اجرای پوشش های
سلولزی از
متری ٣٥٠٠ تومان به بالا
٠٩١٣٥٧٥٣٩٧٩ ت.ت.م

تولید انواع رنگ های
تخصصی ، صنعتی و تینر فانوس
٧٥ ٢٤ ١٢١ ٠٩١٣ هاشمی
ت.ت.م

Karizrang
مولتی کالر،آکرولیک،پلاستیک
اجرای طرح آجرنما با رنگ
٠٩١٣٨١٣٨٠١٣ ت ت م

نقاشی ساختمان ماندگار
روغنی،پلاستیک،مولتی کالر
کنیتکس-سیلرکیلرو...
۰۹۱۳۹۰۶۲۰۰۱ ت-ت-م

رنگ کاری انواع درب
و دکور ، سیلر - کیلر
با کیفیت مناسب
٧٥٩٧ ٥٥٧ ٠٩١٣

رنگ کاری انواع درب و
دکور چوبی ، سیلر کیلر
با قیمت و کیفیت مناسب
ت.ت.م ٠٩١٣٥٥٧٧٥٩٧

نقاشی ساختمان ماندگار
روغنی، پلاستیک، مولتی کالر
کنتیکس - سیلرکیلر و...
۰۹۱۳۹۰۶۲۰۰۱ ت.ت.م

جدیدترین رنگهای
ساختمانی - سان مارکو
سان کالر،رومولکس
پارت استون،روپاد،اکرولیک
کنیتکس،مولتی کالر،روغنی
پلاستیک و طراحی انواع
منظره و سنگهای تزئینی
٠٩١٣٢٠٠٧١٢٠ ت.ت.ا.م

نقاشی ماندگار خوبان
ماندگارند - روغنی،پلاستیک
مولتی کالر،کنیتکس،سیلرکیلرو...
۰۹۱۳۹۰۶۲۰۰۱ ت.ت.م

رنگ کاری درخشان رنگ
درب ، دیوارکوب ، دکوراسیون
چوبی ، پلی استر براق ، مات
۰۹۱۳۳۱۲۴۲۹۶

رنگ کاری
کلیه کارهای چوبی
سیلرکیلر،پلی استر
۰۹۱۳۲۱۸۹۳۷۸کاظمی

نقاشی ساختمان میر
روغنی-پلاستیک-مولتی کالر
کینتکس - سیلر کیلر
٠٩٣٥٣٣١٠٤٠٢ ت.ت.م

نقاشی ساختمان عدالت
نقد و اقساط،مولتی،روغنی
پلاستیک ،سیلر کیلر
٠٩١٣٩١١٧٤٦٢ - غفاری

نقاش درب و پنجره
و ساختمان با نازلترین
قیمت و بهترین کیفیت
۵۷ ۳۱ ۷۹۶ ۰۹۳۷ ت.ت.م

نقاشی ساختمان ماندگار
روغنی ، پلاستیک ، مولتی کالر
کنیتکس ، سیلرکیلر و ...
۰۹۱۳۹۰۶۲۰۰۱ ت.ت.م

اجرای انواع رنگ آمیزی
ساختمان - میدان جمهوری
ابتدای فروغی - رنگ امامی
٢٠٠١ ٩٠٦ ٠٩١٣

برچسب های دیواری
راپید
نمایندگی اصفهان
٢٨ ١٥ ٠٥٥ ٠٩٣٨

فروش انواع رنگهای
ساختمانی،مولتی کالر،اکرلیک
و چوب،به نرخ رسمی کارخانجات
٢٦٠٠ ٣١٧ ٠٩١٣

انواع نقاشی های دیواری
با کیفیت عالی برای
زیباسازی منزل و مدارس
٠٩١٣٨٠٦٢٤٩٦ رضایی

پالپینگ
بهترین جایگزین بلکا،رنگ
رنگ روغنی،پلاستیک،کف پوش
٥٦٧٣٥٦٨ ت.ت.ا.م

جدیدترین رنگ ساختمان
برای کناف و ابزارها و نمای
داخلی ساختمان - ٣٣٢٧٦٦٤
٣٨٧١ ١٦٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

جدیدترین رنگ ساختمان
برای کناف و ابزارها و نمای
داخلی ساختمان - ٣٣٢٧٦٦٤
٣٨٧١ ١٦٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

عضو رسمی اتحادیه نقاشان
روغنی ٣٥٠٠-پلاستیک ٢٣٠٠
ضمانت کتبی ١٠ ساله
٠٩١٣١١٨٦٣٩٩-٢٢٧٤١٢٣

پالپینگ - بهترین
جایگزین بلکا،رنگ و گچ و
رنگ روغنی،پلاستیک،کف پوش
٥٦٧٣٥٦٨ ت.ت.ا.م

جدیدترین رنگ،ابریشم
برای کناف و ابزارها
و نمای داخلی ساختمان
٣٨٧١ ١٦٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

بلکا - مولتی کالر
کناف - PVC
کابینت - MDF
پارکت - کفپوش
ایزوگام
(با ضمانت)
٨٧١٠ ٠٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.ا.م
٤٠٣٧ ٢٩١ ٠٩٣٥

پارتیکا نسل جدید بلکا
بهترین جایگزین گچ و رنگ
١٠٠% قابل شستشو
٢٠٠٨ ٥٦١ ٠٩١٣

خدمات نقاشی ساختمانی عدل
انجام کلیه امور نقاشی
٥٣٥٦ ٨٢١ ٠٩١٣
٩٨٠٨ ٨٢٥ ٠٩١٣ امینی

فروش
رنگ روغنی براق، گالنی ١٥٠٠٠ت
رنگ روغنی مات،گالنی ١٣٠٠٠ت
٥٢١٦٢٨٠

پارتیکا نسل جدید بلکا
بهترین جایگزین گچ و رنگ
١٠٠% قابل شستشو
٢٠٠٨ ٥٦١ ٠٩١٣

//Analytics Code