گرافیست خانم پاره وقت
یا تمام وقت آشنا به
Adobe photoshop
Adobeillustrator
AdobeIndesign
coreldraw
دارای حداقل ٢ سال سابقه کار
ارسال رزومه به:
job.iccco.net

نیازمند یک نفر گرافیست
مسلط به Corel draw و
Virtual studio تمام وقت
٣٣٣٦٠٦٢٨ ت.ت.م

استخدام طراح حرفه ای
(نیمه وقت) مسلط به فتوشاپ
و امور چاپ - خانه اصفهان
٠٩١٣٦٩٤٤٦٥٨-٣٤٢١٧٦٤٠

طراح خانم - مسلط به
فتوشاپ - پاره وقت
بعدازظهر(دروازه تهران)
٣٣٣٨٠٠٦٩ ت.ت.م

طراح خانم مسلط به فتوشاپ
اینترنت، کار در چاپخانه
تمام وقت با حقوق اداره کار
+ بیمه مزایای کامل نیازمندیم
خ جهاد، کوچه١٠،چاپ آوازه
٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨
٣٢٣٥٨٩٥٢
ت.ت.م

دعوت به همکاری
ویژه تابستان
هنرجویان رشته عکاسی
(آشنا به فتوشاپ)
ساعت کار : ٢٤ - ١٦
تماس : ٢٣ - ١٩
٣٦٥٥٠١٦٤

نیروی مسلط به آفیس
فتوشاپ و اتوکد جهت دفتر فنی
تماس بعد از ظهرها
٠٩١٣١٦٩٢٩٠٠ ت.ت.م

خانم آشنا به فتوشاپ
با روابط عمومی بالا در آتلیه
فیلم و عکس ، خانه اصفهان
٣٤٢٠٢١١٨-٠٩٣٨٧١٥١٥٩٩

کلینیک ساختمانی دهکده
استخدام می نماید : طراح خانم
مسلط به کورل و فتوشاپ
٣٦٦٥٠٥١٨

طراح خانم مسلط به 3dmax
محدوده ملک شهر ارسال رزومه
کاری به ، paradise4914
yahoo.com@

خانم آشنا به برنامه
کارل و فتوشاپ - تمام وقت
در محدوده خ ارتش(ت.ت.م)
٣٢٦٥٩٧١١-٠٩١٣٠١٠٠٩١٢

خانم آشنا به فتوشاپ
با روابط عمومی بالا در آتلیه
فیلم و عکس ، خانه اصفهان
٣٤٢٠٢١١٨-٠٩١٣٧١٥١٥٩٩

خانم جهت میکس فیلم
مسلط با سابقه کار حرفه ای
٣٢٧٣٥٤٥٩
ت.ت.م

طراح گرافیک خانم
مسلط به کرل و فتوشاپ
حکیم نظامی - پاره وقت
٠٩١٣٦٠٠٧٥٥١-٣٦٢٦٦٧٩٤

نیازمند طراح گرافیست
حرفه ای
٠٩١٣١١٥٢٨٦٨

نیروی مسلط به آفیس
فتوشاپ و اتوکد جهت دفتر فنی
٠٩١٣١٦٩٢٩٠٠ ت.ت.م
تماس بعداز ظهرها

استخدام تعدادی خانم
جهت کار در آتلیه فیلم و عکس
٣٦٢٨٧٠٦٠
٠٩١٣٢٧٠٦٠٩٤

استخدام اپراتور چاپ
آشنا به فتوشاپ
جهت کار در چاپخانه
٠٩١٣٢١٨١٥٥٢

طراح خانم
مسلط به فتوشاپ (خ مصلی)
٣٦٦٣٢٢٤٧
٠٩١٣٢٦٦٣١٢٤

طراح خانم مسلط
به 3DMAX با سابقه کار
محدوده خ کاوه - ٣٤٥٩٤٤٦٧
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧

طراح خانم - خلاق
با حقوق مناسب
٣٦٦٤٠٠٠٢
٣٦٦٣٢٥٩٧

طراح خانم مسلط به فتوشاپ
چاپخانه ، خیابان مدرس
٨٠٩٨ ٤١١ ٠٩١٣
١٣٤٦ ٤٤٧ ٣

طراح گرافیک خانم و آقا
حرفه ای با سابقه کار
حقوق و مزایای عالی (ت.ت.م)
٠٩١٣٠٢٢٧٩٤٤-٣٢٦٦٧٠٤٦

طراح سایت مبتدی
جهت همکاری
٠٩١٢٥٩٥٦٤٠٠

تعدادی فتوشاپیست
یا گرافیست طراح خانم
با سابقه کار جهت آتلیه عکاسی
٣٦٢٧١٥٦٢ ت.ت.م

طراح خانم
در شرکتی معتبر
واقع در شهرک صنعتی جی
مسلط به نرم افزار coredraw
ارسال رزومه به :
support@delkhahco.com
٣٥٧٢٤١٥٩ داخلی ١٧
ت.ت.م

استخدام طراح گرافیک
مسلط به فتوشاپ
با سابقه کار
٣٢٢٠٧٧٢٦

طراح مسلط به فتوشاپ
جهت کار در چاپخانه - تمام وقت
با مزایای کامل نیازمندیم
٣٢٣٥٨٩٥٢-٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

فتوشاپ کار حرفه ای
خانم جهت آتلیه نیازمندیم
ساکن ملک شهر یا خانه اصفهان
٣٤٤١٧٤٩٨-٠٩١٣٣١٩٢٥٩٧

طراح و مونتاژ کار خانم
جهت کار در آتلیه ، همراه با
آموزش - ٠٩١٣٢٠١٣٠٩٠
٣٦٢٨٢٢٩٢

//Analytics Code