٩٠متردربست،٣خ
بزرگ،٢٠م/١/٨٠٠م اجاره
٠٩١٣٣١١٢٦٢٤ ت.ت.م

-شیخ مفید
٢٤٠ متر زمین ، ٣٠٠ متر
ساخت ،٥ اتاق ،مناسب شرکت یا
آموزشگاه -٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

سوئیت اجاره ای
جهت اسکان یا دفتر کار
حداکثر دو نفر - محدوده خیام
٠٩١٣٠٧٨٠٢١٤


کاخ غربی ، ٢٠٠ متر زمین
٤٥٠ متر ساخت در ٣ ط ، مناسب
شرکت - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

عباس آباد،دربستی،٨٠٠متر
زیربنا ،استخر،سونا،جکوزی
٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤ محمدی

آذر،٦٠٠متر،دوبلکس،٧خ
استخر،سونا،جکوزی،حیاط
٠٩٣٨٩٩٩٨٣٣٨ کرباسیان

املاک گلستان
اجاره منزل ، آتشگاه و کهندژ
حدود ٤ میلیون / ٤٠٠ اجاره
٠٩١٣٥٩٥٠٦٤٨

اجاره به خانواده جوان
٢خواب ، ٦٠- ، ١٤٠متر
برازنده ،١٠م رهن +٧٠٠
اجاره - ٠٩١٣١٦٨٨١٨٩

رودکی - ١ واحد از ٢ طبقه
٩٠ متر مفید ، جنوبی ، حیاط دار
پارکینگ مسقف ، ٤٠ م رهن
١٠٠ اجاره - ٠٩١٣٦٠١٣٦٧١

منزل١٢٠ متر، منهای ٦٠
٢خواب ،امکانات کامل،خ پروین
١٠ م رهن + ١م اجاره
٠٩١٣١٢٥١٤٣٩

املاک گلستان
اجاره منزل ،آتشگاه و کهندژ
حدود ٤میلیون -٤٠٠ اجاره
٠٩١٣٥٩٥٠٦٤٨

جابر انصاری - صفر
٨٥ الی ١٥٠ متری
٠٩٣٨٣٨٧٢٠٣٢
٠٩٣٩١٧٤٥٣٠٥ ت.ت.م

١٠٠متر، ط اول، ٢ خواب
٢٨ م رهن کامل ، قابل تبدیل
اتوبان کاوه،جنب پمپ بنزین کاوه
٣٤٥٠٠٣٦٠

//Analytics Code