رنگ کاری انواع درب
و دکور ، سیلر - کیلر
با کیفیت مناسب
٧٥٩٧ ٥٥٧ ٠٩١٣

تولید انواع رنگ های
تخصصی ، صنعتی و تینر فانوس
٧٥ ٢٤ ١٢١ ٠٩١٣ هاشمی
ت.ت.م

رنگ کاری انواع درب و
دکور چوبی ، سیلر کیلر
با قیمت و کیفیت مناسب
ت.ت.م ٠٩١٣٥٥٧٧٥٩٧

نقاشی ساختمان ماندگار
روغنی،پلاستیک،مولتی کالر
کنیتکس-سیلرکیلرو...
۰۹۱۳۹۰۶۲۰۰۱ ت-ت-م

جدیدترین رنگهای
ساختمانی - سان مارکو
سان کالر،رومولکس
پارت استون،روپاد،اکرولیک
کنیتکس،مولتی کالر،روغنی
پلاستیک و طراحی انواع
منظره و سنگهای تزئینی
٠٩١٣٢٠٠٧١٢٠ ت.ت.ا.م

رنگ کاری
کلیه کارهای چوبی
سیلرکیلر،پلی استر
۰۹۱۳۲۱۸۹۳۷۸کاظمی

نقاش درب و پنجره
و ساختمان با نازلترین
قیمت و بهترین کیفیت
۵۷ ۳۱ ۷۹۶ ۰۹۳۷ ت.ت.م

نقاشی ساختمان ماندگار
روغنی ، پلاستیک ، مولتی کالر
کنیتکس ، سیلرکیلر و ...
۰۹۱۳۹۰۶۲۰۰۱ ت.ت.م

اجرای پوشش های
سلولزی از
متری ٣٥٠٠ تومان به بالا
٠٩١٣٥٧٥٣٩٧٩ ت.ت.م

نقاشی ساختمان ماندگار
روغنی، پلاستیک، مولتی کالر
کنتیکس - سیلرکیلر و...
۰۹۱۳۹۰۶۲۰۰۱ ت.ت.م

نقاشی ماندگار خوبان
ماندگارند - روغنی،پلاستیک
مولتی کالر،کنیتکس،سیلرکیلرو...
۰۹۱۳۹۰۶۲۰۰۱ ت.ت.م

فروش انواع رنگهای
ساختمانی،مولتی کالر،اکرلیک
و چوب،به نرخ رسمی کارخانجات
٢٦٠٠ ٣١٧ ٠٩١٣

اجرای انواع رنگ آمیزی
ساختمان - میدان جمهوری
ابتدای فروغی - رنگ امامی
٢٠٠١ ٩٠٦ ٠٩١٣

نقاشی ساختمان میر
روغنی-پلاستیک-مولتی کالر
کینتکس - سیلر کیلر
٠٩٣٥٣٣١٠٤٠٢ ت.ت.م

انواع نقاشی های دیواری
با کیفیت عالی برای
زیباسازی منزل و مدارس
٠٩١٣٨٠٦٢٤٩٦ رضایی

برچسب های دیواری
راپید
نمایندگی اصفهان
٢٨ ١٥ ٠٥٥ ٠٩٣٨

عضو رسمی اتحادیه نقاشان
روغنی ٣٥٠٠-پلاستیک ٢٣٠٠
ضمانت کتبی ١٠ ساله
٠٩١٣١١٨٦٣٩٩-٢٢٧٤١٢٣

Karizrang
مولتی کالر،آکرولیک،پلاستیک
اجرای طرح آجرنما با رنگ
٠٩١٣٨١٣٨٠١٣ ت ت م

رنگ کاری درخشان رنگ
درب ، دیوارکوب ، دکوراسیون
چوبی ، پلی استر براق ، مات
۰۹۱۳۳۱۲۴۲۹۶

نقاشی ساختمان عدالت
نقد و اقساط،مولتی،روغنی
پلاستیک ،سیلر کیلر
٠٩١٣٩١١٧٤٦٢ - غفاری

پالپینگ
بهترین جایگزین بلکا،رنگ
رنگ روغنی،پلاستیک،کف پوش
٥٦٧٣٥٦٨ ت.ت.ا.م

جدیدترین رنگ ساختمان
برای کناف و ابزارها و نمای
داخلی ساختمان - ٣٣٢٧٦٦٤
٣٨٧١ ١٦٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

پالپینگ - بهترین
جایگزین بلکا،رنگ و گچ و
رنگ روغنی،پلاستیک،کف پوش
٥٦٧٣٥٦٨ ت.ت.ا.م

جدیدترین رنگ ساختمان
برای کناف و ابزارها و نمای
داخلی ساختمان - ٣٣٢٧٦٦٤
٣٨٧١ ١٦٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

بلکا - مولتی کالر
کناف - PVC
کابینت - MDF
پارکت - کفپوش
ایزوگام
(با ضمانت)
٨٧١٠ ٠٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.ا.م
٤٠٣٧ ٢٩١ ٠٩٣٥

پارتیکا نسل جدید بلکا
بهترین جایگزین گچ و رنگ
١٠٠% قابل شستشو
٢٠٠٨ ٥٦١ ٠٩١٣

پارتیکا نسل جدید بلکا
بهترین جایگزین گچ و رنگ
١٠٠% قابل شستشو
٢٠٠٨ ٥٦١ ٠٩١٣

فروش
رنگ روغنی براق، گالنی ١٥٠٠٠ت
رنگ روغنی مات،گالنی ١٣٠٠٠ت
٥٢١٦٢٨٠

جدیدترین رنگ،ابریشم
برای کناف و ابزارها
و نمای داخلی ساختمان
٣٨٧١ ١٦٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

خدمات نقاشی ساختمانی عدل
انجام کلیه امور نقاشی
٥٣٥٦ ٨٢١ ٠٩١٣
٩٨٠٨ ٨٢٥ ٠٩١٣ امینی

//Analytics Code