درب بازکن برقی
فقط ٣٦ تومان
٠٩١٣٣٧٦٧٠٨٨
barghe_hoshmand@

تولید درب چوبی
ضد سرقت ، CNC ، ملامینه
در کمترین زمان ، اقساطی
٣٧٧٤ ٩٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

خانه پنجره
تولید کننده درب و پنجره
U.PVCو آلومینیوم اختصاصی
تعویض درب و پنجره های قدیمی
بدون تخریب در کمترین زمان
به صورت نقد و اقساط
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩

ویژه عید
درب CNC ١٨٠ هزار ، ملامینه
١٦٠ هزار ، HDF ١٠٠ هزار
٣٧٧٤ ٩٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

پنجره آفتاب
تولید کننده درب و پنجره
U.PVC و آلومینیوم اختصاصی
تعویض درب و پنجره های
قدیمی بدون تخریب در کمترین
زمان ساخت انواع توری
پلیسه و رولینگ نقد و اقساط
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩ ت.ت.م

خانه پنجره
تولید کننده درب و پنجره
U.PVC و آلومینیوم اختصاصی
تعویض درب و پنجره های
قدیمی بدون تخریب
در کمترین زمان ، ساخت
انواع توری پلیسه و رولینگ
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩ ت.ت.م

سبلان درب مهر
مرکز پخش و فروش
درب های ضد سرقت
ترک وارداتی
(تحویل به روز)
٠٩١٢٨٤٣٣٦٩٠
٣٦٢٩٠٣٣٥ ت.ت.ا.م

خانه پنجره
تولید کننده درب و پنجره
U.PVC و آلومینیوم اختصاصی
تعویض درب و پنجره های
قدیمی - بدون تخریب
درکمترین زمان - ساخت
انواع توری پلیسه و رولینگ
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩ ت.ت.م

فروش ویژه انواع درب
ضدسرقت و درب داخلی
با نازلترین قیمت - خ امام خمینی
٥٠ ٥٩ ١٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

٠٩١٣١١٥٦٧١٦-٣٣٣٥٦٩٦٥ ت.ت.م

٠٩١٣١١٥٦٧١٦-٣٣٣٥٦٩٦٥ ت.ت.م

نصب انواع دربهای
چوبی ساختمان
CNC ، HDF ، ملامینه و ...
٠٩١٤٠٣٢٥٣٦٨

ایمن کرکره
اجرا و نصب دربهای کرکره ای
ریلی و بازویی - نقد و اقساط
٠٩١٣٠٧٦٤٣٠٣-٣٣٢٤٧٧٧٢

پنجره آفتاب
تولید کننده درب و پنجره
U.PVCو آلومینیوم اختصاصی
تعویض درب و پنجره های
قدیمی بدون تخریب درکمترین
زمان ساخت انواع توری
پلیسه و رولینگ نقد و اقساط
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩ ت.ت.م

ایمن کرکره
اجرا و نصب دربهای کرکره ای
ریلی و بازویی - نقد و اقساط
٠٩١٣٠٧٦٤٣٠٣-٣٣٢٤٧٧٧٢

تولید چهارچوب و دربهای
تمام چوب ، طرح تمام چوب
قاب دار ، لمبه کوب ، CNC
HTF ، ملامینه ، با کیفیت ممتاز
و نازلترین قیمت جهت
سفارشات کلی تخفیف ویژه
٠٩١٣٣٨٥٢٤٥١شاهرخی
ت.ت.ا.م

تولیدکننده دربهای
اتوماتیک ، کرکره ای ، شیشه ای
جکی ، ریلی ، امنیتی
٣٦٦١٩٧٠٠-٣٦٦١٩٠٠١

پنجره آفتاب
تولید کننده درب و پنجره
U.PVC و تعویض درب
و پنجره های قدیمی
بدون تخریب در کمترین زمان
ساخت فرم فلزی و انواع
توری به صورت اقساط
٣٣٣٨٨٤٦١ ت.ت.م
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩

پنجره آفتاب
تولیدکننده درب و پنجره
U.PVC و آلومینیوم
اختصاصی و تعویض درب
و پنجره های قدیمی
بدون تخریب در کمترین زمان
به صورت اقساط
٣٣٣٨٨٤٦١ ت.ت.م
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩

پنجره آفتاب
تولید کننده درب و پنجره
U.PVC و آلومینیوم
اختصاصی و تعویض درب
و پنجره های قدیمی
بدون تخریب در کمترین زمان
به صورت اقساط
٣٣٣٨٨٤٦١ ت.ت.م
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩

چوبیک ، دربهای چوبی
CNC و HDF ، با کیفیت ترین
و ارزان ترین در اصفهان
٠٩١٣٩٠٠٣٧٧٤ ت.ت.م

پنجره آفتاب
تولید کننده درب و پنجره
U.PVC و آلومینیوم اختصاصی
تعویض درب و پنجره های قدیمی
بدون تخریب در کمترین
زمان ساخت انواع توری
پلیسه و رولینگ نقد و اقساط
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩ ت.ت.م

فروش ویژه درب ضدسرقت
و درب داخلی ساختمان با
نازلترین قیمت - خ امام خمینی
٥٩٥٠ ١٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

پنجره آفتاب
تولید کننده درب و پنجره
U.PVC و تعویض درب و
پنجره های قدیمی
بدون تخریب در کمترین زمان
ساخت فرم فلزی و انواع
توری به صورت اقساط
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩ ت.ت.م

توری
و ریگلاژ درب و پنجره
دوجداره
٠٩١٣٣٨٨٦٤٩٠

ساخت توریهای آلومینیومی
اختصاصی ، سنتی - جهت
پنجره های دو جداره با نازلترین
قیمت - ٥٥٢٩ ٢٢٥ ٠٩١٣

درب های PVC حمام و
دستشویی با قیمت استثنایی
١٥٠هزار و ١٠سال گارانتی
٠٩١٣٨٠٠٦٢٥٤

ساخت انواع درب و نرده
پروفیل ( تعویض و تعمیر )
با قیمت استثنایی
٠٩١٣٩٦٥٤٦٨٦-٣٣٣٢٥٥٧٠


ساخت دربهای آکاردونی
حفاظ آپارتمان و غیره
٠٩١٣٣١٩٦٢٧١
٠٩١٣٨١٤٠٦٣٤ ت ت اکیدا م

نصاب پنجره
آلومینیوم اختصاصی و
نمای لامل
٠٩١٣٤١١٠٣٤٢-٣٦٦١٥٨٩٩

//Analytics Code