اجرای دوربین مدار بسته
بهترین کیفیت
قیمت مناسب
٠٩١٣٢١٢٧٤٣٧

فروش و نصب دوربین
مدار بسته ، پکیج های ویژه
٤ عدد دوربین DVR+AHD
٣٠٠ هزار - ٠٩٠٣٦٢٥٤٧٢٣

خانه هوشمند
تهیه و نصب دوربین مدار بسته
دزدگیر اماکن و ...-با کمترین
قیمت - ٠٩١٣٧٠١٦٨٥٨

٤ عدد دوربین + هارد
+ DVR - ٤٥٠ هزار
دزدگیر ، آیفون ، درب برقی
٨٨٤ ٠٩٢٣ ٠٩١٣

٢ عدد دوربین AHD و
1DVR- فقط ٢٨٠٠٠٠ تومان
٠٩١٣٣٠٦٩٦١٥ مارکایان
ت.ت.م

خانه هوشمند
تهیه و نصب دوربین مداربسته
دزدگیر اماکن و ...- با کمترین
قیمت - ٠٩١٣٧٠١٦٨٥٨

دوربین مداربسته
مشاوره و اجرا
٠٩١٣٣٠٠٨١٣٠

فروش و نصب دوربین
مداربسته(پکیجهای ویژه ٤عدد
دوربینDVR+AHD ٣٠٠ هزار)
٠٩٠٣٦٢٥٤٧٢٣

٤ عدد دوربین + هارد
+ DVR - ٤٥٠ هزار تومان
دزدگیر آیفون
٨٨٤ ٠٩٢٣ ٠٩١٣

فروش و نصب دوربین
مداربسته(پکیجهای ویژه ٤عدد
دوربینDVR+AHD ٣١٠ هزار)
٠٩٠٣٦٢٥٤٧٢٣

طراحی و اجرای دوربین های
مدار بسته - انتقال تصویر
به هر نقطه دنیا-مشاوره رایگان
٠٩١٣٣٢٦٩٧٧١

نصب دوربینهای
مدار بسته HD
با کمترین قیمت
٠٩٩٠٣٣٧١٥٣٥

دوربین مدار بسته
دزدگیر اماکن - حضور و غیاب
٠٩١٣٣٠٦٩٦١٥
٣٦٢٨٦٧٩٨-٠٩١٣٣٠٠٨١٣٠

٤ عدد دوربین + هارد
+ DVR - ٤٥٠ هزار تومان
دزدگیر آیفون
٨٨٤ ٠٩٢٣ ٠٩١٣

دوربین مدار بسته
دزدگیر اماکن - حضور و غیاب
٠٩١٣٣٠٦٩٦١٥
٣٦٢٨٦٧٩٨-٠٩١٣٣٠٠٨١٣٠

با نصب ردیاب GPS
از موقعیت خودرو مطلع شده
و با پیامک آن را خاموش کنید
٠٩١٣٨٧٥٣٧٢٤

پخش ، فروش و اجرای
دوربین های مداربسته HD
قیمت ، کیفیت (نقد و اقساط)
٠٩١٣٨٢٨٢٢٣٤-٣٤٢١٧٠٠٥

نصب دوربین های
مدار بسته
با کمترین قیمت
٠٩٩٠٣٣٧١٥٣٥

امنیت را فدای هزینه نکنید
فروش دوربینهای مداربسته
(٥٠٠ هزار) ٣٤٢١٧٠٠٥
٦٠٦٧ ٣٣٧ ٠٩١٣

دوربین مداربسته
تابلو روان LED - نقد و اقساط
٠٩١٣٢٠٨٨٥٣٥
٣٤٢٦٠٩٥٦ ت.ت.م

درب اتوماتیک اسپادانا
کرکره اتوماتیک
دو لنگه - ریلی
سکوریت اتوماتیک
با تخفیف ویژه
و ٤ سال گارانتی
٠٩١٣١٠٨٩٠٥٠

فروش اقساطی دوربین
مدار بسته - ٢٠% نقد
الباقی ٤ چک - ٣٤٢٦٠٩٥٦
٠٩١٣٢٠٨٨٥٣٥ ت.ت.م

فروش ویژه دوربین و دزدگیر
نصب ٢ دوربین ٥٥٠ هزار
٣ دوربین ٧٠٠ هزار
٣٢٣١٧٠٠١-٠٩١٣٣٢٩٤٦٣١

فروش مستقیم از کمپانی
فروش جک های اتوماتیک
پارکینگی سوماتک
و آیفون های تصویری زتا
همراه با نصب و خدمات
١٨ ماه گارانتی
٣٣٤٦٠٧٣٧ ت.ت.م

خدمات برق
دوربین مداربسته
و دزدگیر
٠٩١٣٥٦٢٠١٤١ ت.ت.م

پخش و اجرای دوربین
مداربسته - ٤ عدد دوربین
+ DVR از ٣٦٠ هزار
٠٩١٣٨٢٨٢٢٣٤-٣٤٢١٧٠٠٥

فروش و نصب
دوربین مدار بسته ، دزدگیر
آیفون های تصویری ، درب برقی
٠٩١٣٦٥٧٥٤٠٤ حسینی

فروش استثنایی
دوربین مداربسته و دزدگیر
کیفیت و قیمت مناسب
را از ما بخواهید - آماده ارائه
خدمات جهت شهرک های
صنعتی و مجتمع های مسکونی
٠٩١٣٧٩١٩٥٠٩
٣٤٣٨١٦٣٩- ٠٣١ کریمی

دستگاه(DVR4) + ٤
دوربین دید در شب + گارانتی
و ...، ٥٥٠ هزار + تخفیف ویژه
٣٢٣١٦٩٢٦ ت.ت.م

فروش دوربینهای مدار بسته
٤ عدد دوربین + DVR
+ گارانتی - فقط ٤٤٤٠٠٠
٣٤٢١٧٠٠٥-٠٩١٣٨٢٨٢٢٣٤

//Analytics Code