چند نفر خانم جهت
آموزش و کار در کارگاه تدوین
( فیلم جشن)
٣٢٦٤٤٤١٦

فتوشاپ کار حرفه ای
(خانم) حقوق بالا + پورسانت
نیازمندیم
٣٢٢٣١٦٦٦

طراح حرفه ای
با سابقه بالا جهت کار
در سالنامه ایران زمین
٣٣٣٥٥٣٩٣-٠٩١٣٣١١٦٠٩١

طراح حرفه ای
مسلط به فتوشاپ و آفیس
نیمه وقت و تمام وقت
ارسال رزومه و نمونه کار :
adv.commit@yahoo.com
تلگرام ٠٩٣٥٦٨٨٤٩٣٣

فوری
آقا و خانم جهت طراحی و چاپ
محدوده نشاط (ت.ت.م)
٣٢٢٩٨٤٥١-٠٩١٣٤١١٢٣٤٠

طراح فتوشاپ خانم
جهت کار در دفتر تبلیغاتی
ساعت کار ١٦ الی ٣٠ :٢٠
٠٩٣٩٣٠٠٦٤٥٧-٣٦٥٠٧٤٤٠

طراح و فتوشاپ کار آقا
بصورت پاره وقت با سابقه کار
در دفتر فنی محدوده طالقانی
٠٩١٣٨١٠١٠٢١

طراح خانم
پاره وقت و تمام وقت - تماس
از ٩ الی ١٢ و ١٧ الی ٢١
٠٩١٣٠٠٠٠٤٧٣-٣٢٢٢٢١١٨

تعدادی فتوشاپ کار
جهت عکاسی در سیتی سنتر
سپاهان شهر
٠٩٩٠٦١٠١٣٠٠

خانم تسلط کامل بر طراحی
آلبوم و روتوش ، تمام وقت
حقوق ١/٢٠٠/٠٠٠ تومان
٣٢٧٣٥٤٥٩ ت.ت.م

نیروی مسلط به
اتوکد و رندرگیری
٣٦٦١٦٥٢٧

گرافیست و طراح حرفه ای
جهت ساخت تیزر و کاتولوگ
بصورت پروژه ای (تماس٩-١٦)
٣٦٦٢٤١٦٢-٣٦٦٢١٤٩٤

طراح و تایپیست خانم
مسلط به فتوشاپ و کارل
نیمه وقت - در دفتر فنی
٣٤٤٦٠٢٨٣-٠٩٣٩٥٥٣٢٦٢٤

طراح خانم مسلط به
نرم افزارهای 3D Max
و V-rey با سابقه کار
شرکت معماری باران آمودایرانیان
پاره وقت - پروژه ای
تمام وقت - خمینی شهر
٠٩١٣٣٢٠٧٠٨٧
٣٣٦٤٥٠٤٠

گرافیست و طراح حرفه ای
جهت ساخت تیزر و کاتالوگ
بصورت پروژه ای (تماس ٩-١٦)
٣٦٦٢٤١٦٢-٣٦٦٢١٤٩٤

یک طراح دکوراسیون
خانم جهت کار در دفتر
٣٥٥٧٧٩٠٠
٠٩١٣٩٠٢٣٥٣١

شرکت آبنوس کابین
به یک نفر طراح دکوراسیون
داخلی با سابقه نیازمند است
٢-٣٣٨٠٧٠٦١

نیروی خانم آشنا به
فتوشاپ جهت کار در عکاسی
ساعت کار : ٧.٣٠ الی ١٤.٣٠
٠٩١٣١١٤٧٤٢٧-٣٦٦٢٩٢٧٣

طراح فتوشاپ خانم
جهت کار در دفتر تبلیغاتی
ساعت کار ١٦ الی ٣٠ :٢٠
٠٩٣٩٣٠٠٦٤٥٧ -٣٦٥٠٧٤٤٠

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ به صورت پاره وقت
٠٣٨١ ٥٤٥ ٠٩١٣
٢٦٤٧ ٧٨١ ٣

طراح حرفه ای خانم
مسلط به فتوشاپ و کارل
خ مدرس ، ٣ -٣٢٣٥٨٩٥٢
٠٩٣٨٦٩٣٦٤٣٦

گرافیست حرفه ای مسلط
به فتوشاپ و corel جهت کار
در دفتر فنی محدوده خ نیکبخت
٠٩٣٧٨٢٢٨٧٧٩-٣٦٦٢٨٣٠٠

طراح خانم
مسلط به 3DMAX
٣٤٤٢١٥١٨
٠٩١٣٧٩٦٣٤٠٦

٢ نفر خانم مسلط به
فتوشاپ و کارل
٣٣٣٥٠٣٧٩
٠٩١٢٠٢٥٨٤٧٦

طراح خانم وآقامسلط به فتوشاپ
تماس از ٩ الی ١٤ و ١٧ الی ٢١
٠٩١٣٠٠٠٠٤٧٣
٣٢٢٢٢١١٨ ت.ت.م

گرافیست حرفه ای مسلط
به فتوشاپ و corel جهت کار
در دفتر فنی محدوده خ نیکبخت
٠٩١٣٨٢٢٨٧٧٩-٣٦٦٢٨٣٠٠

خانم طراح مسلط به
فتوشاپ ، جهت طراحی
کیسه های بسته بندی
٠٩١٣٣٠٥٦٣٣١-٣٦٢٧٨٩٣٠

طراح خانم مسلط به
3DMAX محدوده
خ کاوه ، سه راه ملکشهر
٠٩١٣٧٩٦٣٤٠٦-٣٤٤٣٧٩٩٠

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ ، محدوده پروین
ساعت تماس : ١٦ تا ٢٠
٠٩١٣٦٤٢٢١٩٤-٣٦٢٩٣٣٥٦

نیازمند
طراح سایت حرفه ای
مسلط به PHP
٠٩١٣١١١٤٥٧٢

//Analytics Code