اجاره باغ و تالار
جهت عقد ، عروسی
جشن تولد ، با فضای بسیار عالی
٣٦٦٠٣٦١١-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

الماس شهر
اجاره باغ ، بسیارشیک
واقع در کوشک
٣٤٥٠٩٢٠١-٠٩٣٦٥٨١٦٧٠٢

باغ واقع درگلدشت
(شبی ٥٠ هزار)
اجاره بصورت خانوادگی
٠٩١٣٠٢٦٥٠٠١ت.ت.م

الماس شهر
اجاره ویلا در باغ بهادران
٣٤٥٠٩٢٠١
٠٩٣٦٥٨١٦٧٠٢

فروش . معاوضه و اجاره
در باغبهادران
تلگرام : vilabazar@
٣٤١٩ ٤٣٠ ٠٩١٢

اجاره و فروش ویلا و
باغ ویلا ، در باغ بهادران
٠٩١٢٤٣٠٣٤١٩
www.vila Bazar.com

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤

اجاره باغ و ویلا ماهیانه
(حیدرآباد) ٢٠٠٠ متر ، استخر
ساختمان ، آلاچیق ، درب برقی
٠٩١٣٢١١١٣٢٨

اجاره و فروش ویلا و
باغ ویلا در باغبهادران
١٩ ٣٤ ٤٣٠ ٠٩١٢
www.vilabazar.com

اجاره باغ و ویلا
در حیدرآباد ٢٠٠٠ متر
(استخر - آلاچیق) رهن کامل
٠٩١٣٢٠٨٠٠٧٥

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

اجاره باغ و ویلا
جهت مراسم عقد و عروسی
تولد - محدوده گلدشت
٠٩٣٨٨٠٣٤٧٠٨

املاک صفا
اجاره باغ بسیار شیک با امکانات
کامل ، مناسب جشن و میهمانی
٠٩١٠٣٤٨٦٩٠٠

اجاره ویلا
در شهر باغبهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤

اجاره ویلا
در شهر باغبهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤

تندیس سیر اصفهان
مجری مستقیم اجاره
ویلاهای چادگان
فروش تورهای ویژه
خارجی و داخلی
نوروز ٩٥
٠٩١٣٥٣٤٤١٥١
٣٦٦٢٢٣٤٣

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

اجاره و فروش ویلا
و باغ ویلا - در باغبهادران
٣٤١٩ ٤٣٠ ٠٩١٢
www.vilaBazar.com

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

اجاره باغ
با امکانات کامل و سوله
محدوده مشتاق سوم
٠٩١٣١١٣٦٧٧٩

اجاره ویلا مبله
پل زمان خان
٠٩١٣٨٩٤٩٥١٠

اجاره خانه ویلایی
٢٤ ساعته ، بعد از باغ بهادران
با تمام امکانات ، نزدیک رودخانه
٣٤٤٢٨٠٩٠-٠٩٣٣١٦٣٣٥٥٤

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

اجاره باغ و تالار
جهت عقد ، عروسی
جشن تولد ، با فضای بسیار عالی
٣٦٦٠٣٦١١-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

اجاره ویلای روستایی
محمودآباد شمال ١٢کیلومتری
فاصله با دریا ١٥روز عید ٢ م
٠٩١٩٩٦٤١٦٦٠

ویژه نوروز
اجاره ویلا ، سوئیت و منزل
مبله - پل زمان خان
٠٩١٣٨٩٤٩٥١٠

اجاره ویلاهای چادگان
٢٠٢٦ ٣٧١ ٠٩١٣
مهندس آنالویی
ت.ت.م

از اولین سایت املاک
در باغبهادران دیدن فرمایید
www.vilabazar.com
٣٤١٩ ٤٣٠ ٠٩١٢

اجاره ویلا کنار آب
در باغ بهادران
طول ایام هفته
٠٦٣٠ ٩٠٥ ٠٩١٣

//Analytics Code