فروش و واگذاری
امتیاز خط مینی بوس
اصفهان ، فولادشهر
٠٩١٣١٧٠٨٨٣٢

فروش سرقفلی مغازه
واقع در ملک شهر
با موقعیت ویژه جنب پارک
٠٩١٣٤١٣٦٩٠٣

فروش جواز
مشاور املاک
منطقه ٦ - خ میر
٨٧٠٠ ٣٠٨ ٠٩١٣

فروش مغازه مواد غذایی
با کلیه امکانات و اجناس
(١٥ میلیون) خمینی شهر
٢٠ ٤٠ ٦٩١ ٠٩١٣

فروش ، معاوضه
یا اجاره چاه آب
با ٧ هکتار زمین بارانی
و استخر پرورش ماهی
١١٠ متر ویلا
با امکانات کامل
در منطقه چادگان
٠٩١٣١٦٤١١٩٥ ت.ت.ا.م

١-یک دستگاه پمپ انتقال
بتن زمینی PGP٣٢٠٠
با١٥٠ متر لوله و اتصالات
٢- لوازم کامل آزمایشگاه بتن
بفروش می رسد
٦٤١٧ ١١٤ ٠٩١٣

معاوضه یا فروش
امتیاز سوپر مارکت
با کلیه امکانات با تاکسی گردشی
٩٣ ٢١ ٣٨٦ ٠٩٣٨

آماده معاوضه ١٤٠ متر زمین
و ٧٤ متر مغازه ملکی با
٤٠ متر بالکن واقع در
شاهپور جدید خ مشیرالدوله
با منزل کلنگی
محدوده ارتش تا مطهری
٤٣٠٠ ٩٦٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

فروش دفتر کار
١٣٠ متر ، بَر خواجو
٣١٤٥ ١١٨ ٠٩١٣
٢٢٦٧٧٦٨ ت.ت.م

واگذاری امتیاز شرکت
خدماتی بازرگانی با کلیه تجهیزات
اداری به مبلغ ٤میلیون تومان
٣٠٥٠ ٨٩٩ ٠٩١٣

//Analytics Code