همزمان با بسته تشویقی
ساخت و ساز شهرداری
تخفیف ویژه خدمات نظام
مهندسی و صدور پروانه
در کلیه مناطق
از تماس با ما پشیمان
نخواهید شد
٠٩١٣٩٠٠٠٢٥٤

اخذ پروانه
و تهیه نقشه ، نما - داخلی
با تخفیف ویژه پایان سال
٠٩١٣١٢٦٣٢٨١ ت.ت.م

طراحی معماری و
دکوراسیون داخلی
٠٩٣٩١١٨٦١٦٦

دفتر مهندسی ساختمان ١٢٣
اخذ پروانه ساختمان
از شهرداری و تهیه نقشه
٠٩١٣٣٠٩٥٨٤٢

تهیه نقشه
ساختمان
٠٩١٣٣٠٥٧٠٠٣
ت.ت.م

گروه فنی مهندسی
فرجاد
انجام پروژه های
طراحی - عمرانی شهرسازی
و پژوهشی و تحقیقاتی
تدریس خصوصی منابع
معماری وشهرسازی
٠٩١٢٠٦٩٥٢٥٩

گروه مهندسی ساختمان
طلوع
مشاوره ، تهیه نقشه
گرفتن پروانه ، سفت کاری
نازک کاری
توسط مهندسین دارای صلاحیت
نقد و اقساط
٢١ ١١ ٧٧٤ ٠٩١٢

شرکت مهندسی
و دفتر طراحی
ساختمان ٥٣١
تهیه نقشه و اخذ پروانه ساختمان
با تخفیف ویژه
٣١٦٦ ٤٠٩ ٠٩١٣
٩٠٥٣ ٣٠١ ٠٩١٣
٩٦٠٦ ٥٠٢ ٩

تهیه نقشه های ساختمانی
خدمات صدور پروانه ساختمان
سفت کاری و مشارکت
٩٠ ٨٦ ١٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

دفتر مهندسی ٢١٢٥
شرایط استثنایی صدور پروانه
و طراحی نما تا پایان اسفند
٠٩١٣٩٠٠٠٢٥٤ ت.ت.م

گرفتن پروانه ساخت
تهیه نقشه ساختمانی
با قیمت مناسب
٠٩١٣٣١١٩٤٣٤

تهیه نقشه
ساختمان
٧٠٠٣ ٣٠٥ ٠٩١٣

تهیه نقشه صدور پروانه
مشارکت در ساخت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
٧٨ ٨٨ ٥٧٦ ٠٩١٣

تهیه نقشه و اجرا
سقف و ستون بتونی
٢٠% تخفیف - نقد و اقساط
١٠٣٨ ٥٧٦ ٠٩١٣

زیباتر بسازید
طراحی و اجرای نقشه، نما، داخلی
مهندسین ساختمانی آراد
٠٩١٣٠٥٥٢٨٩٩ ت.ت.م

دفتر مهندسی ٢١٢٥
انجام کلیه امور ساختمانی
از صفر تا صد ، با کادری مجرب
- تهیه نقشه
و خدمات صدور پروانه
- طراحی نما و دکوراسیون داخلی
- طراحی و بازسازی بناهای قدیمی
٨٤ ٣٤ ٠٨٥ ٠٩١٣

از نقشه تا پایان کار
سفت کاری ، نما ، بازسازی
مهندسین ساختمانی آراد
٠٩١٣٠٥٥٢٨٩٩ ت.ت.م

انجام امور دفتر فنی
شرکتهای عمرانی
(صورت وضعیت و غیره)
٨٤٥ ٤٠٠٥ ٠٩٣٦

شرکت مهندسی آرنیکا
طراحی و اجرای ساختمان
مشاوره رایگان
٠٩١٣١٦٩٧١١٠ ت.ت.م

شرکت پویش ، طراحی و
نظارت ، بازسازی ، سفتکاری
نازک کاری و مشاوره رایگان
٣٦٢٧٩٤٣٩-٠٩١٣٣١٢٣٣٨٥

تهیه نقشه
و مُهر معماری - سازه
تاسیسات با کمترین قیمت
۹۶۰۴ ۴۰۱ ۰۹۱۳

طراحی پلان و نما
(کاملا منحصر به فرد)
با قیمتی بالا و در خور طرح
٠٩١٣٣١٥٧٩١٨

تهیه نقشه های ساختمان
و نظارت صدور پروانه
ساختمان با ارائه تخفیف
٨٦٩٠ ١٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.ا.م

دفتر مهندسی ساختمان
طراحی داخلی ، محاسبات و
اجرای ساختمان - ٣٣٨٩٠٢٨
٠٩١٣٨٦٦٤٤٣٥ ت.ت.م

طراحی نقشه های
ساختمان نما ، نظارت
دکوراسیون داخلی
٠٩١٣٢٢٦٩٢٠٨ ت.ت.م

آیا جهت اخذ پروانه ساخت
تفکیک اراضی ...
نیاز به نقشه برداری دارید
با ما تماس بگیرید
٠٩١٣٠٢١٢٦٠٨

مراحل گرفتن پایان کار
ساختمان را طی می کنید؟
با اس ام اس از خدمات ما آگاه
شوید ٠٩١٣٣٠٤٩٦٠٧

آیا جهت اخذ پروانه ساخت
تفکیک اراضی و ...
نیاز به نقشه برداری دارید
با ما تماس بگیرید
٠٩١٣٠٢١٢٦٠٨ ت.ت.م

دفتر مهندسی هفت دست
طراحی و نقشه کشی
ساختمان با اتوکد و 3D Max
٠٩١٣٣١٩٩٢٦٩-٦٦٧١٨٥٩

برداشت و تهیه نقشه
وضعیت ساختمان جهت پایان
کار(ASBUiLT)
٠٩١٣٣٠٤٩٦٠٧ شاه قلی

//Analytics Code