فروش سرقفلی مغازه
واقع در ملک شهر
با موقعیت ویژه جنب پارک
٠٩١٣٤١٣٦٩٠٣

فروش و واگذاری
امتیاز خط مینی بوس
اصفهان ، فولادشهر
٠٩١٣١٧٠٨٨٣٢

١-یک دستگاه پمپ انتقال
بتن زمینی PGP٣٢٠٠
با١٥٠ متر لوله و اتصالات
٢- لوازم کامل آزمایشگاه بتن
بفروش می رسد
٦٤١٧ ١١٤ ٠٩١٣

فروش مغازه مواد غذایی
با کلیه امکانات و اجناس
(١٥ میلیون) خمینی شهر
٢٠ ٤٠ ٦٩١ ٠٩١٣

واگذاری امتیاز شرکت
خدماتی بازرگانی با کلیه تجهیزات
اداری به مبلغ ٤میلیون تومان
٣٠٥٠ ٨٩٩ ٠٩١٣

فروش دفتر کار
١٣٠ متر ، بَر خواجو
٣١٤٥ ١١٨ ٠٩١٣
٢٢٦٧٧٦٨ ت.ت.م

فروش جواز
مشاور املاک
منطقه ٦ - خ میر
٨٧٠٠ ٣٠٨ ٠٩١٣

معاوضه یا فروش
امتیاز سوپر مارکت
با کلیه امکانات با تاکسی گردشی
٩٣ ٢١ ٣٨٦ ٠٩٣٨

فروش ، معاوضه
یا اجاره چاه آب
با ٧ هکتار زمین بارانی
و استخر پرورش ماهی
١١٠ متر ویلا
با امکانات کامل
در منطقه چادگان
٠٩١٣١٦٤١١٩٥ ت.ت.ا.م

آماده معاوضه ١٤٠ متر زمین
و ٧٤ متر مغازه ملکی با
٤٠ متر بالکن واقع در
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
با منزل کلنگی
محدوده ارتش تا مطهری
٤٣٠٠ ٩٦٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

//Analytics Code