اجاره تجاری -اداری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

دفتر کار مبله
با یک ماه اجاره رایگان
٠٩١٣١١٤٢١٧٧
٣٣٤٤٧٢٠٠ ت.ت.م

چهارباغ بالا ، ١٠٠ متر
٢ اتاق ، ط ٣ ، با پارکینگ
٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

مغازه ٢٤ متر،حکیم نظامی
طبقه منهای یک،مجتمع کیمیا
٣٠م رهن + ٢ م اجاره
٠٩١٣١١٨٧٤٧١ ت.ت.م

واگذاری ٢ عدد غذاخوری
در حال کار
با کلیه امکانات و تجهیزات
در داخل پایانه بار امیرکبیر
٢٣٦٥ ٣٨٣ ٠٩١٣
ت.ت.ا.م

مجتمع پارک ، ٥٨ متر ، ٥ متر
بر ، مناسب مشاغل تمیز
٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

خ طیب،روبروی پمپ بنزین
مغازه حدود ٢٢ متر تجاری
٢٤ متر انباری
٠٩١٣٠٢٠٢٢٨٤-٣٢٣٤٧٣٢٦

بلوار کشاورز زیرزمین
تجاری - ١٤٠ متر با امکانات
جهت رستوران و.. اجاره داده
می شود -٠٩١٣٦٩٧١٤٥١

اجاره یا فروش مغازه تجاری
٨٠ متر ، بر ٧ متر ، خ امام خمینی
١١٠ م رهن کامل یا تبدیل
٠٩١٣١٢٨٠٩٥٢

یک باب دفتر کار
محدوده خ آذر، خ شیخ بهایی
٣٦متر
٠٩١٣٢١٠٢١٧٩

٢٧متر تجاری
بر خیابان توحید میانی
رهن واجاره (بهترین پیشنهاد)
٠٩٣٨١٦١٠٣٢١ ت.ت.م

میر ، ٣٠٠ متر در ٢ طبقه
با امکانات کامل
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

بلوار ملت ، ٢٥٠متر
بر١٢متر ، ویو عالی پارک
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

حاشیه پارک ،٢٥٠متر
فول امکانات ، رهن و اجاره
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

چهارباغ بالا،١٥٠٠متر،نوساز
در٥طبقه،مناسب شرکتهای دولتی
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

سعادت آباد ،اجاره فروشگاه
١٠٠متر،ط اول،٤ اتاق،باامکانات
مناسب کاردکوراسیون داخلی
٠٩١٣٢٠٨٠٥٤٧

مرداویج،٦٠متر،بر٧متر،١٥
مترانباری ، رهن و اجاره
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

چهارباغ بالا ، ١٧٠ متر
همکف ، با ٣٠ متر بالکن
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

بلوار آیینه خانه،٨٥متر،٧متر بر
مناسب برند،با موقعیت عالی
٠٩١٣١٠٦٠٤٥٢

حکیم نظامی ، ١٥٠ متر
همکف ، ١٢٥ متر زیر زمین
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

سوپر مواد غذایی با تمام
وسایل محدوده فلکه ارتش
اجاره داده می شود
٢٤٩٢ ٣٠٦ ٠٩١٣

بر پارک،٢٠٠متر،عرض ١٢متر
مناسب برندهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

-ابوالحسن
٣٠٠متر اداری ، ط٢ و ٣
نوساز،مناسب شرکتهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

حاشیه پارک،٢٥٠متر،بر١٥متر
فول کامل،فقط برندهای معتبر
٠٩٣٩٣١٣٢٠١٣ شریفی

اجاره کامل تعمیرگاه
با٧دهنه مغازه،شاهپورجدید
مشیرالدوله،مقابل بانک ملی
٠٩١٣١١١٦٣٦٩ ت.ت.م

٢٠٠ متر اداری،بر چهارراه
ط ٣، آدرس خور عالی،٥ اتاق
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

میر،١٥٠متر همکف،بر١٢متر
٢٥٠متر زیر زمین تجاری
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

-١٥٠ متر
سعادت آباد،عرض٩متر،١٤٠متر
زیرزمین تجاری،مناسب برند
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

-١٥٠متر
میر،همکف،بر٩متر،٢٥٠متر
زیرزمین تجاری،فول امکانات
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

اجاره دفتر کار ٧٠ متری
٥ م رهن و ٦٠٠ اجاره
خ امام خمینی ابتدای شهیدان
کاظمی - ٠٩١٣٢١٥١٨٨٢

-٣٥٠ متر
حاشیه پارک،بر١٢متر،فول
امکانات،مناسب برندهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

//Analytics Code