حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سندزنی
دفتر روزنامه و کل
انبارگردانی، صورت های مالی
اظهارنامه، حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یک سال سابقه کار
و معرفی به کار تضمینی
٠١٨٤ ٣٦٢٦ - ٣٤ ٥٢ ٩٥٠١

متین مشاور - استخدام
آموزش اعزام و پشتیبانی
حسابدار، تمام وقت و پاره وقت
٠٩١٣٢٠٨٧٩٠٠-٣٤٤٢٩٨٤٢

فوق دیپلم حسابداری
(١٠ساعت کار)
ساعت تماس : ١٣- ٩
٠٩١٣٢٦٦٩٠٤٥ ت.ت.م

آزمون و معرفی به کار به
صورت رایگان ، ویژه دانشجویان
و دانش آموختگان حسابداری
حصین حاسب - ٣٦٦٣٨٢٦٦

به ٢ نفر
حسابدار نیازمندیم
تماس : ١٤ - ٨
٦٠٠٢ ٧٤٠ ٠٩٠١

حسابدار خانم مسلط به
نرم افزار پارسیان- پاره وقت
٣٦٦٧١٦٢٢
تماس: ١٣-٩ و ٢٠-١٧

به حسابدار آقا یا خانم
با مدرک فوق دیپلم
نیازمندیم
ساعت کار ٨ صبح تا ٨ شب
٠٩١٣٩٠٠٥٠٨٠
٣٤٤٨٤٥٩٠
ت.ت.م

نیازمند حسابدار خانم
آشنا به نرم افزار و با تجربه
ترجیحا محدوده امام خمینی
٨٦ ٨٨ ٨٦ ٣٣ ت.ت.م

به حسابدار خانم
با سابقه کار حرفه ای
به صورت تمام وقت
از ٨ صبح تا ٥ بعدازظهر
جهت کار در آهن فروشی
محدوده سه راهی آتشگاه
ابتدای بلوار الغدیر
٠١٤٢ ٣٦٩ ٣ ت.ت.ا.م
٧٠٧٨ ١١٧ ٠٩١٣

منشی حسابدار
جهت کار در دفتر مهندسی
بصورت تمام وقت
٦٨ ٥٦ ٦٦ ٣٢

حسابدار آقا
مسلط به Office
و کلیه امور حسابداری
حداکثر سن ٣٠ سال
و حداقل سابقه کار ٢ سال
٣٠٠٨ ٦٥٨ ٠٩١٣
ارسال رزومه به:
١٠٦٤ ٢٢١ ٣

شرکت تولیدی بناآفرین
پارس - استخدام حسابدار
مسلط به امور مالیاتی
٠٩١٣١٦٩٣٤٩٣

حسابدار ترجیحا آقا
حداقل ٢ سال سابقه کار
محل کار :
شهرک صنعتی مورچه خورت
ارسال رزومه به :
Esfahansale1391
yahoo.com@

به یک حسابدار ماهر
آشنا به نرم افزار سپیدار
نیازمندیم
١٥٤٤ ٣٠٢ ٠٩١٣

حسابدار خانم
محل کار شاهپور جدید
ازساعت ٨ الی ١٢ صبح
٠٩١٣٠٧٧١١٤٢-٣٣٨٨٠٢٠٠

حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه + پشتیبانی
+ استخدام = رایگان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

حسابدار خانم جهت
امور حسابداری و اداری
در شرکت ساختمانی - خ شریعتی
رزومه و حقوق درخواستی
ایمیل شود
٣٠١٥ ٦٢٧ ٣
٩٥٠٣ ٣٢٦ ٠٩١٣
azhianeh_p@yahoo.com

تامین نیروی حسابدار
مالی و مالیاتی
حصین حاسب سپاهان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

یک شرکت تولیدی معتبر
دو نفر کارشناس حسابداری
جوان نیازمند است - ساعت کار
٧:٣٠ الی ١٦، ٣٢٢٣٨٧٠٥

فوق دیپلم حسابداری
تمام وقت
با ٢ سال سابقه کار
آشنا به امور کارگزینی
و نرم افزارهای آفیس
ساعت تماس: ٨ تا ١٧
٣٧٧٢٣٩٩٣
ت.ت.ا.م

حسابدار با سابقه
در شرکت مهندسی ، با حقوق
مزایا و بیمه - ٥٥٨ ٤٤ ٣٦٦
٠٠ ١٣ ٠٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

حسابدار خانم با سابقه
و ضمانت معتبر
آشنا به نرم افزار پارسیان
٩٤ ٢١ ٢٣٧ ٣

یک نفر حسابدار
محدوده نظر شرقی
٠٩٠١٧٤٠٦٠٠٢

استخدام - کمک حسابدار
و اپراتور ، محدوده خ امام خمینی
تماس ٨ صبح تا ١٣
٠٩٣٨٧٦٨٥٤٤٣

نساجی پویاباف
استخدام می کند:
- حسابدار خانم
جهت قسمت کارگزینی
- آشنا به امور اداری ، قراردادها
حقوق و دستمزد ...
- ترجیحا با سابقه کار مفید
ارسال رزومه به:
info@pouyabaf.com

حسابدار خانم
با سابقه کار مفید
٠٩٣٥٤٦١٣١١٨ ت.ت.م
٣٢٦٧٣٠٢٩-٣٢٦٧٣٠٣٩

حسابدار خانم
با روابط عمومی بالا ترجیحا
با سابقه کار - محدوده کاوه
٣٤٥٢٠٢٥٠ ت.ت.م

حسابدار آقا
پاره وقت ، محل کار :
منطقه صنعتی دولت آباد
ارسال رزومه به :
@iranbohlerfanar
gmail.com
٠٩١٣٨٢٤٠٤٤٢

استخدام
حسابدار خانم
٦٥١٨ ١١٣ ٠٩١٣
٢٥٥١ ٧٧٧ ٣

استخدام حسابدار
مسلط به نرم افزار پارسیان
(محدوده خ صمدیه)
ساعت تماس : ١٣ - ٧/٥
١٩/٣٠ - ١٥/٣٠
٩١ ٩٢ ٣٦ ٣٣

//Analytics Code