به ٢ نفر طراح عکس
و مونتاژ کار حرفه ای فیلم
جهت کار در آتلیه
واقع در خ خاقانی
نیازمندیم
٣٦٢٨٢٠١١
٠٩١٣٣١٣٦٥٤٠
تماس : ٢٠ - ١١

یک نفر عکاس حرفه ای
و تعدادی کارآموز جهت کار
در آتلیه شازده کوچولو
٣٢٢٤٣٢٠٢ تماس : ١٣ - ١٠

یک شرکت بازرگانی
جهت انجام امور تبلیغاتی
خود به یک طراح
و فتوشاپیست حرفه ای
و مسلط به طراحی سایت
نیازمند است
٠٩٣٥٨٨٨٩٩٣٠

دانشجو خانم مسلط
به فتوشاپ (گرافیک) جهت
طراحی سایت - نیمه وقت
تماس ١٧-١٤ ، ٣٢٣٧٣١١٤

طراح خانم
جهت دفتر فنی ، پاره وقت
فوری
٠٩١٢٠٢٠١٣٢٩-٣٢٢٠٤٣٩٣

استخدام
جهت تکمیل کادر پرسنلی
دفتر معماری با تخصص های ذیل :
طراح فاز دو
طراح مسلط به نرم افزار
V-Ray و 3D Max
٥١ ٦١ ٦٦٢ ٣
(تماس : ٩ الی ١٧)

استخدام طراح خانم
مسلط به فتوشاپ
٤ راه حکیم نظامی - نبش
نظر غربی - آتلیه تندیس

اتوکد کار خانم
رشته معماری ، آشنا با اتوکد
و فتوشاپ ، محدوده ملک شهر
٣٤٤٢٥٧٠٠-٠٩١٣١٠٤٨٩٩٤

شرکت تارال به یک نفر
طراح گرافیک حرفه ای
با سابقه کار نیازمند است
٣٦٢٩٤٢٤٤-٠٩١٣١٠٢٥٨٣٤

استخدام طراح خانم
مسلط به فتوشاپ
٠٩١٣٨٢٧٥٦٥٨
٣٣٣٨٩٨٥٢

استخدام فتوشاپ کار
جهت کار در عکاسی
٣٢٢٩٠٨٣٨
٠٩١٣١٠٣٧٤٥٥

طراح
مسلط به کارل و فتوشاپ
محدوده کاوه - برازنده
٣٤٥١١٣٨٦

طراح حرفه ای و مسلط به
نرم افزارهای indesign
illustrator-photoshop
٠٩١٣٨٧٨٦٦٣٧

استخدام طراح
و گرافیست خانم
٣٢٢٦١٠٠١
٠٩١٣٧١٢١٧٠٩

طراح
و وب مستر سایت
مسلط به word press
و فتوشاپ
بصورت تمام وقت
ارسال رزومه به :
ketabpro@gmail.com
٠٩١٣٣٢٧٦٦٧٨

طراح حرفه ای و مسلط به
نرم افزارهای indesign
illustrator-photoshop
٠٩١٣٨٧٨٦٦٣٧

١طراح خانم مسلط به فتوشاپ
نیمه وقت جهت کار در چاپخانه
محدوده شریف واقفی
٠٩١٣٢١١٩٩٥٦-٣٢٧٣٥٠٠٣

٢ نفر طراح حرفه ای خانم
جهت کار در کانون تبلیغاتی
پاره وقت ١٩-٣٧٧٦١٣١٨
٠٩١٣٨٠٤٥٣٥٨

دکوراتور
مسلط به نرم افزارهای سه بعدی
حرفه ای معماری
٣٦٦٣٠٧١٧ ت.ت.م

طراح حرفه ای و مسلط به
نرم افزارهای indesign
illustrator-fhotoshop
٠٩١٣٨٧٨٦٦٣٧

به طراح گرافیست
ترجیحا با سابقه کار
نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٥٠٨١٣

دکوراتور مسلط
به نرم افزارهای سه بعدی
حرفه ای معماری
٣٦٦٣٠٧١٧

طراح خانم با سابقه
کار در دفتر فنی - تمام وقت
دروازه تهران - ٣٦٩٠٨١٥٤
٠٩١٣١٦٩١٩٨٩

استخدام طراح خانم
مسلط به فتوشاپ و کرل
(آشنا به امور چاپ)
٠٩١٣٩٠٨٠١٤٥-٣٢٢٤٢٩٠٨

استخدام فتوشاپ کار
خانم ، ساکن محدوده ملک شهر
با حقوق مکفی
٣٤٤١٧٤٩٨ ت.ت.م

یک شرکت بازرگانی
جهت انجام امور تبلیغاتی
خود به یک طراح
و فتوشاپیست حرفه ای
و مسلط به طراحی سایت
به صورت پاره وقت
نیازمند است
٠٩٣٥٨٨٨٩٩٣٠

شاهین شهر - یک طراح
مسلط به فتوشاپ و یک نفر
تایپیست جهت دفتر فنی
٠٩١٣٩٠٧٩١٣٤

به تعدادی طراح
مسلط به فتوشاپ و کارل
نیازمندیم
٣٣٣٥٥٣٩٣

استخدام فوری گرافیست
حرفه ای - با سابقه مفید و خلاق
تماس : ٩ الی ١٣ - ١٦الی ١٩
٣٧٧٦٤٤٦٤

طراح حرفه ای
مسلط به نرم افزار معماری
طراحی پلان - نماد داخلی
٣٦٦٩٩٤٨٨

//Analytics Code