یک نفر مسلط به طراحی
دکوراسیون داخلی و فروش
تزئینات داخلی ساختمان
٧٠ و ٩٥٠٢١٤٦٧ - ٠٣١

جهت ساخت مجموعه
فیلمبرداری آموزشی
نیاز به فیلمبردار و تدوین گر
٠٩٣٥٨٢٩٤١٣٠

فتوشاپ کار و طراح حرفه ای
خانم - محدوده سه راه سیمین
تماس : ١٤ - ٩
٣٢٣٥٩٣٥١-٠٩١٣٢٠٧٩٦٥٨

طراح و صفحه آرا مسلط
به نرم افزارهای ایندیزاین
فتوشاپ و کارل دراو
٠٩١٣٣٠٠٨١٩٣

استخدام گرافیست
حرفه ای خانم
٠٩١٣٧١٢١٧٠٩
٣٢٢٦١٠٠١ ت.ت.م

خانم جهت دفتر فنی
مسلط به فتوشاپ و Word
٠٩١٢٠٢٠١٣٢٩
٣٢٢٠٤٣٩٣

طراح آقا مسلط به کارل
یا اتوکد جهت کار با دستگاه لیزر
ساعت کار ١٧ - ٩
٢٠١٩ ٦٦٤ ٣

دفتر تبلیغاتی
نئون وایت
خانم
آشنا به فتوشاپ و کارل
ترجیحا تمام وقت
٠٩١٣٢١١٤٤١٩
٣٢٦٦٥٠٧٦

منشی خانم مسلط به
امور فتوشاپ و کارل دراو
نیازمندیم (محدوده سیمین)
٣٧٧٦٧٢٧٩-٠٩١٣١٨٦٧٢٧٨

طراح خانم 3DMax
م : خیابان رباط و کاوه
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧
٣٤٤٢١٥١٩ ت.ت.م

استخدام طراح معماری
آشنا به 3DMAX و Vray
حقوق ١ میلیون + پورسانت
٢٣ ٩٥ ٢٣٦ ٣

استخدام طراح
مسلط به کارل و فتوشاپ
٣٧٧١٧٢٢١

طراح با سابقه
مسلط به فتوشاپ و کارل
حقوق خوب + بیمه
٠٩٣٩٢٣٨٤١٩٧-٣٣٦٨٦٣٧٧

طراح و گرافیست
با حداقل ٢ سال سابقه کار
مرتبط
ثبت نام : job.hgr.ir

دو نفر خانم طراح
و تایپیست جهت دفتر
تبلیغاتی و دفتر فنی تختی
٠٩١٢٠٢٠١٣٢٩-٣٢٢٠٤٣٩٣

به یک فتوشاپ کار
حرفه ای
نیازمندیم
٩٩ ٣٢ ٦٥٨ ٠٩١٣

تعدادی خانم
آشنا به فتوشاپ یا عکاسی
کار در آتلیه میدان نقش جهان
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

خانم
طراح مسلط به فتوشاپ
٤ راه حکیم نظامی
نبش نظرغربی - عکاسی تندیس

نیازمند طراح
و 3DMAX کار حرفه ای
(دفتر معماری)
٠٩١٣٣١٩٣١٤٠-٣٦٢٨٤٩٠٤

خانم مسلط به نرم افزارهای
طراحی و معماری (خمینی شهر)
حقوق ثابت - ٣٣٦٤٥٠٤٠
٧٠٨٧ ٣٢٠ ٠٩١٣

طراح گرافیک
خانم
مسلط به فتوشاپ و کارل
٦ - ٥٥ ٦٢ ٣١ ٣٥

طراح فتوشاپ خانم
همراه با آموزش ، تمام وقت
محدوده آتشگاه - ٣٧٧١٨٠٦٠
٠٩١٣٣١٥٢٨٢٢

طراح گرافیک
با تسلط کامل به فتوشاپ
جهت کار در دفتر فنی
٠٢٢ ٠٩١٣ ٠٩١٣

طراح خانم با تجربه
مسلط به فری هند یا کارل
تمام وقت
٣٢٣٤٥٧٢٠

استخدام
طراح گرافیست
تمام وقت و نیمه وقت
٠٠ ٣٣٦ ٦٦ ٣

نیازمند گرافیست
و 3DMAX کار
(دفتر معماری) محدوده توحید
٠٩١٣٣١٩٣١٤٠-٣٦٢٨٤٩٠٤

طراح مسلط به فتوشاپ
با سابقه کار - حقوق ٧٠٠هزار
sayna.design@gmail.com
٠٠٤٣ ٦٦٦ ٣

طراح خانم با تجربه
مسلط به فری هند یا کارل
تمام وقت
٣٢٣٤٥٧٢٠


یک کارخانه تولیدی معتبر
به یک خانم مسلط به فتوشـاپ و عکاسی
جهت واحد تبلیغات نیازمند است.
٣٦٦١٩٠٨١ ت.ت.م

به یک ادیتور فیلم خانم
با سابقه کار جهت کار
در آتلیه نیازمندیم
٣٥٢٤٦٥٩٧-٠٩١٩٠٤٤٧٧٥٢

//Analytics Code