آیینه و شمعدان در طرحهای
مختلف نقره و نقره نما
با شرایط نقد و اقساط
٠٩١٣٠٩٢٨٤٤٠

خرید و فروش و تعویض
لوستر،آیینه وشمعدان،نقره
وشبه نقره نقدواقساط
٠٩١٣٣٠٧٦٥٧٦

ساخت انواع شمعدان
رومیزی ، ایستاده
هفت سین
٦٣١٢ ٨٦٩ ٠٩١٣

لوسترسازی نایبی
تعویض لوسترهای قدیمی
با جدید - نقد و اقساط
٠٩١٣٣٦٧٣٣٦٣

بدون واسطه بخرید
کارگاه لوستر و آئینه و شمعدان
ظروف نقره و شبه نقره
مجوز رسمی تولید،تعمیر و تعویض
جنس دست دوم و قدیمی با نو
یکی بخر دو تا ببر
نقد و اقساط بدون بهره
روزی ٢٠٠٠ هزار
٣٧٨٥ ٠٧٥ ٠٩١٣

خریدار مس ، اجناس
قدیمی - انواع چراغ لاله و
رادیو قدیمی سالم و خراب
٠٩١٣٣٠٧٦٥٧٦

//Analytics Code