طراح خانم 3D MAX
م : خیابان رباط و کاوه
٣٤٤٢١٥١٩
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧ ت.ت.م

مهرآفرین
استخدام طراح
مسلط به فتوشاپ
٣٣٣٧٧٧٨٩

خانم آشنا به فتوشاپ یا
عکاسی جهت آتلیه ، میدان
نقش جهان ، حقوق ٨٠٠
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

خانم طراح
مسلط به فتوشاپ
٤ راه حکیم نظامی - نبش
نظرغربی - عکاسی تندیس

طراح خانم مسلط به
فتوشاپ ، تمام وقت
صبح و عصر ، محدوده تختی
٠٩١٣١١٣٤٢٢٨-٣٢٢٠٤٦٨٢

طراح باسابقه
جهت کار در شرکت ساختمانی
محدوده سه راه سیمین
٦٥١٨ ١١٣ ٠٩١٣

شرکت تبلیغات و ارتباطات
طراح گرافیک ، برنامه نویس
وب و اندروید
٠٩١٣٠٢٢٧٩٤٤-٣٢٦٦٧٠٤٥

یک نفر طراح کارل
و فتوشاپ و یک نفر منشی
(محدوده حکیم نظامی)
٠٩١٣١١٥٦٧٩٩-٣٦٢٥٦٩٣٩

گرافیست آقا
جهت طراحی
و مدیریت سایت
٢٦ ٤٦ ٣٧٩ ٠٩٣٠

نیازمند یک طراح و
گرافیست کاملا مسلط به
فتوشاپ،باروابط عمومی بالا
٠٩٣٠٦٠١١٢٩٧

خانم آشنا به فتوشاپ
یا عکاسی جهت آتلیه ، میدان
نقش جهان ، حقوق ٨٠٠
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

خانم مسلط به فتوشاپ
جهت کار در دفتر فنی
(محدوده کاوه)
٠٩١٣٩٦٤١٦٤٧-٣٣٤٥٤٣٤٣

گرافیست خانم جهت
فعالیت در دفتر تبلیغاتی
ساعت کاری ٨:٣٠ الی ١٣:٣٠
٠٩١٣١٢٩٨٦١٩-٣٦٢٧٢٤٤٢

استخدام طراح مسلط
به فتوشاپ و کرل باسابقه
تمام وقت - ٣٤٤٦١٥٥٨
٠٩١٣٤٠٠٠٠٣١

طراح خانم - 3DMax
م : خیابان رباط و کاوه
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧
٣٤٤٢١٥١٩

به یک نفر طراح خانم
مسلط به فتوشاپ نیازمندیم
٠٩١٣١٦٦٢٥١٨
٣٢٦٥٤٧٠٧

طراح خانم 3DMax
م : خیابان رباط و کاوه
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧
٣٤٤٢١٥١٩ ت.ت.م

طراح حرفه ای مسلط به
فتوشاپ ، ارسال نمونه کار و
رزومه : Sayna.design
٣٦٦٦٠٠٤٣ - gmail.com@

یک نفر مسلط به طراحی
دکوراسیون داخلی و فروش
تزئینات داخلی ساختمان
٧٠ و ٩٥٠٢١٤٦٧ - ٠٣١

استخدام طراح معماری
آشنا به 3DMAX و Vray
حقوق ١ میلیون + پورسانت
٢٣ ٩٥ ٢٣٦ ٣

جهت ساخت مجموعه
فیلمبرداری آموزشی
نیاز به فیلمبردار و تدوین گر
٠٩٣٥٨٢٩٤١٣٠

طراح و صفحه آرا مسلط
به نرم افزارهای ایندیزاین
فتوشاپ و کارل دراو
٠٩١٣٣٠٠٨١٩٣

فتوشاپ کار و طراح حرفه ای
خانم - محدوده سه راه سیمین
تماس : ١٤ - ٩
٣٢٣٥٩٣٥١-٠٩١٣٢٠٧٩٦٥٨

خانم جهت دفتر فنی
مسلط به فتوشاپ و Word
٠٩١٢٠٢٠١٣٢٩
٣٢٢٠٤٣٩٣

دفتر تبلیغاتی
نئون وایت
خانم
آشنا به فتوشاپ و کارل
ترجیحا تمام وقت
٠٩١٣٢١١٤٤١٩
٣٢٦٦٥٠٧٦

استخدام گرافیست
حرفه ای خانم
٠٩١٣٧١٢١٧٠٩
٣٢٢٦١٠٠١ ت.ت.م

طراح خانم 3DMax
م : خیابان رباط و کاوه
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧
٣٤٤٢١٥١٩ ت.ت.م

منشی خانم مسلط به
امور فتوشاپ و کارل دراو
نیازمندیم (محدوده سیمین)
٣٧٧٦٧٢٧٩-٠٩١٣١٨٦٧٢٧٨

طراح آقا مسلط به کارل
یا اتوکد جهت کار با دستگاه لیزر
ساعت کار ١٧ - ٩
٢٠١٩ ٦٦٤ ٣

استخدام طراح
مسلط به کارل و فتوشاپ
٣٧٧١٧٢٢١

//Analytics Code