کارخانه زیبا چوب
در نظر دارد
با چند نفر طراح دکوراسیون
داخلی زبده مسلط به برنامه
3D همکاری نماید
محل کار خیابان حکیم نظامی
١٠٨ ٠٠ ٠٠ ٠٩١٣
ساعت تماس : ١٧ الی ٢١

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ با سابقه-تمام وقت
٩-٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٣٠٠٠٠١٧ت.ت.م

طراح گرافیک حرفه ای با
سابقه کار - حقوق و مزایای عالی
ساعت: ١٨-٩، ٦-٧٠٤٥ ٢٦٦
٩٤٤ ٠٢٢٧ ٠٩١٣

طراح گرافیک حرفه ای
تمام وقت
محدوده کهندژ - آتشگاه
٥٣ ٩٣ ٣٠٣ ٠٩١٣ ت.ت.م

طراح خانم مسلط
به فتوشاپ ساکن جنوب
اصفهان نیمه وقت نیازمندیم
٠٩١٣٤١٢٩٣١٢-٦٥٠٧٥٧٢

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ،word،نیمه وقت
رهنان-میدان شاهد
٣٣٢٥٨٤٣ ت.ت.م

طراح خانم
مسلط به فتوشاپ با سابقه
تمام وقت ٩-٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٣٠٠٠٠١٧

طراح وب
مسلط به پایگاه داده با تجربه
بالا جهت همکاری در پروژه
۲۱۲۱۱۲۸ ت.ت.م

طراح مسلط به نرم افزارهای
گرافیکی (artcam)
فارغ التحصیل رشته هنر
خ سپه ٧- ٨١٤٦ ٢٢٠

به طراح مسلط به فتوشاپ
و کارل دراو
خ میرداماد نیازمندیم
٦٣ ٧٥ ١١٤ ٠٩١٣

استخدام طراح وب مسلط
به پایگاه داده با انگیزه بالا
بیمه + حقوق ثابت
۲۱۲۱۱۲۸ ت.ت.م

دو نفر طراح خانم
نیازمندیم - محدوده درچه
۳۵۷۸۶۶۲
۰۹۱۳۰۵۰۵۷۰۰

۲ نفر طراح حرفه ای
خانم جهت همکاری در
کانون تبلیغاتی نیازمندیم
۶۶۳۰۳۱۴

استخدام طراح گرافیک
حرفه ای - تمام وقت
و با نمونه کار چاپی
٠٩١٠٣٤٥٠١٩٥-٦٢٧٧٧٠٩

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ با سابقه ، تمام وقت
٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٣٠٠٠٠١٧ ت.ت.م

به تعداد محدودی طراح
در آتلیه محدوده بزرگمهر
۲۶۶۳۴۸۰
ساعت تماس ۱۶ الی ۲۱

خانم مسلط به فتوشاپ
جهت کار در آتلیه
نیمه وقت - ٣٨ ٦٧ ٢٣٥
٣٧ ٩٦ ٢٢٩ ٠٩١٣

آتلیه نیکا
عکاس ، طراح خانم
محدوده پروین ۵۶۵۷۴۰۰
۰۹۱۳۲۶۷۹۹۲۹

یک شرکت تولیدی
نیازمند یک طراح
گرافیست حرفه ای می باشد
١٦٦٨ ٣١٠ ٠٩١٣

استخدام فوری
گرافیست وب با سابقه
و برنامه نویس مسلط به php
با نمونه کار
به صورت پروژه ای
ارسال رزومه به
info@padideit.com
۰۹۱۳۱۰۷۵۵۶۱

طراح وب حرفه ای
جهت طراحی و مدیریت
سایت دینامیک ، تمام وقت
٤٢٤ ٠٠ ٠٠ ٠٩١٣

طراح مسلط به نرم افزارهای
گرافیکی (Artcam)
فارغ التحصیل رشته هنر
٧ - ٤٦ ٨١ ٢٢٠ خ سپه

طراح فتوشاپیست خانم
ساکن جنوب شهر اصفهان
٠٩١٣٤١٢٩٣١٢ ت.ت.ا.م
٦٥٠٧٥٧٢ -س ت ١٦ الی٢٠

تصویرگر خلاق - خانم
مسلط به فتوشاپ
کار در انتشارات
٢٢٥٦٤٧٩ ت.ت.م

استخدام طراح گرافیک
کامپیوتری مسلط به فتوشاپ
ارسال ٩٢ به شماره
٩٤ ٩٣ ٣٠٠٠

عکاس و طراح حرفه ای
خانم - جهت آتلیه
٠٩١٣٨٨٨٣٠٦٠
٢٦٥٥١٢٣

استخدام منشی خانم
تمام وقت
آشنا به نرم افزار حسابداری
ارسال ٩١ به ٣٠٠٠٩٣٩٤

طراح خانم 3DMAX
به صورت ثابت
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧
٤٤٤٩١٩٦

آبنوس کابین
به یکنفر نیروی طراح
دکوراسیون داخلی با سابقه
نیازمندیم ۶۱ ۷۰ ۳۸۰

نیازمند یک منشی
و یک طراح محدوده
شرکت - ابتدای خ آتشگاه
۷۷۱۵۸۶۶

//Analytics Code