خشک شویی زمرد
باز و نصب انواع پرده
٠٩١٣٣٢٧٦٣٥٩
٣٦٢٧٤٤٧٣ ت.ت.م

خشک شویی مبل مکانیز
با کادر مجرب در منزل
٠٩١٣٧٣٧٥٩٢٥
٠٩١٣٧٣٧٥٩٢٦

خشکشویی تلفنی آماده
همکاری با تولیدیهای پوشاک
سرویس رفت و برگشت
٠٩١٣٥٥٧٧٤٤٠

خشکشویی مروارید همراه
با پیک رایگان در خدمت
همشهریان عزیز شریعتی غربی
٦٢٥٤٨٢١-٠٩١٣٢٢٤٤٦٩٠

خشکشویی ترمه ، پرده
پتو ، لباس ،۱۰٪تخفیف
ریالی به تعرفه سال ۹۱
۳۳۳۷۳۶۴

مژده مژده
خشکشوئی شایان
با مدیریت جدید
با قیمت مناسب
سه راه سیمین - شهرک ولیعصر
خ استاد شهریار (بازارچه)
٥٩ ١٢ ٧٨٥
٦٤ ٩٩ ٢١١ ٠٩١٣

پخش مواد شوینده
چوب لباس و کاورمورد نیاز
خشکشویی ها با پیک رایگان
٠٩١٣٣٦٦٠٢١٧

ارزان تر از همه جا
شستشو و خشکشویی
مبلمان و موکت،سنگ ساب و آجر
٠٩١٣٢١٤٩٥٣٨-٣٣٨٦٨٩٢

شستشوی پتو ، لحاف
مبلمان هر نفر ٣٠٠٠ تومان
با سرویس رایگان
٢٤ ٣٠ ٧٨٦

ارزان تر از همه جا
شستشو وخشکشوئی مبلمان
و موکت ساب سنگ ث۴۷۵۹۵
۰۹۱۳۲۱۴۹۵۳۸-۳۳۸۶۸۹۲

سرایدار ( ٣٨٧٨٨ ) ش ثبت
خشکشوئی سریع مبل
موکت وفرش
٢٢٥٩١٧٧ - ٠٩١٣٧٩٥٩٢١٦

خشکشوئی مبلمان
فرش و موکت
٨٦٣٧ ٨٠٥ ٠٩١٣
١٢٧٠ ٨٣٩ ٠٩١٣

ارزان تر از همه جا
شستشو وخشکشوئی مبلمان
و موکت ساب سنگ ث۴۷۵۹۵
۰۹۱۳۲۱۴۹۵۳۸-۳۳۸۶۸۹۲

شستشوی پتو - لحاف
مبلمان در منزل
هر نفر ٣٠٠٠ تومان
سرویس رایگان
٧٨٦٣٠٢٤

//Analytics Code