طراح خانم
مسلط به فتوشاپ
ترجیحا محدوده چهارراه تختی
٠٩١٣٥٥٠٦٠٨٢-٣٢٣٤٨١٤٦

طراح و گرافیست صفحات وب
کارشناس پشتیبانی مسلط به
اتوماسیون مالی واداری
٣٦٦٣٧١١٦

استخدام طراح گرافیست
خانم
٧٠ ١٣ ٢٦٥ ٣
٧٦ ٧٨ ٥٧٥ ٠٩٣٥

طراح گرافیک
و کارمند اداری (تایپیست)
و آمارگیر
٢١٤٦ ٨٠٩ ٠٩٣٧

طراح و تایپیست مجرب
تمام وقت محدوده بلوار
کشاورز ٣٧٧٥٥٠٤٤
٠٩١٣٢٠٥١٦٧٨

طراح و گرافیست صفحات وب
مسلط به اتوماسیون مالی و اداری
کارشناس پشتیبانی
٣٦٦٣٧١١٦

طراح و تایپیست مجرب
خانم و آقا
محدوده بلوار کشاورز
٠٩١٣٢٠٥١٦٧٨-٣٧٧٥٥٠٤٤

خانم جهت طراحی آلبوم
سابقه کار حرفه ای ، تمام وقت
حقوق عالی - ٣٢٧٣٥٤٥٦
٠٩١٣٣١٠٨٦٠٦

به طراح گرافیک
خانم
نیازمندیم
٢٤ ٤٩ ٦٦ ٣٢

طراح و تایپیست مجرب
تمام وقت ، محدوده بلوار
کشاورز - ٣٧٧٥٥٠٤٤
٠٩١٣٢٠٥١٨٧٨

به طراح و گرافیست خانم
با مدرک کارشناسی و مسلط به
فتوشاپ وکارل نیازمندیم-ساعت
٧:٣٠ الی ١٦، ٣٢٢٣٨٧٠٥

خانم مسلط به فتوشاپ
آفیس و ورد - محدوده بزرگمهر
٠٩١٣٩١١٠٧٩٩
٣٢٢٩٣٠١٥

به یک نفر طراح حرفه ای
خانم جهت کار در آتلیه عکاسی
محدوده بزرگمهر نیازمندیم
٤٥٨ ٠ ٢٦٨ ٣

آتلیه فیلم و عکس آوام
به طراح عکس خانم
تمام یا نیمه وقت نیازمند است
٣٢٣٠٥٢٣٥

طراح خانم تمام وقت
همراه با آموزش ، محدوده
صارمیه - ٣٧٧١٨٠٦٠
٠٩١٣٣١٥٢٨٢٢

طراح خانم خلاق آشنا به
فتوشاپ جهت کار در دفتر
تبلیغات ٨/٥ تا ١٤
٣٦٢٤٨٤٠٨

شرکت عکس اصفهان
نیرو خانم مسلط به فتوشاپ
خ کمال اسماعیل، جنب پمپ بنزین
مراجعه ١١تا ١٣ ت.ت.م

طراح و گرافیست حرفه ای
انجام کار به صورت
پروژه ای - توافقی
ارسال نمونه کار
+ رزومه به :
Tookaplast@yahoo.com

شرکت عکس اصفهان
نیرو خانم
مسلط به فتوشاپ
خیابان کمال اسماعیل
جنب پمپ بنزین
مراجعه: ساعت١١ تا ١٣
ت.ت.م

به ٢ نفر خانم تدوینگر
و طراح جهت کار در آتلیه
نیازمندیم (محدوده کهندژ)
٣٧٣٩٣٤٩٩-٠٩١٣١٠١٣١١٦

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ جهت کار در چاپخانه
نیازمندیم ٩-٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

خانم جهت طراحی آلبوم
سابقه کار حرفه ای،نیمه وقت
و تمام وقت - ٣٢٧٣٥٤٥٦
٠٩١٣٣١٠٨٦٠٦

استخدام نیروی خانم
تمام وقت و پاره وقت
کاملا مسلط به فتوشاپ
با سابقه کار
به شرکت عکس
خ کمال اسماعیل
جنب پمپ بنزین
از ساعت١١ الی ١٣ مراجعه نمایید
تماس تلفنی ممنوع

فتوشاپ کار و طراح خانم
نیازمندیم
ساکن ملک شهر یا خانه اصفهان
٣٤٤١٧٤٩٨-٠٩١٣٣١٩٢٥٩٧

دفتر تبلیغاتی
استخدام گرافیست خانم
نیمه وقت - نظرغربی (ت.ت.م)
٠٩١٣٥٤٤٨٦٢٤-٣٦٢٧٢٤٤٢

خانم مسلط به 3D مکس
و اتوکد بصورت تمام وقت
در دفتر معماری - ٣٢٢٢٣٧٣٧
٠٩١٣٧٥١٩٤٤٥

استخدام طراح مسلط به
word-photoshop
با سابقه کار مفید
٣٣٣٧٥٩٩٢

طراح گرافیک حرفه ای
با سابقه کار ، حقوق و مزایای
عالی ، ساعت : ١٨ - ٩
٠٩١٣٠٢٢٧٩٤٤-٣٢٦٦٧٠٤٦

طراح خانم محجبه
مسلط به فتوشاپ
ترجیحا محدوده چهارراه تختی
٠٩١٣٥٥٠٦٠٨٢-٣٢٣٤٨١٤٦

استخدام نیروی خانم
تمام وقت و پاره وقت
کاملا مسلط به فتوشاپ
با سابقه کاربه
شرکت عکس
خیابان کمال اسماعیل
از ساعت ١١ الی ١٣
مراجعه نمایید
تماس تلفنی ممنوع

//Analytics Code