یک شرکت معتبر نیازمند
کارشناس کامپیوتر جهت
پشتیبانی نرم افزار آشنا
SQL - ٣٦٦١٦٨٢٠

کارشناس فروش خانم
آشنا به سیستم های حفاظتی
حداقل ٢ سال سابقه
٣٣٣٧٦٤٣٢

بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه - عمران
مکانیک ، زمین ، برق و...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٣٢٢٣٢٦٤٤

یک شرکت معتبر نیازمند
کارشناس فروش ، بازاریاب
حضوری و تلفنی (آقا و خانم)
٩٥٠١٣٠٩٥

٢نفرکارشناس خانم وآقا
جهت بخش فنی (PLC)
با ٢ سال سابقه کارمرتبط
جهت شرکت معتبر
(تمام وقت)
ارسال رزومه به:
aliriahi27@yahoo.com
٣٢٦٥٢١٤٤برخورد با ت ت

استخدام کارشناس علوم
دامی ، در یک شرکت تولیدی
بازرگانی خوراک دام و طیور
٣٢٣٠٦٥١٧-٠٣١

نیروی آقا
لیسانس بهداشت حرفه ای
یا HSE - با سابقه کار
٣٦٦٩٣٣٠٢

موسسه آموزشی معتبر
تعدادی کارشناس بازاریابی
و فروش با روابط عمومی بالا
٠٩١٣٧٥٣٩٢٠٠-٣٧٧٥٨٣٣١

استخدام
در یک شرکت
معتبر تولیدی
- کارشناس فروش
(آقا و خانم)
حداقل ١ سال سابقه
کارمفید و مرتبط
(باروابط عمومی بالا)
محل کار:
خیابان ٢٢ بهمن
٣٢٦٥٨٣٨٠
برخورد با ت ت

مهندس نساجی یا کارشناس
بازرگانی خانم، تسلط کامل
به زبان انگلیسی و سابقه
امور بازرگانی خارجی
جهت کار در اصفهان
Estekhdam_beh
yahoo.com@

موسسه معتبر
تعدادی کارشناس بازاریابی
و فروش با روابط عمومی بالا
٠٩١٣٧٥٣٩٢٠٠-٣٧٧٥٨٣٣١

کارشناس زبان خانم جهت
نمایندگی کشتیرانی، رزومه:
newemployment.2000
gmail.com@

٢نفرکارشناس خانم وآقا
جهت پخش فنی (PLC)
با ٢ سال سابقه کارمرتبط
جهت شرکت معتبر
(تمام وقت)
ارسال رزومه به:
aliriahi27@yahoo.com
٣٢٦٥٢١٤٤
برخورد با ت ت

(استخدام) ١- کارشناس
آقا مسلط به شبکه های
کامپیوتری و لینکهای وایرلس
به ویژه تجهیزات میکروتیک
٢- کارشناس خانم ، سرویس
دسک و پشتیبان شبکه های
کامپیوتری و لینکهای وایرلس
٣٥١١١ (داخلی ٢٠١)
ت.ت.ا.م

یک شرکت معتبر به
کارشناس کامپیوتر جهت پشتیبانی
نرم افزار آشنا به SQL
٣٦٦١٦٨٢٠

منشی خانم مسلط
به حسابداری و کامپیوتر
حقوق توافقی
٣٦٦١٩٠٨١

کارشناس زبان خانم جهت
شرکت نمایندگی کشتیرانی
رزومه:employment2000
gmail.com@

کارشناس گلخانه
آشنا به کشت هیدروپونیک
و سموم دفع آفات
جنسیت: خانم
ارسال رزومه:
agriculturevacancy
gmail.com@

- کارشناس بازرگانی
(برق ، زبان ، مدیریت)
- کارشناس منابع انسانی
(ریاضی ،فیزیک ، روانشناسی)
-برنامه نویس مسلط به ARM(برق)
ارسال رزومه
knecjob@yahoo.com

خانم با روابط عالی
ترجیحا(رشته های پیراپزشکی)
جهت یک شرکت معتبر بازرگانی
٠٩١٣٣١٣٣٩٤١-٣٢٦١٦٦٢٧

به یک کارشناس
زبان انگلیسی جهت تولید
محتوا در محیط وب نیازمندیم
٣٣٣٦٠٦٢٨ ت.ت.م

لیسانس حقوق
مسلط به نگارش حقوقی
٠٩٣٨١٣٣١٧٣١
ت.ت.م

مهندس عمران جهت امور
آزمایشگاه بتون و خاک
رزومه : expert.classy
gmail.com@

خانم لیسانس برق و کامپیوتر
آقا - لیسانس برق قدرت
٠٩١٣١٠٥٥٦٩٧-٣٥٢١٠٥٨٠

تعدادی کارشناس فروش
(مجرب) در شهرک علمی
تحقیقاتی دانشگاه صنعتی
٠٩١٢٧٦٦١١٩٠ ت.ت.م

تعدادی کارشناس فروش
درشهرک علمی تحقیقاتی
دانشگاه صنعتی
٠٩١٢٧٦٦١١٩٠ ت.ت.م

کارشناس فروش
تجهیزات پزشکی ، حقوق
اداره کار + پورسانت + بیمه
٣٢٦٤٥٧٦٩

کارشناس فروش
روابط عمومی قوی
٥ سال سابقه - ارسال رزومه به:
info@faranickel.com

دعوت به همکاری
کارشناس مامایی ، پرستاری
جهت کار در درمانگاه اعتیاد
٠٩١٣٢٦١٢٢٦٠

کارشناس کامپیوتر (آقا)
آشنا به SQL
٣٦٦٢٢٨٥٥

//Analytics Code