اجاره انبار و سالن آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

١٠٢ متر انبار
خ حکیم نظامی ، چهارراه دقیقی
٥٠ م رهن
٤٧١٠ ١١٩ ٠٩١٣ ت.ت.م

اجاره کارگاه ، انبار ١٠٠متر
برق ٣ فاز ، آب ،اتوبان فرودگاه
٣ م رهن + ٢٥٠ هزار اجاره
٠٩١٣١٢٥٨٠٥٧

اجاره انبار
خ عبدالرزاق
جنب مسجد خیاطها
٠٩١٣١٠٨٠٠٩٦ ت.ت.م

اجاره انبار ١٠٠-١٥٠
٣٠٠ متر - اتوبان ذوب آهن
منطقه بافندگان
٠٩١٣١٦٩٢٠٠٩ ت.ت.م

اتوبان فرودگاه ، کیلومتر ٣
اجاره ٣٠٠ متر سالن تجاری
ارتفاع ٥/٥ متر ، دفتر و اتاق
نگهبانی - ٠٩١٣١٠١٣٦٢٢

اجاره انبارهای ١٠٠ م تا
٤٠٠م ، سه راه نیروگاه قبل
از پل درچه ، منطقه نیمه صنعتی
بافندگان ، ٠٩١٣١٦٩٢٠٠٩

اجاره ٢٠٠متری ،مناسب
جهت کارگاه و انبار،امکانات کامل
خ کاوه ،جنب بانک سپه
٠٩١٣٤١٣٢٥١٥

انبار و کارگاه در مرق
٣٠٠٠ متر زمین
١١٠٠ متر سوله اداری
٠٩٣٧٣١١٧٤٥٤ ت.ت.م

٢٤٠٠ متر سوله
٢٠٠ متر اداری جهت اجاره
شهرک صنعتی نجف آباد ٢
٠٩١٣٨٩٢٦٣٥٠

٣٠٠ متر سالن مناسب
کارگاه ، دفتر کار یا آموزشگاه
طبقه ٢ ، خ امام خمینی
٢٧٥١ ٢١٠ ٠٩١٣

اجاره انبار
کیلومتر ٤ اتوبان ذوب آهن
٨٢٧٥ ٣٨٦ ٠٩١٣

اجاره سالن بدنسازی
٢٢٠ متر
١٠ سال سابقه
٠٩٣٥٦٤٦٢٦٢٣ عباسی

انبار در مرق
٣٠٠٠ متر زمین
١١٠٠ متر سوله و اداری
٠٩٣٧٣١١٧٤٥٤

اجاره سردخانه
زیر صفر ،حدود ٧٠متر مکعب
بصورت دربست
٠٩١٣٣٠٢٤٠٠٧

یک انبار ٤٠٠ متری
بدون سقف،محدوده شهرک
قدس اجاره داده می شود
٠٩١٣١٧٦٣٢٧٩

اجاره انبارهای ١٥٠ م و
١٠٠م ، سه راه نیروگاه قبل
از پل درچه ، منطقه نیمه صنعتی
بافندگان ، ٠٩١٣١٦٩٢٠٠٩

اتوبان فرودگاه
کانال نوربخش،سوله ٤٠٠ متر
حیاط ١٦٠ متر - برق ٣ فاز
٠٩١٣٣٢٩١٣٤٥

املاک خسروانی
اصفهان ، جاده مرغ
٢٠٠٠ متر انبار ، ٧٠٠ متر
سوله ، با آب ، برق ، گاز
مناسب انبار ، شرکتها
و نمایندگیهای خودرو
٢٥ م / ٧ م اجاره
٣٦٢٧٠٣٢١

اجاره سالن جهت انبار
٧٠٠ متر - با کلیه امکانات
جاده شیراز - پشت شهرک
آزمایش - ٠٩١٣٧٣٨٥٨٦٣

سالن پرورش بلدرچین
٩٠٠ و٨٠٠ متری
با برق ، آب و گاز
٠٩١٣١١٢٤٤٨٩

اجاره سالن جهت انبار
با امکانات کامل ، ٨٠٠ متر
جاده شیراز ، پل راه آهن
٠٩١٣١٢٦٣٩٠٤

سوله ٢٢٠ متر - زمین
١٥٠٠متر ، کانکس نگهبانی
با برق ٣ فاز ، دولت آباد
٠٩١٣١١٥٦٧١٣

اتوبان ذوب آهن
سه راه نیروگاه ، انبار آهن
١٣٠٠متر ، با امکانات کامل
٠٩١٣١٦٩٢٠٠٩

اجاره انبار یا کارگاه
٢٠٠ متر ، بزرگمهر گلزار شمالی
قیمت توافقی
٠٩١٣٣١٤١٨٢٣

اجاره سالن ٢٢٠ متری
زمین ١٥٠٠متر ، برق ٣ فاز
و کانکس نگهبانی،دولت آباد
٠٩١٣١١٥٦٧١٣

اجاره سالن به مساحت
٢٣٠ متر - اتوبان ذوب آهن
خ نیروگاه
٠٩١٣٣٠٨٧١١٨

زینبیه سالن ٤٠٠ متری
دارای اتاق فرمان ، برق ٣ فاز
آب چاه ،٢٠ م رهن ، ٢ م اجاره
٠٩١٣٣٠٨٦٨٧٩

سوله ٢٢٠ متر ، زمین
١٥٠٠ متر ، کانکس نگهبانی
دارای برق ٣ فاز ، دولت آباد
٠٩١٣١١٥٦٧١٣

املاک رضوی
٢٠٠ متر انبار ، با امکانات کامل و
برق ٣ فاز صنعتی ، خ مهر ، ١٠م
/ ٢ م اجاره - ٣٦٦٩٣٠٣٠

اجاره سالن
جهت تولید قارچ
٠٩١٠٣٩٩٦٠٧٨

//Analytics Code