٥ واحدی در فاز یک گلدیس
شاهین شهر - تحویل تیر٩٦
(تماس مشاوره املاک ممنوع)
٠٩١٣١٢٨٩٧٩٩ ت.ت.م

١٣٥ متر،٣ خواب،خ کاوه
نگارستان - ١٠٢ م نقد
٦٣ م اقساط ٢ساله،همراه با
وام بانکی ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

پیش فروش
واحدهای مجتمع نور
واقع درخیابان فلاطوری
باقیمت ویژه و
شرایط استثنایی
٠٩١٣٩٥٨٤١٠٣
٣٥٦٨٦٢٦٠
ت.ت.ا.م

پیش فروش
واحدهای مجتمع نور
واقع درخیابان فلاطوری
با قیمت ویژه و
شرایط استثنایی
ساعت تماس:٢١-٩
٠٩١٣٩٥٨٤١٠٣
٣٥٦٨٦٢٦٠ ت.ت.ا.م

آریا ملک -خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

آریا ملک - خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

١٣٥ متر،٣ خواب،خ کاوه
نگارستان - ١٠٢ م نقد
٦٣ م اقساط ٢ ساله،همراه با
وام بانکی ٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

١٣٥متر،٣خواب،خ کاوه
نگارستان،١٠٥ م نقد
٥٠م اقساط ٢ساله،همراه با
وام بانکی٠٩٠٣٨١٨٥٨٣٠

آریا ملک -خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

فروش آپارتمان های آماده
و در حال ساخت ، سند دار با
با پیش پرداخت حداقل٦٠م
٠٩١٣٥٩٤٢٣٣٤-٣٦٦٥١٠٦٦

فروش آپارتمان های
آماده و در حال ساخت ، سنددار
با پیش پرداخت حداقل ٦٠ م
٠٩١٣٥٩٤٢٣٣٤-٣٦٦٥١٠٦٦

پیش فروش - خ خادمی
١٤٠ متر ، ٣ خواب
تحویل اسفند ٩٥
٠٩١٣٣١٠٧٢٣٥

پاسارگاد
باغ دریاچه ، ١٦٥ متر ،٣خوابه
آسانسور ، ١ میلیارد
٣٧٨٦٠٣٣٠

فروش امتیاز آپارتمان فاز ٧
شهید کشوری،٢٤ م واریزی+
٣٧م قیمت امتیاز،مجموع ٦١م
٠٩٣٠١٥٤٧٣٥٠

پیش فروش مجتمع های
مهرآباد ١ تا ٦
واقع در مشتاق سوم
شرایط ویژه ٥٠ میلیون
وام مسکن با تنفس
در متراژهای ٧٠ - ٨٠ - ٩٠
١٠٠ - ١٢٠ متر
و بصورت کاملا اقساطی
نشانی:
مشتاق ، شهرک روشن شهر
تلفن تماس:
٦٣٢٨ ٣٠٧ ٠٩١٣

پیش فروش
واحدهای مجتمع نور
واقع در : خیابان فلاطوری
با قیمت ویژه
و شرایط استثنایی
٠٩١٣٩٥٨٤١٠٣
٣٥٦٨٦٢٦٠
برخورد با ت.ت

پیش فروش - خ خادمی
١٤٠ متر ، ٣ خواب ،تحویل
اسفند ٩٥،قابل معاوضه با کلنگی
٠٩١٣٣١٠٧٢٣٥

٥ ستاره - شاهین شهر
عطار،١٥٠متر،٣خ ، تحویل
برج١٢، متری٢/٢٠٠م
٠٩١٩٥٥٩٩٥٥٢ بهروش

سرمایه گذاری مطمئن
با بازدهی بالا
در معتبرترین
مجتمع تجاری جزیره قشم
پیش فروش یک واحد تجاری
در حال ساخت
به متراژ ١٤ متر
٦٠ میلیون پیش پرداخت
اقساط ماهیانه ١/٥ میلیون
٠٧٦٣٥٢٤٢٦٣٩

آریا ملک
خرید و فروش در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

آپارتمان ١٣٥متری
سفتکاری شده ، نما کامل
حکیم نظامی،کوچه سنگ تراشها
٠٩١٣٢٨٨٥١٨٧ ت.ت.م

٥ ستاره
شاهین شهر،عطار،١٥٠متر،٣خ
تحویل برج١٢،متری٢/٢٠٠م
٠٩١٩٥٥٩٩٥٥٢ بهروش

پیش فروش - خ خادمی
١٤٠ متر ، ٣ خواب
تحویل اسفند ٩٥
٠٩١٣٣١٠٧٢٣٥

آریا ملک - خرید و فروش
در شهرک کشوری
با نظارت کارشناس حقوق
٣٦٣٤٣٠٦٠-٠٩١٣٣١٦٧١٠٠

پیش فروش - خ خادمی
١٤٠ متر ، ٣ خواب
تحویل اسفند ٩٥،قابل معاوضه
٠٩١٣٣١٠٧٢٣٥

فروش فوری امتیاز
آپارتمان ، بر محور میانی و
مترو ، شهر جدید بهارستان
٠٩٩٠٦٣١٧٤٦٠ ت.ت.م

٥ ستاره - شاهین شهر
طالقانی،٨٥و٩٠و١٠٦ متری
تحویل برج٩٦/٣
٤٠ میلیون وام
قیمت متری ٢میلیون
بهروش ٠٩١٩٥٥٩٩٥٥٢

سرمایه گذاری مطمئن
با بازدهی بالا
در معتبرترین مجتمع
تجاری جزیره قشم
پیش فروش یک واحد تجاری
در حال ساخت
به متراژ ١٤ متر
٦٠ میلیون پیش پرداخت
اقساط ماهیانه ١/٥ میلیون
٠٩١٣٠٠٠٠٩٩٢

٥ ستاره - شاهین شهر
عطار،١٥٠متر،٣خ،تحویل
برج ١٢، متری ٢/٢٠٠م
٠٩١٩٥٥٩٩٥٥٢ بهروش

٥ ستاره - شاهین شهر
طالقانی،٢ خ،٩٠ متر، رو به
آفتاب،٤٠ م وام،متری ٢م
بهروش ٠٩١٩٥٥٩٩٥٥٢

//Analytics Code