عکاسی و فیلمبرداری آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

تصویربرداری ٢ دوربین
به همراه آلبوم ١٠ برگ ٦٠×٣٠
فقط ٧٥٠ هزار تومان
٠٩٣٦٠٠٦٨٤٥٧ ت.ت.م

فیلم ، آلبوم ایتالیایی
شاسی ، باغ اختصاصی ، کلیپ
(٢٠ درصد تخفیف ویژه) اقساط
٢٥٢٨ ١٠٦ ٠٩١٣

آتلیه نازگل - کیفیت برتر
تخفیف و هدایای استثنایی
بارداری ، کودک ، اسپرت و عروسی
٠٩١٣٣٢٦٦٨٤٠-٣٦٦٥٠٣٤٠

٦٠% تخفیف آتلیه عکاسی
برای آرایشگران محترم
جهت مدل آلبوم عروس
٠٩٠١٦٠٢٨٧٢٩

آتلیه فیلم آرا
جدیدترین دکور آتلیه و باغ
تخفیف و هدایای استثنایی
٠٩٩٠٩٤٨٢٨٨٦ ت.ت.م

فیلم ، آلبوم ایتالیایی
شاسی ، باغ اختصاصی ، کلیپ
(٢٠ درصد تخفیف ویژه) اقساط
٢٥٢٨ ١٠٦ ٠٩١٣

(آتلیه الهه ناز)
طرح تخفیف ویژه عروس داماد
با متد به روز دنیا
٣٢٥٠٣٦١٠ -٠٩١٣٨٠٤٠١٢٠

٤٠% تخفیف آتلیه عکاسی
عروس ، مدلینگ کودک
فقط یک هفته
٠٩٠١٦٠٢٨٧٢٩

عروس و داماد ، آلبوم
ایتالیایی ، فیلمبرداری فول
HD ، کلیپ اسپرت اشانتیون
خ شیخ صدوق-٠٩١٣٥٥٠٤٥٥١

آتلیه نازگل
تخفیف ویژه ٣٠% و هدایایی
استثنایی - ٣٦٦٥٠٣٤٠
٠٩١٣٣٢٦٦٨٤٠

آتلیه ایرج
طرح عیدانه ، شرایط استثنایی
ویژه عروس و داماد
٣٢٦٨٦٣٠٤-٠٩١٣٣١٩١٠١٥

آتلیه 30 پل - کلیه خدمات
عکسبرداری و فیلمبرداری
با تخفیف استثنایی ، به مدت
محدود - ٠٩١٣٣٠٣٠٦٩٩

آتلیه نازگل
٥٠% تخفیف ویژه تا پایان آذر
٣٦٦٥٠٣٤٠
٠٩١٣٣٢٦٦٨٤٠

آتلیه پاز
٥٠% تخفیف
ویژه عروس و داماد
٥٣ ٦٣ ٣١٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

کودک ، اسپرت
با انتخاب هر عکس یک عکس
هم سایز هدیه بگیرید
٣٦٦٧١٥٤٤-٠٩١٣١٠٤٧٢٨٤

آتلیه آزیدهاک
خدمات جشن ، اسپرت ، کودک
با شرایط ویژه - کادر پرسنلی
خانم - ٠٩١٣٥٥٥٥٥٢١

آتلیه نازگل - کیفیت برتر
تخفیف و هدایای استثنایی
بارداری ، کودک ، اسپرت و عروسی
٠٩١٣٣٢٦٦٨٤٠-٣٦٦٥٠٣٤٠

عروس و داماد
کیفیت عالی ، تخفیف ویژه
اقساطی ، خ شیخ صدوق
٠٩١٣١٠٤٧٢٨٤-٣٦٦٣٩٢١٨

دیافراگ - کلیپ اسپرت
فیلم ، عکس - تخفیف به
عروس و دامادها - شاهین شهر
٠٩١٣٢٠٢٨٥٥١ ت.ت.م

طرح ویژه عروس و داماد
فیلمبرداری ، آلبوم ایتالیایی
+ هدیه جشن (استودیو نوید)
٣٤٤١٧٤٩٨ ت.ت.م

خدمات فیلم و عکس
فیلم برداری ٩٤٠ تومان
٢٧ ٧٤ ١١٤ ٠٩١٣
ت.ت.م

فیلمبرداری ٢ دوربین٣٨٠
آلبوم ایتالیایی ٣٠ . ٦٠ ٤٨٠
میکس ١٥٠+ هدیه قاب جشن
٠٩١٣٥٥٨١١٤٧

آتلیه نازگل
تخفیف و هدایای ویژه اعیاد
قاب و کلیپ عروسی و تولد
٣٦٦١٧١٢٧-٠٩١٣٣٢٦٦٨٤٠

ویژه عروس و داماد
٥٠% تخفیف - آتلیه ستوده
٣٧٧٥٠٥٨٢
٠٩١٣٨١١٢٥٠٠

طرح ویژه عروس و داماد
فیلمبرداری ، آلبوم ایتالیایی
+ هدیه جشن (استودیو نوید)
٣٤٤١٧٤٩٨ ت.ت.م

آتلیه آریایی
آلبوم ٦٠*٣٠ فیلمبرداری ٢
دوربین - میکس فیلم + هدیه
٣٤٧٢١٠٥٩-٠٩١٣٠٣٢١٧٤٧

آتلیه نازگل
عید بزرگ
تخفیف و هدایای بزرگ
٣٦٦٥٠٣٤٠-٠٩١٣٣٢٦٦٨٤٠

برای اولین بار در اصفهان
عکس و فیلم حرفه ای
از کودک و نوزاد
در فضای آزاد
و استودیو مجازی
٠٩١٣٢٢٥٤٥٠٥
ITZED.COM

مرکز تخصصی فیلم و عکس
(روشا) ایده آل ترین کیفیت
هدیه اقساط ٦ ماهه
٠٩١٣٦٠١٣٣٢٥ ت.ت.م

آلبوم ایتالیایی ١٠ برگ و
فیلمبرداری با میکس به همراه
هدیه ویژه ١ میلیون تومان
٠٩١٣٦٩٢٣٤٧٩

//Analytics Code