برگزاری مجالس عروسی آگهی های امروز مشاهده سبد چاپ

تالار و رستوران فردوس پلی اکریل
واقع در چهارراه آبشار
جهت رفاه حال شرکتها، ارگانها وعموم مردم
آماده پذیرایی مراسمات،عقد،عروسی،ولیمه حجاج و...
با تخفیف ویژه می باشد
٣٦٤١٣٠٥٢-٣٦٤١٤٧٨٤

برگزاری مراسم
عقد و عروسی همراه با
وام قرض الحسنه ٣ میلیون
٠٩١٣٠٩٢٥٠٤٥

** موسسه نور **
(ازدواج آسان)
آرایشگاه - تزئین ماشین عروس
تالار- رقص نور- آلبوم
ایتالیایی - فیلم برداری
با میکس - قاب سر مجلس
شام ١٥٠ نفر
جوجه + کباب + سالاد + نوشابه
میوه و شیرینی ١٥٠ نفر
قیمت ٣/٠٠٠/٠٠٠ تومان
٩٥١١٩٩٨
٠٩١٣٩٠٣١٩٦٠ ت.ت.ا.م

شرکت پرشین مهر
ارائه کلیه خدمات مجالس
باغ تالار ، فیلم و عکس
آرایش لباس - ت ماشین
ارکست ، شام ، ولیمه حجاج
ساختمان آرمان ، ط ٢
٩٨٣٨ ٧٠٤ ٠٩٣٥ ت.ت.م

موسسه نور
(ازدواج آسان)
آرایشگاه - تزئین ماشین عروس
تالار-رقص نور-آلبوم ایتالیایی
فیلم برداری با میکس
قاب سر مجلس
شام ١٥٠ نفر
(جوجه+کباب+سالاد+نوشابه)
میوه و شیرینی ١٥٠ نفر
قیمت ٢/٥٠٠/٠٠٠تومان
٩٥١١٩٩٨
٠٩١٣٩٠٣١٩٦٠ ت.ت.ا.م

برگزاری مراسم
عقدوعروسی همراه
باوام قرض الحسنه٣میلیون
٠٩١٣٠٩٢٥٠٤٥

تالار و رستوران
فردوس پلی اکریل
واقع درچهارراه آبشار
جهت رفاه حال شرکتها،ارگانها وعموم مردم
آماده پذیرایی مراسمات،عقد،عروسی،ولیمه حجاج و...
باتخفیف ویژه می باشد
٣٦٤١٣٠٥٢-٣٦٤١٤٧٨٤

بهترین سفره های عقد را
ازما بخواهید،قیمت باورنکردنی
٠٩١٣٦٤٢٠٣٤٤
٠٩٣٧٢٢٥٥٨٥٧ ت.ت.م

موسسه نور
(ازدواج آسان)
آرایشگاه- تزئین ماشین عروس
تالار-رقص نور-آلبوم
ایتالیایی فیلم برداری
بامیکس - قاب سر مجلس
شام ١٥٠ نفر
جوجه + کباب + سالاد + نوشابه
میوه و شیرینی ١٥٠ نفر
قیمت٣/٠٠٠/٠٠٠تومان
٩٥١١٩٩٨
٠٩١٣٩٠٣١٩٦٠ ت.ت.ا.م

**موسسه نور**
(ازدواج آسان)
آرایشگاه -تزئین ماشین عروس
تالار -رقص نور-آلبوم ایتالیایی
فیلم برداری با میکس
قاب سر مجلس
شام ١٥٠ نفر
(جوجه+کباب+سالاد+نوشابه)
میوه و شیرینی ١٥٠نفر
قیمت ٢/٥٠٠/٠٠٠ تومان
٩٥١١٩٩٨
٠٩١٣٩٠٣١٩٦٠ ت.ت.ا.م

شرکت پرشین مهر
ارائه کلیه خدمات مجالس
باغ تالار ، فیلم و عکس
آرایش لباس - ت ماشین
ارکست ، شام ، ولیمه حجاج
ملک شهر، خ رباط سوم
ساختمان آرمان ، ط ٢
٩٨٣٨ ٧٠٤ ٠٩٣٥ ت.ت.م

شرکت پرشین مهر
ارائه کلیه خدمات مجالس
باغ تالار،فیلم و عکس
آرایش،لباس، ت ماشین
ارکست،شام
ملک شهر - خ رباط سوم
ساختمان آرمان - ط ٢
٩٨٣٨ ٧٠٤ ٠٩٣٥

موسسه نور
ازدواج آسان
آرایشگاه ، تزئین ماشین عروس
تالار ، رقص نور ، آلبوم ایتالیایی
فیلم برداری با میکس
قاب سر مجلس
شام ١٥٠ نفر (جوجه +کباب
+سالاد+نوشابه)
میوه و شیرینی ١٥٠ نفر
قیمت ٢/٥٠٠/٠٠٠
٩٥١١٩٩٨
٠٩١٣٩٠٣١٩٦٠ ت.ت.م

ازدواج آسان
شرکت پرشین مهر
آرایشگاه،لباس و تزئین
ماشین عروس
تالار،فیلمبرداری ٢ دوربین
میکس ، آلبوم ایتالیایی
قاب سرجشن،شام برای ٢٠٠ نفر
چلوکباب ،جوجه ، سالار نوشابه
از ٢٠٠٠٠٠٠ تومان ....
٦٣٠٢ ٤٣٣ ٠٩٣٩

ازدواج آسان
شرکت پرشین مهر
آرایشگاه،لباس و تزئین
ماشین عروس
تالار،فیلمبرداری ٢ دوربین
میکس ، آلبوم ایتالیایی
قاب سرجشن،شام برای ٢٠٠ نفر
چلوکباب ،جوجه ، سالار نوشابه
از ٢٠٠٠٠٠٠ تومان ....
٦٣٠٢ ٤٣٣ ٠٩٣٩

گل آرایی، میوه آرایی
تزئین خنچه و شب چله
و حنابندان ۲۳۴۷۰۸۹
۰۹۱۳۲۱۵۴۲۵۱ ت.ت.م

گالری سفره عقد آرتیمیس
حنابندان، خنچه،میز نامزدی
هفت سین ٦٢٥٩٠٠٨
٥١٤٥ ٠٧٤ ٠٩١٣

شرکت پرشین مهر
طرح ویژه ازدواج آسان
با کلیه خدمات عروسی+شام
٢٠٠ نفر ١/٨٥٠ م
٢٥٠ نفر ٢/٢٠٠ م
٣٠٠ نفر ٢/٥٠٠ م
این طرح جهت عروس و دامادهایی
که تا آخر خرداد برای بستن
قرارداد مراجعه نمایند
٦٣٠٢ ٤٣٣ ٠٩٣٩

باغ تالار فرمانیه
٥٠% تخفیف
با محیطی بسیار زیبا و دلنشین
٢٧٤١ ٠٠٠ ٠٩١٣ محمد توانا

باغ تالار فرمانیه
٥٠% تخفیف
با محیطی بسیار زیبا - ٦٥٤٤٦٩٦
٨٧٧٢ ٠٠٠ ٠٩١٣ محمد توانا

موسسه نور
ازدواج آسان
آرایشگاه،تزئین ماشین عروس
تالار، رقص نور، آلبوم ایتالیایی
فیلم برداری با میکس
قاب سر مجلس
شام ١٥٠ نفر (جوجه +کباب
+سالاد+نوشابه)
میوه و شیرینی ١٥٠ نفر
قیمت ٢/٥٠٠/٠٠٠
٩٥١١٩٩٨
٠٩١٣٩٠٣١٩٦٠ ت.ت.م

شرکت پرشین مهر
ارائه کلیه خدمات مجالس
باغ تالار،فیلم و عکس
آرایش،لباس، ت ماشین
ارکست،شام
ملک شهر - خ رباط سوم
ساختمان آرمان - ط ٢
٦٣٠٢ ٤٣٣ ٠٩٣٩

موسسه تشریفاتی شباهنگ
برگزارکننده مجالس
همراه با ارائه خدمات ویژه
٦٦٣٣٢٧٢

//Analytics Code