حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه + پشتیبانی
+ استخدام = رایگان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

متین مشاور - استخدام
آموزش اعزام و پشتیبانی
حسابدار، تمام وقت و پاره وقت
٠٩١٣٢٠٨٧٩٠٠-٣٤٤٢٩٨٤٢

حسابدار آقا
مسلط به Office
و کلیه امور حسابداری
حداکثر سن ٣٠ سال
و حداقل سابقه کار ٢ سال
٣٠٠٨ ٦٥٨ ٠٩١٣
ارسال رزومه به:
١٠٦٤ ٢٢١ ٣

به ٢ نفر
حسابدار نیازمندیم
تماس : ١٤ - ٨
٦٠٠٢ ٧٤٠ ٠٩٠١

حسابدار خانم مسلط به
نرم افزار پارسیان- پاره وقت
٣٦٦٧١٦٢٢
تماس: ١٣-٩ و ٢٠-١٧

شرکت تولیدی بناآفرین
پارس استخدام حسابدار
مسلط به امور مالیاتی
٠٩١٣١٦٩٣٤٩٣

حسابدار خانم با سابقه
در دفتر فروش (پاره وقت)
محدوده پل فلزی (ت.ت.م)
٠٩١٣١٦٨٠٣٩٢-٣٢٣٤٥١٤٨

گروه مواد غذایی میعاد
به حسابدار
با مدرک لیسانس حسابداری
حداقل سه سال سابقه
در زمینه حسابداری
نیازمند است
Email:jobs@miad.info
تلفکس : ٥٢ ٧٣ ٢٢١ ٣

حسابدار مجرب (پاره وقت)
جهت امور حسابداری و مالیاتی
نیازمندیم - ٣٤٤٧٦٠٤٤
٣٤٤٥٣٢٨٧ ت.ت.م

آزمون و معرفی به کار به
صورت رایگان ، ویژه دانشجویان
و دانش آموختگان حسابداری
حصین حاسب - ٣٦٦٣٨٢٦٦

نیازمند حسابدار خانم
آشنا به نرم افزار و با تجربه
ترجیحا محدوده امام خمینی
٨٦ ٨٨ ٨٦ ٣٣ ت.ت.م

منشی حسابدار
جهت کار در دفتر مهندسی
بصورت تمام وقت
٦٨ ٥٦ ٦٦ ٣٢

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سندزنی
دفتر روزنامه و کل
انبارگردانی، صورت های مالی
اظهارنامه، حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یک سال سابقه کار
و معرفی به کار تضمینی
٠١٨٤ ٣٦٢٦ - ٣٤ ٥٢ ٩٥٠١

به حسابدار آقا یا خانم
با مدرک فوق دیپلم
نیازمندیم
ساعت کار ٨ صبح تا ٨ شب
٠٩١٣٩٠٠٥٠٨٠
٣٤٤٨٤٥٩٠
ت.ت.م

فوق دیپلم حسابداری
(١٠ساعت کار)
ساعت تماس : ١٣- ٩
٠٩١٣٢٦٦٩٠٤٥ ت.ت.م

به حسابدار خانم
با سابقه کار حرفه ای
به صورت تمام وقت
از ٨ صبح تا ٥ بعدازظهر
جهت کار در آهن فروشی
محدوده سه راهی آتشگاه
ابتدای بلوار الغدیر
٠١٤٢ ٣٦٩ ٣ ت.ت.ا.م
٧٠٧٨ ١١٧ ٠٩١٣

شرکت تولیدی بناآفرین
پارس - استخدام حسابدار
مسلط به امور مالیاتی
٠٩١٣١٦٩٣٤٩٣

حسابدار ترجیحا آقا
حداقل ٢ سال سابقه کار
محل کار :
شهرک صنعتی مورچه خورت
ارسال رزومه به :
Esfahansale1391
yahoo.com@

به یک حسابدار ماهر
آشنا به نرم افزار سپیدار
نیازمندیم
١٥٤٤ ٣٠٢ ٠٩١٣

حسابدار خانم
محل کار شاهپور جدید
ازساعت ٨ الی ١٢ صبح
٠٩١٣٠٧٧١١٤٢-٣٣٨٨٠٢٠٠

حسابدار خانم جهت
امور حسابداری و اداری
در شرکت ساختمانی - خ شریعتی
رزومه و حقوق درخواستی
ایمیل شود
٣٠١٥ ٦٢٧ ٣
٩٥٠٣ ٣٢٦ ٠٩١٣
azhianeh_p@yahoo.com

تامین نیروی حسابدار
مالی و مالیاتی
حصین حاسب سپاهان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

فوق دیپلم حسابداری
تمام وقت
با ٢ سال سابقه کار
آشنا به امور کارگزینی
و نرم افزارهای آفیس
ساعت تماس: ٨ تا ١٧
٣٧٧٢٣٩٩٣
ت.ت.ا.م

یک شرکت تولیدی معتبر
دو نفر کارشناس حسابداری
جوان نیازمند است - ساعت کار
٧:٣٠ الی ١٦، ٣٢٢٣٨٧٠٥

حسابدار با سابقه
در شرکت مهندسی ، با حقوق
مزایا و بیمه - ٥٥٨ ٤٤ ٣٦٦
٠٠ ١٣ ٠٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

حسابدار خانم با سابقه
و ضمانت معتبر
آشنا به نرم افزار پارسیان
٩٤ ٢١ ٢٣٧ ٣

یک نفر حسابدار
محدوده نظر شرقی
٠٩٠١٧٤٠٦٠٠٢

استخدام - کمک حسابدار
و اپراتور ، محدوده خ امام خمینی
تماس ٨ صبح تا ١٣
٠٩٣٨٧٦٨٥٤٤٣

نساجی پویاباف
استخدام می کند:
- حسابدار خانم
جهت قسمت کارگزینی
- آشنا به امور اداری ، قراردادها
حقوق و دستمزد ...
- ترجیحا با سابقه کار مفید
ارسال رزومه به:
info@pouyabaf.com

حسابدار خانم
با سابقه کار مفید
٠٩٣٥٤٦١٣١١٨ ت.ت.م
٣٢٦٧٣٠٢٩-٣٢٦٧٣٠٣٩

//Analytics Code