استخدام
افترافکت کار - عکاس حرفه ای
فیلمبردار و گرافیست حرفه ای
٨٢٨٠ ٨٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

یک نفر طراح کارل
و فتوشاپ خانم و
یک نفر منشی - حکیم نظامی
٠٩١٢٣٧١٨٤٤٠-٣٦٢٥٦٩٣٩

نیروی خانم مسلط
به نرم افزارهای گرافیکی
محدوده رباط اول
٣٤٤٢٤٦٨١

استخدام
افترافکت کار - عکاس حرفه ای
فیلمبردار و گرافیست حرفه ای
٨٢٨٠ ٨٠٠ ٠٩١٣

فتوشاپ کار
ترجیحا آشنا به چاپ
محدوده احمدآباد - امام خمینی
٣٤٥٣٥٣٨٨

نیازمند طراح وب سایت
مسلط به جوملا
css و html
٣٦٢٩٤٢٤٤-٠٩٣٥٤٩٤٠٢٧٤

خانم آشنا به طراحی
آلبوم ایتالیایی و روتوش
ترجیحا محدوده سه راه سیمین
٠٩١٣٣٠٥٧٨٥٧-٣٧٧٨٤٧٥٦

طراح 3D خانم مسلط به
طراحی دکوراسیون داخلی
معماری و نما - چهارباغ بالا
٣٦٦٣٤٠٩٨-٠٩١٣٣٣١٥٣٤٠

چاپ آوا
طراح حرفه ای خانم
مسلط به فتوشاپ پارک لاله
٣٥٦٧٠٥٢٠-٠٩١٣٤٣٥٠١٠٦

طراح سایت مسلط به
PHP و Word Press
٠٩١٣٣٢٧٦٦٧٨ ارسال رزومه
ketabpro@gmail.com

شرکت آبنوس کابین
به یک نیروی طراح حرفه ای
در زمینه مبلمان اداری نیازمند
است ٢ - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

طراح ساختمانی
آشنا به 3DMAX عصرها
محدوده سه راه سیمین
٠٩١٦٢٩٣٨٤٦٥

طراح ساختمانی
آشنا به 3DMAX عصرها
محدوده سه راه سیمین
٠٩٣٨١٠٣٩٩٩٤

طراح فتوشاپ
حرفه ای ، دفتر چاپ و تکثیر
٣٦٦٠٥٩٧٢
٠٩٣٥٦٨٨٤٩٣٣

طراح حرفه ای خانم
مسلط به 3DMAX ، ارسال
رزومه : Paradise4914
yahoo.com@

طراح خانم مسلط به فتوشاپ
تمام وقت - کار در چاپخانه
نیازمندیم - ٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٣٠٠٠٠١٧

سان گرافیک - طراح و
گرافیست مسلط به فتوشاپ
و کارل و یک کارآموز ، محدوده
کاوه - ٠٩٢١٤٢٢٥٩٧٠

طراح آقا مسلط به
فتوشاپ و word ، جهت
امور طراحی و دفتری (ت.ت.م)
٣٦٢٠٣٠٠١-٣٦٢٠٣١٠٢

استخدام خانم و آقا
آشنا به فتوشاپ و ورد
نیازمندیم - ٣٣٣٧٥٦١١
٠٩١٣٤١١٢٣٤٠

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ تمام وقت در چاپخانه
نیازمندیم - ٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٣٠٠٠٠١٧

آقا یا خانم جهت کار
در کانون آگهی و تبلیغات
٣٧٨١٥٥٩٤
٠٩٣٣٨٨٣٦٧٣٢

به ٢ نفر طراح و اپراتور
جهت کار در دفتر فنی نیازمندیم
حقوق توافقی + بیمه
٨-٣٢٦٦٠٧٨٧

طراح خانم مسلط به
امور فتوشاپ و corel drow
محدوده خ سیمین ٣٧٤٥١١٠٦
٠٩١٣١٨٦٧٢٧٨ ت.ت.م

طراح خانم
مسلط به فتوشاپ
در روزنامه نصف جهان
٣٤٤٥١٨٩٧

طراح مسلط به فتوشاپ
و کرل و امور چاپ
٠٩١٣٤٠٠٠٠٣١
٣٤٤٦١٥٥٨

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ - کار در دفتر فنی
نیمه وقت نیازمندیم
٣٤٤٥٦٧٧٧-٠٩٣٩٥٥٣٢٦٢٤

به یک طراح فتوشاپ
(طراحی آگهی)
نیازمندیم
٠٩١٢٨٦٨١٨٣٧

طراح فتوشاپ
حرفه ای ، دفتر چاپ و تکثیر
٣٦٦٠٥٩٧٢
٠٩٣٥٦٨٨٤٩٣٣

استخدام خانم
آشنا به فتوشاپ و ورد
با حقوق مناسب
٠٩١٣٤١١٢٣٤٠-٣٣٣٧٥٦١١

صفحه آرای حرفه ای
مسلط به ایندیزاین
فوری
٠٩١٣٢٠٠٩٣٠٣

//Analytics Code