فروش ویژه باغ میوه
حدود ٢ هکتار (١٨.٠٠٠ متر )
با سیستم آبیاری مکانیزه
محدوده ٥ کیلومتری پل زمان خان
درختان ٤ ساله نو بار با پیوند
اصلاح شده بدون هر گونه
وام وبدهی مناسب برای سرمایه گذاری
و درآمد- خیلی خیلی زیر قیمت
فقط فقط متری ٩ هزار تومان -جمعاً١٦٠ م
٠٩٣٠٥٣٥٩٩٢٢
٠٩١٣٣٨١٧٩٩١
املاک رادمان -ت.ت.ام

فروش ویلا و زمین زراعی
منطقه شمال کشور
(مازندران) نقد و اقساط
٠٩١٣٣٠٧٧١٣٤ کاظمی

شمال ، محمودآباد
١١٦٠ مترزمین ، ١٥٠ متر بنا
با سند ، ٢٥٠ م
٠٩١٢٤١٩٨٧٦٩ مهدوی

٤٠٠ م زمین ، ١١٠ م بنا
(محمودآباد) انشعابات نصب
١٣٠میلیون ٣٠% نقد ، ت.ت.م
٠٩١١٩٢٠٤٠٩٧ اصغرزاده

فروش فوری ویلا در شمال
٤٨٠ مترزمین ، ١٣٠متربنا
سنددار، شهرکی با نگهبانی
٣٥ میلیون پیش
الباقی اقساط ٢٠ ماهه
٠٩١١٤٨٨٠٣٢٥
٠٩١١٤٨٨٠٣٢٠

چمستان جنگلی ٨٢ میلیون
١١٠٠زمین ١٤٠بنا فول با سند
٣٠ نقد الباقی اقساط بلند مدت
٠٩١١٣٢٠٠٨٦١

باغ ١٥٠٠ متری دارای چاه
آب - مجوز دیوارکشی - محدوده
پیربکران-فروش و معاوضه
٠٩٠٣٩٤٥٦٣٩٤

باغ ویلا ٨١٥ متر،آب،برق
ساختمان،درخت میوه،استخر
آلاچیق،آبشار،داخل ویلاشهر
٦ دانگ - ٠٩١٣٣٣١٠٠٥٩

فروش باغچه های ٢ هزار متری
امتیاز آب زاینده رود +
انواع درختان زیر بار +
سیستم امنیتی عالی +
مجوز ساخت با سند
در مجموعه ای کاملا اصولی
٤٠ م
٦٥ ٦٩ ٢٨٧ ٠٩١٣
٠٥٩٩ ٤٨١ ٠٩١٣

املاک تجارت ، نوشهر
باغ ، ویلا ١٧٠٠زمین ٢٠٠ بنا
سند ٦ دانگ ، زیر قیمت
٠٩١١٣٩٢٧٠٦٤ ت.ت.م

نور،محمودآباد،چمستان
طرح ویژه نوروز
ویلا - زمین ساحلی جنگلی
با چشم انداز زیبا - تضمینی
آب،برق،گاز،سند قیمت استثنایی
٧٠میلیون به بالا
(نقد و اقساط)
٠٩١١٣٩٧٤٥٥٣ ت.ت.ا.م

فومن ،ماسوله ،قلعه رودخان
فروش زمین و ویلای نوساز
اجاره ویلا و سوییت در نوروز
٠٩١٩٢٠٤٢١٢٣

ویژه نوروز نوشهر سیسنگان
٦٥٠ زمین ٢٥٠ بنا با سند و
کلیه امکانات قیمت ٥٠٠ میلیون
٠٩١١١١٣٨١٢٧

فروش باغ ٢ هزار متری
با درختان میوه زیر بار
امتیاز آب زاینده رود
آبیاری مکانیزه
سیستم امنیتی عالی و نگهبانی
مجوز ساخت با سند معتبر
فقط ٤٠ م
٩٥٣٣ ٢٣١ ٠٩١٣
٥٨٢٧ ٩٨١ ٠٩١٣

٦٠٠ متر باغ دیواردار
با درختان دوساله و سهمیه آب
و سند مادر - ٣٥ میلیون
٠٩١٠٣٦٢٩٧٢٤ ت.ت.م

فروش باغ - ١ جریب
با درخت،برق و آب - محدوده
کبوترآباد - ١٥٠ میلیون
٠٩٣٦٣١٦٨٢٥١

فروش باغ ٦٠٠ و ٧٠٠متری
با درختان دوساله و سند مادر
از ٤٠ تا ٤٨ میلیون
٠٩١٠٣٦٢٩٧٢٤

املاک گلستان
١٥٠٠متر باغ ، سند ٦دانگ
آتشگاه ، خ بهشت ، ٣٧٥ م
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

ویلا دشت ساری
٣٤٠ متر زمین -١٦٧متر بنا
شیک - با سند -٣٥٠ میلیون
٠٩١٢٤٨٠٩٩٢٥ ت.ت.م

فروش فوری ویلا در شمال
٤٨٠ مترزمین ، ١٣٠متربنا
سنددار، شهرکی با نگهبانی
٣٥ میلیون پیش
الباقی اقساط ٢٠ ماهه
٠٩١١٤٨٨٠٣٢٥
٠٩١١٤٨٨٠٣٢٠
ت.ت. ا .م

فروش تعدادی باغ ٢٠٠٠ متری
با سند + درختان میوه +
آبیاری مکانیزه + نگهبانی
و سیستم امنیتی + مجوز ساخت
+ امتیاز آب زاینده رود
مارکده - قیمت ٤٠ میلیون
٠٩١٣٢٣٢٣٢٨٩
٠٩١٣٨٨٨٥٩٧٠

باغ ٨٠٠ متری آماده
با تمام امکانات و مبله-براآن
شمالی،مهدی آباد- ٣٠٠ میلیون
٠٩١٣٢١٤٢٠١٣

املاک گلستان
فروش باغ ،ویلا،زیر قیمت منطقه
آتشگاه و کل اصفهان
٠٩١٣٨٧١٧٥٧٨-٣٧٧٢٤٦١٧

فومن ماسوله قلعه رودخان
فروش چند قطعه زمین سنددار
و ویلای نوساز املاک حسین زاده
٠٩١٩٢٠٤٢١٢٣

محمودآباد نور
باغ ویلا نزدیک دریا ٧٠٠ زمین
١٤٠بنا ٥٠ میلیون پیش
٠٩١٩٥٤٢١٣٣٠

شمال ، نوشهر ، چلندر
بهترین منطقه ویلا فروشی
با قیمت مناسب و اقساط
٠٩١٢٣٧٨٠١٩٥

فروش باغ یا معاوضه
با خودرو ، فاصله ٢٠ دقیقه
تا اصفهان
٢٨٠٤ ٨٦٥ ٠٩١٣

فروش ویلا و زمین زراعی
منطقه شمال کشور
(مازندران) نقد و اقساط
٠٩١٣٣٠٧٧١٣٤

ویژه نوروز
٦٥٠ زمین ٢٥٠ بنا با سند و کلیه
امکانات در منطقه نوشهر سیسنگان
٥٠٠ میلیون ٠٩١١١١٣٨١٢٧

گیلان زیباکنار،ویلا،نوساز
٤٢٠م زمین ، ١٢٠ م بنا
نزدیک ساحل ، باامکانات(١٤٦م)
٠٩١١٦١٣٢٤٩٠ ت.ت.م

//Analytics Code