آذربتن
سفت کاری و نازک کاری
٢٠ سال سابقه - کمترین قیمت
٣٢٦٤٩٧٧١-٠٣١ ت.ت.م

اجرای تاسیسات ساختمان
سفتکاری و نازک کاری،دکوراسیون
داخلی - ٠٩١٣٩٧٣٤٧٣٢
٠٩٣٨٨٧٨٠٥٩٩

پیمانکاری امیر
سفت کاری ١٩٥ تومان
اسکلت بتن ١٥٠ تومان - با
بهترین کیفیت ٠٩١٣٥٧٦٤٨٧٧

مشارکت در ساخت
سفت کاری و نازک کاری
با اقساط ١٥الی ٢٠ ماهه
٣٢٦٤٦٤٦٤-٣٢٦٧٣٤١٠

تعمیرات و بازسازی کامل
کاشی و سرامیک ، کابینت
نقاشی، تاسیسات آب و برق
تحویل یک ماهه
سفت کاری و نازک کاری
٠٩٩٠٨٨١٨٩٨٦
ت.ت.ا.م

پیمانکاری امیر
سفت کاری ٢٠٠٠، اسکلت
بتن ، با بالاترین کیفیت
٠٩١٣٥٧٦٤٨٧٧

انجام کلیه امور ساختمانی
با بالاترین کیفیت
تخریب ، اجرا ، بازسازی
نوسازی و مقاوم سازی
طراحی پلان
نما و دکوراسیون داخلی
٣٦٦٢١٧١٣
٠٩١٣٤٠٣٣٩٥٩

(٧) آسمان - بازسازی
منازل خود را به ما بسپارید
با بهترین کیفیت و کمترین هزینه
٠٩١٣١٠٦٣٥٧٤ ت.ت.م

سفت کاری و نازک کاری
کلیه امور ساختمانی
بازسازی
ناصری نیا ٠٩١٣٣٠٠٨٠٤٣

(٧) آسمان - بازسازی
منازل خود را به ما بسپارید با
بهترین کیفیت و کمترین هزینه
٠٩١٣١٠٦٣٥٧٤ ت.ت.م

سفت کاری و نازک کاری
کلیه امور ساختمانی، بازسازی
٠٩١٣٣٠٠٨٠٤٣
ناصری نیا

سفت کاری و نازک کاری
کلیه امور ساختمانی، بازسازی
٠٩١٣٣٠٠٨٠٤٣
ناصری نیا

شرکت ساختمانی
شیبکا
طراحی نقشه
اجرای ساختمان
امور شهرداری و نظام مهندسی
٠٩١٣٣١٧٢٥٨٣
ت.ت.ا.م

پیمانکاری امیر
با بهترین کیفیت-سفت کاری
١٩٥هزار-اسکلت بتن ١٥٠هزار
٠٩١٣٥٧٦٤٨٧٧

شرکت ساختمانی
شیبکا
طراحی نقشه ، اجرای ساختمان
امور شهرداری
و نظام مهندسی
٠٩٠٣١٠٣٠٠٥٣
ت.ت.ا.م

پیمانکاری ساختمان
با قیمت و کار مناسب
٠٩١٣١٢٧٢١٥٤
ت.ت.م

کلینیک ساختمانی
بازسازی منزل شما ، تأسیسات
(لوله کشی) جوشکاری سیار
تعویض کابینت-٠٩١٣١٠٤٥٦٣٦

سفت کاری و نازک کاری
کلیه امور ساختمانی،بازسازی
مشاوره رایگان
ناصری نیا ٠٩١٣٣٠٠٨٠٤٣

سفتکاری و نازک کاری
با نازلترین قیمت
با طراحی نمای رایگان
٠٩١٣١٠٠٥٠٦٣

طراحی و تولید نمای شیشه ای
اسپایدر ، در و پنجره آلومینیومی
شیشه ٢ جداره ، بشیر - الماس
شیشه - ٠٩١٣٨٠٨١٠٠٨

سفت کاری و نازک کاری
کلیه امور ساختمانی
بازسازی
٠٩١٣٣٠٠٨٠٤٣ناصری نیا

سفت کاری و نازک کاری
کلیه امور ساختمانی ، بازسازی
٠٩١٣٣٠٠٨٠٤٣
ناصری نیا

پیمانکاری زمانی - اجرای
فونداسیون سالنهای صنعتی
ورزشی،کارگاهی-واقع در شهرک
صنعتی - ٠٩١٣٣٠٧٩٧٩٣

کوروش - فقط بازسازی و
معماری دکوراسیون داخلی
تخصص ماست (مشاور رایگان)
٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣ ت.ت.م

گروه مهندسی ایده پردازان
طراحی - نظارت - اجرای اسکلت
بتنی و فلزی - تفکیک اراضی
٠٩٣٣١٩٧١٨٧٠

کوروش - فقط بازسازی و
معماری دکوراسیون داخلی
تخصص ماست (مشاور رایگان)
٠٩١٣٣٣٣٢٤٨٣

سفت کاری ، نازک کاری
بازسازی ، طراحی ، بازدید و
مشاوره رایگان،نقد و اقساط
٠٩١٣٢١٠٩٩٥٧ ت.ت.م

* بازسازی تخصص ماست *
مرمت و مقاوم سازی
ساختمانهای قدیمی ، تغییر
نقشه و دکوراسیون با جدیدترین
متد ، کابینت ، کناف ، ...
نقد و اقساط ، بازدید رایگان
٠٩١٣٢٦٥٥٠٩١
٠٩٩٠٧١٠٤٢٨٧
ت.ت.ا.م

پیمانکاری هفت آسمان
بازسازی منازل خود را
به ما بسپارید
٠٩١٣١٠٦٣٥٧٤ت.ت.م

شرکت ساختمانی
شیبکا
طراحی نقشه و
اجرای ساختمان
امور شهرداری و
نظامی مهندسی
٠٩٠٣١٠٣٠٠٥٣
ت.ت.م

//Analytics Code