استخدام مدیر داخلی
جهت فعالیت در یک مجموعه
مطبوعاتی - ارسال رزومه :
rezomeh96@gmail.com

یک شرکت معتبر به
کارشناس کامپیوترجهت
پشتیبانی نرم افزار آشنا به
SQL نیازمند است ٣٦٦١٦٨٢٠

نیازمند کارشناس
پرستاری محدوده حکیم نظامی
ارتش ، توحید
٣٦٢٥٨٣٥٢-٠٩١٣٢٦٦٤٣٩٩

استخدام
در شرکت بین المللی
کارشناس فروش خانم
حقوق اداره کار + پورسانت
٣٦٢٨٢٩٢١
محدوده خ توحید
ارسال رزومه به:
job6520@gmail.com

بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه - عمران
مکانیک ، زمین ، برق و...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٣٢٢٣٢٦٤٤

گروه نرم افزاری نوآوران
نیازمند پشتیبان نرم افزار
مسلط به SQL می باشد
٣٦٦١٩١٠٤ داخلی ٣

استخدام کارشناس حقوق
ترجیحا آقا با پروانه وکالت
جهت شرکت تولیدی
٣٢٣٧٢١٧٧

نیازمند تعدادی
- کارشناس فروش
جهت کار در دفتر شرکت
واقع در : خیابان ٢٢ بهمن
٣٢٦٥٨٣٨٠
برخورد با ت.ت

به یک نفر وکیل دادگستری
جهت همکاری و پیگیری
امور حقوقی به صورت
پاره وقت (دو روز در هفته)
با حقوق ماهیانه
٣ میلیون تومان نیازمندیم
تماس : ٨ الی ١٣
١٨٩١ ٦٢٥ ٣

یک شرکت تولیدی معتبر در شهرک صنعتی
سجزی به تعدادی کارشنـاس حسابداری
با سابقه مکفی نیازمنداست
ارسال رزومه:
acc.job.sej@gmail.com

مهندس برق ، معماری
مکانیک ، مسلط به طراحی
ساختمان با حداقل ٥ سال سابقه
١٥٨٠ ٢٢٥ ٣ (داخلی ١)

شرکت معتبر تولید
و توزیع ادوات آبیاری
نیازمند آقا لیسانس کشاورزی
دارای خودرو شخصی
در زمینه فروش و بازاریابی
می باشد
تماس : ١٣:٣٠ الی ١٧
٣٥٢٣٤٥٦٩ داخلی ١٠٢

کارشناس فروش خانم
آشنا به سیستم های حفاظتی
حداقل ٢ سال سابقه
٣٣٣٧٦٤٣٢

یک شرکت معتبر نیازمند
کارشناس کامپیوتر جهت
پشتیبانی نرم افزار آشنا
SQL - ٣٦٦١٦٨٢٠

شرکت اسپادانا کارشناس
فروش آقا ، حقوق اداره کار
+ پورسانت+پاداش(ت.ت.م)
٣٧٧٨٠٠٧٣-٠٩١٣٠٠٠٣٠٥٨

٢نفرکارشناس خانم وآقا
جهت بخش فنی (PLC)
با ٢ سال سابقه کارمرتبط
جهت شرکت معتبر
(تمام وقت)
ارسال رزومه به:
aliriahi27@yahoo.com
٣٢٦٥٢١٤٤برخورد با ت ت

موسسه معتبر
تعدادی کارشناس بازاریابی
و فروش با روابط عمومی بالا
٠٩١٣٧٥٣٩٢٠٠-٣٧٧٥٨٣٣١

نیروی آقا
لیسانس بهداشت حرفه ای
یا HSE - با سابقه کار
٣٦٦٩٣٣٠٢

استخدام کارشناس علوم
دامی ، در یک شرکت تولیدی
بازرگانی خوراک دام و طیور
٣٢٣٠٦٥١٧-٠٣١

استخدام
در یک شرکت
معتبر تولیدی
- کارشناس فروش
(آقا و خانم)
حداقل ١ سال سابقه
کارمفید و مرتبط
(باروابط عمومی بالا)
محل کار:
خیابان ٢٢ بهمن
٣٢٦٥٨٣٨٠
برخورد با ت ت

کارشناس زبان خانم جهت
نمایندگی کشتیرانی، رزومه:
newemployment.2000
gmail.com@

مهندس نساجی یا کارشناس
بازرگانی خانم، تسلط کامل
به زبان انگلیسی و سابقه
امور بازرگانی خارجی
جهت کار در اصفهان
Estekhdam_beh
yahoo.com@

٢نفرکارشناس خانم وآقا
جهت پخش فنی (PLC)
با ٢ سال سابقه کارمرتبط
جهت شرکت معتبر
(تمام وقت)
ارسال رزومه به:
aliriahi27@yahoo.com
٣٢٦٥٢١٤٤
برخورد با ت ت

یک شرکت معتبر نیازمند
کارشناس فروش ، بازاریاب
حضوری و تلفنی (آقا و خانم)
٩٥٠١٣٠٩٥

موسسه آموزشی معتبر
تعدادی کارشناس بازاریابی
و فروش با روابط عمومی بالا
٠٩١٣٧٥٣٩٢٠٠-٣٧٧٥٨٣٣١

(استخدام) ١- کارشناس
آقا مسلط به شبکه های
کامپیوتری و لینکهای وایرلس
به ویژه تجهیزات میکروتیک
٢- کارشناس خانم ، سرویس
دسک و پشتیبان شبکه های
کامپیوتری و لینکهای وایرلس
٣٥١١١ (داخلی ٢٠١)
ت.ت.ا.م

کارشناس گلخانه
آشنا به کشت هیدروپونیک
و سموم دفع آفات
جنسیت: خانم
ارسال رزومه:
agriculturevacancy
gmail.com@

منشی خانم مسلط
به حسابداری و کامپیوتر
حقوق توافقی
٣٦٦١٩٠٨١

یک شرکت معتبر به
کارشناس کامپیوتر جهت پشتیبانی
نرم افزار آشنا به SQL
٣٦٦١٦٨٢٠

کارشناس زبان خانم جهت
شرکت نمایندگی کشتیرانی
رزومه:employment2000
gmail.com@

//Analytics Code