استخدام طراح
مسلط به فتوشاپ
٣٤٤٥٠٨٦٣

تعدادی فتوشاپ کار و عکاس
نیمه وقت یا تمام وقت جهت
عکاسی با حقوق مکفی،سیتی سنتر
٠٩٩٠٦١٠١٣٠٠

استخدام طراح گرافیک
با تجربه و مسلط به
نرم افزارهای گرافیکی
٠٩٠٣٢١٣٨٢٩٠

عکاس و فتوشاپ کار
و بازاریاب جهت کار در آتلیه
سیتی سنتر سپاهان شهر
ط همکف -٠٩١٧٤٠٦١٨٤٦

تعدادی فتوشاپ کار
نیمه وقت یا تمام وقت جهت
عکاسی با حقوق مکفی،سیتی سنتر
٠٩٩٠٦١٠١٣٠٠

به تعدادی فتوشاپ کار
نیمه وقت یا تمام وقت جهت
عکاسی با حقوق مکفی نیازمندیم
٠٩٩٠٦١٠١٣٠٠

یک نفر نیروی کار (آقا)
آشنا به اتوکد
محدوده شاهپور جدید
٠٩١٣٣٢٨٨٣٠٩

طراح مسلط به Carl Drama
و فتوشاپ - محدوده طالقانی
٠٩٣٩٨٩١٤٨٤٦
ت.ت.م

تعدادی فتوشاپ کار
و نیروی جذب مشتری جهت
عکاسی با حقوق مکفی
سیتی سنتر ٠٩٩٠٦١٠١٣٠٠

عکاس و فتوشاپ کار
و بازاریاب جهت کار در آتلیه
سیتی سنتر سپاهان شهر
ط همکف - ٠٩١٧٤٠٦١٨٤٦

طراح خانم مسلط به فتوشاپ
نیازمندیم - ٣٦٢٥٤٦١٤
٠٩١٣١٢٩١٧٣١
٠٩١٣١١٩١٣٦١

استخدام طراح معماری
با تجربه و مسلط به کلیه
نرم افزارهای معماری
parslandjob@gmail.com

استخدام گرافیست وب
html و cssارسال نمونه کار
و رزومه به:
job@sepehrcc.com

فتوشاپ کار حرفه ای خانم
جهت آتلیه -حقوق ٨٠٠+ بیمه
ساکن محدوده ملک شهر
٣٤٤١٧٤٩٨-٠٩١٣٣١٩٢٥٩٧

به یک نفر مسلط به
photoshop و corel
بصورت تمام وقت نیازمندیم
٣٣٣٦٠٦٢٨ ت.ت.م

طراح و 3D کار با سابقه
و حرفه ای در آژانس تبلیغاتی
(محدوده شیخ صدوق شمالی)
٠٩١٠٣٥٥٠٢٤٥-٣٦٦٣٧٥٠٦

استخدام طراح خانم
(جهت آتلیه عکاسی)
محدوده خ لاله٣٤٧٠٠٧٧١
٠٩٣٧٢٠١٦٣٥٧ ت.ت.م

استخدام طراح خانم
(محدوده خ لاله)
٣٤٧٠٠٧٧١
٠٩٣٧٢٠١٦٣٥٧ ت.ت.م

طراح خانم مسلط به فتوشاپ
نیازمندیم -٣٦٢٥٤٦١٤
٠٩١٣١٢٩١٧٣١
٠٩١٣١١٩١٣٦١

استخدام طراح و گرافیست
خانم ، آشنا به ایندیزاین و
فتوشاپ ، محدوده بزرگمهر
ارسال رزومه و نمونه کار به
٠٩١٣٣١١٠٩٦٣
ایمیل :
This is.firooze
gmail.com@

١ نفر آشنا به امور طراحی
و مقاله نویسی با مدارک
لیسانس گرافیک یا چاپ
٢٧٥٣ ٢٢٣ ٣

طراح فتوشاپ کار
با سابقه دفتر فنی
٠٩١٣٦٥٨٣٢٩٩

نیازمند طراح حرفه ای خانم
مسلط به امور چاپ
محل کار :شهرک صنعتی جی
٠٩١٣١٠٣٥٥٠٤-٣٥٧٢٢٨٦٠

فتوشاپ کار
نیمه وقت یا ٣ روز پایان هفته
سیتی سنتر سپاهان شهر
٠٩٩٠٦١٠١٣٠٠

طراح فتوشاپ آشنا با
به روز رسانی سایت (خانم)
٠٩١٥ ٦٢٩ ٣
١٣٨٧ ٣٢٥ ٠٩١٣

به یک نفر گرافیست وب
با سابقه کار
تمام وقت نیازمندیم
٣٣٣٦٠٦٢٨ ت.ت.م

خانم تسلط کامل بر طراحی
آلبوم و روتوش ، تمام وقت
حقوق ١/٢٠٠/٠٠٠ تومان
٣٢٧٣٥٤٥٩ ت.ت.م

استخدام طراح و گرافیست
خانم ، آشنا به ایندیزاین و
فتوشاپ ، محدوده بزرگمهر
ارسال رزومه و نمونه کار به
٠٩١٣٣١١٠٩٦٣
ایمیل :
Thisis.firooze
gmail.com@

طراح فتوشاپ خانم مسلط
به رتوش عکس ، نیمه وقت
و تمام وقت - س ت:١٢-٩
٣٧٧٧٢٧٢٥-٠٩٢١٦٩٦٣٥١٩

به یک نفر گرافیست
تحت وب با سابقه کار
تمام وقت نیازمندیم
٣٣٣٦٠٦٢٨ ت.ت.م

//Analytics Code