متین مشاور - استخدام
آموزش اعزام و پشتیبانی
حسابدار، تمام وقت و پاره وقت
٤٤٢٩٨٤٢ - ٤٤٠١٢٧٨

حسابدار خانم با سابقه کار
محدوده خیابان جی و
خوراسگان۰۹۱۳۳۱۷۹۸۹۱
۵۳۱۱۶۳۶ ت.ت.م

شرکت کفش آلن
جهت تکمیل نیروی خود به
یک حسابدارخانم ماهر و
با تجربه نیازمند است
٠٩١٣١٠٧٧٥٥٨
٠٣١٢٦٤٧٢٣٠٧

نیازمند خانم حسابدار
با حداقل ٢ سال سابقه
و مدرک لیسانس حسابداری
٧ - ٦٥ ٣٥ ٥٧٢ داخلی ٣

کارمند خانم
آشنا به امورمالی و حسابداری
با حداقل ۴ سال سابقه کار
۶۲۹۰۵۹۹ ت.ت.م

حسابدارخانم باسابقه کار
ساعت کار ٨ تا ١٦
٢٦٦٦٢٨٥
٢٦٤٩١٠٣

حسابدار خانم
١٢-٢٢٤٠٠١١
٠٩١٣٤١١٥٧٥١

شرکت سرو صنعت
حسابدار با سابقه (آتشگاه)
حقوق ثابت + بیمه + مزایا
۰۹۳۷۲۷۴۰۲۲۲-۹۵۲۱۱۶۱

به یک حسابدار
خانم نیازمندیم
(ابتدای کهندژ)
٩٤ ٩٨ ٧٧٢

حسابدار خانم
مسلط به کامپیوتر
تمام وقت - ٥٥٧٩٥٦١
٠٩١٣٠٧٥٧٤٥٦ ت.ت.م

به یک کارمند حسابدار
خانم با سابقه کار
دارای مدرک لیسانس
و آشنا به نرم افزار هلو
با حقوق بالا
نیازمندیم
٦٧٦٩ ٣٦٤ ٠٣١١

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار هلو
جهت پخش لوازم آرایشی
٦٦٢٩٣٧٤-٠٩١٣١٠١٣٥٤٢

شرکتی در شهرک صنعتی
جی نیازمند یک حسابدار
با تجربه خانم می باشد
٠٩١٣١١٠٤٠٨١-٥٧٢٣٠٠٦

حسابدار خانم با روابط
عمومی قوی آشنا به امور دفتری
و اکسل -٠٩١٣١١٤٥٢٦١
٦٢٧٤١١٢ - ت.ت.ام

حسابدار تولید (خانم)
دفتر اصفهان ٨/٣٠ الی ١٤
Pari_kal2000@yahoo
٠٩٣٠٦٣٤٧٢٥٩ - com.

حسابدار نیمه ماهر
خانم
شاهپور جدید - تمام وقت
٠٩١٢٢٨٥٩٤٢٠-٣٨٧٢٣٣٢

کارشناس حسابداری
لیسانس یا فوق لیسانس
حسابداری - حداقل ٢ سال
سابقه کار مرتبط
(مطلقاً آقا)
٩-٣٠٨٨ ٨٥٥
٢٦٦٦ ٨٥٥ :fax

حسابدار خانم
مدرک کارشناسی
٢ سال سابقه
٦٦١٩٠٨١

حسابداری + بورس
هر دو در یک دوره
حسابداری صنعتی ، شرکتی
مالیاتی ، دفاتر ، اظهار نامه
مالیات بر ارزش افزوده
پروژه کار آموزی
معرفی به کار
تحلیل بنیادی و تکنیکال
بورس بطور همزمان
۲ جلسه اول رایگان
۶۶۱۱۴۹۶ ت.ت.م

کمک حسابدار آقا
فوق دیپلم
با سابقه کار دفتری
٠٠٩٠ ٦٨٦ ٠٩١٣

نیروی حسابدار خانم
آشنا به پارسیان، ساعت کار:
١٢-٩، تماس: ١٧:٣٠-٨:٣٠
٦٢٦٠٨٤٠ ت.ت.م

به یک حسابدار جهت کار
در دفتر تایپ و تکثیر
تمام وقت نیازمندیم
٣٢٩٩ ٦٥٨ ٠٩١٣

حسابدار خانم باروابط
عمومی قوی آشنابه امور دفتری
و اکسل -٠٩١٣١١٤٥٢٦١
٦٢٤٧١٤ ت.ت.م

حسابدار تولید ( خانم )
دفتر اصفهان ٨/٣٠ الی ١٤
Pari_kal2000
yahoo.com@

حسابدار
با تجربه آشنا به
حسابداری فنی
٧٤٥٢ ٥٥١ ٠٩٣٦

حسابدارباسابقه
درنمایندگی سایپا
۰۹۱۳۶۹۱۱۲۳۶

شرکتی معتبر
به حسابدار خانم
با سابقه نیازمند است
٣٨٦٦٠٥١

کارمند امور مالی و
حسابداری با حداقل
۴ سال سابقه کار
۶۲۹۰۵۹۹ ت.ت.م

به یک نفر حسابدار خانم
با حداقل یک سال سابقه ی کار
نیازمندیم
٢٣٥٣٨٧٦-٠٩١٣٣٠٧٤١٤٤

حسابدار خانم آشنا به
نرم افزار سپیدار با سابقه
حداقل۳سال،س.ت۹الی۱۱
صبح ۶۶۸۲۶۰۴

//Analytics Code