روزنامه نسل فردا
کارشناس فروش
استخدام می نماید
٠٠ ٤٥ ٢٢٧ ٣ ت.ت.م

خانم جهت امور بازرگانی
مسلط به زبان انگلیسی
و کامپیوتر
٣٦٦٢٩١٩٤-٠٩١٣٥٦١٩٤٧٦

یک شرکت معتبر تولیدی
نیاز به کارشناس صنایع
مسلط به P6 و MSP
و نرم افزار office
جهت دفتر اصفهان
بصورت تمام وقت
با حداقل١ سال سابقه کار
ارسال رزومه به:
info@egnpco.com

کارشناس کامپیوتر جهت
پشتیبانی سایت ، ارسال رزومه
Pantea_783 @yahoo.com
٣٢٣٤٧١٧٠

دعوت به همکاری
از کلیه کارشناس عمران ، مکانیک
برق و ... ٢٣ ٣٨ ٢١٩ ٠٩١٣
١٩ ٣٠ ١٦٥ ٠٩١٣

استخدام
شرکت ایرانی آلمانی
(نماینده اصفهان)
کارشناس فروش +
٦٠٠ ثابت + پورسانت + بیمه
٠٢١٢٢٣٤٦٥٩٢
jobs@takhfifan.com

٢ نفر کارشناس فروش
ترجیحا رشته تحصیلی
مدیریت بازرگانی
حداقل ٣ سال سابقه
ارسال رزومه کاری
به آدرس ایمیل
info@mobarez.org
ت.ت.ا.م

کارشناس کامپیوتر باسابقه
کار مفید با شرایط مناسب
+ بیمه ، ٢٦٤٠٣٥٣٩-٠٢١
٠٩١٩٨٩٢٣١٠٥

بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه
عمران-مکانیک- زمین - برق و ...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٢٢٣٢٦٤٤ ٣

تعدادی کارشناس فروش
خانم و آقا نیازمندیم
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه
٠٩٢١٧٥٨٠١٢٠-٣٢٢٢٥٣٢٨

همکاری با کاردان،کارشناس
بالاتر (عمران ، مکانیک و...)
با حداقل ٣ سال بیمه-تسویه
نقدی - ٠٩١٣٠٣٤٧٢٩٤

به یک کارشناس موادغذایی
(خانم وآقا) با سابقه کار
نیازمندیم٣٢١٢٦٩٨١
٠٩١٢٦٨٧٣٩٤٦

عمران ، مکانیک ، برق
زمین شناسی ، کشاورزی
و بالای ٣ سال سابقه بیمه
٣٦٦١٦٠٧٥-٠٩١٣٨٧٣٨٣٧٥


شرکت مهندسی مبتکران
١-مدیر فروش با ٢ سال سابقه کار(مهندس برق یا کامپیوتر)
٢-به تعدادی کارشناس فروش خانم یا آقا با روابط عمومی بالا
٣-کارشناس مهندسی برق یا کامپیوتر(٢سال سابقه کار)
٠٩١٣٢٦٥٤٤٨٣ - ٣٣٨٦٥٣٠٤

خانم و آقا (آقا با وسیله)
حقوق ثابت + بیمه
آشنا به امور ساختمانی
٣٧٧٦٨٩١٤-٠٩١٣٥٥٥٨٢٥٤

به تعدادی کارمند خانم
با مدرک کارشناس الکترونیک
با سابقه کار نیازمندیم
ت: ١٧ - ١٥ ٣٢٣٥٥٢٦٠

کاردان الکترونیک جهت
امور مونتاژ و تست بردهای
الکترونیک-اشرفی اصفهانی
٠٩١٣١٦٧٥١٦٣-٣٧٧٢٢٣١٤

مسئول فروش
با ٢ سال سابقه مفید
٠٥٩١ ٦٢٨ ٣

به تعدادی کارشناس
فروش - جهت کار در
نمایندگی نیازمندیم
٨٣٥٨ ٠١٢ ٠٩١٣

مسئول هماهنگی داخلی
شرکت صنعتی ، ترجیحا لیسانس
صنایع آقا ساکن شاهین شهر
٦٩ ٧٥ ٦٢٤ ٠٩٠١

به لیسانس و
فوق لیسانس الکترونیک
با آشنایی کامل
به طراحی و تحلیل مدار
بصورت پاره وقت
نیازمندیم
fta.eng.co@gmail.com

کارشناس معماری خانم
(نقشه کشی) جهت کار در
شرکت نیازمندیم
٤٣ ٢٦ ٢٢ ٣٣

شرکت پخش
دارویی بهداشتی
جهت تکمیل کادر فروش
داروخانه ای خود نیاز به
همکاری ٢ نفر
کارشناس فروش دارد :
١- دارای مدرک لیسانس
٢- ترجیحا دارای خودروی شخصی
فروش آنلاین و با تبلت می باشد
حقوق ثابت اداره کار
هزینه ایاب و ذهاب ١٥٠ هزار ت
هزینه تلفن و شارژ اینترنت
٥٠ هزار ت
پورسانت و پاداش
بیمه بعد از ماه دوم
ساعت تماس : ٨ الی ١٥
٣٦٢٩٦٠٨٨-٠٩١٣٠١٨١٨٦١

به تعدادی نیروی
کارشناس مکانیک
باسابقه کار نیازمندیم
٤٢٦٠٤٠٠٢

کارشناس معماری
خانم (نقشه کشی) جهت کار
در شرکت نیازمندیم
٢٦٤٢ ٣٢٢ ٣

به تعدادی خانم کارشناس
نرم افزار آشنا به تجزیه و تحلیل
سیستم و sql نیازمندیم
٥٤٥٥ ٣٨٦ ٣ داخلی ١٠٩٥

کارشناس فروش
حقوق ثابت + پورسانت
+ بیمه
٠٥٩١ ٦٢٨ ٣

شرکت فنی مهندسی
هوشمند سازی مدارس
کارشناس فروش و مسئول
دفتری خانم - ٣٢٦٥١٥٤٨

کارشناس کامپیوتر
حسابداری - علوم دامی (آقا)
جوان ، مجرب - شهرک صنعتی
جی (کاله) - ٣٥٧٢٢١٢٨

کارشناس بازاریاب خانم
ترجیحا مهندس صنایع
یا مدیریت
٩٢ ٤٢٢ ٣٢٢ - ٦٠٥ ٢٠ ٣٢٢

//Analytics Code