شرکت آسانسور فرارو
تعمیرات ، سرویس
و نگهداری
٥٢٨٥ ٩٠٢ ٠٩١٣

شرکت آسانسور دنیز
تعمیر ، سرویس ، نگهداری
در اسرع وقت
٣٧ ٧٩ ٠٢٢ ٠٩١٣

** فروش استثنایی آسانسور **
آسانسور ٥ توقف فقط ١٧میلیون و پانصد هزار تومان
مشخصات : موتور الکمپ ایتالیا / تابلو آریان /
تراول کابل ٢٤ رشته با ضمانت /
ریل مونتفرو / سیم بکسل گوستاولف
٠٩١٣٥٦١٩٣٦٠ ت ت ا م

سرویس و نگهداری
آسانسورمنزل شما ، با کادری
مجرب و متخصص - ٣٤٤٧٦٠٤٤
٠٩١٣٥٤٦١١٣٠

بالابر (آسانسور) با جک
هیدرولیکی و اتاقک آسانسوری
شیک ، ٤ در و تابلوی مربوطه
٠٩١٣٤٢٣٨٣٢٣

فروش،نصب و راه اندازی
و سرویس های دوره ای آسانسور
٠٩٣٣٩٠٤٥٠٠٣ صبوری

بالابرهای هیدرولیکی
تکنومهر
مخصوص سالمندان
معلولین ، بار و...
امنیت و کیفیت بالا
قیمت مناسب
نقد و اقساط
٥٥٣٨ ٨٣٩ ٠٩١٣

سرویس
و نگهداری آسانسور
با کادر مجرب
٠٩١٣٥٤٦١١٣٠ ت.ت.م

نصب انواع اسکلت
آسانسور پذیرفته می شود
با مدیریت آقای عرب
٠٩١٣٨١٩٦١٢٨ ت.ت.م

**فروش استثنایی آسانسور**
آسانسور ٥ توقف فقط ١٧میلیون وپانصد هزارتومان
مشخصات : موتور الکمپ ایتالیا / تابلو آریان /
تراول کابل ٢٤ رشته با ضمانت /
ریل مونتفرو / سیم بکسل گوستاولف
٠٩١٣٥٦١٩٣٦٠ ت ت ا م

بالا بر هیدرولیکی
جهت نصب در مغازه های
دو طبقه - ایمن کم مصرف
٠٩١٣٢٠٦٠٩١٩ ت.ت.م

ساخت کابین و نصب
انواع آسانسورهای
کششی و هیدرولیک
حتی در ابعاد کم
قیمت بسیار مناسب
شرایط پرداخت آسان
٠٩١٣٣٠٣٧٥٤٧
٠٩٣٦١٦٦٢٢٨٧

آسانسور
نیاز به طراحی و اجرای
آسانسور در ابعاد ٨٥ × ٨٥
سانتی متر - ٠٩١٣١١٤٨٧٤٢

بالابر
ساخت انواع
آسانسور ، تجاری ، صنعتی
۱۰ خط ۹۳ ۷۵ ۵۶۷

آسانسورراحت فراز اصفهان
ش.ث٥١٣٩٨
نقد و اقساط - ملک شهر
٣٤٤٠٧٨٥٣-٠٩١٣٨١٠٦٣١٦

ما به آسایش شما می اندیشیم
شرکت فنی مهندسی
آسانسور آسمان صعود شاندیز
۱۷ ۶۱ ۴۴۵

بالابر
ساخت انواع آسانسوری
فروشگاهی ، صنعتی
۱۰ خط ۹۳ ۷۵ ۵۶۷

ما به آسایش شما می اندیشیم
شرکت فنی مهندسی
آسانسور آسمان صعود شاندیز
٨-٤٥٣٦٥٤٧

نصب و راه اندازی
آسانسور و معرفی به کار
با آموزش رایگان
٠٩٣٦١١٩١٧٩٦

صدرا آسانسور ، فروش
و نصب آسانسورهای کششی
گیرلس و هیدرولیک در کمترین
فضا ٠٩١٣٥٩٥٥٣٠٨

آسانسور سپاهان فراز
پاسارگاد - دارای پروانه
طراحی و مونتاژ از وزارت
صنایع و عضو سندیکای
آسانسور - مشاوره ، طراحی
اجرا ، فروش ، سرویس
و نگهداری ٣٣٩١٦١٥
٠٩١٣١٠٩٠٣٢٧ ت.ت.م

پیشتاز آسانسور نصف جهان
فروش،نصب و راه اندازی
تولید کننده درب و کابین آسانسور
۱۵-۲۳۶۴۵۱۴

فروش بالابر هیدرولیک
با رنگ استاتیک برای ٣ طبقه
(کار نکرده) خانگی ، کارگاهی
٠٩١٣٣١٢٥٧٣٤

بالابر
ساخت انواع آسانسوری
فروشگاهی ، صنعتی
۱۰ خط ۹۳ ۷۵ ۵۶۷

آسانسور مهدیس، طراحی
راه اندازی، سرویس و
نگهداری،نوسازی انواع آسانسور
٠٩١٣٣٠٦٤٧١٥-٧٧٣٧٠٥٦

مشاوره - طراحی
نصب و راه اندازی
سرویس و نگهداری انواع آسانسور
١٥ ٤٧ ٣٠٦ ٠٩١٣ ت.ت.ا.م

فروش و نصب انواع
آسانسور و بالابر خانگی
تجاری ، آسانسور پریزکوه
٠٩١٣٢١١٢٢٤٣-٦٦٣٨٢٧٠

صدرا آسانسور،فروش
انواع آسانسور های کششی
گیرلس و هیدرولیک در کمترین
فضا ٠٩١٣٥٩٥٥٣٠٨

فرارو سپهر اسپادانا
١-سرویس و نگهداری
انواع آسانسور
٢-نصب و راه اندازی انواع آسانسور
٣-بازسازی آسانسورهای فرسوده
٤-نصب آسانسور
در ساختمان های قدیمی
٩٤ ١٩ ٩٥١
٧٤١٠ ٨٠٧ ٠٩١٣

فروش و نصب و نگهداری
انواع آسانسور
با قیمت استثنایی
٧١٢٣ ٢٠٢ ٠٩١٣ ت.ت.م

//Analytics Code