بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه - عمران
مکانیک ، زمین ، برق و...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٣٢٢٣٢٦٤٤

کارشناس فروش
روابط عمومی قوی
٥ سال سابقه - ارسال رزومه به:
info@faranickel.com

نیروی آقا
لیسانس بهداشت حرفه ای
با ٣ سال سابقه
٣٦٦٩٣٣٠٢

لیسانس حقوق
مسلط به نگارش حقوقی
٠٩٣٨١٣٣١٧٣١
ت.ت.م

به تعدادی نیرو
کارشناس کامپیوتر مجرد
نیازمندیم تماس ١٤الی ١٧
٠٩٣٦٦٤٠٦١٨٧

استخدام در یک شرکت
پخش پکیج و کولرگازی
کارشناس فروش
ترجیحا لیسانس بازرگانی
با سابقه کار مرتبط
٣٣٣٤٣٤٩٤
داخلی ١٩

تعدادی کارشناس فروش
(مجرب) در شهرک علمی
تحقیقاتی دانشگاه صنعتی
٠٩١٢٧٦٦١١٩٠ ت.ت.م

به یک کارشناس
زبان انگلیسی جهت تولید محتوا
در محیط وب نیازمندیم
٣٣٣٦٠٦٢٨

کارشناس بازرگانی خارجی
سه سال سابقه
مسلط به زبان و مکاتبات خارجی
Ejob.C@tamin-sanat.com

کارشناس فروش آقا
تجهیزات پزشکی ، با سابقه
حقوق اداره کار-محدوده هشت
بهشت غربی - ٣٢٦٤٥٧٦٩

آموزش و معرفی جهت
اشتغال به عنوان راهنمای تور
موسسه آرمان گردشگران اصفهان
٣٢٧٣٦٦٨٩-٠٩١٣٥٥٩٦٧٢٢

کارشناس فروش تجهیزات
پزشکی،با تجربه،حقوق اداره کار
+ بیمه-محدوده هشت بهشت
غربی - ٣٢٦٤٥٧٦٩

کارشناس پروژه های تبلیغاتی
خانم حقوق + پورسانت عالی
محدوده چمران و کاوه
٠٩٢١٥٣٧٦١٤٨-٣٤٥٩٣٧٣٤

کارشناس بازرگانی خارجی
٣سال سابقه
مسلط به زبان و مکاتبات خارجی
Ejob.C@tamin-sanat.com

کارشناس فروش تلفنی
حقوق ثابت + پاداش + بیمه
با سابقه کار ، تماس: ٨ الی ١٦
٣٦٦٣٣٢٥٥ ت.ت.م

به تعدادی کارشناس
فروش خانم
با روابط عمومی بالا و
سابقه کارحرفه ای
در زمینه قطعات برق صنعتی
نیازمندیم ٠٩٣٥١٢٥٤١١٣
ارسال رزومه:
arjnabi@gmail.com

شرکت معتبر نیازمند
- کارشناس کامپیوتر جهت
پشتیبانی نرم افزار-برنامه نویس
Delphi ٣٦٦١٦٨٢٠

شرکت تولیدی بازرگانی
کارشناس فروش خانم با
سابقه - محدوده امام خمینی
٣٣٣٤٤٥٠٩-٠٩١٢٠٢٩١٧٢٧

دو نفر کارشناس بازرگانی
رشته برق یا کامپیوتر
آشنا با قطعات برق
ابزار دقیق و امور بازرگانی
حداقل یکسال سابقه
ارسال رزومه به :
knecjob@yahoo.com

کارشناس فروش خانم
مسلط به کامپیوتر
شرکت پانته آ
٣٢٣٤٧١٧٠ ت.ت.م

مسئول کنترل کیفی آقا
با مدرک کارشناسی شیمی جهت
کار درشهرک صنعتی مورچه خورت
٣٦٦١٤٤٢٣

تعدادی کارشناس فروش
حقوق ثابت + پورسانت
پاره وقت یا تمام وقت
شاهین شهر٠٩١٣٩١٠٠٥١٧

کارشناس فروش
تلفنی خانم ، حقوق ثابت ٧٠٠
+ پورسانت - نیمه وقت
٧٦٣٤ ٣٣٦ ٣

کارشناس بازرگانی خارجی
٣سال سابقه
مسلط به زبان و مکاتبات خارجی
Ejob.C@tamin-sanat.com

خانم جهت فروش بتون
آماده با مدارک کارشناسی
بازرگانی و مدیریت
٥١٦١ ٢٣٠ ٣

نیازمند یک نفر کارشناس
حسابداری بصورت پاره وقت
با سابقه کار، میدان امام حسین
ابتدای چهارباغ پایین
پاساژ عبداللهی ، ط اول
شرکت سوپا
٠٩١٣٧٠٣٥٤٦٧
س ت : ١٤-١٨ ت.ت.ا.م

کارشناس فروش خانم
در زمینه تولید محصولات
دکوراسیون داخلی ، با سابقه
فعالیت مرتبط و روابط عمومی
بالا ، با حقوق ثابت و بیمه
س ت : ٩ الی ١٦
٠٩١٣٥٤٩٢٠٠٩
٣٦٦٤٣١٢١

استخدام کارشناس و
کارشناس ارشد تغذیه خانم
کلینیک سلامت ایرانیان
٣٦٢٧٦٧٧١-٣٦٢٦١٩٦٨

به تعدادی نیروی مجرد
کارشناس کامپیوتر
نیازمندیم
٠٩٣٦٧٧٦٩٠٧٥

به تعدادی کارشناس فروش
کارشناس صدور در زمینه بیمه
نیازمندیم ٣٧٨٦٩٢٧٨
٠٩١٣٨٦٤٤٩٦٢

//Analytics Code