حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل وانبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٧٤٩٤ ٦٢٧ ٣
٧٤٦١ ٦٢٧ ٣

حسابدار خانم
ماهر جهت کار در دفتر بیمه
شهرک صنعتی محمودآباد
٣٣٨٠١٢٣٨-٠٩١٣١٦٨١٨٤٥

استخدام حسابدار خانم
با سابقه کار
٠٩١٣١٣٠٨٨٥٠
٣٧٦٥٧٧٨٤ ت.ت.م

حسابدار خانم
با تجربه
جهت کار در سنگبری
٣٣٨٠٢٦٢٠

حسابدار خانم
برای دفتر مهندسان
٠٩١٦٢٣٦٤٢٧٦
٣٥٥٥٤٣٠٩

حساب کتاب مبین
استخدام و معرفی به کار
فروش و آموزش کلیه
نرم افزارهای حسابداری
انجام کلیه امور حسابداری
حسابرسی ، مالیاتی
آماده عقد قرارداد با شرکتها
دروازه شیراز ط فوقانی بانک دی
٠٩١٣٢١٩١٠٧١-٣٦٦٢٨٤٠٥

طلوع مهر
برگزاری دوره های تخصصی
مالیاتی ، تهیه صورت های
مالی ، حسابرسی و محاسبه
بهای تمام شده + نرم افزارهای
حرفه ای و نیمه حرفه ای
سابقه کار + معرفی به کار
٣٦٢٠٥٧٢٩ ت.ت.ا.م

حسابدار آشنا به سیستم
آسا ، Excel ، Word
با حداقل١سال سابقه
٣٥٧٢٣٠٠٦ ت.ت.م

حسابدار خانم و آقا
محدوده خیابان کاوه
نیازمندیم
٣٤٤٧٦٠٤٤ داخلی صفر

حسابدار خانم مجرب مسلط
به کامپیوتر و برنامه حسابداری
مهندس آزاد (خ امام رضا)
٣٣٥٢٣٨٨٠ ت.ت.م

با ما یک حسابدار
حرفه ای شوید
دوره های یک هفته ای حسابداری
به صورت کاملا عملی
تضمینی با حداقل هزینه
٣٩٤٤ ٢٦٦ ٣
٣٨٤١ ٢٦٤ ٣
٨٩٨٦ ٨١١ ٠٩١٣

استخدام حسابدار
با سابقه مسلط به حسابداری
تعاونی مسکن ، آدرس : شهرضا
١٩ ٣٠ ٧٣٠ ٠٩٣٨ ت.ت.م

شرکت پخش مواد غذایی
جهت امور مالی حسابداری
نیازمند حسابدار با سابقه
مسلط به سیستم پارسیان
انبارداری - فاکتور زنی
٠٩١٣٠٢٣٤٤٦١ ت.ت.ا.م

حسابدار خانم
محدوده شاهپور جدید
نیازمندیم - ٣٣٨٧١٣٨٣
٠٩١٣٢٠٥٥٨٤٢

حسابدار خانم
مسلط به پارسیان ، نیمه وقت
محدوده دروازه تهران
٣٠-٩٥٠٢٦٤٢٠

حسابدار صنعتی
با حداقل ٢ سال سابقه کار
٠٩١٣٤٠٠٧٦٠٠

آقا
جهت امور اداری و حسابداری
محدوده هشت بهشت غربی
٣٢٦٨٣٣٩٤

حسابدار خانم
باسابقه
جهت کار در سنگبری
٣٣٨٠٢٦٢٠

نیازمند حسابدار خانم
با روابط عمومی بالا ، محدوده
ملک شهر - خانه اصفهان
٠٩١٣٨٠٠٦٢٥٣-٣٤٠٤٢٢٦٠

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار حسابداری
محل کار درچه
٣٣٧٦٥٠٥٠-٠٩١٣٩٠٥٠١٤٣

حسابدار خانم
با حداقل ٥ سال سابقه کار
٣٢٦٨٦٧٢٤

یک نفر حسابدار خانم
جهت کار در شرکت بازرگانی
با روابط عمومی بالا
٠٩١٣١٩٤٨٧٣٣-٣٦٦٣٥١٥١

حسابدار خانم
با سابقه کار،خ چهارباغ بالا
٣٦٢٧٦٩٢٣

یک شرکت معتبر تولیدی
به ٢ نفر حسابدار با مدرک
لیسانس یا فوق لیسانس
حسابداری - حداقل ٢ سال
سابقه کاری مرتبط و حداکثر
سن ٣٢ سال نیازمندیم
٨٩-٣٢٢٩٥٦٨٧ ت.ت.م

حسابدار خانم ، نیمه وقت
آشنا به نرم افزار امین
محدوده خ امام خمینی
(تماس : ١٣ - ١٠) ٣٣٣٤٤٧٣٠

حسابدار تمام وقت
آشنا با پارسیان ، با سابقه کار
محدوده آتشگاه
٣٣٥١٣٨١٤ ت.ت.م

حسابدار خانم مسلط به
حسابداری ، جهت مواد غذایی
محدوده ملک شهر نیازمندیم
٣٤٤٠٤٥٣٠

نیروی حسابدار خانم
با حداقل ٢ سال سابقه کار
پیمانکاری
داخلی ٤ - ٣٣٣٤٣٤٩٣

به یک نفر حسابدار خانم
با سابقه کار در دفتر بیمه
نیازمندیم - ٣٦٢٥٨١٦٣
٣٦٢٥٨١٦٠

حسابدار خانم
مسلط به پارسیان ، نیمه وقت
محدوده دروازه تهران
٣٠-٩٥٠٢٦٤٢٠

//Analytics Code