کارشناس ماهر
جهت نصب و راه اندازی
تجهیزات آزمایشگاهی
janesfahan@gmail.com

کارشناس فروش آقا
با وسیله نقلیه
٦٦ ٤٠ ٩١٢ ٠٩١٣
٢٠ ٧٣ ٧٧٦ ٣

همکاری با کاردان،کارشناس
بالاتر (عمران ، مکانیک و...)
با حداقل ٣ سال بیمه-تسویه
نقدی - ٠٩١٣٠٣٤٧٢٩٤

یک شرکت معتبر جهت
واحد کنترل پروژه خود
نیاز به مهندس صنایع دارد
متقاضیان لطفا رزومه کاری
خود را به آدرس ایمیل
info@egnpco.com
ارسال نمایند

عمران ، مکانیک ، برق
زمین شناسی ، کشاورزی
و بالای ٣ سال سابقه بیمه
٣٦٦١٦٠٧٥-٠٩١٣٨٧٣٨٣٧٥

بازنشسته - کارشناس
کاردانی با ٣ سال بیمه
عمران-مکانیک- زمین - برق و ...
٠٩١٣٥٧٥٥٨٧٩-٢٢٣٢٦٤٤ ٣

کارشناس بازاریابی و فروش
س کار : ٨ تا ١٢ ، ١٤ تا ١٨
مسلط به فتوشاپ ، اکسل ، word
٣٣٣٩٠٠٧٠-٠٩٣٣٤٤١٨٦١٦

کارمند اداری فروش
خانم لیسانس با سابقه کار
ثبت نام در
www.NarmafzarSazan.com

به یک نفر آقا
مدرک تحصیلی لیسانس
منابع انسانی
و آشنا به امور اداری
سابقه کار حداقل ٢ سال
سن حداکثر ٢٧ سال
٧ - ٣٣٨٠٢٣٥٥

کارشناس فروش آشنا به
مفاهیم IT و فروش نرم افزار
info@dorsaportal.com
٣٢٢٠٣٣٦٠

کارشناس شیمی خانم
با سابقه کار
جهت کار آزمایشگاهی
١٨ ٦٧ ٧٥ ٣٧

خانم جهت امور بازرگانی
مسلط به زبان انگلیسی و
کامپیوتر - ٩١٩٦ ٦٦٢ ٣
٩٤٧٦ ٥٦١ ٠٩١٣

شرکت پادرا توس
نیازمند ٥ نفر واجد شرایط
حقوق ٢ م+ پورسانت+ بیمه
٠٩١٠٥٣٨٦٠٠٩ ت.ت.م

استخدام مدیریت بازرگانی
با مدرک کارشناسی و
کارشناسی ارشد
٠٩١٩٥٨٥٢٠٨٥-٣٦٦١١٧٥٧

به یک نفر آقا
مدرک تحصیلی
لیسانس منابع انسانی
و آشنا به امور اداری
سابقه کار حداقل ٢ سال
سن حداکثر ٢٧ سال
٧-٣٣٨٠٢٣٥٥

تعدادی کارشناس فروش
آقا و خانم ثابت و سیار
با حقوق و مزایای بسیار عالی
٢٧٢١ ٦٦٦ ٣

کارشناس مجرب مسلط
به برنامه نویسی اندروید
جاوا - (کار در شرکت)
٠٩٣٥٤٩٤٠٢٧٤-٣٦٢٥٦٤٠٩

به یک نفر مدیر فروش
خانم یا آقا در یک دفتر
طراحی مهندسی نیازمندیم
١٨ ٣٢ ٧٤ ٣٢

استخدام
کارشناس آقا و خانم
شیمی ، مکانیک
برق ، ابزار دقیق
ارسال مدرک تحصیلی
کارت ملی و رزومه به :
keshtbanco@gmail.com

کارشناس فروش خانم
با روابط عمومی بالا
١٥ - ١٤ ٣٦٧ ٣٦٧

کارشناس آمار خانم
جهت کار در بیمه ایران
٠٨٦٣ ٧٧٧ ٣
٤٧٥٠ ١١٥ ٠٩١٣

شرکت تخصصی واردات
و پخش تجهیزات
پزشکی نیازمند
کارشناس فروش مجرب
خانم و آقا
حقوق ثابت + پورسانت
+ بیمه + هزینه ایاب و ذهاب
٨٥٩٥ ٢٢٠ ٣
٥٩٦٣ ٢٢٠ ٣
ت.ت.م

استخدام کارشناس فروش
خانم - شرکت معتبر
حقوق ثابت و پورسانت
٣٢٧٣٦٣٤٨

یک نفر لیسانس
بهداشت یا تغذیه
جهت نماینده HSE
در شرکت گاز
٩٠٠٣ ٨٧٢ ٠٩١٢

شرکت معتبر تولیدی در
مورچه خورت مهندسین
شیمی - پلیمر - نساجی (آقا)
حداقل با ٢ تا ٣ سال سابقه
کار نیاز دارد - ارسال رزومه
Estekhdam_beh
yahoo.com@
٠٣١٤٥٦٤٢٩٠١ داخلی ١٤٠

استخدام مدیریت
با مدرک کارشناسی
و کارشناسی ارشد
٣٦٦١١٧٥٧-٠٩١٩٥٨٥٢٠٨٥

کارمند اداری فروش
خانم لیسانس با سابقه کار
ثبت نام در
www.NarmafzarSazan.com

کارشناس معماری خانم
مسلط به نرم افزار معماری
نیمه وقت - تماس ٨ تا ١٣
٣٢٢٨٧٦٩٦ ت.ت.م

کارشناس فروش
حقوق ٧٠٠ هزار + پورسانت
تماس ١٦-٩ ، ٣٦٦٧٢١١٥
٨٠٣١ ٠٧٩ ٠٩١٣ ت.ت.م

استخدام شرکت satex
مدیر فروش و کارمند فروش
کاملا حرفه ای ٣٥٢٥٠٩٦٩
٦١٠٤ ٦٠٤ ٠٩٣٨

//Analytics Code