باغ واقع درگلدشت
(شبی ٥٠ هزار)
اجاره بصورت خانوادگی
٠٩١٣٠٢٦٥٠٠١ت.ت.م

الماس شهر
اجاره باغ ، بسیارشیک
واقع در کوشک
٣٤٥٠٩٢٠١-٠٩٣٦٥٨١٦٧٠٢

اجاره و فروش ویلا و
باغ ویلا در باغبهادران
١٩ ٣٤ ٤٣٠ ٠٩١٢
www.vilabazar.com

اجاره و فروش ویلا و
باغ ویلا ، در باغ بهادران
٠٩١٢٤٣٠٣٤١٩
www.vila Bazar.com

اجاره باغ و ویلا
در حیدرآباد ٢٠٠٠ متر
(استخر - آلاچیق) رهن کامل
٠٩١٣٢٠٨٠٠٧٥

اجاره ویلا
در شهر باغبهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤

الماس شهر
اجاره ویلا در باغ بهادران
٣٤٥٠٩٢٠١
٠٩٣٦٥٨١٦٧٠٢

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

اجاره باغ و تالار
جهت عقد ، عروسی
جشن تولد ، با فضای بسیار عالی
٣٦٦٠٣٦١١-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

اجاره و فروش ویلا
و باغ ویلا - در باغبهادران
٣٤١٩ ٤٣٠ ٠٩١٢
www.vilaBazar.com

اجاره ویلا
در شهر باغبهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

املاک صفا
اجاره باغ بسیار شیک با امکانات
کامل ، مناسب جشن و میهمانی
٠٩١٠٣٤٨٦٩٠٠

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

اجاره باغ و تالار
جهت عقد ، عروسی
جشن تولد ، با فضای بسیار عالی
٣٦٦٠٣٦١١-٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

تندیس سیر اصفهان
مجری مستقیم اجاره
ویلاهای چادگان
فروش تورهای ویژه
خارجی و داخلی
نوروز ٩٥
٠٩١٣٥٣٤٤١٥١
٣٦٦٢٢٣٤٣

اجاره باغ و ویلا
جهت مراسم عقد و عروسی
تولد - محدوده گلدشت
٠٩٣٨٨٠٣٤٧٠٨

اجاره ویلای روستایی
محمودآباد شمال ١٢کیلومتری
فاصله با دریا ١٥روز عید ٢ م
٠٩١٩٩٦٤١٦٦٠

اجاره ویلا
در شهر باغ بهادران
٠٩١٣٣٣٥٤١٩٤
ت.ت.م

اجاره باغ
با امکانات کامل و سوله
محدوده مشتاق سوم
٠٩١٣١١٣٦٧٧٩

از اولین سایت املاک
در باغبهادران دیدن فرمایید
www.vilabazar.com
٣٤١٩ ٤٣٠ ٠٩١٢

ویژه نوروز
اجاره ویلا ، سوئیت و منزل
مبله - پل زمان خان
٠٩١٣٨٩٤٩٥١٠

اجاره خانه ویلایی
٢٤ ساعته ، بعد از باغ بهادران
با تمام امکانات ، نزدیک رودخانه
٣٤٤٢٨٠٩٠-٠٩٣٣١٦٣٣٥٥٤

اجاره ویلا مبله
پل زمان خان
٠٩١٣٨٩٤٩٥١٠

اجاره ویلاهای چادگان
٢٠٢٦ ٣٧١ ٠٩١٣
مهندس آنالویی
ت.ت.م

اجاره ویلا کنار آب
در باغ بهادران
طول ایام هفته
٠٦٣٠ ٩٠٥ ٠٩١٣

باغ فدک
میزبان جشن ها
و مراسمات کوچک شما
٠٩١٣٥٥٥٥١٧٢

اجاره ویلا کنار آب
در باغ بهادران
طول ایام هفته
٠٦٣٠ ٩٠٥ ٠٩١٣

//Analytics Code