تزریق بوتاکس ، ژل
رفع دائمی موهای زائد
خال ، زگیل ، میخچه ، تاتو
خالکوبی ، چین و چروک
خطوط صورت ، لک ، جوشها
منافذ پوستی ، کک مک
درمان ریزش مو با رویش مجدد
٣٢٦٨٥٣٥٤
٠٩١٣١١١٤٠٦٠

چاقی با افزایش وزن سایز
و پری صورت لاغری با کاهش
اشتها چربی سوز پهلو و شکم
موضعی و عمومی ٣٢٦٨٥٣٥٤

دکتر اسماعیلی
پوست ، مو ، داخلی - درمان
به روش (P.R.P) ، (P.D.O)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

رفع دائمی موهای زائد
صورت و بدن و اندامها
بدون بازگشت ، تزریق ژل و
بوتاکس با رفع خطوط دور لبها
و دور چشم و پیشانی و خط اخم
و خنده،برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه با دستگاه بدون عوارض
٣٢٦٨٥٤٥٥
٠٩١٣٢٢٧١٧١٢ ت.ت.م

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، تزریق
بوتاکس ، ژل به خطوط صورت
رفع دائمی موهای زائد
چین و چروک و جوشها منافذ
و شلی پوستی ، لک و کک و مک
خال ، تاتو و خالکوبی
٣٢٦٨٥٣٥٤

مرکز کار درمانی
کودکان فلج مغزی
اختلالات مادرزادی و ضربه مغزی
٣٣٣٦١٢٥٣ ،٢-٠٩١٣٦٩٠٦١٠١

دکتر مسعود سلطانی
جراح پلاستیک بینی
متخصص گوش و حلق و بینی
(عصرها) ٢٥٦٨ ٢٢٣ ٣

دکتر بهزاد خلیل پور
رژیم درمانی ، ژل ، بوتاکس
جوانسازی پوست ، ١٥% تخفیف
٣٢٢٣١٩٧٨-٠٩١٣٦٠٠١٩٠٢

مرکز کار درمانی
مشکلات ارتوپدی
کودکان و بزرگسالان
٩-٣٦٦٤٤٥١٦ راشل

کلینیک کاشت مو
و لیزر پوست
بهین
دکتر محسن سلیمانی
لیزرلیپولیز و لیپوماتیک
(لاغری موضعی)
٣٦٢٩٠٦٨٩
٠٩٣٩٠٦٠٥٢٠٥

رفع دائمی موهای زائد
صورت و بدن و اندامها
بدون بازگشت ، تزریق ژل و
بوتاکس با رفع خطوط دور لبها
و دور چشم و پیشانی و خط اخم
و خنده، برداشتن انواع خال، زگیل
میخچه با دستگاه بدون عوارض
٥٥ ٥٤ ٢٦٨ ٣
١٢ ١٧ ٢٢٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

دکتر مسعود سلطانی
جراح پلاستیک بینی
متخصص گوش و حلق و بینی
(عصرها) ٢٥٦٨ ٢٢٣ ٣

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، تزریق
بوتاکس ، ژل به خطوط صورت
رفع دائمی موهای زائد
چین و چروک و جوشها منافذ
و شلی پوستی ، لک و کک و مک
خال ، تاتو و خالکوبی
٥٤ ٥٣ ٢٦٨ ٣

چاقی با افزایش وزن سایز
و پُری صورت لاغری با کاهش
اشتها چربی سوز پهلو و شکم
موضعی و عمومی ٣٢٦٨٥٣٥٤

دکترمهرنوش اسماعیلی
پوست،مو-درمان به روشPRP
مزو، بوتاکس، لیزر و...
٣٤٤٣٣٤٨٤

چاقی و لاغری موضعی عمومی
پرکردن صورت ، تناسب اندامها
افزایش اشتها - ٣٢٦٨٥٣٥٤
٦٠ ٤٠ ١١١ ٠٩١٣ ت.ت.م

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، رفع دائمی
موهای زائد با ٢٠% تخفیف
تزریق بوتاکس ، ژل ، چربی
پُری صورت ، رفع چین و چروک
و جوشها ، منافذ و افتادگی
پوستی ، لک و کک مک
٤٠٦٠ ١١١ ٠٩١٣
٥٣٥٤ ٢٦٨ ٣ ت.ت.ا.م

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و... رفع موهای زائد
٣٤٤٣٣٤٨٤

کلینیک کاشت مو
و لیزر پوست
بهین
دکتر محسن سلیمانی
لیزر لیپولیز و لیپوماتیک
(لاغری موضعی)
٣٦٢٩٠٦٨٩
٠٩٣٩٠٦٠٥٢٠٥

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و... رفع موهای زائد
٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر ملیحه داوری
تخفیف ٦٠% ، برداشتن خال
لیزر ، رفع خط اخم
٠٩١٣١٠٠٦٩١٤-٣٦٢٧٠٣٧٤

دکتر بهزاد خلیل پور
رژیم درمانی ، ژل ، بوتاکس
جوانسازی پوست ، ١٥% تخفیف
٣٢٣٥٣٠٦٠-٠٩١٣٦٠٠١٩٠٢

درمان لکها و کک و مک
با شفاف سازی
رفع افتادگی و شلی با کشیدن
پوست ، درمان کامل ریزش مو
با رویش مجدد موها ، رفع چین
و چروک ، جوانسازی و پاکسازی
جوشهای صورت و بدن
منافذ پوستی (ت.ت.م)
٣٢٦٨٥٣٥٤-٠٩١٣٣٠٨٨٠١٦

چاقی و لاغری موضعی عمومی
پرکردن صورت ، تناسب اندامها
افزایش اشتها - ٣٢٦٨٥٣٥٤
١٢٨ ٤٠ ٣٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، رفع موهای
زائد دائمی با ٢٠%تخفیف
تزریق بوتاکس ، ژل ، چربی
برای صورت ، رفع چین و چروک
و منافذ و جوشهای پوستی
لک و کک و مک
٤٠٦٠ ١١١ ٠٩١٣
٥٣٥٤ ٢٦٨ ٣

دکتر مهنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و... رفع موهای زائد
٣٤٤٣٣٤٨٤

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه ، تاتو
درمان منافذ پوستی و جای جوش
٠٩١٣٣٠٨٨٠١٦-٣٢٢٨٥٩٧٢

دکتر خزائیلی
تزریق ژل و بوتاکس با تخفیف
ویژه-جوانسازی با میکرونیدلینگ
و مزوتراپی - ٠١٩١ ٦٢٩ ٣

دکتر ملیحه داوری
تخفیف ٧٠% برداشتن خال
لیزر ، رفع خط اخم
٠٩١٣١٠٠٦٩١٤-٣٦٢٧٠٣٧٤

تخفیف ویژه نوروز ٩٤
با ٣٠% تخفیف (ژل و بوتاکس
لیزر ، رژیم درمانی)
٣٢٣٥٣٠٦٠-٠٩١٣٦٠٠١٩٠٢

//Analytics Code