حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه
+ پشتیبانی + استخدام
٠٠ ٦ ٢٨ ٦٦ ٣ ت.ت.ا.م
آموزشگاه حسابگر
آموزش حسابداری +
کسب و کاری پرسود + استخدام
رزرو : فقط ارسال پیامک به
١٠ ٣٠ ١٠٢ ٠٩١٣

حسابدار خانم ، تمام وقت
مسلط به نرم افزار پارسیان
با سابقه کار ٣٦٦٩٧٥٥٠
٠٩١٣٠٣٤٣٠٦٨ ت.ت.م

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل وانبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٠١٨٤ ٦٢٦ ٣
٥٢٣٤ ٥٠١ ٩

حسابدار خانم با حداقل
٣ سال سابقه جهت کار در
یک شرکت حومه شاهین شهر
٤٥٢٢٠٠٢٧-٠٩١٣١١٥٢٩٥٤

طلوع حسابداران - خدمات
حسابداری و حسابرسی تنظیم
اظهارنامه و تحریر دفاتر قانونی
٠٩١٣٢١٣٥١٠٠-٣٢٢٠٠٣٩١

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار امین
نیمه وقت صبح
٣٢٣٣٦٥٥٨-٠٩١٣٣٠٩٧٦١٠

حسابدار خانم تمام وقت
مسلط به حسابداری
شاهپور جدید ٣٣٨٧٦٢٢٠
٠٩١٣٤٠٠٤٧٢٣ ت.ت.م

حسابدار مسلط به
نرم افزار پارسیان - تمام وقت
خ کاوه - ٣٣٤٥١٨١٦
٩٦٧٢ ٩٧٦ ٠٩٣٨

حساب کتاب مبین
کارگاه آموزشی نرم افزارهای حسابداری پارسیان ، هلو
الماس ، امین ، سپیدار ، اکسل حرفه ای و دوره های
حسابداری توسط مدرسین دانشگاه - معرفی به کار
+ گواهی معتبر - تامین نیرو ، حسابرسی مستقل
(فروش صندوق های مکانیزه جهت اتحادیه ها و اصناف)
دروازه شیراز - طبقه فوقانی بانک دی
٣٦٦٢٨٤٠٥ - ٠٩١٣٢١٩١٠٧١

حسابدار خانم مسلط به
نرم افزار پارسیان(تمام وقت)
٠٩١٣١٠٤٩٦٣٦
٣٤٥٠٧٥٨٣ ت.ت.م

حساب کتاب مبین
تحریر و ارسال اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر قانونی ویژه
شرکت ها و موسسات و مشاغل حل و فصل و دفاعیه مالیاتی
تامین نیرو ، حسابرسی مستقل
(فروش صندوق های مکانیزه جهت اتحادیه ها و اصناف)
دروازه شیراز - طبقه فوقانی بانک دی
٣٦٦٢٨٤٠٥ - ٠٩١٣٢١٩١٠٧١

شرکت پارسیان حساب جی
پذیرش کارآموز حسابداری
در محیط کاملا عملی و حرفه ای
ویژه اشتغال
به همراه معرفی به کار
و یکسال مشاوره رایگان
٨٩٨٦ ٨١١ ٠٩١٣
٨٥٧٥ ٢٢٠ ٣ ت.ت.م

حسابدار خانم مسلط به
پارسیان در پخش غذایی و بهداشتی
منطقه دولت آباد - ت.ت.م
٠٩١٣٣٦٥٣٣٧٣-٣٤٥٨١٧٢١

یک شرکت معتبر پیمانکاری
نیازمند حسابدار با سابقه
در امور حقوق و دستمزد
و مسلط به ثبت دفاتر حسابداری
٢٥ ٤٤٧ ٣٣٣
٣١ ٩٣ ٢٢٩ ٠٩١٣

طلوع مهر
اولین و تنها شرکت حسابداری
دارنده گواهینامه ایزو ٩٠٠١
برگزاری نرم افزارهای حسابداری
حرفه ای ، نیمه حرفه ای
انجام پروژه های حسابداری
مالیاتی و کارگاه های عملی
مدارک معتبر + سابقه کار +
معرفی به کار - ٣٦٢٠٥٧٢٩

به یک نفر حسابدار
ترجیحا نرم افزار امین
با سابقه کار
ساعت کار ١٩ - ٩
حقوق اداره کار + بیمه
میدان لاله - ابتدای بعثت
نیازمندیم
٥٦٥٧ ٥٥٥ ٣
١٧٧٣ ٣٠٦ ٠٩١٣

حسابدار خانم یا آقا
با حداقل ٣ سال سابقه کاری
محدوده میدان جمهوری
٠٩١٣٠٨٠٢٠٨٦-٣٣٣٧٦٦٦٠

حسابدار حرفه ای آشنا
به نرم افزار نوآوران و پارسیان
با بیمه و حقوق مکفی
٠٩١٠٣٧١٧٣٨٧-٣٢١٢١٠٨٦

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار پارسیان
نیمه وقت ٣٣٦٤٥٠٤٠
٠٩١٣٣٢٠٧٠٨٧

شرکت نازدانه به ١ حسابدار
ماهر جهت حسابداری نیازمند
است - دفتر خمینی شهر
٠٦٥٤ ٢٠٦ ٠٩١٣

یک شرکت معتبر پیمانکاری
نیازمند حسابدار با سابقه
در امور حقوق و دستمزد
٠٩١٣٢٢٩٩٣٣١-٣٣٣٤٤٧٢٥

استخدام
حسابدار
ترجیحا آشنا به امور فروش
بیمه + حقوق + مزایا
آدرس : آتشگاه
٠٩٣٧٥٦٦٦٤٣٠
تماس : ٩ الی ١٨
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

حسابدار تمام وقت
مسلط به پارسیان
محدوده پروین
٣١١٦ ٣١١ ٠٩٣٥

حسابدار آقا
با حداقل ٣ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار پارسیان
دارای سوابق مالیاتی
و حقوق و دستمزد
محدوده خ سجاد ، رحیم ارباب
٢ - ٣٠١ ٤٤ ٦٦ ٣

حسابدار - تمام وقت
با ٤ سال سابقه - مسلط به
نرم افزار امین -٣٣٣٧٦٦٦٠
٢٠٨٦ ٠٨٠ ٠٩١٣

حسابدار خانم
(حقوق مکفی + بیمه)
تماس: ١٦-١٢ ، ٣٦٦٣٤١٢٧
٩٩٥٣ ٢٢٦ ٠٩١٣

به یک حسابدار خانم
با دوسال سابقه کار
جهت کار در یک شرکت
واقع در شهرک صنعتی
محمودآباد نیازمندیم
ساعات تماس ١٠ الی ١٧
١٩-٣٣٨٠٠٨١٦

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار امین
نیمه وقت صبح
٣٢٣٣٦٥٥٨-٠٩١٣٣٠٩٧٦١٠

به یک حسابدار خانم
حداقل یکسال سابقه کار
ابتدای خ کهندژ نیازمندیم
٩٨٩٤ ٧٧٢ ٣

حسابدار خانم (سایپا یدک)
مجرب روابط عمومی بالا
سابقه مفید
٨٠ - ٣٣٦٨٦٧٧٧ ت.ت.م

//Analytics Code