پاسارگاد - ٧٥ متر - ١ خ
ط ٣ - پارکینگ و آسانسور
٢٢بهمن - ١٠ م رهن ٧٠٠ اجاره
٠٩١٣٥٩٤٥٩٨٨-٣٦٦٥٠٥٦١

- ١٣٠ متر
چهارباغ بالا ، ٢ خ ، ٣٠٠ متر
ط ٧ ، حیاط و آسانسور اختصاصی
جنوبی - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

آبشار اول ، ٢٢٠ متر ، ٣ خ
جنوبی ، ٢ مستر ، نوساز ، فول
امکانات - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

هفت دست شرقی،٢٠٠متر،٣ خ
٣ طرف نور،ویو زاینده رود
ط ٢ - ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

چهارباغ بالا،١٧٠متر،٣خ،همکف
جنوبی،٣٠٠ متر حیاط اختصاصی
٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

- ١٦٥ متر
بلوار ملت،٣ خ،ط ٥،شیک،صفر
کف پارکت،هوشمند،٢٠٠ م
رهن - ٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

- ١٣٠ متر
چهارراه نظر،٢ خ،فول،تمیز
دسترسی عالی،٢٠م/٢/٣٠٠ م
اجاره - ٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

میر،١٥٠ متر،٣ خ،ط ٢،تمیز
بدون مالک،٢٠م / ٢ م اجاره
٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

- ١١٠ متر
چهارباغ بالا،٢ خ،ط ٤،استخر
سونا،جکوزی فعال،١٠م / ٢/٥ م
اجاره - ٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

آپارتمان دوبلکس
١٣٠ متر ، ٣ خوابه ، شیک و
بازسازی شده ، اجاره توافقی
٣٢٤٤ ١٠٣ ٠٩١٣ ت.ت.م

شهر زیبا
جنوب اصفهان ، واحدهای
٢ و ٣ خوابه ، در مجموعه های
لوکس - ٠٩١٣٠٠٠٠٥٥٤

املاک پازل
پل بزرگمهر ، ١٢٠ متر ، ١ خ
ط ١ ، ١٠ م رهن / ١ م اجاره
٠٩١٣٥٠٢١٠٠٠

بزرگترین کانال تلگرامی
املاک در اصفهان
EsfahanAmlaak@

کاخ غربی ، ١٥٠متر ، ٣ خ
نوساز ، فول امکانات
٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

چهارباغ بالا ، ١٤٠متر
٢ خ ، ط ٥ ، فول امکانات
٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

املاک گلستان - رهن و
اجاره آپارتمان در رنج ٤ م/٥٠٠
اجاره یارهن کامل،آتشگاه،خ قدس
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

سوئیت ٦٠ متری-پلاک دوم
خیابان - مناسب دانشجو،دفتر کار
و مزون -٧ م رهن ٧٠٠ اجاره
٣٦٦٢٣٧٨٨-٣٦٦٥٠٥٦١

مشتاق دوم ، ٢٠٠متر
٢خ ، ط٦ ، ویو بی نظیر
٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

چهارباغ بالا،٢٧٠متر،٣خ،ط١
فول امکانات ،٥ سال ساخت
٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

چهارباغ بالا،١٣٠متر،٢خ
ط٤،استخر،سونا،جکوزی
٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

سپاهانشهر،١٢٥متر،٢خ،ط٤
فول امکانات،تمیز و خوش نقشه
٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

آپارتمان صفر -٣ خواب
به خانواده ٣نفره-امکانات کامل
خ پروین -٢٠م رهن١/٤٠٠م
اجاره - ٠٩١٣٢٦٨١١٨٥

١٢٥ متر ٣ خواب ط ٢
٢٠ م رهن ٧٠٠ اجاره - مجزا
امکانات کامل-خ کاوه،خ نگارستان
٠٩١٣٦٠٩٦٥٨٠

هفت دست ، ١٧٥ متر،٣خ
ط١، ١٠سال ساخت
٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

-٢٧٠ متر
ملاصدرا ، نوساز ، ط ٣ ، ٤ خ
فول امکانات ، رهن کامل
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

چهارباغ بالا،١٦٠متر،٣خ،شمالی
جنوبی ، نورپردازی و کناف کاری
فول امکانات٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

هفت دست غربی ، ١٠٥متر
٢خ ، ط١، جنوبی ، شیک
٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

هفت دست غربی ، ١٠٠متر
٢خ (ط٦٠-) ، جنوبی ، شیک
٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

چهارباغ بالا، ١٢٠متر، ٢خ
استخر،سونا،جکوزی،فول
امکانات ٠٩٢٢٣٧١١٢٥٨

آپادانا اول ،٩٠متر ،٢خ ، ط١
مناسب زوج جوان ،٧سال
ساخت ٠٩١٦٢٩٩٨٩٦٩

//Analytics Code