کلینیک کاشت مو
و لیزر پوست
بهین
دکتر محسن سلیمانی
لیزرلیپولیز و لیپوماتیک
(لاغری موضعی)
٣٦٢٩٠٦٨٩
٠٩٣٩٠٦٠٥٢٠٥

دکتر مسعود سلطانی
جراح پلاستیک بینی
متخصص گوش و حلق و بینی
(عصرها) ٢٥٦٨ ٢٢٣ ٣

چاقی با افزایش وزن سایز
و پُری صورت لاغری با کاهش
اشتها چربی سوز پهلو و شکم
موضعی و عمومی ٣٢٦٨٥٣٥٤

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، تزریق
بوتاکس ، ژل به خطوط صورت
رفع دائمی موهای زائد
چین و چروک و جوشها منافذ
و شلی پوستی ، لک و کک و مک
خال ، تاتو و خالکوبی
٥٤ ٥٣ ٢٦٨ ٣

رفع دائمی موهای زائد
صورت و بدن و اندامها
بدون بازگشت ، تزریق ژل و
بوتاکس با رفع خطوط دور لبها
و دور چشم و پیشانی و خط اخم
و خنده، برداشتن انواع خال، زگیل
میخچه با دستگاه بدون عوارض
٥٥ ٥٤ ٢٦٨ ٣
١٢ ١٧ ٢٢٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

دکتر بهزاد خلیل پور
رژیم درمانی ، ژل ، بوتاکس
جوانسازی پوست ، ١٥% تخفیف
٣٢٢٣١٩٧٨-٠٩١٣٦٠٠١٩٠٢

دکترمهرنوش اسماعیلی
پوست،مو-درمان به روشPRP
مزو، بوتاکس، لیزر و...
٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و... رفع موهای زائد
٣٤٤٣٣٤٨٤

چاقی و لاغری موضعی عمومی
پرکردن صورت ، تناسب اندامها
افزایش اشتها - ٣٢٦٨٥٣٥٤
٦٠ ٤٠ ١١١ ٠٩١٣ ت.ت.م

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، رفع دائمی
موهای زائد با ٢٠% تخفیف
تزریق بوتاکس ، ژل ، چربی
پُری صورت ، رفع چین و چروک
و جوشها ، منافذ و افتادگی
پوستی ، لک و کک مک
٤٠٦٠ ١١١ ٠٩١٣
٥٣٥٤ ٢٦٨ ٣ ت.ت.ا.م

دکتر ملیحه داوری
تخفیف ٦٠% ، برداشتن خال
لیزر ، رفع خط اخم
٠٩١٣١٠٠٦٩١٤-٣٦٢٧٠٣٧٤

کلینیک کاشت مو
و لیزر پوست
بهین
دکتر محسن سلیمانی
لیزر لیپولیز و لیپوماتیک
(لاغری موضعی)
٣٦٢٩٠٦٨٩
٠٩٣٩٠٦٠٥٢٠٥

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و... رفع موهای زائد
٣٤٤٣٣٤٨٤

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، رفع موهای
زائد دائمی با ٢٠%تخفیف
تزریق بوتاکس ، ژل ، چربی
برای صورت ، رفع چین و چروک
و منافذ و جوشهای پوستی
لک و کک و مک
٤٠٦٠ ١١١ ٠٩١٣
٥٣٥٤ ٢٦٨ ٣

چاقی و لاغری موضعی عمومی
پرکردن صورت ، تناسب اندامها
افزایش اشتها - ٣٢٦٨٥٣٥٤
١٢٨ ٤٠ ٣٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

دکتر بهزاد خلیل پور
رژیم درمانی ، ژل ، بوتاکس
جوانسازی پوست ، ١٥% تخفیف
٣٢٣٥٣٠٦٠-٠٩١٣٦٠٠١٩٠٢

دکتر مهنوش اسماعیلی
درمان با PRP ، لیزر ، مزو
بوتاکس و... رفع موهای زائد
٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر خزائیلی
تزریق ژل و بوتاکس با تخفیف
ویژه-جوانسازی با میکرونیدلینگ
و مزوتراپی - ٠١٩١ ٦٢٩ ٣

درمان لکها و کک و مک
با شفاف سازی
رفع افتادگی و شلی با کشیدن
پوست ، درمان کامل ریزش مو
با رویش مجدد موها ، رفع چین
و چروک ، جوانسازی و پاکسازی
جوشهای صورت و بدن
منافذ پوستی (ت.ت.م)
٣٢٦٨٥٣٥٤-٠٩١٣٣٠٨٨٠١٦

دکتر ملیحه داوری
تخفیف ٧٠% برداشتن خال
لیزر ، رفع خط اخم
٠٩١٣١٠٠٦٩١٤-٣٦٢٧٠٣٧٤

تخفیف ویژه نوروز ٩٤
با ٣٠% تخفیف (ژل و بوتاکس
لیزر ، رژیم درمانی)
٣٢٣٥٣٠٦٠-٠٩١٣٦٠٠١٩٠٢

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه ، تاتو
درمان منافذ پوستی و جای جوش
٠٩١٣٣٠٨٨٠١٦-٣٢٢٨٥٩٧٢

پوست و زیبایی
درمان ریزش مو
و رشد مجدد
تزریق بوتاکس و ژل
prp- پاکسازی و جوانسازی
پوست- رفع موهای زائد صورت
و بدن-از بین بردن خال
و جوش- لیزرتراپی
پاک کردن تاتو و خالکوبی
دروازه تهران - مجتمع ستاره
طبقه ٢ - واحد ٢٠١
٦٦٩ ٩١ ٣٣٣
٩٩٢٣ ٩٠٣ ٠٩١٣

دکترمهرنوش اسماعیلی
رفع لک ، کک و مک ، جوش
چین و چروک با PRP ، لیزر
بوتاکس - ٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر مهرنوش اسماعیلی
درمان به روشPRP ، مزو
لیزر ، بوتاکس و رفع موهای
زاید -٣٤٤٣٣٤٨٤ ت.ت.م

دکترمهرنوش اسماعیلی
رفع لک ، کک ومک ، جوش
چین وچروک با PRP ، لیزر
بوتاکس ٣٤٤٣٣٤٨٤

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه ، تاتو
درمان منافذ پوستی و جای جوش
٠٩١٣١١١٤٠٦٠-٣٣٧٣١٣١ ٣

دکتر ملیحه داوری
تخفیف ٤٠% برداشتن خال
لیزر ، رفع خط اخم
٠٩١٣١٠٠٦٩١٤-٣٦٢٧٠٣٧٤

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه ، تاتو
درمان منافذ پوستی و جای جوش
٠٩١٣١١١٤٠٦٠-٣٣٧٣١٣١

درمان موثر جوش ها و لک ها
کک مک،چین و چروک و افتادگی
پوست همراه با شفاف سازی
درمان کامل ریزش مو و رفع
موهای زائد صورت و بدن
برداشتن انواع خال،زگیل،میخچه
تاتو،درمان منافذ پوستی و جای
جوش، دکتر امیر حسین عطار
٠٩١٣١١١٤٠٦٠-٣٣٧٣١٣١

//Analytics Code