حسابدار کارشناسی یا ارشد
تمام وقت - ٣٦٦٦٠٩٧٩
تلگرام : esthes@
employacc@yahoo.com

انتشارات جنگل به یک
نفر حسابدار ترجیحا آقا
با حداقل ٥ سال سابقه کار
تمام وقت
٠٩١٣٣٣٧٣٧٠٤
ارسال رزومه به شماره
بالا در تلگرام

حسابدار حرفه ای آقا
به صورت تمام وقت با حقوق
و مزایای عالی نیازمندیم
٠٩١٣٧٠١٥٥٨١ ت.ت.م

استخدام حسابدار با سابقه
جهت کار در انبار مصالح ساختمانی
محدوده خوراسگان
٠٩٣٠٢٩٩٥١٨٤

یک شرکت معتبر بازرگانی
به افراد با مدرک
دیپلم یافوق دیپلم حسابداری
نیازمند است
متقاضیان رزومه خود را به ایمیل:
estekhdam1386
gmail.com@
ارسال نمایند

خانم مسلط به حسابداری
با کامپیوتر ، جهت منطقه
صنعتی دولت آباد ، با بیمه
٠٩١٣١١٧٣٣٢٧-٣٥٥٤٤٠٤٧

به یک نفر حسابدار
با تجربه در نمایندگی خودرو
خ کهندژ
٠٩١٣٦٩١١٢٣٦ ت.ت.م

فروشگاه لوازم حیوانات جوانی
حسابدار تمام وقت
ساکن سپاهانشهر یا بهارستان
٠٩١٣٦٥٤٠٤٠٠

حسابدار باسابقه جهت کار
درانبارمصالح ساختمانی
محدوده خوراسگان - مشخصات
پیامک شود٠٩٣٠٢٩٩٥١٨٤

حسابدار آقا
مسلط به نرم افزار آسا
و پارسیان با سابقه بالای
٥ سال ، تمام وقت
با حقوق ، بیمه و مزایای کافی
شروع کار : فروردین ٩٦
١٠٠٣ ٤٢٣ ٠٩١٣
ت.ت.م

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٨ - ٣٧ ١٤ ٢٨ ٣٦

فقط برای یک بار
یک سیستم علمی حسابداری
برای حرفه خود راه اندازی کنید
تا دیگر دچار اختلاف حساب
نشوید ، ما به شما کمک میکنیم
(مشاوره حضوری رایگان)
کانون حسابداران اصفهان
٣٦٦٧٣٢٨٣-٠٣١
٠٩٣٦٧١٥٢٢٠١ ت.ت.ا.م

پذیرش کارورز حسابداری
کار مالیاتی شغلی پردرآمد
با دریافت شهریه
٢٦٦٧ ٤٣٦ ٠٩١٣

حسابدار با سابقه کار
مسلط به نرم افزار
پارسیان ، تمام وقت
٠٩١٣٣١٣٧٧٩٥

استخدام حسابدار
آشنا به امور مالیاتی
و بیمه
parslandjob@gmail.com

به یک حسابدار با سابقه
جهت کار در پخش خشکبار
و حبوبات نیازمندیم
٠٩١٣٢٠٠٤٤٦٧ ت.ت.م

به یک نفر حسابدار
با تجربه در نمایندگی خودرو
محدوده کهندژ
٠٩١٣٦٩١١٢٣٦

خانم،استخدام و کارآموزی
حسابداری حداقل مدرک فوق
دیپلم جهت دندانپزشکی
٣٢٦٧٢٠٥٤-٠٩١٣٥٦٨٠٣٧٣

حسابدار خانم با سابقه
(شهرک صنعتی بزرگ شمال)جاده
علویجه-تمام وقت(ت ٨ الی ١٧)
٣٣٣١٤٨٣٥

کارورزی حسابداری
با پیامک عدد ٥٥٥ به شماره
٠٩١٣٢٢٦١١٣٨اسناد و
مدارک و نرم افزارحسابداری
دریافت و حسابداری به صورت
عملی آموزش ببینید
هزینه آموزش
٥٠الی ٢٠٠هزارتومان
کارشناسی اسناد = رایگان

خانم حسابدار مسلط به
نرم افزار پارسیان - محدوده
جی - ٠٣١٣٥٧٢٠٠٩٠
٩١٩٩ ٢٠٢ ٠٩١٢

فقط برای یک بار
یک سیستم علمی حسابداری
برای حرفه خود راه اندازی
کنید تا دیگردچار اختلاف حساب
نشوید - ما به شما کمک می کنیم
(مشاوره حضوری رایگان)
کانون حسابداران اصفهان
٣٦٦٧٣٢٨٣-٠٣١
٠٩٣٦٧١٥٢٢٠١

توجه توجه
حسابدارآقا
با ٥ سال سابقه کار
مدرک لیسانس
ساعت کاری:١٤-٨
حقوق اداره کار + بیمه
٠٩٢٢٦٠٤٤٧٩٣
ت.ت.ا.م

حسابدار خانم
با سابقه
(نرم افزار سپیدار)
ارسال رزومه به :
rdpars12@gmail.com
٠٩٣٣٦٣٥٩٧٤١
٣٢٦٨١٣٦٣
ت.ت.م

حسابدار خانم مسلط به
نرم افزار نوآوران
(انبار)
محدوده پل مطهری
٣٧٧١٦٤٨٢
ارسال رزومه به شماره
تلگرام :٠٩١٣٣٠٣٤٤٢٠

یک شرکت معتبر حسابدار
خانم با حداقل ٣ سال سابقه کار
استخدام می نماید
داخلی ٢٠١-٣٥١١١ ت.ت.م

یک نفر حسابدار خانم جهت
کار با نرم افزار پارسیان-محدوده
میدان جمهوری س ت: ٨/٥ تا ١٣
٣٣٣٦٠٩٩٨

حسابدار با سابقه کار
خانم ، فقط ٢ روز در ماه
٣٢٥٠٢٦٤٢
٠٩١٣٣٠٧٠٨٢٥

حسابدار مسلط به
نرم افزار آسا
تماس :١٦ الی ١٨
٠٩١٣٣٦٦١٤٠٠ ت.ت.م

حسابدار خانم
محدوده شاپور جدید
٣٣٨٦٠٤٥٧
٠٩١٣٣٠٣٨٦١٨

//Analytics Code