بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه - عمران
مکانیک ، زمین ، برق و...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٣٢٢٣٢٦٤٤

دو نفر نیروی نرم افزار
خانم از دانشگاه دولتی
یا معدل بالای ١٧
٢٠٨ ٨٠ ٣٣٣ ت.ت.م

خانم لیسانس شیمی
یا پلیمر یا صنایع با روابط
عمومی بالا - خ امام خمینی
٠٩٣٦٨٥٤٥٠١٠-٣٣٢٤٨١٣٤

به ٢ نفر نیروی خانم با
سابقه با روابط عمومی بالا جهت
تکمیل کادر فروش نیازمندیم
٤٦٤١٢٩٣٧-٠٩١٣٠٣٢٣٥٨١

شرکت کامپیوتری نیازمند
نیروی فنی آقا جهت کار شبکه
و ١ نفر کارپرداز آقا
٤-٣٢٢٠٨٢٧٣ ت.ت.م

آقا فوق دیپلم مکانیک
یا ماشین افزار - سابقه ٥ سال
جهت مدیر فنی - سن ٣٥
٤٥٦٤٣٦١٢ داخلی ٥

بیمه پارسیان
کارشناس فروش - آموزش ،
مدرک ، درآمد ١/٥ م + پاداش
+ بیمه ٣٢٢٤٤٩٦٠

به یک نفر نیروی با سابقه
جهت تکمیل کادر فروش
نیازمندیم
٠٩١٣٠٣٢٣٥٨١

پشتیبان
سخت افزار و شبکه
ارسال رزومه به :
job@sepehrcc.com

کارشناس بازرگانی خارجی
حداقل ٢ سال سابقه
مسلط به زبان
Ejob.c@tamin-sanat.com

کارشناس الکترونیک
آقا
با سابقه کار
٣٦٢٤٢٤٣٣

به تعدادی کارشناس فروش
آشنا به امور بیمه
با پورسانت عالی نیازمندیم
٠٩٣٧٢٣٨٤٩٠٢-٣٧٨٦٩٢٧٨

کارشناس صنایع غذایی خانم
پاره وقت (١ تا ٢ روز در هفته)
تماس : ٥ عصر به بعد
٠٩٣٨٢٦٣٧١١٨-٣٦٧٠١٢٨٨

یک شرکت مهندسی
به افراد زیر با حداقل
٢ سال سابقه کار نیازمند است
١- کارشناس برنامه ریزی و
کنترل پروژه (آقا)
٢- کارشناس رتبه بندی
در زمینه تشخیص صلاحیت
(خانم)
٣٦٦١٣٤٨٨ داخلی ١

کارشناس اداری خانم
آفیس ، فتوشاپ ، تایپ
٠٩١٣٣٢٩٨٨٨٥
job@zaminpardaz.com

کارشناس فروش با سابقه
جهت شرکت تولیدی ٣٦٦٢٦٤١٦
ika.refractory91
gmail.com@

کارشناس مکانیک خانم
یا آقا همراه با مدرک جهت
کنترل کیفی کارگاه فایبر گلاس
٣٣٢٢٢٦٤٢

یک شرکت معتبر تولیدی
در تهران جهت تکمیل کادر
پرسنلی نمایندگی اصفهان
نیازمند کارشناس فروش
خانم می باشد - تماس ٨ تا ١٧
٠٣١٣٢٦٨٥٣٧٧
٣٢٦٨٦٢٨٩-٠٩١٣٤٢١٢٥٢٧
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

کارشناس تغذیه خانم
جهت مطب زیبایی و تغذیه
محدوده ملک شهر
٣٤٤١٨٧٤٥-٠٩١٣٢٢٨٤٣٣٧

شرکت معتبر بازرگانی
مهندس برق
مسلط به زبان انگلیسی
Ejob.m@tamin-sanat.com

بیمه پارسیان
کارشناس فروش - آموزش
مدرک - درآمد ١/٥م + بیمه
٣٢٢٤٤٩٦٠ دروازه دولت

یک شرکت معتبر تولیدی
واقع در شهرک صنعتی
نیازمند:
١ نفر کارشناس
رشته حسابداری
مسلط به Word-Excel
جهت امور حسابداری
و برنامه ریزی تولید را دارد
٣٨٥٥٢٢٢٢
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

کارشناس فروش
محل کار :
خیابان توحید
٧ - ٣٦٢٥٧٣٦٥

استخدام آقا
لیسانس حقوق
(حقوق + بیمه)
٠٩١٣٠٣٠١٨٥٣

کارشناس
بازرگانی خارجی
مسلط به زبان انگلیسی
٣٦٢٩٤٨٤٤

کارشناس اجرایی جهت
امور شرکت ، با مزایای عالی
و روابط عمومی بالا (ت.ت.م)
٣٢٦٥٢٤٢٨-٠٩١٣٢١٤٣٢٨١

شرکت معتبر بازرگانی
مهندس برق
مسلط به زبان انگلیسی
Ejob.u@tamin-sanat.com

یک شرکت معتبر تولیدی
واقع در شهرک صنعتی
نیازمند: ١ نفر کارشناس
رشته حسابداری
مسلط به Word-Excel
جهت امور حسابداری و
برنامه ریزی تولید را دارد
٣٨٥٥٢٢٢٢
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

توجه توجه
مهندس عمران ، مکانیک
برق ، زمین شناسی و ...
با بیش از سه سال سابقه
(بیمه) و بازنشستگان محترم
همه ی رشته ها بدون واسطه
(پرداختی ٨ م)٠٩١٣٠٣٠٦٤٤٠
٠٩٩٠٦١٨٩١٤٧-٣٣٣٣٦٧٠٠

استخدام خانم فوق لیسانس
تغذیه دام با روابط عمومی بالا
٣٣٦٨٦٩٤٧
٠٩١٣٣١٣٨٩٨٠

//Analytics Code