دکتر اسماعیلی
(پوست ، مو ، داخلی) درمان به
روش (P.D.O) ، (P.R.P)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

دندانپزشکی وحید
کلیه خدمات
نقد + چک
٦٧ ٦٩ ٧٨٦ ٣ خ وحید

فقط تا پایان آبان ماه
٥٠% تخفیف خدمات مامائی
ملک شهر - مطهری
٠٩١٣٢٢٨٤٣٣٧-٣٤٤١٨٧٤٥

دکتر اسماعیلی
(پوست ، مو ، داخلی) درمان
به روش P.D.O ، P.R.P
لیزر و... ٣٤٤٣٣٤٨٤

" دکتر اسماعیلی "
پوست ، مو ، داخلی ، درمان به
روش(P.D.O)،(P.R.P)
لیزر و...- ٣٤٤٣٣٤٨٤ ت.ت.م

"دکتر اسماعیلی"
(پوست ، مو ، داخلی) درمان به
روش (P.D.O)،(P.R.P)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر اسماعیلی
(پوست ، مو ، داخلی) درمان
به روش (P.D.O) ، (P.R.P)
لیزر و... - ٣٤٤٣٣٤٨٤

"دکتر مهرنوش اسماعیلی"
(پوست ، مو ، داخلی) درمان به
روش (P.D.O) ، (P.R.P)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر مهرنوش اسماعیلی
پوست ، مو ، درمان به روش
P.R.P ، P.D.O مزو ، بوتاکس
لیزر و... - ٣٤٤٣٣٤٨٤

٥٠% تخفیف مامائی
فقط تا پایان آبان ماه
ملک شهر - مطهری
٠٩١٣٢٢٨٤٣٣٧-٣٤٤١٨٧٤٥

تزریق بوتاکس ، ژل
رفع دائمی موهای زائد
خال ، زگیل ، میخچه ، تاتو
خالکوبی ، چین و چروک
خطوط صورت ، لک ، جوشها
منافذ پوستی ، کک مک
درمان ریزش مو با رویش مجدد
٣٢٦٨٥٣٥٤
٠٩١٣١١١٤٠٦٠

دکتر بهزاد خلیل پور
رژیم درمانی ، ژل ، بوتاکس
جوانسازی پوست ، ١٥% تخفیف
٣٢٢٣١٩٧٨-٠٩١٣٦٠٠١٩٠٢

% ٥ تخفیف خدمات مامائی
فقط تا پایان آبان ماه
ملک شهر، مطهری
٠٩١٣٢٢٨٤٣٣٧-٣٤٤١٨٧٤٥

دکتر اسماعیلی
پوست ، مو ، داخلی - درمان
به روش (P.R.P) ، (P.D.O)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر مسعود سلطانی
جراح پلاستیک بینی
متخصص گوش و حلق و بینی
(عصرها) ٢٥٦٨ ٢٢٣ ٣

چاقی با افزایش وزن سایز
و پری صورت لاغری با کاهش
اشتها چربی سوز پهلو و شکم
موضعی و عمومی ٣٢٦٨٥٣٥٤

لیلا جوانمردی
کارشناس مامایی
ارائه کلیه خدمات مامایی
و زنان
(پاپ اسمیرو...)
درمطب و انجام زایمان
طبیعی و فیزیولوژیک
(١٠٠%)رایگان
٩٥٠١٩٨٤٠
٠٩٠١٢٦١١٠٠٣

مرکز کار درمانی
مشکلات ارتوپدی
کودکان و بزرگسالان
٩-٣٦٦٤٤٥١٦ راشل

رفع دائمی موهای زائد
صورت و بدن و اندامها
بدون بازگشت ، تزریق ژل و
بوتاکس با رفع خطوط دور لبها
و دور چشم و پیشانی و خط اخم
و خنده،برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه با دستگاه بدون عوارض
٣٢٦٨٥٤٥٥
٠٩١٣٢٢٧١٧١٢ ت.ت.م

مرکز کار درمانی
کودکان فلج مغزی
اختلالات مادرزادی و ضربه مغزی
٣٣٣٦١٢٥٣ ،٢-٠٩١٣٦٩٠٦١٠١

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، تزریق
بوتاکس ، ژل به خطوط صورت
رفع دائمی موهای زائد
چین و چروک و جوشها منافذ
و شلی پوستی ، لک و کک و مک
خال ، تاتو و خالکوبی
٣٢٦٨٥٣٥٤

دکتر مسعود سلطانی
جراح پلاستیک بینی
متخصص گوش و حلق و بینی
(عصرها) ٢٥٦٨ ٢٢٣ ٣

کلینیک کاشت مو
و لیزر پوست
بهین
دکتر محسن سلیمانی
لیزرلیپولیز و لیپوماتیک
(لاغری موضعی)
٣٦٢٩٠٦٨٩
٠٩٣٩٠٦٠٥٢٠٥

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، تزریق
بوتاکس ، ژل به خطوط صورت
رفع دائمی موهای زائد
چین و چروک و جوشها منافذ
و شلی پوستی ، لک و کک و مک
خال ، تاتو و خالکوبی
٥٤ ٥٣ ٢٦٨ ٣

دکترمهرنوش اسماعیلی
پوست،مو-درمان به روشPRP
مزو، بوتاکس، لیزر و...
٣٤٤٣٣٤٨٤

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، رفع دائمی
موهای زائد با ٢٠% تخفیف
تزریق بوتاکس ، ژل ، چربی
پُری صورت ، رفع چین و چروک
و جوشها ، منافذ و افتادگی
پوستی ، لک و کک مک
٤٠٦٠ ١١١ ٠٩١٣
٥٣٥٤ ٢٦٨ ٣ ت.ت.ا.م

چاقی با افزایش وزن سایز
و پُری صورت لاغری با کاهش
اشتها چربی سوز پهلو و شکم
موضعی و عمومی ٣٢٦٨٥٣٥٤

رفع دائمی موهای زائد
صورت و بدن و اندامها
بدون بازگشت ، تزریق ژل و
بوتاکس با رفع خطوط دور لبها
و دور چشم و پیشانی و خط اخم
و خنده، برداشتن انواع خال، زگیل
میخچه با دستگاه بدون عوارض
٥٥ ٥٤ ٢٦٨ ٣
١٢ ١٧ ٢٢٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

چاقی و لاغری موضعی عمومی
پرکردن صورت ، تناسب اندامها
افزایش اشتها - ٣٢٦٨٥٣٥٤
٦٠ ٤٠ ١١١ ٠٩١٣ ت.ت.م

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و... رفع موهای زائد
٣٤٤٣٣٤٨٤

//Analytics Code