دکتر مهرنوش اسماعیلی
(پوست،مو،داخلی)درمان به
روش P.D.O ، P.R.P - لیزر
و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤ ت.ت.م

دندان مصنوعی
ساخت یک دست کامل به قیمت
محلات - ٠٩١٣٩٦٥١٧٢١
٠٩١٣٨٦٦٧٦٥٦

ساخت یک دست
دندان مصنوعی کامل
به قیمت محلات
٠٩١٣٩٦٥١٧٢١ ت.ت.م

دکتر مهرنوش اسماعیلی
پوست، مو، داخلی - درمان
به روش(P.R.P)،(P.D. O)
لیزر و ..- ٣٤٤٣٣٤٨٤ ت.ت.م

( دندان مصنوعی )
ساخت یک دست کامل به قیمت
محلات - ٠٩١٣٩٦٥١٧٢١
٠٩١٣٨٦٦٧٦٥٦

دندان مصنوعی
ساخت یک دست کامل به قیمت
محلات - ٠٩١٣٩٦٥١٧٢١
٠٩١٣٨٦٦٧٦٥٦

مرکز دندانپزشکی پارسیان
ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی
شامل: ایمپلنت،دست دندان
روکش،عصب کشی،ترمیم و
زیبایی - با اقساط ٢ ساله
بدون پیش پرداخت
با مدیریت جدید -٣٢٦٥٥٩٠٣
بزرگمهر،روبروی بیمارستان صدوقی

دکتر مهرنوش اسماعیلی
پوست،مو،داخلی - درمان به
روش (P.D.O)،(P.R.P)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤ت.ت.م

ارائه کلیه خدمات
دندانپزشکی
شامل:
ایمپلنت ،دسته دندان،روکش
عصب کشی،ترمیم و زیبایی
با اقساط ٢ساله - بدون
پیش پرداخت(با مدیریت جدید)
٣٢٦٥٥٩٠٣

دندانپزشکی وحید
کلیه خدمات
نقد + چک
٦٧ ٦٩ ٧٨٦ ٣ خ وحید

مرکز دندانپزشکی پارسیان
ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی
شامل: ایمپلنت،دسته دندان
روکش،عصب کشی،ترمیم و
زیبایی - با اقساط ٢ ساله
بدون پیش پرداخت
با مدیریت جدید -٣٢٦٥٥٩٠٣
بزرگمهر،روبروی بیمارستان صدوقی

دکتر اسماعیلی
(پوست ، مو ، داخلی) درمان
به روش P.D.O ، P.R.P
لیزر و... ٣٤٤٣٣٤٨٤

"دکتر اسماعیلی"
(پوست ، مو ، داخلی) درمان به
روش (P.D.O)،(P.R.P)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

دندان مصنوعی
ساخت یک دست کامل به قیمت
محلات - ٠٩١٣٩٦٥١٧٢١
٠٩١٣٨٦٦٧٦٥٦

دکتر اسماعیلی
(پوست ، مو ، داخلی) درمان به
روش (P.D.O) ، (P.R.P)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

"دکتر مهرنوش اسماعیلی"
(پوست ، مو ، داخلی) درمان به
روش (P.D.O) ، (P.R.P)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر مهرنوش اسماعیلی
پوست ، مو ، درمان به روش
P.R.P ، P.D.O مزو ، بوتاکس
لیزر و... - ٣٤٤٣٣٤٨٤

دکتر اسماعیلی
(پوست ، مو ، داخلی) درمان
به روش (P.D.O) ، (P.R.P)
لیزر و... - ٣٤٤٣٣٤٨٤

" دکتر اسماعیلی "
پوست ، مو ، داخلی ، درمان به
روش(P.D.O)،(P.R.P)
لیزر و...- ٣٤٤٣٣٤٨٤ ت.ت.م

٥٠% تخفیف مامائی
فقط تا پایان آبان ماه
ملک شهر - مطهری
٠٩١٣٢٢٨٤٣٣٧-٣٤٤١٨٧٤٥

% ٥ تخفیف خدمات مامائی
فقط تا پایان آبان ماه
ملک شهر، مطهری
٠٩١٣٢٢٨٤٣٣٧-٣٤٤١٨٧٤٥

دکتر بهزاد خلیل پور
رژیم درمانی ، ژل ، بوتاکس
جوانسازی پوست ، ١٥% تخفیف
٣٢٢٣١٩٧٨-٠٩١٣٦٠٠١٩٠٢

فقط تا پایان آبان ماه
٥٠% تخفیف خدمات مامائی
ملک شهر - مطهری
٠٩١٣٢٢٨٤٣٣٧-٣٤٤١٨٧٤٥

تزریق بوتاکس ، ژل
رفع دائمی موهای زائد
خال ، زگیل ، میخچه ، تاتو
خالکوبی ، چین و چروک
خطوط صورت ، لک ، جوشها
منافذ پوستی ، کک مک
درمان ریزش مو با رویش مجدد
٣٢٦٨٥٣٥٤
٠٩١٣١١١٤٠٦٠

رفع دائمی موهای زائد
صورت و بدن و اندامها
بدون بازگشت ، تزریق ژل و
بوتاکس با رفع خطوط دور لبها
و دور چشم و پیشانی و خط اخم
و خنده،برداشتن انواع خال،زگیل
میخچه با دستگاه بدون عوارض
٣٢٦٨٥٤٥٥
٠٩١٣٢٢٧١٧١٢ ت.ت.م

چاقی با افزایش وزن سایز
و پری صورت لاغری با کاهش
اشتها چربی سوز پهلو و شکم
موضعی و عمومی ٣٢٦٨٥٣٥٤

درمان ریزش مو
با رویش مجدد ، تزریق
بوتاکس ، ژل به خطوط صورت
رفع دائمی موهای زائد
چین و چروک و جوشها منافذ
و شلی پوستی ، لک و کک و مک
خال ، تاتو و خالکوبی
٣٢٦٨٥٣٥٤

دکتر مسعود سلطانی
جراح پلاستیک بینی
متخصص گوش و حلق و بینی
(عصرها) ٢٥٦٨ ٢٢٣ ٣

دکتر اسماعیلی
پوست ، مو ، داخلی - درمان
به روش (P.R.P) ، (P.D.O)
لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤

لیلا جوانمردی
کارشناس مامایی
ارائه کلیه خدمات مامایی
و زنان
(پاپ اسمیرو...)
درمطب و انجام زایمان
طبیعی و فیزیولوژیک
(١٠٠%)رایگان
٩٥٠١٩٨٤٠
٠٩٠١٢٦١١٠٠٣

//Analytics Code