بزرگترین کانال تلگرامی
املاک در اصفهان
EsfahanAmlaak@

املاک گلستان
رهن و اجاره آپارتمان در رنج
٤م/٤٠٠ اجاره یا رهن کامل
آتشگاه -خ قدس ٣٧٧٢٤٦١٧

سران - شیخ صدوق شمالی
٩٠متر ، ٢ خ ، صفر ، فول
امکانات ، ١٠٠م رهن کامل
حجازی ٠٩١٣٠٥٠٦٠٠٥

سران - شیخ صدوق شمالی
٦٠متر سوییت،٤سال ساخت
ط٢، ٥م/٧٠٠ اجاره
حجازی ٠٩١٣٠٥٠٦٠٠٥

سران
ملاصدرا،١٩٠متر،٣خ،١٠
ساله،٢طرف نور،نقشه عالی
حجازی ٠٩١٣٠٥٠٦٠٠٥

سران - آپادانا اول
١٥٧متر،٣خ،ط٣،شمالی جنوبی
فول امکانات،١٥٠م رهن کامل
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

سران
نظرغربی ، ١٥٠متر ، ٣ خ
ط١ ، جنوبی ، فول امکانات
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

سران - شیخ صدوق شمالی
١٨٠متر ،٣ خ ، ط١، صفر
تکواحدی ،٢طرف نور، شیک
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

سران - آبشاراول
١٧٠متر،٣خ،ط٣،بدون آسانسور
بازسازی کامل،٢٠م/٢م اجاره
(تبدیل)حجازی ٠٩١٣٠٥٠٦٠٠٥

بوستان سعدی،٢٠٠متر٢طرف نور
دسترسی عالی به پارک،رهن کامل
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

سران - مشتاق دوم
١٠٠متر ، ٢خ ، ط١
فول امکانات،٣طرف نور
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

کوچه آسیاب ، ١٨٠ متر
٣ خ ، ط ٣ ، رهن کامل
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

سران- شیخ صدوق شمالی
١٤٠متر،ط١،موقعیت عالی
قیمت مناسب،قدیمی ساز
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

- بلوار ملت
٣٠٠متر،٤خ،بر رودخانه،شیک و
خوش نقشه،فول امکانات،با ویو
٠٩٣٨٩٩٩٨٣٣٨ کرباسیان

-١٨٠ متر
نظر غربی ، شیک و لوکس
دسترسی عالی ، رهن و اجاره
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

ملاصدرا،٣٠٠متر،٤خ،ط آخر
شیک و لوکس،با ویو ،بدون مالک
٠٩٣٨٩٩٩٨٣٣٨ کرباسیان

توحید،١٩٠متر،٣خ،ط٢،تک
واحدی،٤ساله،رهن و اجاره
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

- چهارباغ بالا
٢٠٠ و ٢٦٠متر،٤خ،شیک،در
بهترین فرعی،نزدیک رودخانه
٠٩٣٨٩٩٩٨٣٣٨ کرباسیان

-٢٣٠ متر
چهارباغ بالا،٣ خ،تک واحدی
موقعیت مکانی عالی،رهن کامل
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

توحید ، ١٩٠متر ، تک واحدی
٣ خ ، خوش نقشه ، به قیمت
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

برمهرآباد،٢٥٠متر،نوساز،٤خ
ط٥،سالن ورزشی و اجتماعات
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

- ١٣٠ متر
باغ دریاچه،نوساز،٢خ،شیک
همکف،با ٧٠متر حیاط اختصاصی
٠٩٣٨٩٩٩٨٣٣٨ کرباسیان

سران - آبشاراول
١٧٠متر،٣خ،ط٣،دوطرف نور
بدون آسانسور،٢٠م/٢م اجاره
حجازی ٠٩١٣٠٥٠٦٠٠٥

سران - ٩٠ متر
شیخ صدوق شمالی ،٢خ
ط٢، صفر ، فول امکانات
حجازی ٠٩١٣٠٥٠٦٠٠٥

سران - چهارباغ بالا
٢٢٠متر،٣خ ، ط ٣ ، دوطرف
نور ، ٥ سال ساخت ، شیک
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

سران - ١٨٥ متر
شیخ صدوق شمالی،٢خ،ط٣
نوساز،سالن وسیع،مناسب زوج
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

سران - ٢٨٠ متر
شیخ صدوق شمالی،٤خ،نوساز
استخر،سونا،جکوزی،٥٠٠م رهن
کامل - اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

سران - ١٢٥ متر
میر، همکف ،٢خ ، شیک و
خوش نقشه با حیاط اختصاصی
اسدی ٠٩١٣٦٠٠٠٤٤١

سران - ملاصدرا
٢١٠متر،٣ خ ، ٩سال ساخت
ط٥ ، نوراز شمال و جنوب
حجازی ٠٩١٣٠٥٠٦٠٠٥

سران - ١١٠ متر
هفت دست غربی،٢خ،٥سال
ساخت،(ط٨٠+)،موقعیت عالی
حجازی ٠٩١٣٠٥٠٦٠٠٥

//Analytics Code