طراح خانم مسلط به فتوشاپ
ساکن در محدوده خ ارتش و
کشاورزی - تماس از ١٦ الی ٢٠
٩٣١٢ ٤١٢ ٠٩١٣

گرافیست حرفه ای
مسلط به نرم افزارهای
گرافیکی - پروژه ای - پاره وقت
٣٢٧٢٤٠٥٠

یک نفر اپراتور
و طراح CNC چوب
با حقوق مکفی - پل تمدن
٦٩٤٨ ٩٦٠ ٠٩١٣

استخدام طراح حرفه ای
فتوشاپ (خانم)
جهت شرکت تبلیغاتی
٠٩١٣١٠٨٠٣٠٨-٣٢٢٥٤٨٢٨

یک نفر خانم گرافیست
طراح مسلط به Corel
(نیمه وقت) نیازمندیم
٣٢٢٣٧٤٨٨-٠٩١٣٦٠٣١٣٠٢

طراح باسابقه کار
جهت همکاری
در کانون آگهی و تبلیغات
٣٦٢٤٢٠٦٨

طراح و گرافیست صفحات وب
کارشناس پشتیبانی مسلط به
اتوماسیون مالی واداری
٣٦٦٣٧١١٦

طراح و فتوشاپ کار
خانم
با حقوق مکفی - جهت آتلیه
٣٤٤١٧٤٩٨

استخدام طراح گرافیست
خانم
٧٠ ١٣ ٢٦٥ ٣
٧٦ ٧٨ ٥٧٥ ٠٩٣٥

طراح خانم
مسلط به فتوشاپ
ترجیحا محدوده چهارراه تختی
٠٩١٣٥٥٠٦٠٨٢-٣٢٣٤٨١٤٦

طراح و تایپیست مجرب
تمام وقت محدوده بلوار
کشاورز ٣٧٧٥٥٠٤٤
٠٩١٣٢٠٥١٦٧٨

طراح گرافیک
و کارمند اداری (تایپیست)
و آمارگیر
٢١٤٦ ٨٠٩ ٠٩٣٧

خانم جهت طراحی آلبوم
سابقه کار حرفه ای ، تمام وقت
حقوق عالی - ٣٢٧٣٥٤٥٦
٠٩١٣٣١٠٨٦٠٦

طراح و گرافیست صفحات وب
مسلط به اتوماسیون مالی و اداری
کارشناس پشتیبانی
٣٦٦٣٧١١٦

طراح و تایپیست مجرب
خانم و آقا
محدوده بلوار کشاورز
٠٩١٣٢٠٥١٦٧٨-٣٧٧٥٥٠٤٤

طراح و تایپیست مجرب
تمام وقت ، محدوده بلوار
کشاورز - ٣٧٧٥٥٠٤٤
٠٩١٣٢٠٥١٨٧٨

به طراح و گرافیست خانم
با مدرک کارشناسی و مسلط به
فتوشاپ وکارل نیازمندیم-ساعت
٧:٣٠ الی ١٦، ٣٢٢٣٨٧٠٥

به طراح گرافیک
خانم
نیازمندیم
٢٤ ٤٩ ٦٦ ٣٢

به یک نفر طراح حرفه ای
خانم جهت کار در آتلیه عکاسی
محدوده بزرگمهر نیازمندیم
٤٥٨ ٠ ٢٦٨ ٣

خانم مسلط به فتوشاپ
آفیس و ورد - محدوده بزرگمهر
٠٩١٣٩١١٠٧٩٩
٣٢٢٩٣٠١٥

طراح خانم خلاق آشنا به
فتوشاپ جهت کار در دفتر
تبلیغات ٨/٥ تا ١٤
٣٦٢٤٨٤٠٨

طراح و گرافیست حرفه ای
انجام کار به صورت
پروژه ای - توافقی
ارسال نمونه کار
+ رزومه به :
Tookaplast@yahoo.com

آتلیه فیلم و عکس آوام
به طراح عکس خانم
تمام یا نیمه وقت نیازمند است
٣٢٣٠٥٢٣٥

شرکت عکس اصفهان
نیرو خانم مسلط به فتوشاپ
خ کمال اسماعیل، جنب پمپ بنزین
مراجعه ١١تا ١٣ ت.ت.م

طراح خانم تمام وقت
همراه با آموزش ، محدوده
صارمیه - ٣٧٧١٨٠٦٠
٠٩١٣٣١٥٢٨٢٢

شرکت عکس اصفهان
نیرو خانم
مسلط به فتوشاپ
خیابان کمال اسماعیل
جنب پمپ بنزین
مراجعه: ساعت١١ تا ١٣
ت.ت.م

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ جهت کار در چاپخانه
نیازمندیم ٩-٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

به ٢ نفر خانم تدوینگر
و طراح جهت کار در آتلیه
نیازمندیم (محدوده کهندژ)
٣٧٣٩٣٤٩٩-٠٩١٣١٠١٣١١٦

خانم جهت طراحی آلبوم
سابقه کار حرفه ای،نیمه وقت
و تمام وقت - ٣٢٧٣٥٤٥٦
٠٩١٣٣١٠٨٦٠٦

استخدام نیروی خانم
تمام وقت و پاره وقت
کاملا مسلط به فتوشاپ
با سابقه کار
به شرکت عکس
خ کمال اسماعیل
جنب پمپ بنزین
از ساعت١١ الی ١٣ مراجعه نمایید
تماس تلفنی ممنوع

//Analytics Code