اجاره تجاری -اداری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

سران - شیخ صدوق شمالی
٨٥ متر دفتر کار مسکونی
٢ و ٣ خ ، با قیمتهای مناسب
فرزین ٠٩١٣٠٥٠٤٠٠٥

اجاره کافه در خیابان
میر، با تمامی امکانات (مبله)
٠٩١٢٠٦٢١٨١٤
ت.ت.م

سران - شیخ صدوق شمالی
٢ واحد ٦٥ متر ، ١ و ٢ خ
با دسترسی عالی ، سند اداری
فرزین ٠٩١٣٠٥٠٤٠٠٥

دفتر کار با امکانات کامل
آماده برای اجاره
٠٩١٣١١٤٢١٧٧
٣٣٤٤٧٢٠٠ ت.ت.م

بوستان سعدی،دفاتر ٦٠ ،٧٥
١٢٠ و٢٠٠متر،رهن و اجاره
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

- آپادانا
١٢٠متر، بر٦متر ، مناسب
برند و شرکتهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

اجاره رستوران در
خیابان میر ، با تمامی امکانات
(مبله )
٠٩١٢٠٦٢١٨١٤ ت.ت.م

- توحید
٧٥ متر اداری ، ط ٢ ، ٢ خ
بهترین مجتمع تجاری منطقه
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

بوستان سعدی
٢٠٠مترزیرزمین تجاری،ارتفاع
سقف ٣متر،بهترین موقعیت تجاری
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

سران - نظرشرقی،١٠٠متر
مغازه با ١٠٠ متر زیر زمین
١٠متربر،مناسب همه مشاغل
فرزین ٠٩١٣٠٥٠٤٠٠٥

سران
میر ، ٥٠ متر اداری ، بدون اتاق
کلید نخورده ، آماده اجاره
فرزین ٠٩١٣٠٥٠٤٠٠٥

٢٠٠متر سوله-٤٠متر دفتر
برق سه فاز،چاه آب،دزدگیر
و دوربین،م بهارستان-٤٠م رهن
٢٠٠ اجاره - ٠٩١٢١٦٩٢٩١٤

اجاره جهت آتلیه عکاسی
محدوده شیخ صدوق
٣٦٦٥١٠٧٧
٠٩٩٠٧٨٣٠٣٣١ ت.ت.م

بلوار خیام ،١٩٠متراداری
تکواحدی،٥خ،آدرس خور عالی
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

دفتر کار با امکانات کامل
آماده برای اجاره
٠٩١٣١١٤٢١٧٧
٣٣٤٤٧٢٠٠ ت.ت.م

دفتر کار اشتراکی نوساز
شیخ صدوق شمالی
٥ میلیون ، ٦٠٠ اجاره
٠٩١٢٠٣٧٣٦٣٣

-ابوالحسن
٣٠٠متراداری در ٢ط مجزا،نوساز
بر پارک،مناسب شرکتهای بزرگ
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

-٩٠٠ متر
اداری در ٥ واحد،حمزه شمالی
بهترین موقعیت،مناسب شرکتهای
معتبر-عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

-نظر شرقی
٢٠٠مترزیرزمین تجاری،ارتفاع
سقف٣متر،مناسب هرنوع کاربری
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

- رزمندگان
١١٠٠م اداری در١١واحد،پارکینگ
اختصاصی،مناسب شرکتهای معتبر
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

-نظر غربی
١٠٠متر، عرض٨ متر ،٢بر
مناسب آژانس هواپیمایی
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

- ٥٠ متر
اداری،کاخ سعادت آباد،ط ٥
طراحی عالی و پارکینگ اختصاصی
عرفان ٠٩١٣٤٠٩٠٨٠٣

- وحید
دفاتر کار اداری ٥٠ ،٥٥ ،٧٥متر
رهن و اجاره
٠٩١٣٥٥٧٢٩٩٦ محسنی

مغازه ١٢٠ متر در ٢ طبقه
مناسب هر شغلی با کلیه امکانات
خ کاوه - ٣ راه ملک شهر
٠٩١٢٢٥٨٩٠٢٣

کافی شاپ باشگاه
بدنسازی با امکانات کامل
در خ میر واگذار می گردد
٣٦٦٣٠٥٥٨ تماس :٢٣-١٧

سران- شیخ صدوق شمالی
٦٥متراداری ،١خ
با دسترسی فوق العاده
فرزین ٠٩١٣٠٥٠٤٠٠٥

یک کلاس در یک آموزشگاه
زبان جهت تدریس زبان
اجاره داده می شود
٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨

سران - میر
١٨٥ متر اداری،١ خ،با سالن
وسیع،شیک،با دسترسی عالی
فرزین ٠٩١٣٠٥٠٤٠٠٥

اجاره یک سوپر موادغذایی
واقع درشهرک صنعتی صنعت
با درآمد عالی
٠٩١٣١٢٥٠٠٩٨

نظر،١٠٠متر،همکف،عرض٨
متر،موقعیت مناسب برندها
محمدی ٠٩١٣١٠٠٧٤٥٤

//Analytics Code