گاوداری و مرغداری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

یک واحد مرغداری گوشتی
با ظرفیت ٣٠ هزار تا
اجاره داده می شود
٠٩١٣٣١٩٤٠٧٤

یک واحدمرغداری گوشتی
با ظرفیت ٣٠هزارتا
اجاره داده می شود
٠٩١٣٣١٩٤٠٧٤

یک واحدمرغداری گوشتی
با ظرفیت ٣٠هزارتا
اجاره داده می شود
٠٩١٣٣١٩٤٠٧٤

یک واحد مرغداری گوشتی
با ظرفیت ٣٠هزارتا
اجاره داده می شود
٠٩١٣٣١٩٤٠٧٤

یک واحد مرغداری گوشتی
با ظرفیت ٣٠ هزار تا
اجاره داده می شود
٠٩١٣٣١٩٤٠٧٤

اجاره گاوداری پرواری
محدوده باغ بهادران
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
ت.ت.م

اجاره گاوداری پرواری
محدوده باغ بهادران
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
ت.ت.م

یک واحد گاوداری پرواری
صنعتی به ظرفیت ٦٠راس
٣٠کیلومتری شرق اصفهان،نقد
و اقساط -٠٩٩٠٢٨٥٤٨٨٩

کبوتر آباد ، ٢٠٠٠ متر
زمین با سالن و امکانات
مناسب پرورش انواع دام
٠٩١٣٣٠١٩٠٠٧

اجاره گاوداری پرواری
محدوده باغ بهادران
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
تماس تبلیغاتی ممنوع

گاوداری صنعتی ، محدوده
مورچه خورت،با امکانات و مجوزات
رهن و اجاره داده می شود
٠٩١٦٢٩٣٣٥٨١

اجاره گاوداری پرواری
محدوده باغ بهادران
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
تماس تبلیغاتی ممنوع

فروش یا معاوضه
مزرعه شترمرغ
با تمام امکانات
٠٩١٣١١٧٤٣٩١ قربانی

دامداری صنعتی - ٥٠٠٠ م
با امکانات کامل و باغ
اصفهان ، جاده قهجاورستان
اتوبان جلمرز-٠٩١٣١٦٩٣١٤٩

مرغداری گوشتی
١٠١١٥ متر ، ظرفیت ١٠ هزار
قطعه ای ، سند ٦ دانگ ، قیمت
استثنایی - ٠٩١٣٣٠٥٧٨٠٥

فروش گاوداری،محدوده
باغ بهادران +٢٥٠ میلیون وام
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦
ت.ت.م

فروش مزرعه شترمرغ
در محدوده شهر سجزی، با
متراژ ٢٦٥٠٠ متر، دارای
فنس،انباری- ٠٩١٣٣٠٦٥٧٤٥

فروش فوری گاوداری پرواری
٥ هزار متر- محدوده باغ
بهادران - قیمت توافقی
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦

فروش فوری گاوداری پرواری
٥ هزار متر- محدوده باغ
بهادران - قیمت توافقی
٠٩١٣٨٧٠٠١٦٦

٥ هزار متر گاوداری
صنعتی با کلیه امکانات
+ ٥ هزار متر باغ
موقعیت بسیار عالی
قابل معاوضه
١/٢٠٠میلیارد تومان
٠٩١٣٨٢٧٣٦١٣
٠٩٣٦١٢٥٢١٩٩

فروش گاوداری پرواری
محدوده مورچه خورت
با درآمد عالی-قیمت توافقی
٠٩١٦٢٩٣٣٥٨١

گاوداری صنعتی شیری
با امکانات کامل-مساحت ١٢هزار
٤٥٠ م - منطقه زیار
٠٩١٣١١٣٣٨٣٥ ت.ت.م

مرغداری ١٦٠٠٠ متری
با گنجایش ١٠٠٠٠
قطعه گوشتی
دارای پروانه بهداشت
آب لوله کشی
برق ، انشعاب گاز
کیلومتر ٦٠ جاده اصفهان
٠٩١٣٣٠٤٥١٠٣

مهران
زردنجان - ٣٠٠١ متر
سند٦ دانگ - با اندک سرمایه
تبدیل به باغ - ٠٩١٤٠٣٤٦٧٠٢

کبوتر آباد - روستای شیدان
٣٤٥٠ متر ، سند ٦ دانگ
دارای آب و برق ٣ فاز
پروانه بهره برداری ، بهداشت
پرواربندی و وام تغییر کاربری
معاوضه با ملک ، کد ١١٤٨٩
٠٩٣٥٨٠٠٤٥٤٥
٠٩١٣١٠٧٦٥٧٧
مهر
٣٦٢٥٨١٩٠

مرغداری در دهق
١٠٠٠٠قطعه ای با امکانات
کامل فروش یا معاوضه با ملک
٠٩١٣٢٢٦١٦٥٢

الیگودرز ، کیلومتر ٥
جاده ازنا - فروش مرغداری
٣٠ هزار قطعه ای ، قیمت
کارشناسی - ٠٩١٦١٧٦٠٩٢٦

١ واحد دامداری ١٠٠ راسی
در حال کار - با ١ میلیارد وام
٧ درصد - زیر قیمت
٠٩٣٦٣٢٣٥٥٨٨

گاوداری صنعتی شیری
با امکانات کامل - مساحت١٢هزار
٥٥٠ م - با وام - منطقه زیار
٠٩١٣١١٣٣٨٣٥

مهران - ١٤ کیلومتری
پل بزرگمهر - ٣٠٠١ متر
سند٦ دانگ - با اندک سرمایه
تبدیل به باغ - ٠٩١٤٠٣٤٦٧٠٢

//Analytics Code