متین مشاور - استخدام
آموزش اعزام و پشتیبانی
حسابدار، تمام وقت و پاره وقت
٠٩١٣٢٠٨٧٩٠٠-٣٤٤٢٩٨٤٢

کمک حسابدار خانم
آشنا با نرم افزار حسابداری
دروازه تهران - با هنر
٠٩٣٧٥٤٤٢١٢٩-٣٢٣٤٩٣٢٨

یک حسابدار خانم
در منطقه شاهپور جدید
جهت نمایندگی ولوو
٣٣٨٦٥٧٢٣

حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه + پشتیبانی
+ استخدام = رایگان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

آزمون و معرفی به کار به
صورت رایگان ، ویژه دانشجویان
و دانش آموختگان حسابداری
حصین حاسب - ٣٦٦٣٨٢٦٦

حسابدار خانم
ساعت کار ٨ تا ٣ بعدازظهر
حقوق اداره کار-بدون سرویس
منطقه صنعتی دولت آباد
٠٩١٣٢٠٦١٨٧٢
٤٥٨٣٧٩٢٦
ت.ت.م

نیازمند حسابدار خانم
محدوده خ کهندژ
١١ ٣٧ ٣١٠ ٠٩١٣
٩٣٥ ١٠ ٣٧٧

استخدام + آموزش (مرسا)
(ویژه کلیه رشته ها - ظرفیت
محدود) جلسه اول رایگان
- پکیج نرم افزارهای حسابداری
- تحریر دفاتر و اظهارنامه
- معرفی به کار ١٠٠%
- مدرک معتبر و سابقه کار
٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩-٣٤٤٥٤٣٨٢

حسابدار جهت منطقه
صنعتی سجزی،ارسال رزومه به
manager@neginstone.com
٣٣٨٠٢٢٤٠

حسابدار مسلط به قوانین
مالیاتی-بیمه وکار، رزومه به
Resume.ir@hotmail.com
٠٩٣٨٣٢٧٨٥٧١

حسابدار خانم به صورت
تمام وقت جهت کار در آژانس
هواپیمایی- محدوده پروین
٣٥٦٧٨٩٥٩-٠٩١٣١١٠٥٠٤١

حسابدار خانم ، مسلط به
امور حسابداری و دارایی
حداقل ٣ سال سابقه کار
٣٦٧٣٦٤٤٥-٣٦٧٣٦٣٩٤

حسابدار خانم و آقا سابقه
کار ٢سال ، مسلط به Excel
و Access در بیمه ایران
٣٧٧٧٠٨٦٣-٠٩١٣١١٥٤٧٥٠

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سندزنی
دفتر روزنامه و کل
انبارگردانی، صورت های مالی
اظهارنامه، حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یک سال سابقه کار
و معرفی به کار تضمینی
٠١٨٤ ٣٦٢٦ - ٣٤ ٥٢ ٩٥٠١

گروه موادغذایی میعاد به:
حسابدار (خانم و آقا)
با مدرک لیسانس حسابداری
حداقل سه سال تجربه در
زمینه حسابداری نیازمند است
فکس: ٣٢٢٠٥٢٠٧
تلفن: ٣٢٢١٧٣٥٢
email:jobs@miad.info

آموزش نرم افزار
حسابداری
همکاران سیستم
با تخفیف ویژه دانشجویان
و اعطای گواهینامه معتبر
٢١ ٩١ ٢٦ ٣٦ - ٠٣١

حسابدار پاره وقت خانم
محدوده آپادانا - تماس ٥ تا ٨ شب
٠٩١٣٣١٩٠٩٢٥
٣٦٤١٣٨٧٧ ت.ت.م

استخدام حسابدار خانم
با سابقه کار ، شهرک صنعتی جی
تماس : ٩ الی ١٥
٨ - ٩٧ ١٧ ٧٢ ٣٥

حسابدار و صندوقدار
خانم با سابقه کار جهت کار
در فروشگاه سیسمونی
٣٢٢٠٩٠٤٤-٠٩١٣٣٠٤٦٢٠٦

حسابدار خانم
با سابقه کار
٣٨٣٣ ٥٨٨ ٠٩١٣
٣١١٧ ٨٥٥ ٣

نیازمند حسابدار خانم
با سابقه
ضامن معتبر
جهت کار در آژانس هواپیمایی
محدوده سپاهانشهر
٩٨ ٠٠ ٥٨٨ ٠٩١٢
٦١٦ ١٧ ٩٥٠

یک واحد تولیدی واقع در
شهرک صنعتی بزرگ اصفهان
نیازمند حسابدار میباشد
٠٩١٣٨٠٩٠٤٤٨ ت.ت.م

حسابدار ترجیحا خانم
با سابقه کار مفید
محدوده خ امام خمینی
٠٩٣٠٥٣٠٦٨٧٥-٣٣٨٦٤٢٠٠

استخدام حسابدار ارشد
کمک حسابدار و کارآموز
آشنا به امور مالیاتی - ت.ت.م
٠٩١٣٦٨٨٨٤٨٠-٣٢٢٢١٢٠٦

شرکت معتبر پیمانکاری
نیازمند
مسئول دفتر و حسابدار
با حداقل ٣ سال سابقه کار
در امور پیمانکاری
٠٩١٣٠٠٠٢٠٤٧
٣٦٦١٥١٥٦ داخلی ٤

پخش اسپادانا نیازمند
خانم حسابدار از شاهین شهر
بطور نیمه وقت می باشد
٩٥٠٢٦٣٢٣-٠٩١٣٣١٣٦٢٧١

استخدام حسابدار
شهرک صنعتی رازی
با سرویس و برگشت
٨٢ ٤٢ ٦٩٠ ٠٩٣٠

استخدام حسابدار خانم
و انباردار آقا
خیابان توحید
٣٦٢٦٦٩٩٣-٠٩١٣١٠٥٨٢٠٢

خانم مسلط به تنظیم
دفاتر قانونی (تمام وقت)
شاهپورجدید ٣٣٨٨٠٠٤٠
٠٩١٣٧٦٧٥٠٥٥

شرکت پردیس - حسابدار
آقا بازنشسته یا خانم با ٣ سال
سابقه به صورت پاره وقت
٠٩١٣١١٣١٢٩٨-٣٢٣٤٣٩٢٧

//Analytics Code