مزرعه، ابتدای جاده شهرضا
٥٠ هکتار آبیاری بارانی
٤٠هکتار آبیاری قطره ای
١٣هکتار باغ انار مثمر
گاوداری ٥٠ رأسی - دامداری
گوسفندی-انبار مسقف- ساختمان
نگهبانی- اتاق پمپاژ-استخر - کاملا
مکانیزه - با تجهیزات به روز
خاک کاملا مرغوب و
آب شیرین به میزان
اجاره یکسال ٣٠٠میلیون
٠٩٣٠٣٠٩٥٠٠٧ت.ت.ا.م

١٢٠٠٠ متر زمین کشاورزی
+ یک حلقه چاه آب عمیق
پیربکران ، سنگانچه
٠٩١٣١٠١٢٦٣٠

مورچه خورت
٩٢٠٠ متر زمین و گلخانه
با کلیه امکانات - با جواز
٨٥ میلیون -٠٩٣٦٣٣٣٤٨٤٦

گلخانه صیفی - دهاقان
به مساحت١ هکتار،آب،برق
گاز،باغ،فروشی یا معاوضه با
مسکن -٠٩٣٠١٧٧١٧٥٤

فروش گلخانه ، ٤٠٠٠
متر زمین ٣٠٠٠ متر گلخانه
٢٥٠ میلیون تومان وام بفروش
می رسد -٠٩١٣٣٠٩٢٧٤٢

فروش گلخانه
جاده آبشار - مکانیزه
٤٠٠٠ متر
٠٩١٣١٦٦٥٩٠٠ ت.ت.م

علویجه ١٠ هزار متر
مناسب برای گلخانه
با آب و کلیه امکانات
٠٩١٢٨٩٨٤٠٥٧

واگذاری محصول فلفل
گلخانه ، با درآمد روزانه
٥٠٠ هزار تومان و تضمین درآمد
و سلامت محصول تا تاریخ ٩٦/٣
واقع در فلاورجان
٠٩١٣٨٠٨٠٩٨٦
٠٩٣٧٠٩٦٢١٠٩

زمین کشاورزی
به مساحت ١٢٠٠٠ متر
محدوده میمه
به همراه یک ساختمان
نیمه کاره سند دار
و امکانات شهری
(آب و برق ، گاز و تلفن)
به همراه آب کشاورزی
با قیمت مناسب
٠٩٣٥٢٦٧٠٣٥٨

گلخانه
با موقعیت عالی
١٣/٢٠٠ متر زمین ٣ بر
دیوارکشی آجری
١٠/٠٠٠ متر گلخانه
برق ٣ فاز ، چاه عمیق
مناسب جهت کاشت
انواع سبزیجات یا گل
و یا تفکیک و فروش
بصورت ویلا
١٥ دقیقه تا سپاهان شهر
١٠٤٠ ٥٧٥ ٠٩١٣

گلخانه
با موقعیت عالی
١٣/٢٠٠ متر زمین ٣ بر
دیوارکشی آجری
١٠/٠٠٠ متر گلخانه
برق ٣ فاز ، چاه عمیق
مناسب جهت کاشت
انواع سبزیجات یا گل
و یا تفکیک و فروش
بصورت ویلا
١٥ دقیقه تا سپاهان شهر
١٠٤٠ ٥٧٥ ٠٩١٣

اجاره یکصد هکتار
زمین کشاورزی
قطره ای برقی ، مستعد برای
کشت پائیزه انواع صیفی جات
هندوانه و سیب زمینی
واقع در شهرستان منوجان
استان کرمان
٠٩١٦٤٢١٤٢٨٦

بر اتوبان فلاورجان
٥٥ جریب زمین کشاورزی
٣ بر ، با امکانات
٠٩١٣١٦٨٦٩١٠

بخشی از یک مزرعه
اشتراکی شامل حدودا
٣٠ جریب زمین
کشاورزی و باغ به همراه
مشاعات قلعه وزاغه و اشجار
با ١١ساعت آب اشتراکی
و صحاری زمین
در منطقه ای به نام زیر پل
واقع در١٠ کیلومتری
روستای سه
به فروش میرسد
٠٩١٣٣٧٠٣٣٦٥
٠٩١٢٤٠٣٤٥٥٩

١٥ هکتار زمین کشاورزی
و ٥ هزار متر باغ انار
و چاه آب - مهیار - ٦ دانگ
٠٩١٢٣٦٣٨٦٧٩

مزرعه کشاورزی
شامل باغ انار
سالن گلخانه
و مرغداری معادل ٣٥ هکتار
سند شش دانگ
و وام بانکی
واقع در روستای قهه
از توابع دهاقان اصفهان
به فروش می رسد
٠٩١٣١١٢١٦٧٥

جاده اصفهان - نایین
روبروی پایانه شرق ، ٨٠٠
جریب زمین کشاورزی ، زیرکشت
٦ دانگ - ٠٩١٣١٦٨٦٩١٠

٤٢٠٠٠ متر مزرعه با ویلا
استخر و چاه متری ١٢٠٠٠ت
(داران) یا معاوضه با ملک
٠٩٣٩٥٢٩٢٤٠٢

گلخانه
با موقعیت عالی
١٣/٢٠٠ متر زمین ٣ بر
دیوارکشی آجری
١٠/٠٠٠ متر گلخانه
برق ٣ فاز ، چاه عمیق
مناسب جهت کاشت
انواع سبزیجات یا گل
و یا تفکیک و فروش
بصورت ویلا
١٥ دقیقه تا سپاهان شهر
١٠٤٠ ٥٧٥ ٠٩١٣

٢٢٠٠٠ متر زمین زراعی
و باغی - با پروانه گلخانه و آبیاری
قطره ای و بارانی - روستای
روران - ٠٩٣٦٠٣٩٢٨٣٦

اجاره یکصد هکتار
زمین کشاورزی
قطره ای برقی ، مستعد برای
کشت پائیزه انواع صیفی جات
هندوانه و سیب زمینی
واقع در شهرستان منوجات
استان کرمان
٠٩١٦٤٢١٤٢٨٦

٣٠ هکتار زمین کشاورزی
١حلقه چاه ٦ اینچ
پیکان جرقویه - تماس ٧ شب
٠٩١٩٤٩٦٦٨٤٠ نصیری

اجاره یا فروش - شهرضا
(شهر گلشن) - گلخانه ای به
مساحت ٤٠٠٠ مترمربع با کلیه
تجهیزات - ٠٩١٣٢٧٥٣٦١١

فروش مزرعه ٣٠ هکتار
٤٠٠ متر بر اتوبان ، ٣ حلقه
چاه ، استخر خاکی ، ٥ اتاق
شومینه - ٠٣ ٤٧ ٠٨٦ ٠٩١٤

تیران و کرون - قاسم آباد
١٠٠٠متر درخت گردو
٣٠٠٠ متر کشاورزی و گلخانه
٠٩١٣٢٣٠١٦٨٣

٦ جریب گلخانه فعال
با تمام امکانات - بالای تیران
میرآباد - فقط ٣٧٠ م
١٣ ٦٢ ٣٠٩ ٠٩١٣

تیران و کرون - روستای
قاسم آباد - ١٠٠٠متر ، درخت
گردو ، ٣٠٠٠ متر کشاورزی و
گلخانه - ٠٩١٣٢٣٠١٦٨٣

بر اتوبان فلاورجان،٥٥جریب زمین کشاورزی،٣بر،با امکانات
٠٩١٣١٦٨٦٩١٠

تیران و کرون - قاسم آباد
١٠٠٠ متر (درخت گردو)
٣٠٠٠ متر کشاورزی و گلخانه
٠٩١٣٢٣٠١٦٨٣

فریدن-بوئین میاندشت
١٤هکتارزمین کشاورزی یکجا
آبیاری بارانی،استخربتونی
برق سه فاز،٤هزارمتر باغ بادام
مناسب جهت احداث گلخانه و ...
معاوضه با ملک مسکونی یاتجاری
در اصفهان،قیمت کارشناسی
٠٩١٣٢١٣٥٠٧٠

//Analytics Code