تامین نیروی حسابدار
مالی و مالیاتی
حصین حاسب سپاهان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

آموزشگاه حسابگر
آموزش حسابداری
+ کسب و کاری پر سود
+ استخدام
رزرو : فقط ارسال پیامک به
شماره : ٣٨ ١١ ٢٢٦ ٠٩١٣

حسابدار خانم
ترجیحا آشنا به نرم افزار آزاد
تماس: ١٤-١٠ ، ٢٠:٣٠-١٧
٠٩١٣٣٢٠٧٣٥٣-٣٢٣٤٠٣٧٧

حسابدار خانم - آشنا به
نرم افزار پارسیان - محدوده
خ ارتش - ٧٣٩٥ ٣٦٢٥
٤٢٨٨ ٣٠٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

متین مشاور - استخدام
آموزش اعزام و پشتیبانی
حسابدار، تمام وقت و پاره وقت
٠٩١٣٢٠٨٧٩٠٠-٣٤٤٢٩٨٤٢

حصین حاسب سپاهان
آزمون دهید + استخدام شوید
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سندزنی
دفتر روزنامه و کل
انبارگردانی، صورت های مالی
اظهارنامه، حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یک سال سابقه کار
و معرفی به کار تضمینی
٠١٨٤ ٣٦٢٦ - ٣٤ ٥٢ ٩٥٠١

حسابدار ترجیحا خانم
آشنا به برنامه پارسیان
محدوده خ هاتف - نیمه وقت
٣٢٢٣٩١٧٨-٠٩١٣٢٠٤٤٤٥٩

استخدام حسابدار خانم
با ٥ سال سابقه کار مفید ترجیحا
از شاهین شهر ، س.ت : ۹ الی ۱۷
۳۳۸۰۰۸۱۶

حسابدار خانم
تمام وقت نیازمندیم
٨٩-٣٢٣٥٩٢٨٧
٠٩١٣٧٩٠٠٠١٨

خانم تمام وقت
کمک حسابدار دیپلم
فوق دیپلم،لیسانس حسابداری
٣٦٦٦٠٩٧٩ داخلی٠

حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه + پشتیبانی
+ استخدام = رایگان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

حسابدار خانم و یک منشی
خانم ، ساعت کار : ١٣:٣٠ - ٩
١٨:٣٠ - ١٦ ، محدوده
بزرگمهر - ٧٤ ٩٩ ٦٧ ٣٢

شرکت آریا تراز
مشاور مالی و مالیاتی
تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
و مالیات بردرآمد،استقرارانواع
سیستم های مالی،عملیات
حسابداری و اصلاح حساب
(هشت بهشت شرقی)
٣٢٦٨٣٥٤٩
٥-٠٩١٣٠٢١٦٠٠٤ ت.ت.م

حسابدار حرفه ای
با سابقه کار
٣٢٣٥٨٠٤٣

لیسانس حسابداری
ترجیحا آقا
با حداقل ٢ سال سابقه کار
١٩ ٤٠ ٣٩٣ ٠٩٣٦

حسابدار خانم با ٢ سال
سابقه کار محدوده شهرک
آزمایش-ساعت کار ٨ الی ١٥
٣٧٧٧٤٢٢٤

خانم جهت امور حسابداری
و دفتری با سابقه کار
مسلط به نرم افزار حسابداری
پارسیان،به صورت پاره وقت
با حقوق مکفی و بیمه
محدوده امام خمینی
٣٣٢٤٨٥٠٥
٠٩١٣١٠٩٠٦٤٠

حسابدارخانم باروابط
عمومی قوی-محدوده پل تمدن
٦-٣٥٥٥٧٩٤٤
٧٧٦٩ ١٢٦ ٠٩١٣

١ نفر حسابدار خانم
باتجربه
تمام وقت با حقوق مکفی
محل کار: خوراسگان
٩٥٠٢٢٠٤٦
٩٢٢٩ ١١٨ ٠٩٣٩

حسابدار خانم آشنا به
نرم افزار آسان ، نیمه وقت
فروشگاه موبایل - ٣٢٢٩٧٠٠٠
٠٩١٣٢٠١٦٦٠٨

حسابدار خانم - آشنا به
نرم افزار پارسیان - محدوده
خ ارتش - ٧٣٩٥ ٣٦٢٥
٤٢٨٨ ٣٠٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

شرکت پردیس
به حسابدار با سابقه نیمه وقت
نیازمندیم - ترجیحا خانم
٠٩١٣١١٣١٢٩٨-٣٢٣٤٣٩٢٧

شرکت مهندسی مبنا
حسابدار آشنا با نرم افزار
حسابداری - تماس: ١٣-٩
٣٢٧٣٦٥٠٠-٣٢٧٣٦٦٩٢

حسابدار خانم - آشنا به
نرم افزار پارسیان - محدوده
خ ارتش - ٧٣٩٥ ٣٦٢٥
٤٢٨٨ ٣٠٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

حسابدار مسلط به آفیس
نرم افزار ، امور اداری
مالیاتی ، اینترنت ، تماس
١٦ الی ١٨، ٠٩١٣١٣٤٤٤٤٨

حسابدار خانم آشنا
به نرم افزار پارسیان
حقوق اداره کار +بیمه
٣٤٤٣٣٦٨٢

به یک حسابدار خانم
جهت کار در شرکت
نیازمندیم
٦٧٤٢ ٢٣١ ٣

حسابدار آقا
نیمه وقت
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٣١٨٤٩٧٤ ت.ت.م

به یک حسابدار حرفه ای
تمام وقت جهت رستوران
محدوده مصلی و آب ٢٥٠
نیازمندیم- ٠٩١٣٣١٦٠١٩٩

//Analytics Code