انتشارات برترین اندیشه
تصویرگر خانم
مسلط به فتوشاپ - تمام وقت
٣٢٢٩٤٩٤٤

فتوشاپیست آقا
تحصیلات معماری ، پاره وقت
٣٠ - ٢٠ سال
٣٦٦٠٥٠٠٨

آقا و خانم مسلط به
طراحی و تایپ - محدوده
دروازه تهران نیازمندیم.
٠٩١٣٤١١٢٣٤٠-٣٣٣٧٥٦١١

جذب کارآموز
طراحی سایت و گرافیک
محدوده سه راه سیمین
٠٩١٣٥١٠٠٨٢٠

طراح و گرافیست آشنا
به امور تبلیغاتی جهت کار در
شرکت پخش لوازم آرایشی
و بهداشتی - ٣٦٢٩٦١٠٨

طراح و گرافیست مسلط
به نرم افزارهای Max،فتوشاپ
جهت کار در شرکت معماری
٨-٣٦٦٧٤٩٥٧

طراح حرفه ای خانم
در زمینه تبلیغات ساعت کار
٩-١٧، حقوق ٩٠٠ هزار تومان
٣٦٦١٤٦٠٣-٣٦٦٤٠٦٩٠

طراح دکوراسیون داخلی
مسلط به 3DMAX یا ...
انتهای روشن دشت ، تماس :
١٧ - ٩ ، ٠٩١٣٩٠٥٨٤٤٦

نیاز فوری
به گرافیست خلاق
بصورت پاره وقت
٠٩٣٠١٩٦٥٣٢٠

به ٢ نفر طراح آقا و خانم
مسلط به فتوشاپ در یک
شرکت تولیدی نیازمندیم
٣٦٨١١٧٩٦-٠٩١٣٣٨٦٦٤٧٧

طراح خانم
آشنا به فتوشاپ و امور چاپ
(حقوق مکفی) ت.ت.م
٣٢٢١٦٠٦٦-٣٢٢٢٥٠٩٦

طراح مسلط به
3DMAX ، آشنا به
غرفه آرایی و دکوراسیون
٣٦٢٥٤٢٤٧

طراح حرفه ای خانم
در زمینه تبلیغات ساعت کار
٩ - ١٧، حقوق ٩٠٠ هزار تومان
٣٦٦١٤٦٠٣-٣٦٦٤٠٦٩٠

مجله ی گسترش
به تعدادی طراح گرافیست
حرفه ای نیازمندیم
٠٩١٣٠٥٩٠٦٨٧

استخدام طراح گرافیک
حرفه ای ، جهت کار در
شرکت معتبر - تمام وقت
مسلط به فتوشاپ
و حداقل ٣ سال سابقه
با حقوق ، بیمه و مزایای مکفی
تماس : ٣٦٦٤٤٢٢٠
داخلی ٢٩

طراح ماهر مسلط به
فتوشاپ ، دارای سابقه کار
در محدوده سپاهان شهر
٣٦٥١٢٧٠٨-٠٩١٣٢١٥٩٧٧٢

طراح حرفه ای خانم
مسلط به 3D Max
رزومه کاری خود را به :
Paradise4914@yahoo.com

طراح حرفه ای خانم
در زمینه تبلیغات ساعت کار
٩ - ١٧ ، حقوق ٩٠٠ هزار تومان
٣٦٦١٤٦٠٣-٣٦٦٤٠٦٩٠

خانم مسلط به طراحی
و گرافیک
جهت کار در دفتر چاپخانه
محدوده خ شیخ بهایی
٠٩١٣١١٣٧٨٣١
٣٢٣٦٧٢٦٦

خانم مسلط به کامپیوتر
(کارل و فتوشاپ)نیمه وقت
مجتمع عالی قاپو ٣٢٢٤٢٤١٨
٠٩١٣٣٠٣١٥١٧

شرکت آبنوس کابین
به یک نفر نیروی طراح حرفه ای
جهت مبلمان اداری نیازمند
است ٢ - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

خانم جهت طراحی عکس
یا میکس فیلم با تسلط کامل
و حرفه ای ، تمام و نیمه وقت
٣٢٧٣٥٤٥٩

استخدام طراح گرافیک
حرفه ای ، جهت کار در
شرکت معتبر - تمام وقت
مسلط به فتوشاپ
و حداقل ٣ سال سابقه
با حقوق ، بیمه و مزایای مکفی
تماس : ٣٦٦٤٤٢٢٠
داخلی ٢٩

خانم مسلط به office
و اینترنت ، ٨ صبح الی ١٤
محدوده وحید
٤٥٦ ٦٤ ٧٨ ٣

گرافیست خانم جهت
دفتر تبلیغات ، حقوق توافقی
س کار : ١٣:٣٠- ٩ (ت.ت.م)
٣٦٢٧٢٤٤٢-٠٩١٣١٢٩٨٦١٩

٣ طراح خانم تمام وقت
مسلط به نرم افزارهای گرافیکی
و طراحی تبلیغاتی با حقوق٧٠٠ ت
٠٩١٣٥٦٥٣٣٩٣-٣٣٣٨٤٧٢٩

خانم جهت طراحی عکس
یا میکس فیلم با تسلط کامل
و حرفه ای ، تمام و نیمه وقت
٣٢٧٣٥٤٥٩

طراح خانم
مسلط به فتوشاپ و امور چاپ
٣٢٢١٦٠٦٦
٣٢٢٢٥٠٩٦ ت.ت.م

آتلیه مها
استخدام تعدادی خانم
علاقمند به فتوشاپ و عکاسی
محدوده صائب
٠٩١٠٤٩١١١٠٨
٣٢٣٧٨١٠٩
ت ت مطلقا ممنوع

طراح سایت
ارسال رزومه کامل به :
texim.ir@gmail.com

//Analytics Code