موسسه حسابداری-آموزش
دوره ها و نرم افزارهای
تخصصی حسابداری ویژه
اشتغال-آموزش ویژه مالیاتی
و تهیه صورت های مالی
آموزش تخصصی رشته
عمران و برنامه نویسی
سابقه کار - معرفی به کار
٣٧٧٥٠٧٤٠ ت.ت.ا.م

شرکت معتبر نیازمند
حسابدار آقا مسلط به زبان
ترکی استانبولی یا آذری
٧٨٦٠ ٢١١ ٠٩١٣

جذب کارآموز حسابداری
فقط خانم ، تمام وقت
٣٢١٢١٣٤٧
(داخلی یک)

استخدام حسابدار آقا
مسلط به امور اداری و مالی
حداکثر سن ٣٥ ، ٢ سال سابقه
٠٩١٣٦٤٨٥٣٣٦

خانم حسابدار
مسلط به ورد و اکسل
و امور دفتری
با ٢ سال سابقه کار
حقوق ٤٠٠/٠٠٠ ت
محدوده ملک شهر
تماس : ٩ الی ١٢
٣٤٢٠٤٧٥٧
٠٩١٣٨٦٦١٨٨٥ ت.ت.ا.م

حسابدار خانم تمام وقت
مسلط به پارسیان - محدوده
کاوه - ٣٣٤٥١٣٢٢
٠٩١٢٦٠٧٨٠٠٠ ت.ت.م

حسابدار خانم - محل کار :
شهرک صنعتی محمودآباد
٠٣١٩٥٠١٨٩٩٩
٠٩١٣٢٠٩٠١٧٦

استخدام
٢ نفر حسابدار خانم
تمام وقت (خ نظر میانی)
٣٦٢٦٧٧٨٧ ت.ت.م

یک حسابدار خانم با
سابقه کار جهت لوازم پزشکی
شهرک صنعتی سروش
٣٨٥٥٣٣١٦

خانم مسلط به حسابداری
با کامپیوتر ، تمام وقت
منطقه صنعتی دولت آباد
٠٩١٣١١٧٣٣٢٧-٣٣٣٥٥٦٨٥

آموزشگاه حصین حاسب
کارگاه حسابداری کاربردی
کار بر روی اسناد
و مدارک شرکتها
پذیرش کارآموز
با دریافت شهریه
ارائه رزومه
و تجربه کاری مفید
(اشتغال و استخدام قطعی است)
٢٠٣٢ ٦٦١ ٣
ت.ت.ا.م

حسابدار خانم
پاره وقت
جهت موسسه حسابداری
٣٢٢١٨٧٩٥

حسابدار خانم با سابقه
پاره وقت ، محدوده شریف واقفی
تماس : ٩ الی ١٤
٣٢٦٨٥٦٥٨

شرکت معتبر بازرگانی
حسابدار ارشد ، حداقل ٥ سال
تجربه کار ، Ejob.acc
takta-fanavaran.com@

حسابدار خانم
با سابقه کار
شهرک صنعتی دولت آباد
٠٩١٧٧١١٤١٩٠-٤٥٨٣٨٤٩١

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٨ - ٣٧ ١٤ ٢٨ ٣٦

یک شرکت معتبر
نیازمند حسابدار آقا
مسلط به زبان ترکی می باشد
٧٨٦٠ ٢١١ ٠٩١٣

نیروی حسابدار
پاره وقت - به یک حسابدار
با حداقل ٥ سال سابقه کار
و مسلط به نرم افزار پارسیان
جهت حسابداری در پروژه
ساختمانی در شاهین شهر
نیازمندیم
٠٩٠٣٦٩٩٦٧٧٠

عاشق آباد کوثر ١٣
حسابدار ٥ سال سابقه
نرم افزار پیرامید
(روزهای زوج)
ساعات حضور: ١٧ تا ٢٠

استخدام
٢ نفر حسابدار خانم
تمام وقت (خ نظر میانی)
٣٦٢٦٧٧٨٧ ت.ت.م

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار پارسیان
به صورت نیمه وقت
٣٦٢٨١٨٨٠-٠٩١٢٠٣١٣٨١٨

نیروی خانم آشنا
به امور حسابداری و امور دارایی
٣٣٨٦٨٤٩٠
٠٩١٣١١٥٩٠٣٢

حسابدار خانم
فروشگاه مصالح ساختمانی
تماس : ٩ تا ١٢ و ١٧ تا ٢٠
٣٥٥٧٦٧٤٢-٠٩١٣٣١٥١٠٩٥

حسابدار حداقل فوق دیپلم
و لیسانس - ارسال رزومه به
Jobinfo.tanis@gmail.com
٨٩ و ٣٢٢٩٥٦٨٧ ت.ت.م

٢ نفر حسابدار آقا
با ٢ سال سابقه کار
خ شاپور جدید - خ عطاالملک
٠٩١٣٣١٤٠٥٧٣

حسابدار خانم
نیمه وقت-محدوده امام خمینی
٣٣٢٤١٥٣٢
٠٩٣٩٢٤٣١٥٣٩

به دو نفر حسابدار
با تجربه محدوده ارغوانیه
٣٥٣١٢٤٢٠
٠٩١٣١٠٧٢٣٩٧

جذب کارآموز حسابداری
ترجیحا خانم
تمام وقت
٣٢١٢١٣٤٧ داخلی یک

استخدام حسابدار
منطقه صنعتی سجزی
حقوق + مزایا + بیمه
٠٩١٣٢٠٧٥٨٩٤

لیسانس حسابداری (خانم)
ساعت کار : ١٦:٣٠- ٧:٣٠
حقوق اداره کار ، محدوده خ بسیج
٧-٣٣٢٤٦٦٢٦

//Analytics Code