گاوداری و مرغداری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

یک واحدمرغداری گوشتی
با ظرفیت ٣٠هزارتا
اجاره داده می شود
٠٩١٣٣١٩٤٠٧٤

اجاره گاوداری پرواری
محدوده باغ بهادران
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
تماس تبلیغاتی ممنوع

یک واحد گاوداری پرواری
صنعتی به ظرفیت ٦٠راس
٣٠کیلومتری شرق اصفهان،نقد
و اقساط -٠٩٩٠٢٨٥٤٨٨٩

کبوتر آباد ، ٢٠٠٠ متر
زمین با سالن و امکانات
مناسب پرورش انواع دام
٠٩١٣٣٠١٩٠٠٧

اجاره گاوداری پرواری
محدوده باغ بهادران
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
ت.ت.م

اجاره گاوداری پرواری
محدوده باغ بهادران
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
تماس تبلیغاتی ممنوع

یک واحدمرغداری گوشتی
با ظرفیت ٣٠هزارتا
اجاره داده می شود
٠٩١٣٣١٩٤٠٧٤

اجاره گاوداری پرواری
محدوده باغ بهادران
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
ت.ت.م

فروش مزرعه شترمرغ
در محدوده شهر سجزی، با
متراژ ٢٦٥٠٠ متر، دارای
فنس،انباری- ٠٩١٣٣٠٦٥٧٤٥

فروش یا معاوضه
مزرعه شترمرغ
با تمام امکانات
٠٩١٣١١٧٤٣٩١ قربانی

فروش گاوداری،محدوده
باغ بهادران +٢٥٠ میلیون وام
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
ت.ت.م

دامداری صنعتی - ٥٠٠٠ م
با امکانات کامل و باغ
اصفهان ، جاده قهجاورستان
اتوبان جلمرز-٠٩١٣١٦٩٣١٤٩

گاوداری صنعتی ، محدوده
مورچه خورت،با امکانات و مجوزات
رهن و اجاره داده می شود
٠٩١٦٢٩٣٣٥٨١

گاوداری صنعتی شیری
با امکانات کامل - مساحت١٢هزار
٥٥٠ م - با وام - منطقه زیار
٠٩١٣١١٣٣٨٣٥

مهران
زردنجان - ٣٠٠١ متر
سند٦ دانگ - با اندک سرمایه
تبدیل به باغ - ٠٩١٤٠٣٤٦٧٠٢

فروش گاوداری پرواری
محدوده مورچه خورت
با درآمد عالی-قیمت توافقی
٠٩١٦٢٩٣٣٥٨١

مرغداری ١٦٠٠٠ متری
با گنجایش ١٠٠٠٠
قطعه گوشتی
دارای پروانه بهداشت
آب لوله کشی
برق ، انشعاب گاز
کیلومتر ٦٠ جاده اصفهان
٠٩١٣٣٠٤٥١٠٣

فروش فوری گاوداری پرواری
٥ هزار متر- محدوده باغ
بهادران - قیمت توافقی
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦

مرغداری گوشتی
١٠١١٥ متر ، ظرفیت ١٠ هزار
قطعه ای ، سند ٦ دانگ ، قیمت
استثنایی - ٠٩١٣٣٠٥٧٨٠٥

گاوداری صنعتی شیری
با امکانات کامل-مساحت ١٢هزار
٤٥٠ م - منطقه زیار
٠٩١٣١١٣٣٨٣٥ ت.ت.م

کبوتر آباد - روستای شیدان
٣٤٥٠ متر ، سند ٦ دانگ
دارای آب و برق ٣ فاز
پروانه بهره برداری ، بهداشت
پرواربندی و وام تغییر کاربری
معاوضه با ملک ، کد ١١٤٨٩
٠٩٣٥٨٠٠٤٥٤٥
٠٩١٣١٠٧٦٥٧٧
مهر
٣٦٢٥٨١٩٠

فروش فوری گاوداری پرواری
٥ هزار متر- محدوده باغ
بهادران - قیمت توافقی
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦

٥ هزار متر گاوداری
صنعتی با کلیه امکانات
+ ٥ هزار متر باغ
موقعیت بسیار عالی
قابل معاوضه
١/٢٠٠میلیارد تومان
٠٩١٣٨٢٧٣٦١٣
٠٩٣٦١٢٥٢١٩٩

الیگودرز ، کیلومتر ٥
جاده ازنا - فروش مرغداری
٣٠ هزار قطعه ای ، قیمت
کارشناسی - ٠٩١٦١٧٦٠٩٢٦

مهران - ١٤ کیلومتری
پل بزرگمهر - ٣٠٠١ متر
سند٦ دانگ - با اندک سرمایه
تبدیل به باغ - ٠٩١٤٠٣٤٦٧٠٢

یک واحد دامداری
به مساحت ٢٠٠٠ مترمربع
(نیمه صنعتی) با ٣ هکتار
زمین زراعی مجهز به
سیستم آبیاری تحت فشار
در روستای حسن آباد علیا
بخش کرون به فروش می رسد
٠٩٢٠ ١٧٠ ٠٩٣٩

مرغداری در دهق
١٠٠٠٠قطعه ای با امکانات
کامل فروش یا معاوضه با ملک
٠٩١٣٢٢٦١٦٥٢

١ واحد دامداری ١٠٠ راسی
در حال کار - با ١ میلیارد وام
٧ درصد - زیر قیمت
٠٩٣٦٣٢٣٥٥٨٨

املاک صفا
اجاره ٢٠٠٠ متر زمین ، مناسب
پرورش شترمرغ ، اصفهانک
٠٩١٣١٢٩٣٢٦٦

املاک صفا
٢٠٠٠ متر زمین ، مناسب
پرورش شترمرغ ، اصفهانک
٠٩١٣١٢٩٣٢٦٦

//Analytics Code