خریدار یک پلاک زمین
در علی آباد کلنگان
(وکالتی یا سنددار)
٧١٠٠ ٣١٦ ٠٩١٣

املاک ملک پور
خریدار ملک شما در محدوده
جابر ، رباط سوم ، نگارستان
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
خریدار ملک شما در محدوده
جابرانصاری،رباط دوم،عارف و
طاهرزاده - ١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

خریدار یا اجاره آپارتمان
یا خانه یا مغازه تجاری منطقه ٦
(نظر ، میر ، مرداویج ، آپادانا)
٠٩١٣٢٠٧٦٣٥٥

آرمان سرا
خریدار نقدی زمین و ملک
کلنگی در سراسر اصفهان
٠٩١٣١١٨٩٨٨٨

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید
و فروش به ما بسپارید
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

٥ ستاره - شاهین شهر
خریدار ملک شما و معاوضه
با آپارتمان ، ویلایی ، زمین
کشاورزی ، زمین باغی
صنعتی ، خدماتی ، تجاری
٠٩١٩٥٥٩٩٥٥٤ هادی زاده

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید و فروش
به ما بسپارید
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
خریدار ملک شما در محدوده
جابر ، رباط سوم ، نگارستان
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
خریدار ملک شما در محدوده
جابر ، رباط سوم ، نگارستان
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

آرمان سرا
خریدار نقدی زمین و ملک
کلنگی در سراسر اصفهان
٠٩١٣١١٨٩٨٨٨

املاک ملک پور
املاک خود را جهت
خرید و فروش به ما بسپارید
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید
و فروش به ما بسپارید
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

خریدار زمین های مستعد
ساخت یا خانه های کلنگی
نظر ، آپادانا ، مرداویج ، توحید
شیخ صدوق ، شمس آبادی ، آذر
عباس آباد ، بزرگمهر ، پروین
به صورت نقدی یا تهاتر
٠٩١٣٢١١٢٩٤٩
٢-٣٢٦٥٥١٢١

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید
و فروش به ما بسپارید
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید
و فروش به ما بسپارید
١٨ - ٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید
و فروش به ما بسپارید
١٨ - ٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
املاک خود را جهت
خرید و فروش به ما بسپارید
٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید
و فروش به ما بسپارید
١٨ - ٣٤٤٢٠٠١٧

خریدار آپارتمان همکف با
حیاط اختصاصی - یا ویلایی
تا ٣ میلیارد (محدوده میر،نظر)
٠٩١٣١٠٤٨١٩٨ ت.ت.م

خریدار زمین در شهر
بهارستان ، لطفا از ارسال
پیامک خودداری کنید
٧١٨٩ ٣١٧ ٠٩١٣

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید و فروش
به ما بسپارید
١٨ - ٣٤٤٢٠٠١٧

نیاز به خرید یا اجاره
مغازه بالای ٢٥٠ متر
ترجیحا محدوده جنوب رودخانه
٠٩١٣٢٦٦١٠٣٨

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید
و فروش به ما بسپارید
١٨-٣٤٤٢٠٠١٧

املاک مهر
خریدار کلنگی ارتفاع دار
تا ٢/٥ میلیارد
٥٠ % نقد ، ٥٠ % معاوضه
٠٩٣٥٢٢٨٢١١٨
٣٢٥٠٢٨٤٢
ت.ت.م

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید و
فروش به ما بسپارید
١٨ - ٣٤٤٢٠٠١٧

املاک ملک پور
املاک خود را جهت خرید و فروش
به ما بسپارید
٣٤٤٢٠٠١٧

خریدار نقدی آپارتمان در
شهرک اسپادانا (شهید کشوری)
٢ خوابه ، جنوبی ، طبقه بالا
٥٩٩٤ ٤٦١ ٠٩١٣ ت.ت.م

نیاز به خرید مغازه
بالای ٢٥٠ متر
ترجیحا محدوده جنوب رودخانه
٠٩١٣٢٦٦١٠٣٨

خریدار نقدی زمین
بالای ١٠٠٠تا ٥٠/٠٠٠ هکتار
با سند و مجوز منابع طبیعی
٥٩٤ ٣٢ ٥٥ ٠٩١٣

//Analytics Code