همکاری با کاردان ، کارشناس
و بالاتر (عمران ، مکانیک و...)
با حداقل ٣ سال بیمه ، تسویه
نقدی - ٧٢٩٤ ٠٣٤ ٠٩١٣

کارشناس مکانیک خانم
جهت کنترل کیفی در یک
شرکت صنعتی نیازمندیم
٤-٣٣٢٢٢٦٤٢

بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه - عمران
مکانیک ، زمین ، برق و...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٣٢٢٣٢٦٤٤

کارشناس فروش جهت
فروش محصول کمک آموزشی
٠٩١٣١٦٨٣٦٠٢
amozeshasan.com

استخدام کارشناس
کامپیوتر
آشنا به سخت افزار و شبکه
٣٦٦٢٢٣١١

کارشناس فروش ، آقا
باسابقه کار جهت امور ساختمانی
حقوق + پورسانت عالی
٣٢٣٦٣٦٣٠

خانم کارشناس
مدیریت بازرگانی
مسلط به زبان انگلیسی
و امور واردات
بصورت پاره وقت و تمام وقت
با حداقل ٢ سال سابقه کار
٣٢٣٥٤٠٠٣ (داخلی دو)

شرکت صنعتی در ویلاشهر
نیازمند مهندس عمران
(خانم) با سابقه کار
٤٢٢٩٠٥١٠-٠٩١٣٢١٧٠٦٧٥

کارشناس فروش ، آقا
با سابقه کار جهت امور ساختمانی
حقوق + پورسانت عالی
٣٢٣٦٣٦٣٠

کارشناس فروش محصولات
دارویی - بهداشتی ، حقوق ثابت
+هزینه ایاب و ذهاب+پورسانت
٣٤٤٣٩٤٨٨-٣٤٤٠٣٤٨٢

کارشناس در رشته های
منابع آب ، صنایع ، زمین شناسی
جهت همکاری با سابقه کار مفید
٣٦٦٧٤١٠٦

کارشناس فروش، آقا
با سابقه کارجهت امورساختمانی
حقوق + پورسانت عالی
٣٢٣٤٩٠٢٠

کارشناس ارشد زراعت از
دانشگاه صنعتی اصفهان مسلط
به انگلیسی و رایانه با٥ سال
سابقه ٠٩١٣١٢٥٤٦٤٨

کارشناس فروش
مسلط به اصول و فنون مذاکره
بازاریابی و تبلیغات
٥٦-٣٧٧٥٧٦٥٥

مهندسین عمران ، مکانیک
برق ، زمین شناسی و
سایر رشته ها با ٣ سال سابقه
و بالاتر و کلیه بازنشستگان
محترم - بدون واسطه
پرداختی ٨ میلیون تومان
س ت : ٨/٣٠ الی ١٣/٣٠ - ١٦
الی ٢٠ ، ٣٣٣٣٦٧٠٠
٠٩١٣٠٣٠٦٤٤٠ ت.ت.ا.م

کارمند فروش خانم
با روابط عمومی بالا و سابقه کار
حقوق ثابت + بیمه
٠٩١٣٠٨٦٨٠١٤-٣٧٧٥٧٦٥٥

کارشناس فروش آشنا به
امور املاک ، لیسانس حقوق
ثابت + پورسانت ، ٤ سال
سابقه - ٤١ ٥١ ١٠٠ ٠٩١٣

لیسانس ، فوق لیسانس
برق و کامپیوتر ، حقوق عالی
رزومه به:
job.arian202@gmail.com

پشتیبان نرم افزار(خانم)
کارشناس نرم افزار یا IT
ارسال رزومه به ایمیل :
info@rrr.co.ir

استخدام
١-کارشناس اداری خانم
با تسلط کافی و حداقل
٣ سال سابقه کار
٢- حسابدار خانم
با حداقل ٣ سال سابقه کار
٣- کارشناس فنی
در حوزه پشتیبانی شبکه
مسلط به سیسکو و میکروتیک
با حداقل ٣ سال سابقه مرتبط
٣٥١١١(داخلی ٢١١)
info@asmanfaraz.com

یک شرکت فعال
در زمینه مهندسی نرم افزار
از علاقمندان به همکاری
در زمینه نصب
راه اندازی و پشتیبانی
سیستم های نرم افزاری
دعوت به همکاری می نماید
٧٢٧٠ ٢٣٣ ٣ ت.ت.م

لیسانس شیمی خانم
جهت کار در آزمایشگاه
آشنا به امور دفتری
٤٦٤١٢٠٧٩

کارشناس بهداشت محیط
یا حشره شناسی پزشکی خانم
تماس : ٢١ - ١٦، ٣٧٤٢٤٥٥٣
٠٩١٣٤٠٦١٣٢٠

استخدام از افراد دارای
توانایی در نوشتار متون خلاقانه
٠٨ ٨٤ ٩٠ ٨٨ - ٠٢١
review@pawish.com

کارشناس طراح سازه
جهت همکاری
با ٣ سال سابقه کار
٣٦٦٧٤١٠٦-٣٦٦٧٢٥٠٥

استخدام آقا
کارشناس صنایع چوب و کارشناس
مهندسی شیمی و مکانیک
٠٩١٦٢٨٩٩٥١١

دعوت به همکاری
از افراد دارای توانایی
در نوشتار متون خلاقانه
review@pawish.com

کارشناس مکانیک خانم
جهت کنترل کیفی در یک
شرکت صنعتی نیازمندیم
٤ - ٣٣٢٢٢٦٤٢

مهندس صنایع - آقا
مهندس ساخت و تولید - آقا
مسلط به نرم افزار
solidworks-٣٥٧٢٢٥٨١

کارشناس فروش تلفنی
خانم مجرب (ثابت + پورسانت)
ساعت ک : ٨ الی ١٦
٣٢٣٧٢٧٠٤-٠٩١٣١٧٠٢٦٣٨

//Analytics Code