خانه هوشمند
تهیه و نصب دوربین مدار بسته
دزدگیر اماکن و ...-با کمترین
قیمت - ٠٩١٣٧٠١٦٨٥٨

فروش و نصب
دوربینهای مدار بسته
اقساط
٠٩١٢٩٢١٨٧٩٢

٤ عدد دوربین + هارد
+ DVR - ٤٥٠ هزار
دزدگیر ، آیفون ، درب برقی
٨٨٤ ٠٩٢٣ ٠٩١٣

اجرای دوربین مدار بسته
بهترین کیفیت
قیمت مناسب
٠٩١٣٢١٢٧٤٣٧

فروش و نصب دوربین
مدار بسته ، پکیج های ویژه
٤ عدد دوربین DVR+AHD
٣٠٠ هزار - ٠٩٠٣٦٢٥٤٧٢٣

نصب دوربینهای مداربسته
دزدگیراماکن،درب اتوماتیک
اقساط
٠٩١٣٨٠٨٢٤٦٩

خانه هوشمند
تهیه و نصب دوربین مداربسته
دزدگیر اماکن و ...- با کمترین
قیمت - ٠٩١٣٧٠١٦٨٥٨

٢ عدد دوربین AHD و
1DVR- فقط ٢٨٠٠٠٠ تومان
٠٩١٣٣٠٦٩٦١٥ مارکایان
ت.ت.م

٤ عدد دوربین + هارد
+ DVR - ٤٥٠ هزار تومان
دزدگیر آیفون
٨٨٤ ٠٩٢٣ ٠٩١٣

فروش و نصب دوربین
مداربسته(پکیجهای ویژه ٤عدد
دوربینDVR+AHD ٣١٠ هزار)
٠٩٠٣٦٢٥٤٧٢٣

طراحی و اجرای دوربین های
مدار بسته - انتقال تصویر
به هر نقطه دنیا-مشاوره رایگان
٠٩١٣٣٢٦٩٧٧١

دوربین مدار بسته
دزدگیر اماکن - حضور و غیاب
٠٩١٣٣٠٦٩٦١٥
٣٦٢٨٦٧٩٨-٠٩١٣٣٠٠٨١٣٠

دوربین مداربسته
مشاوره و اجرا
٠٩١٣٣٠٠٨١٣٠

٤ عدد دوربین + هارد
+ DVR - ٤٥٠ هزار تومان
دزدگیر آیفون
٨٨٤ ٠٩٢٣ ٠٩١٣

فروش و نصب دوربین
مداربسته(پکیجهای ویژه ٤عدد
دوربینDVR+AHD ٣٠٠ هزار)
٠٩٠٣٦٢٥٤٧٢٣

نصب دوربینهای
مدار بسته HD
با کمترین قیمت
٠٩٩٠٣٣٧١٥٣٥

نصب دوربین های
مدار بسته
با کمترین قیمت
٠٩٩٠٣٣٧١٥٣٥

دوربین مدار بسته
دزدگیر اماکن - حضور و غیاب
٠٩١٣٣٠٦٩٦١٥
٣٦٢٨٦٧٩٨-٠٩١٣٣٠٠٨١٣٠

فروش اقساطی دوربین
مدار بسته - ٢٠% نقد
الباقی ٤ چک - ٣٤٢٦٠٩٥٦
٠٩١٣٢٠٨٨٥٣٥ ت.ت.م

پخش ، فروش و اجرای
دوربین های مداربسته HD
قیمت ، کیفیت (نقد و اقساط)
٠٩١٣٨٢٨٢٢٣٤-٣٤٢١٧٠٠٥

با نصب ردیاب GPS
از موقعیت خودرو مطلع شده
و با پیامک آن را خاموش کنید
٠٩١٣٨٧٥٣٧٢٤

پخش و اجرای دوربین
مداربسته - ٤ عدد دوربین
+ DVR از ٣٦٠ هزار
٠٩١٣٨٢٨٢٢٣٤-٣٤٢١٧٠٠٥

امنیت را فدای هزینه نکنید
فروش دوربینهای مداربسته
(٥٠٠ هزار) ٣٤٢١٧٠٠٥
٦٠٦٧ ٣٣٧ ٠٩١٣

فروش و نصب
دوربین مدار بسته ، دزدگیر
آیفون های تصویری ، درب برقی
٠٩١٣٦٥٧٥٤٠٤ حسینی

فروش دوربینهای مدار بسته
٤ عدد دوربین + DVR
+ گارانتی - فقط ٤٤٤٠٠٠
٣٤٢١٧٠٠٥-٠٩١٣٨٢٨٢٢٣٤

فروش مستقیم از کمپانی
فروش جک های اتوماتیک
پارکینگی سوماتک
و آیفون های تصویری زتا
همراه با نصب و خدمات
١٨ ماه گارانتی
٣٣٤٦٠٧٣٧ ت.ت.م

خدمات برق
دوربین مداربسته
و دزدگیر
٠٩١٣٥٦٢٠١٤١ ت.ت.م

دوربین مداربسته
تابلو روان LED - نقد و اقساط
٠٩١٣٢٠٨٨٥٣٥
٣٤٢٦٠٩٥٦ ت.ت.م

درب اتوماتیک اسپادانا
کرکره اتوماتیک
دو لنگه - ریلی
سکوریت اتوماتیک
با تخفیف ویژه
و ٤ سال گارانتی
٠٩١٣١٠٨٩٠٥٠

فروش ویژه دوربین و دزدگیر
نصب ٢ دوربین ٥٥٠ هزار
٣ دوربین ٧٠٠ هزار
٣٢٣١٧٠٠١-٠٩١٣٣٢٩٤٦٣١

//Analytics Code