عمران ، مکانیک
زمین شناسی ، کشاورزی ، برق
و بالای ٣ سال سابقه بیمه
٣٦٦١٦٠٥٧-٠٩١٣٨٧٣٨٣٧٥

کارشناس فروش خانم
لیسانس برق - ارسال رزومه:
esfahan@dornamehr.com
٣٢٦٥٣٥٦٦

کارشناس فروش خانم
لیسانس بازرگانی مسلط به
زبان انگلیسی با روابط عمومی بالا
٤٥٢٣٣٧٩٧-٠٩١٣٠٨٢٤٣٧٠

خانم های فارغ التحصیل
کارشناس ارشد
رشته های علوم انسانی
دعوت به همکاری
نیروهایی با پشتکار و فعال
حقوق +
بیمه (از ماه دوم) + مزایا
٠٩١٩١١٨٠٠٢١
٣٧٧٧٥١٦٩

کارشناس فروش با سابقه
و روابط عمومی بالا ، در زمینه
ساختمان و دکوراسیون داخلی
٠٩١٣٠٠٠١٩٢١-٣٦٦٩٢٨١٤

تعدادی کارشناس بازاریابی
آقا و خانم نیازمندیم
٨٦ ٧٠ ٧٧٧ ٣
٣٢ ٦٧ ٨٨٣ ٠٩٣٣

کاردانی یا کارشناسی
حسابداری (خانم) آشنا به
حسابداری پیمانکاری٣٢٦٧٣٠٢٩
٣٢٦٧٣٠٣٩-٠٩٣٥٤٦١٣١١٨

کارشناس کامپیوتر خانم با
اطلاعات بالا ، ارسال رزومه به
Pantea_783@yahoo.com
۳۲۳۴۷۱۷۰

نیازمند مدرک کارشناسی
عمران،با حداقل٣ سال سابقه
کار -(با نامه سلب مسئولیت)
٠٩٣٩٦٥١٢٥٩٥ ت.ت.م

به تعدادی کارشناس
فروش شهرستان جهت فروش
مواد غذایی و بهداشتی نیازمندیم
٠٩١٣١٦٤١٢٤٢-٣٧٣٥٣٤١٢

بازرگانی خارجی مسلط
به فروش پروفرمایی-با روابط
عمومی قوی-حداقل ٣ سال
سابقه -٣٢٦٦٠٠٤٧ ت.ت.م

مهندس یا کارشناس شیمی
بازاریابی تخصصی
ارسال رزومه به:
Sales@SSSpe.ir

به همکاری یک نفر
لیسانس
ترجیحا رشته های انسانی
تحت عنوان نماینده علمی
جهت ویزیت پزشکان متخصص
و داروخانه ها نیازمندیم
ساعت تماس از ٨ الی ١٥
٣٦٢٩٦٠٨٨

تعدادی نیروی آقا
با مدرک کارشناسی برق
و الکترونیک نیازمندیم
٣٢٦٦٩٩٦١ ت.ت.م

بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه
عمران-مکانیک- زمین - برق و ...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٢٢٣٢٦٤٤ ٣

نیازمند خانم با مدرک
کارشناسی مکانیک جهت کار
درشرکت محدوده امام خمینی
٣٣٢٢٢٦٤٣

دعوت به همکاری
خانم و آقا با مدرک لیسانس
یا دانشجوی لیسانس
با روابط عمومی قوی
ارسال رزومه به:
Projemehvar@gmail.com

خانم لیسانس کشاورزی
در شرکت معتبر با بیمه -مسلط
ICDL - ٠٩١٣١١٣٧٢٦٥
٣٢٦٤١٦١٣-تماس٨/٣٠الی١٤

خانم و آقا(آقا باوسیله نقلیه)
حقوق ثابت + بیمه
آشنا به امور ساختمانی
٠٩١٣٥٥٥٨٢٥٤ -٣٧٧٦٨٩١٤

کارشناس برق
یا مکانیک
مسلط به زبان انگلیسی
elamniaz@gmail.com

شرکت بازرگانی نفتی
نیازمند تعدادی کارشناس
فروش خانم
٣٦٦١٤٧٢٢-٠٩١٧٦١٦٠٥١١

دعوت به همکاری
خانم و آقا با مدرک لیسانس
یا دانشجوی لیسانس
با روابط عمومی قوی
ارسال رزومه به:
Projemehvar@gmail.com

خانم با روابط عمومی بالا
پاره وقت - مسلط به office
٣٦٢٦٠٧١٦
٠٩١٣٨٧٧٠٢٠٧

آزمایشگاه کاوشگران
پارتاک نقش جهان
نیازمند مهندس صنایع غذایی
(خانم)
ترجیحا فوق لیسانس
آشنا به امور آزمایشگاهی
٨٣ ٣٢ ٩٦٧ ٠٩٣٣
٣٥ ٣٩ ٣٧ ٣٣

کارشناس شبکه
تسلط به تجهیزات
شبکه رایانه و سخت افزار
آشنایی کامل با IT
میکروتیک ، روتر ، سوئیچ
(VOIP (Elastix
windows server - Active
Directory
SQL server -VM
با حداقل ٢سال سابقه کار مفید
ارسال رزومه به:
Zhaave@gmail.com
١١١١ ٢٣١ ٣
٠١٧٧ ٠١٠ ٠٩١٤

مدیر فروش خانم
با روابط عمومی بالا
٧٣ ٥٤ ٧٣ ٣٢
ت.ت.م

خانم کاردانی یا کارشناسی
مخابرات آشنا به زبان انگلیسی
٣٩-٣٢٦٧٣٠٢٩
٠٩١٩٩٠١٠٢٢٧

خانم کاردانی یا کارشناسی
کامپیوتر مسلط به زبان
انگلیسی- ٣٩-٣٢٦٧٣٠٢٩
٠٩١٩٩٠١٠٢٢٧

بازرگانی خارجی مسلط
به فروش پروفرمایی-با روابط
عمومی قوی-حداقل ٣ سال
سابقه- ٣٢٦٦٠٠٤٧ ت.ت.م

استخدام کارشناس
(باغبانی ، زراعت) با سابقه کار
جهت تکمیل کادر فروش
٩٧ ١٢ ٢٢٤ ٠٩١٣

//Analytics Code