فوری - استخدام طراح
ماهر مسلط به فتوشاپ جهت
کار در دفتر فنی - خ وحید
٧٢٨٤ ٩٢٧ ٠٩١٣

استخدام طراح
و گرافیست خانم
٣٢٢٦١٠٠١
٠٩١٣٧١٢١٧٠٩ ت.ت.م

به یک نفر خانم طراح
با سابقه کار مسلط به
فتوشاپ نیازمندیم
٣٥٢١٦٨٠٨

به ٢ نفر عکاس
و فتوشاپیست نیازمندیم
محل کار : سیتی سنتر
٣٧٣٩ ٦٢٦ ٣

طراح عکس و تدوینگر
حرفه ای خانم جهت کار در آتلیه
(محدوده کهندژ)
٣٧٣٩٣٤٩٩-٠٩١٣١٠١٣١١٦

طراح و عکاس حرفه ای
جهت کار در آتلیه نیازمندیم
٠٩٣٨٦١٢٠١١٢
٣٦٦٤٣٤٧٨

استخدام اپراتور چاپ
آشنا به فتوشاپ
٠٩١٣٢١٨١٥٥٢

به یک خانم محجبه
جهت کار در عکاسی
محدوده پروین نیازمندیم
٠٩١٣٨٣٨٢٨٥١-٣٥٥٥٣٩٦٦

طراح جهت کار در آتلیه
حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار تومان
محدوده دروازه شیراز
٠٩١٣٣٠٠٧٧٩٢

به یک خانم مسلط به
فتوشاپ جهت دفتر فنی
نیازمندیم - محدوده کاوه (فوری)
٤٣ ٤٣ ٤٥ ٣٣

استخدام طراح و گرافیست
خانم مسلط به ایندیزاین
در روزنامه نصف جهان
٣٤٤٥١٨٩٧

نیازمند طراح خانم
مسلط به اتوکد جهت کار با
دستگاه CNC صنایع چوب
٣٧٧٢٩٩٨٣-٠٩٢١٤٢٩٠١٢٦

به یک خانم مسلط به
corel و اتوکد جهت برش
لیزر (محدوده احمدآباد)
٠٩١٣٩٠٥٨٦٦٠-٣٢٢٩١١٥٤

طراح حرفه ای خانم
آشنا به فتوشاپ - کرل و ...
(کار در شرکت تبلیغاتی)
٠٩١٣٠٠٠٠٩٥٥-٣٢٦٥٤٤٢٠

طراح حرفه ای خانم
مسلط به 3Dmax
٣٤٥٩٤٤٦٧
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧

طراح عکس و تدوینگر
حرفه ای خانم جهت کار در آتلیه
(محدوده کاوه)
٣٧٣٩٣٤٩٩-٠٩١٣١٠١٣١١٦

طراح فتوشاپ خانم
همراه با آموزش ، تمام وقت
محدوده آتشگاه ٣٧٧١٨٠٦٠
٠٩١٣٣١٥٢٨٢٢

طراح
مسلط به نرم افزار گرافیکی
محدوده طیب
٢٧ ٢٢ ٣١١ ٠٩٣٥

به یک خانم مسلط به
فتوشاپ جهت دفتر فنی
نیازمندیم - محدوده کاوه
٤٣ ٤٣ ٤٥ ٣٣

طراح خانم
جهت آتلیه عکاسی
٣٦٢٩٢٣٣٥

گرافیست ماهر مسلط
به نرم افزارهای گرافیکی
تماس روزهای فرد
٣٢٢١٤٣٨٧-٠٩١٣٦٠٠٠٣٤١

به یک طراح وب سایت
آشنا به جوملا و وردپرس
محدوده مشتاق دوم
٣٢٦١٦٦٢٧-٠٩١٣٣١٣٣٩٤١

به یک تصویرگر خانم
مسلط به فتوشاپ
جهت انتشارات نیازمندیم
٣٢٢٥٤٧٢١

طراح حرفه ای (خانم)
مسلط به 3Dmax
٠٩١٣٣٠٧٠٢٧٧
٣٤٥٩٤٤٦٧ ت.ت.م

استخدام گرافیست
مسلط به امور چاپ
با سابقه کار - ٠٩١٣٣٠٥٢٣٤٠
٣٦٦٧٢٠٤٦

به یک خانم مسلط به
فتوشاپ جهت دفتر فنی
نیازمندیم - محدوده کاوه
٤٣ ٤٣ ٤٥ ٣٣

فوری - نیازمند طراح ماهر
با سابقه کار جهت دفتر فنی
محدوده دقیقی-تماس ١٦ الی ١٩
٧٢٨٤ ٩٢٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

طراح حرفه ای خانم
جهت کار در آتلیه
نیمه وقت (٢١ - ١٧)
٣٤٤٤٠٥٨٩-٠٩١٣٦٨٤٩١٣٨

یک نفر طراح فتوشاپ
تمام وقت
با حقوق اداره کار و بیمه
جهت کار در دفتر
تایپ و تکثیر خ سجاد
نیازمندیم
٠٩١٣١٣٩١٢٢٤

طراح فتوشاپ خانم
همراه با آموزش ، تمام وقت
محدوده آتشگاه - ٣٧٧١٨٠٦٠
٠٩١٣٣١٥٢٨٢٢

//Analytics Code