شرکت مهندسی مبنا
مدیریت سایت آشنا به تجارت
الکترونیک seo (ت.ت.م)
٣٢٧٣٦٥٠٠-٣٢٧٣٦٦٩٢

کارشناس فروش خانم
با روابط عمومی بالا
جهت شرکت کامپیوتر
٤-٣٢٢٠٨٢٧٣

شرکت دلتا
تولید کننده انواع کنسروجات
مرباجات ، ترشیجات و ...
به چند نفر سرپرست فروش
با حداقل ٢ سال سابقه کار
(پخش مویرگی غذایی)
نیازمند است ، ساعت تماس :
٨ الی ١٥ - ت.ت.م
٣٢٦٦٦٣٦٠-٠٩١٣١١٥٥٤٠٩

بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه
عمران-مکانیک- زمین - برق و ...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٢٢٣٢٦٤٤ ٣

یک شرکت معتبر
مهندسی بازرگانی جهت
تکمیل تیم مهندسی فروش
خود از فارغ التحصیلان
رشته برق و مکانیک
دعوت به همکاری می نماید
٩٩٧١ ٠١٠ ٠٩٠١

نیازمند به
یک نفر
کارشناس
کنترل پروژه
مسلط به
MSP و P6
٠٩١٣٣١١٤٦٩١

به تعدادی کارشناس
فروش ، با حقوق ثابت
و پورسانت نیازمندیم
٦٠٤ ٢٠ ٢٢ ٣

کارشناس فروش و بازایاب
باسابقه جهت ساختمان - حقوق
ثابت + پورسانت عالی + بیمه
٣٢٣٤٩٠٢٠ ت.ت.م

عمران ، مکانیک
زمین شناسی ، کشاورزی ، برق
و بالای ٣ سال سابقه بیمه
٣٦٦١٦٠٥٧-٠٩١٣٨٧٣٨٣٧٥

کارشناس تضمین کیفیت
خانم
آشنا به ISOTS
٣٣٨٧٠٤٩٠ -٠٣١

مدیر فروش و بازاریاب
در زمینه ساخت غرفه های
نمایشگاهی
٣٢٧٣٥٤٧٣ ت.ت.م

تعدادی نیروی خانم
با مدرک کارشناسی برق
و الکترونیک نیازمندیم
٣٢٦٦٩٩٦١

کارشناس فروش
و بازاریاب با سابقه جهت
ساختمان و پنجره دو جداره
٣٢٣٤٩٠٢٠ ت.ت.م

استخدام تعداد محدودی
کارشناس فروش خانم
حقوق ٤٠٠ + پورسانت عالی
٤٩٠١ ٢٣٤ ٣

به تعدادی کارشناس
معماری مسلط به 3D Max
و V-Ray
٠٠ ٦٤ ٥٩٥ ٠٩١٢

شرکت پخش بهداشتی
داروئی جهت تکمیل
کادر فروش داروخانه ای
خود نیاز به همکاری ٢ نفر
سرپرست مسیر فروش دارد
ساعت کار ٨:٣٠ الی ١٣:٣٠
حقوق وبیمه مطابق قانون کار٩٣
هزینه ایاب و ذهاب:
٥٠٠/٠٠٠ ریال
هزینه تلفن:
٢٠٠/٠٠٠ ریال با پورسانت
سفارش گیری آنلاین با تبلت
ترجیحا دارای خودرو شخصی
و مدرک تحصیلی لیسانس
محدوده کار: شهرستان اصفهان
ساعت تماس ٨ الی ١٥
٣٦٢٩٦٠٨٨ ت.ت.ا.م

استخدام کارشناس
بازاریابی در زمینه های
بازرگانی
٠٩٣٣٢٣٣٥٨٢٤

کارشناس فروش خانم
با روابط عمومی بالا
جهت شرکت کامپیوتر
٣٢٢٠٨٢٧٣

استخدام
شرکت ایرانی آلمانی
(نماینده اصفهان)
کارشناس فروش + ٦٠٠ ثابت
+ پورسانت + بیمه
٠٢١٢٢٣٤٦٥٩٢
jobs@takhfifan.com

کارشناس فروش
ترجیحا کاردان دامپزشکی
٤٥١٠ ٢١٤ ٠٩٣٥

رئیس دفتر فنی آشنایی
با فهارس بها و سابقه اجرایی
١٣-٣٧٨٦٦٢١٢
٠٩١٣٣١٢٦٩٤٣ ت.ت.م

یک شرکت بازرگانی نفتی
نیازمند تعدادی
کارشناس فروش خانم
٠٩١٧٦١٦٠٥١١-٣٦٦١٤٧٢٢

کارشناس خانم
مسلط به سیستم های مدیریت
(ISO) و آموزش
٣٢٢٥٨٨٩٢-٠٩١٣١٦٦١٤٢٩

استخدام کارشناس فروش
و منشی آقا و خانم
جهت کار در شرکت بازرگانی
٠٩٠١٦٨٣٠٧٨٧-٩٥٠١٠١٦٠

شرکت مهندسی مبنا
استخدام کارشناس فروش
بخش فروش اینترنتی
٣٢٧٣٦٥٠٠

شرکت پخش بهداشتی
- داروئی جهت تکمیل کادر
فروش داروخانه ای خود
نیاز به همکاری دو نفر
سرپرست مسیر فروش دارد
ساعت کار : ٨:٣٠ الی١٣:٣٠
حقوق و بیمه مطابق قانون کار ٩٣
هزینه ایاب و ذهاب
٥٠٠/٠٠٠ ریال
هزینه تلفن٢٠٠/٠٠٠ریال
با پورسانت
دارای خودرو شخصی
و مدرک تحصیلی لیسانس
محدوده کار : شهرستان اصفهان
ساعت تماس : ٨ الی ١٥
٣٦٢٩٦٠٨٨ ت.ت.ا.م

مهندس مکانیک مرد
(با گرایش سیالات)
جهت انجام امور تاسیساتی
با ٣ سال سابقه کار جهت کار
در واحد فنی نیازمندیم
ارسال رزومه کاری به :
EStekhdam-beh
yahoo.com@

کارشناس فروش
و بازاریابی ثابت و حضور
در نمایشگاه - خانم و آقا
٣٣٣٨٨٥٦١-٠٩٣٣٤٤١٨٦١٦

یک شرکت بازرگانی نفتی
نیازمند تعدادی
کارشناس فروش خانم
٠٩١٧٦١٦٠٥١١-٣٦٦١٤٧٢٢

کارشناس الکترونیک خانم
زمینه فعالیت طراحی
محدوده میرداماد
٣٢٣٥٦٢٨٣-٠٩١٣١٦٥٠٥٤٧

//Analytics Code