طراح فتوشاپ حرفه ای
خانم - پاره وقت
٨٢ ٩٥ ١١٨ ٠٩٣٩
٦٠ ٤٥ ٣٤ ٣٢

نیازمند خانم طراح
جهت کار در چاپخانه
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٣٠٠٠٣٤٨-٣٣٨٦٠١٢٨

طراح خانم،٢کتاب ارگانی
مناسب رزومه کاری
مشخصات و٥ طرح به
matbooat.e.iran@gmail.com

به یک نفر خانم
مسلط به فتوشاپ و کارل
نیازمندیم - ٢٧٤٣ ٦٦٢ ٣
١٩٥١ ١٠٢ ٠٩١٣

استخدام گرافیست
غیر حضوری
٦٧ ٧٥ ٢٣ ٣٧ - ٠٥١
www.ToosPrint.com

طراح و گرافیست
با سابقه
ثبت نام اینترنتی :
job.hgr.ir

تعدادی طراح فتوشاپ
جهت کار در دفتر تایپ تکثیر
نیازمندیم
٢٤ ١٢ ١٣٩ ٠٩١٣

نئون وایت - طراح خانم
مسلط به کارل و فتوشاپ
ترجیحا تمام وقت
٣٢٦٦٥٠٧٦-٠٩١٣٢١١٤٤١٩

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ نیمه وقت جهت کار
در آتلیه (محدوده خ لاله)
٠٩٣٩١٠٠٢٥٧٤-٣٤٧٠٠٧٧٢

طراح و گرافیست
طراحی حرفه ای بنر و طراحی
تبلیغاتی - دروازه تهران
١٤ ١٤ ٣١ ٣٣ (داخلی ١١٩)

به تعدادی طراح
دکوراسیون داخلی و خارجی
نیازمندیم - ٣٧٧٨٢٢٥٢
٨٣٦٦ ٩٠٤ ٠٩١٦

همکار خانم مسلط به
نرم افزار کارل - محدوده
خ کاوه - ٣٤٦١٨٧٠١
٠٩١٣٣٦٩٧٣٢١

١نفر طراح و ١ نفر گرافیست
حرفه ای با سابقه کار در
دفتر فنی با حقوق٨٠٠+بیمه
٨و٣٢٦٦٠٧٨٧

کانون آگهی و تبلیغات درنا
نیاز به
١- طراح وب مسلط به
قالب نویسی و ورد پرس
٢- طراح فتوشاپ و کارل
می باشد
٠٩١٣٨٢٧٥٦٥٨
٠٩١٣٤١٢٤٦٩٨ ت.ت.ا.م

خانم مسلط به طراحی
ساختمانی - ساعت کار:
١٦ الی ٢٠ ، سه راه سیمین
٠٩١٣١١٣٦٥١٨-٣٧٧٥٧٢٠٣

به یک خانم طراح جهت
کار در عکاسی نیازمندیم
٠٩١٣١٠١٣١١٦
٣٧٣٩٣٤٩٩

نیازمند تعدادی طراح
فتوشاپ - خ میر
٣٦٦١٥٩٠٤
٠٩١٣١٣٩١٢٢٥

به یک نفر طراح حرفه ای
خانم مسلط به فتوشاپ
و 3DMAX نیازمندیم
٢٧٢١ ٦٦٦ ٣

کانون آگهی و تبلیغات درنا
نیاز به
١- طراح فتوشاپ و کارل
٢ - طراح وب
مسلط به قالب نویسی
وردپرس می باشد
٠٩١٣٨٢٧٥٦٥٨
٠٩١٣٤١٢٤٦٩٨ ت.ت.ا.م

خانم آشنا با فتوشاپ
جهت طراحی در دفتر تبلیغات
رهنان - خ شریف غربی
٠٩١٣٩١٣٠٢٢٧-٣٧٣٥٠٦٦٣

طراح و گرافیست
با سابقه
ثبت نام اینترنتی:
job.hgr.ir

طراح خانم مسلط به
coreldraw یا ILLustrator
و فتوشاپ و طراح دستی
٧٥ ٤٦ ٢٧٢ ٣

یک طراح خانم مسلط به
فتوشاپ جهت کار در دفتر
فنی نیازمندیم (محدوده کاوه)
٠٩١٣٩٦٤١٦٤٧

تعدادی همکار خانم
عکاس و طراح - حقوق و مزایا
عالی - ٣٢٢٦٠٢٧٠
٠٩١٣١١٩٨٢٣٩

به یک طراح آقا
مسلط به فتوشاپ و (کارل)
نیازمندیم
٠٩١٣٨٩٤٩٥٥١

خانم مسلط به فتوشاپ
جهت کار در عکاسی رنگارنگ
فلکه ارتش
٣٧٧٥٥٥٦١

خانم طراح
جهت کار در آتلیه کودک
حقوق + آموزش عکاسی
٣٢٢٣٢٧٩٠-٠٩٣٠١٣٩٤٤١٧

نیازمند تعدادی
نیروی ماهر در زمینه
هنرهای تجسمی و طراحی
٠٩٣٨٣٣١٠٤٤٨

لیتوگرافی نگارستان هنر
تعدادی گرافیست استخدام
می نماید
٣٢٦٥٥٢٨٢

طراح 3D و اتودزن
(طراحی طلا و جواهر) مسلط به
نرم افزار راینو و ماتریکس
٠٩٣٥١٠٩٢١٩٠

//Analytics Code