بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه - عمران
مکانیک ، زمین ، برق و...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٣٢٢٣٢٦٤٤

یک شرکت تولیدی جهت
تکمیل کادر خود نیازمند کارشناس
فروش و حسابدار میباشد
٠٩١٣٣٠٦٣١٤١ ت.ت.م

کارشناس فروش
جهت شرکت بازرگانی
با سابقه کار ١میلیون به بالا
٠٩٣٩٨٠٣٩٨٧٢

شرکت کوثر صنعت اسپادانا
استخدام کارشناس بازرگانی
روابط عمومی قوی ،مکاتبات اداری
ارتباط با سازمان های دولتی
اولویت با کارشناس ارشد
مدیریت اجرایی ( EMBA)
تکمیل فرم استخدام در :
www.kowsarpipe.com

یک شرکت تولیدی
مواد شیمیایی
به یک شیمیست نخبه
و باتجربه
با شرایط عالی نیازمند است
ارسال رزومه به :
chemaz.emp@gmail.com
٠٩١٣٥٥٥٤٠١٨

خانم آشنا به قطعات
الکترونیکی و فتوشاپ
٠٩١٢٨٤٠٨٣٦٥
٣٢٣٧٤٥٩١ ت.ت.م

کارخانه تولیدی واقع
در شهرک صنعتی رازی
به نیروهای زیر نیازمند است
١- حسابدار خانم
٢- مسئول انبار خانم
٣- مسئول کنترل کیفی
با مدرک لیسانس شیمی خانم
محدوده سرویس : پل چمران
٣٤٥٠٣١٦٧ داخلی ٢

به یک نفر کارشناس فروش
آشنا به امور ساختمانی
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه
٣٦٦٢٠٠٣٠

کارشناس فروش خانم
و آقا جهت ماشینهای اداری و
تجهیزات الکترونیکی
٠٩١٣٣١٢٠٣٠٧-٣٢٦٥١٥٤٨

تدوینگر مستندکار حرفه ای
نویسنده وبلاگ حرفه ای
مسلط به زبان ، تماس ٨ الی ١٤
٣٦٦٢٠٢٠٤-٠٣١

کارشناس آقا
رشته روانشناسی و علوم تربیتی
جهت مرکز توانبخشی - ملک شهر
٣٤٣٩٦١٠٣ تماس٩-١١/٣٠

کارشناس فروش خانم
ثابت در محل ، با حقوق ثابت
و پورسانت ، پاره وقت ، ت.ت.م
٣٧٧١٥٣١١-٠٩٣٧٠٣٣٢١٧٤

خانم با مدرک IT
و سابقه بیش از ٣ سال
ارسال رزومه :
padidab@yahoo.com

پروشات فیلتر
کارشناس فروش (صنعتی)
محل کار : خ توحید
٧-٣٦٢٥٧٣٦٥

کارشناس فروش مجرب
جهت کار در شهرک علمی و
تحقیقاتی واقع در دانشگاه
صنعتی - ١١٩٠ ٧٦٦ ٠٩١٢

کارشناس فروش
جهت کار در شرکت بازرگانی
با سابقه کار
حقوق یک میلیون به بالا
با مزایا
س ت : ١٩الی ٢١
٠٩٣٩٨٠٣٩٨٧٢

استخدام پیراپزشک خانم
جوان ، جهت کار در فیزیوتراپی
محدوده خ بزرگمهر
٣٢٢٤٢٦٩٩

استخدام نیروی متخصص
آقا در زمینه کابل کشی
و نصب دوربین مداربسته
٦٨٢٩ ٨٠٩ ٠٩١٣ قاسمی

دو نفر کارشناس فروش
تلفنی
خیابان کاوه بعد از سه راه
ملک شهر به سمت غرضی
کمی جلوتر از پل عابر پیاده اول
ساختمان رضا - طبقه دوم
واحد ٥ - ٣٤٥٢٩٨٧٣
٠٩١٣٥٩٥٤٨٧١ت.ت.ا.م

کارشناس علوم پایه آقا
نیمه وقت ترجیحا دانشجو
روابط عمومی بالا - ٣٢٥٠٣١٥١
٠٩١٢٩٣٦١٦٦٨

بیمه پارسیان
کارشناس فروش - آموزش ،
مدرک ، درآمد ١/٥م + پاداش
+ بیمه ٣٢٢٤٤٩٦٠

نیروی فروش
مسلط به وب سایت و شبکه
ارسال رزومه عکسدار به :
info@ittechnical.net

به تعدادی کارشناس فروش
آشنا به امور بیمه
با پورسانت عالی نیازمندیم
٠٩٣٧٢٣٨٤٩٠٢-٣٧٨٦٩٢٧٨

به یک نفر
کارشناس فروش
جهت شرکت تولیدی نیازمندیم
٠٩١٣٤٧٤٩٠٢١

پخش آرایشی نوین
مدیر فروش با ٢ سال سابقه
حقوق ٢ میلیون + پورسانت
+ بیمه - ٠٩١٠٣٦٢٧٥٣٥

شرکت کوثر صنعت اسپادانا
استخدام کارشناس بازرگانی
روابط عمومی قوی ،مکاتبات اداری
ارتباط با سازمان های دولتی
اولویت با کارشناس ارشد
مدیریت اجرایی ( EMBA)
تکمیل فرم استخدام در :
www.kowsarpipe.com

کارشناس
آشنا به قطعات الکترونیکی
جهت فروش اینترنتی
٠٩١٢٨٤٠٨٣٦٥ ت.ت.م

آقا فوق دیپلم مکانیک
یا ماشین افزار - سابقه ٥ سال
جهت مدیر فنی - سن ٣٥
٤٥٦٤٣٦١٢ داخلی ٥

به ٢ نفر نیروی خانم با
سابقه با روابط عمومی بالا جهت
تکمیل کادر فروش نیازمندیم
٤٦٤١٢٩٣٧-٠٩١٣٠٣٢٣٥٨١

٢ نفر کارشناس فروش
تلفنی - آدرس : خیابان کاوه
بعد از سه راه ملک شهر
به سمت غرضی کمی
جلوتر از پل عابر پیاده اول
ساختمان رضا ، طبقه دوم
واحد ٥ ، ٣٤٥٢٩٨٧٣
٠٩١٣٥٩٥٤٨٧١ ت.ت.ا.م

//Analytics Code