فروش تجاری -اداری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

دفتر کار با امکانات کامل
٦٨ متر ، طبقه همکف
چهارباغ بالا ، ٧٠٠ م
٤٤١٩ ١١١ ٠٩١٣ ت.ت.م

خ مولوی ٤٠ متر تجاری
٢ طبقه اداری هر واحد٤٠ متر
امکانات کامل - ٤٩٠ میلیون
٠٩١٣٩١٥٤٧٢٢

املاک حیدری - ٧٠ متر
تجاری - بر شریف واقفی،بین
گلزار و نورباران - استثنایی
٠٩١٣٢١١٩٩٥٦

کلیشاد به سمت آبنیل
٦٠٠٠ متر زمین
٦٩٠ متر ساختمان اداری
با کلیه امکانات
٠٩١٣١١٦٣٢٧٧
٠٩١٣١١٥٢٣٧٩

دفتر کار با امکانات کامل
٦٨ متر ، طبقه همکف
چهارباغ بالا ، ٧٠٠ م
٤٤١٩ ١١١ ٠٩١٣ ت.ت.م

املاک حیدری
دفتر کار ٥٠ متری
شریف واقفی و هشت بهشت
٠٩١٣٢١١٩٩٥٦

فروش امتیاز یک واحد
رستوران با کلیه تجهیزات
موقعیت عالی (چهارراه آپادانا)
٠٣٥١ ٣٠٨ ٠٩١٣

خیابان گلستان ، ٥٠ متر
دفتر کار ، طبقه ٤ ، جنوبی
سند تک برگ ، متری ٢/٥ م
٠٩١٣٦٠٩٧٢٠٧

مغازه با موقعیت عالی
چهارباغ بالا ، مجتمع پارک
٥٨ متری با کلیه امکانات
٣٢٥٠ ٣١١ ٠٩١٣

املاک ملک پور
٥٠ متر دفتر کار ، خ فلسطین
صفر ، امکانات کامل ، ٣٥٠ م
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٣٠٣٠٠١٨٣

مغازه قنادی ، ١٥٤ متر
و ٦٥ متر تجاری با کلیه
امکانات (خمینی شهر)
٤٥٧١ ٢٠٥ ٠٩١٣

مغازه ١٨/٢٠ متر ، سند دار
با امکانات کامل ، نوساز،٢٢٠م
خ مدرس ، ابتدای خ مولوی
٠٩١٣١١٣٩٥١٦ ت.ت.م

١٤٠متر تجاری - با جواز ٦
ط رو پیلوت - اداری و تجاری
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

٤ دهنه تجاری و مسکونی
٧٠م زمین،٢٢٠م ساخت،٢نبش
٦دانگ ، خرم ، حدود١میلیارد
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

٣٣ متر تجاری ، ابتدای
خ بی سیم ، ٢ نبش ، ٩ متر بر
درب برقی ، فول امکانات
٣٤٠ م - ٠٩١٢٧٠٠٠٧٣٣

ملک شهر ٢٧ متر مغازه
با سرویس بهداشتی ٢٥٠ م
نقد و اقساط بلند مدت
٠٩١٣٢٢٤٨١٤٦ ت.ت.م

املاک پازل - فروش دفتر کار
و مطب ، در بهترین موقعیت
زیرقیمت - در زمان محدود
٠٩١٣٥٠٢١٠٠٠

دفتر کار با امکانات کامل
٦٨ متر ، طبقه همکف
چهارباغ بالا ، ٧٠٠ م
٤٤١٩ ١١١ ٠٩١٣ ت.ت.م

٣٣ متر تجاری ، ابتدای
خ بی سیم ، ٢ نبش ، ٩ متر
بر درب برقی ، فول امکانات
٣٤٠ م - ٠٩١٢٧٠٠٠٧٣٣

چهارباغ بالا،٩٠متر،٣خ،ط٣
تمیز و خوش نقشه
٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

- ٩٣ متر
سیتی سنتر،ط ١،قابل معاوضه با
پلاک خوش ارتفاع جنوب شهر
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

باغ رستوران فوق سنتی
در مرغ اصفهان فعال
فروش ٣ دانگ یا رهن واجاره
٠٩١٣٩٢٥٩٦٦٠

یک باب مغازه تجاری
٤٣ متر
فروش یا معاوضه با آپارتمان
خانه اصفهان
خ شهید اسماعیلی
١١٩٠ ٣٠٠ ٠٩١٣

املاک ملک پور
٥٠متر دفتر کار ، خ فلسطین
صفر ، سند ٦ دانگ ، ٣٥٠ م
٣٤٤٢٠٠١٧-٠٩١٣٠٣٠٠١٨٦

فروش امتیاز ١ واحد
کترینگ با کلیه تجهیزات
موقعیت عالی (چهارراه آپادانا)
٠٣٥١ ٣٠٨ ٠٩١٣

دفتر کار ٥١ متری
فول امکانات - خ میرداماد
مجتمع اردیبهشت،متری٥میلیون
٠٩١٣٨٩٩٢٤٩٢ ت.ت.م

املاک ملک پور
٢٨ متر مغازه ، شهرک نگین
٢١٠ م - ٣٤٤٢٠٠١٧
٠٩١٣٠٣٠٠١٨٣

مغازه ٣٤ متر،امکانات کامل
مابین چهارراه حکیم نظامی و
پل فلزی ،روبروی سایپا نیلی
٠٩١٣٣٨٦٢٧١٩

بر اتوبان شهید همت،١٢٠متر
زمین،١٠٠٠متر ساخت ،١٤
واحدی - ٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

-٧٥و ٥٠ و
١٥٠متر،توحید،طبقات مختلف
با پارکینگ و کلیه امکانات روز
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

//Analytics Code