یک کارخانه تولیدی معتبر
به یک خانم مسلط به فتوشـاپ و عکاسی
جهت واحد تبلیغات نیازمند است.
٣٦٦١٩٠٨١ ت.ت.م

به یک ادیتور فیلم خانم
با سابقه کار جهت کار
در آتلیه نیازمندیم
٣٥٢٤٦٥٩٧-٠٩١٩٠٤٤٧٧٥٢

خانم آشنا به فتوشاپ
یا عکاسی کار در آتلیه ، حقوق
٨٠٠ ، میدان نقش جهان
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

به تعدادی کارآموز خانم
جهت عکاسی و فیلمبرداری
محدوده بزرگمهر نیازمندیم
٣٥٢٤٦٥٩٧-٠٩١٩٠٤٤٧٧٥٢

به تعدادی طراح و حجم ساز
نیازمندیم
به صورت پاره وقت
٨٨ ١٧ ٤٢٥ ٠٩٠١

خانم آشنا به فتوشاپ
یا عکاسی کار در آتلیه ، حقوق
٨٠٠ ، میدان نقش جهان
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

به یک نفر طر اح فتوشاپ
و یک نفر اپراتور جهت کار
در چاپخانه نیازمندیم
٠٩١٣٢١٨١٥٥٢

٢ نفر خانم طراح و تدوینگر
(حرفه ای) نیازمندیم
ترجیحا از شمال شهر
٠٩١٣١٠١٣١١٦-٣٧٣٩٣٤٩٩

به یک طراح حرفه ای
با سابقه کار نیازمندیم
٥٢ ٢٢ ٧٧٨ ٣
٦٦ ٨٣ ٩٠٤ ٠٩١٦

استخدام نیروی مسلط
به فتوشاپ و illustrator
باسلیقه ، ارسال درخواست
daghaghzadeh.ir

به یک طراح ماهر ، خانم
و یک ویزیتور مجرب خانم
نیازمندیم - ٤٢ ٨٢ ٥٥٩ ٣
٠٧ ٩٧ ٩١٢ ٠٩١٣

خانم طراح مسلط به فتوشاپ
جهت کار در دفتر تبلیغات
محدوده چهارراه وفایی
٣٣٣٨٧٨٩٨

طراح سایت مسلط به
php،java script،css و
وردپرس
٠٩٣٩٨٦٣٥٧٥٦-٣٣٣٦٣٢٢٣

فرصتی مناسب
برای جذب طراح و گرافیست
حرفه ای با ما تماس بگیرید
٠٩١٣٠٢٨٨٦١٦-٣٣٣٩٠٠٧٠

خانم آشنا به فتوشاپ
یا عکاسی - کار در آتلیه
حقوق ٨٠٠،میدان نقش جهان
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

طراح مسلط به اتوکد و3D
طراحی دکوراسیون
پروژه ای یا تمام وقت
٧-٠٩١٣٣٨٨٤٢٤٦

خانم مسلط به max و
V-Ray جهت دفتر معماری
نیازمندیم ، تماس ١٩ - ١٦
٣٦٧٣٦٧١٢-٠٩٣٨٩٩٦٢٥٠٧

طراح و گرافیست
پاره وقت مسلط به فتوشاپ
٣٢٣٦٣٧١٩
٠٩٣٥٧٥٣٩٦٦٩

آتلیه آوام
خانم مسلط به طراحی عکس
محدوده خ پروین ٣٢٣٠٥٢٣٥
٠٩١٣٣٨٦٢١٤٣ ت.ت.م

تعدادی طراح ماهر خانم
و آقا جهت کار در آتلیه
عکاسی نیازمندیم (ت.ت.م)
٠٩١٣٩٠٠٥٠٦١-٣٦٦٧٤٧٦٨

خانم آشنا به فتوشاپ یا
عکاسی کار در آتلیه،حقوق
٨٠٠،میدان نقش جهان
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

به طراح خانم
مسلط به فتوشاپ نیازمندیم
٧٢ ٩٧ ٢١٥ ٠٩١٣
٠٨ ٢٧ ٦٥١ ٣

به یک طراح خانم
مسلط به فتوشاپ نیازمندیم
٤٦ ٨١ ٣٤ ٣٢
٣٤ ٧٠ ١٦٥ ٠٩١٣

یک کارگاه تولیدات زینتی
جهت تکمیل کادر طراحی
خود به یک خانم
فارغ التحصیل رشته هنر
یا معماری نیازمند است
٤٤٨٦ ٢٢٢ ٣
٥٨٠٦ ٣٦٧ ٠٩١٧

یک نفر اتوکد کار خانم
آشنا به فتوشاپ(رشته معماری)
محدوده شمال شهر
٣٤٤٢٥٧٠٠-٠٩١٣١٠٤٨٩٩٤

خانم آشنا به فتوشاپ
یا عکاسی کار در آتلیه ، حقوق
٨٠٠ ، میدان نقش جهان
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

خانم طراح و فتوشاپیست
جهت کار در دفتر فنی
خ کاوه ، نیمه وقت
٠٩١٣٩٦٤١٦٤٧-٣٣٤٥٤٣٤٣

خانم آشنا به فتوشاپ
یا عکاسی جهت کار در آتلیه
میدان نقش جهان
٠٩٣٧٩٠٧١٩١٩-٣٢٢٠٤٣٠٦

طراح سایت مسلط به
php ، java script
css و وردپرس
٣٣٣٦٣٢٢٣-٠٩٣٩٨٦٣٥٧٥٦

تعدادی طراح فتوشاپ
جهت کار در دفتر تایپ تکثیر
نیازمندیم
٢٤ ١٢ ١٣٩ ٠٩١٣

//Analytics Code