گروه مهندسی البرز
سفت،نازک کاری،دکوراسیون
داخلی،بازسازی،مشارکت درساخت
٠٩١٣١٣٤٢٠٩٢ت.ت.م

بازسازی شیک
ارزان تر از همه جا
٠٩١٣٣٠٢٩٢٤٠
ت.ت.پ.ق.د

انجام کلیه پروژه های
ساختمانی ، بنایی ، نوسازی
تغییرات و مدرن سازی
٣٦٥٤٤٢٩٥-٠٩١٣٨٢٨٥٠٠١

بازسازی کامل ساختمان
طراحی و اجرای دکوراسیون
داخلی - حرفه ای ومتریال به روز
٣٦٦٩٩٤٨٨-٠٩١٣٤٧٢٩٢٦٢

اجرای پروژه های ساختمانی
بازسازی و نوسازی و طراحی
٠٩١٣٢٠٥٨٢٥٨
٠٩١٣٤١٢٦٤٢١

تعمیرات ساختمان
تخریب و سوراخکاری
و جوشکاری پذیرفته میشود
٠٩١٣٥٥٠٨٨٦٤

انجام کلیه کارهای ساختمانی
( بازسازی و تعمیرات )
٠٩١٣٤١١٧٠٤٤
ت.ت.اکیدا.م

تعمیرات ساختمان
انجام کلیه امور تاسیسات
سرامیک ، گچ کاری و تخریب
٠٩١٩٥٢٠٤٣٨٨

تعمیرات ساختمان
پذیرفته می شود
٥١٩٢ ٢١٢ ٠٩١٣

تعمیرات و بازسازی کناف
کاغذ ، رنگ ، پارکت ، تاسیسات
٠٩١٣٢٠٤٥٧٠٩
٠٩١٣٢٠١٣٧٤٩

گروه مهندسی البرز
سفت ، نازک کاری - دکوراسیون
داخلی - بازسازی ، مشارکت
در ساخت -٠٩١٣١٣٤٢٠٩٢

بازسازی ، نوسازی
سریع ، مهندسی ، ارزان
٠٩١٣٢١١٧١٥٠
ت.ت.م

بازسازی منازل ، پیمانکاری
کلیه امور ساختمانی ، نازلترین
قیمت - ٠٩١٣٢١٠٣١٦٣
٠٩١٣٦٢٧٠٦٩٨

بازسازی شیک
ارزان تر از همه جا
٠٩١٣٣٠٢٩٢٤٠
ت.ت.م

باز سازی منازل
خود را به ما بسپارید
قیمت توافقی
٠٩١٠٨٥٣٣١٩١

تعمیرات و تغییرات جزئی
و کلی ، تخریب و بازسازی داخلی
ایزوگام ، کاشی ، سرامیک و
غیره - ٠٩١٣١١٠٤٣٨٦

بازسازی ، نوسازی
سریع ، مهندسی
ارزان
٠٩١٣٢١١٧١٥٠ ت.ت.م

تعمیرات ساختمان و
بازسازی ٥٠ % نقد الباقی توافقی
١٠ماهه - ٠٩١٣٥٧٣٠٣٥٩
استا حسن سم بان

بازسازی ، نوسازی ، طراحی
کاشی و سرامیک ، خرده کاریها
رفع نم زدگی ، کناف ، رنگ
٠٩١٣١١٠٤٣٨٦

انجام تعمیرات و خرده کاری
و بازسازی ساختمان
٠٩١٣٢٣٣٥٧٨٨

اجرای کاشی و سرامیک
سنگ آنتیک
بر روی کاشی های
قدیمی و دیوارهای گچی
با چسب مخصوص
بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
(استخر ، سونا ، جکوزی)
٩٠٤ ٣٣٧ ٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

تعمیرات و تغییرات
و بازسازی منازل شما
با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
٥٤ ٥١ ٥٦٢ ٠٩١٣ ت.ت.م

تعمیرات جزیی و کلی
بازسازی منازل شما پذیرفته
می شود - ٣٢٣٥٦٩٣٠
٠٩١٣٢١٢٢٢٩٨

فروش و اجرای
کاشی و سرامیک
با چسب
٠٦١٤ ١٢٩ ٠٩١٣

تعمیرات ساختمان و
بازسازی ، نصب کاشی ، سنگ
کلیه امورساختمانی ، جزئی و
کلی - ٠٩١٣٠٥٥٤٩٦٣

بازسازی و طراحی
منازل مسکونی شما
تحت نظر مهندسین ارشد
طراح و اساتید دانشگاه
شرکت پارت نقش اسپادانا
٠٩١٣٣١٠٩٦٠٩
٣٦٥١٢٥٠٦

تعمیرات ساختمان شامل
حذف و اضافه کردن دیوار
جوشکاری ، سرامیک و ...
٠٩١٣٣١٦٥٣٨٧

کلیه تعمیرات منزل
(کلی و جزئی ) بازسازی و
نوسازی - (با اکیپ مجرب )
٠٩١٣٣٠٢٩٢٤٠

طراحی داخلی - ترمیم
و بازسازی ، بازدید و مشاوره
رایگان ، پرداخت اقساطی
٤٩ ٦٠ ٥٥٥ ٠٩١٣

استاد بنا
با سابقه ٤٠ ساله
تضمینی و قیمت توافقی
٠٩١٣١٨٦١٠٧١

//Analytics Code