حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٨ - ٣٧ ١٤ ٢٨ ٣٦

نیازمند حسابدارخانم
جهت امور حسابداری ومنشی گری
محدوده بزرگراه خرازی
٣٣٣٥٧٥٤٤

حسابدار خانم جهت
کار در پوشاک - بیمه ، حقوق
٢/٢٠٠ ، تماس ١٠ تا ١٣
٠٩١٣٧٠٢٣٧٤١-٣٢٦٦٠٢٠٧

پذیرش کارورز حسابداری
کار مالیاتی شغلی پردرآمد
با دریافت شهریه
٢٦٦٧ ٤٣٦ ٠٩١٣

نیازمند حسابدار خانم
مسلط به حسابداری پیمانکاری
با ٥ سال سابقه کار مرتبط
٦١-٣٦٦١٤٠٦٠

حسابدار خانم
حتما کارشناس حسابداری
با دو سال سابقه نیازمندیم
(فقط داخلی٠) ٣٦٢٨٥٤٦٨

حصین حاسب سپاهان
به حسابدار شدن
علاقمندید؟
می خواهید در ٣ ماه
تجربه ٣ سال را کسب کنید؟
یه کار پردرآمد می خواهید؟
مدارک بین المللی نیاز دارید؟
فقط با ما تماس بگیرید
٢٠٣٢ ٦٦١ ٣ - ٠٣١
ت.ت.ا.م

حسابدار خانم
با روابط عمومی بالا در شرکت
محدوده خمینی شهر
٠٩١٣٢٠٦٠٦٥٤-٣٣٦٤٧١٢١

یک نفر حسابدار مسلط
به نرم افزارهای آفیس و
حسابداری پارسیان - ارسال
رزومه به : emp@taral.ir

یک نفر حسابدار آقا
تمام وقت
حداکثر ٣٠ سال (احمدآباد)
٠٩١٣١٠١٨٦٢٩

حسابدار
مسلط به نرم افزار پارسیان
ترجیحا آقا با سابقه کار
٣٣٨٦٤٣٨٧ ت.ت.م

به یک حسابدار خانم
جهت کار در شرکت خدماتی
نیازمندیم
٣١ - ٧١٢١ ٣٨٦ ٣

استخدام حسابدار
و انباردار با تجربه کافی جهت
کارخانه تولید مواد غذایی
٠٩١٣٣٠٢٢٦٣٣

متخصص حسابداری
جهت ارسال مطلب در سایت
حسابداری،بصورت تمام وقت
تماس:١٦-٨ - ٣٦٦٢٨٢١١

شرکت پخش فرآورده های
لبنی،به یک نفر حسابدار خانم
با تجربه کار نیازمند است
٠٩١٣٢١٩٩٧٥٨-٣٣٦٨٩١٢٢

توجه توجه - حسابدار
خانم باسابقه کار در
محدوده فولادشهر(ت.ت.م)
٣٥٨٢٤٨٧٥-٠٩١٣١١٧١٢٥٩

فقط خانم لیسانس
حسابداری با ٢ سال سابقه
(حقوق و مزایای اداره کار)
٣٦٢٨٥٤٦٨ فقط داخلی ٠

شرکت آبنوس کابین
به یک نفر حسابدار باسابقه
مسلط به دفاتر قانونی نیازمندیم
٢ - ٧٠٦١ ٣٨٠ ٣

حسابدار خانم جهت
آژانس هواپیمایی ، با
گذراندن آموزش تخصصی
حسابداری آژانس ها و اخذ
مدرک فنی حرفه ای شاغل
شوید-آموزشگاه امین مشاور
٠٩٣٧٨٠٥٨٠٨٥
٣٢٢٩٩٢٢٤ ت.ت.ا.م

توجه توجه
حسابدار خانم با سابقه کار
درمحدوده فولاد شهر- ت.ت.م
٠٩١٣١١٧١٢٥٩-٣٥٨٢٤٨٧٥

حسابدار خانم مسلط به
کامپیوتر،کیلومتر٤جاده تهران
روبروی شیر پگاه،پیمانکاری کلهر
٠٩١٢٦٩٩٦٥٨٨-٣٣٨٠٠٩٥٧

حسابدار آقا جهت
فروشگاه سایپا یدک
دولت آباد - نیمه وقت
٣٠٠١ ١٠٥ ٠٩١٣

حسابدار خانم
حقوق و مزایای اداره کار
(اکیدا امام خمینی)
٣٢٢٤٨٧٨٨-٠٩١٣٨٠٩٤٧٣٧

حسابدار مسلط به کامپیوتر
کیلومتر٤جاده تهران،روبروی شیر
پاستوریزه پگاه ، پیمانکاری کلهر
٠٩١٢٦٩٩٦٥٨٨

حسابدار خانم ، با مدرک
لیسانس،حقوق پایه ٨٠٠ هزار
ساعت کار : ١٣-٨ و ١٩-١٦
٣٣٣٨٨٢٩٣

یک نفر حسابدار خانم
آشنا به کامپیوتر
(نیمه وقت) ت.ت.م
٣٣٣٧٢٠٢٩-٠٩١٣٨٢٤٨٣٤٦

یک نفر حسابدار آقا
تمام وقت
حداکثر ٣٠ سال (احمدآباد)
٠٩١٣١٠١٨٦٢٩

به یک حسابدار ماهر و
با سابقه نیازمندیم
تماس فقط از ساعت ١٥ الی ١٩
٠٩١٣٨٧٧٢٩٥٠

حسابدار خانم
جهت آژانس هواپیمایی
با گذراندن آموزش تخصصی
حسابداری آژانس ها
و اخذ مدرک فنی حرفه ای
شاغل شوید
آموزشگاه امین مشاور
٣٢٢٩٩٢٢٤
٠٩٣٧٨٠٥٨٠٨٥ ت.ت.ا.م

حسابدار خانم
پاره وقت - محدوده رودکی
٥٩٧٩ ٧٨٦ ٣

//Analytics Code