حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٨ - ٣٧ ١٤ ٢٨ ٣٦

یک شرکت پیمانکاری
نیازمند نیروی مجرب
حسابدار خانم حداقل مدرک
لیسانس حسابداری و ٣ سال
سابقه کار در زمینه
حسابداری می باشد
محل کار: خ کاوه - خ ابوریحان
٠٣١٣٤٥٢٦٢٤٨(ت.ت.م)
تماس از ساعت ٩ تا ٣ بعدازظهر

به یک نفر حسابدار خانم
جهت همکاری نیازمندیم
ساعت کار : ١٢ الی ١٨
٣٦٢٧٠٧٠٦-٠٩١٣١١١٦٣٤٤

کارورزی حسابداری
با پیامک عدد ٥٥٥ به شماره
٠٩١٣٢٢٦١١٣٨اسناد و
مدارک و نرم افزارحسابداری
دریافت و حسابداری به صورت
عملی آموزش ببینید
هزینه آموزش
٥٠الی ٢٠٠هزارتومان
کارشناسی اسناد = رایگان

حسابدار خانم با سابقه کار
(محدوده امام خمینی)
٠٩١٣١٠٥٠٢٣٥
٣٣٨٧٦٦٦٠

شرکت گازرسانی محدوده
خ آتشگاه به حسابدار خانم حداقل
٢سال سابقه کار نیازمند است
٣٧٧٣٥٩٨٢-٠٩١٣٤١١٧٦١٢

حصین حاسب سپاهان
به حسابدار شدن
علاقمندید؟
می خواهید در ٣ ماه
تجربه ٣ سال را کسب کنید؟
یه کار پردرآمد می خواهید؟
مدارک بین المللی نیاز دارید؟
فقط با ما تماس بگیرید
٢٠٣٢ ٦٦١ ٣ - ٠٣١
ت.ت.ا.م

موسسه طلوع مهر
کارگاه کاملا عملی و کاربردی
ویژه بازار کار همراه با
حرفه ای ترین نرم افزارهای
حسابداری و مالیاتی + مدرک
معتبر + ١٠٠% معرفی به کار
٣٦٢٠٦٢٦٨
٣٦٢٠٥٧٢٩

پذیرش کارورز حسابداری
کار مالیاتی شغلی پردرآمد
با دریافت شهریه
٢٦٦٧ ٤٣٦ ٠٩١٣

حسابدار خانم
حداقل یکسال سابقه کار در
نمایندگی خودرو
٣٣٣١٣٢٥١

خانم مسلط به حسابداری
با روابط عمومی بالا نیازمندیم
٤-٠٩١٣٣٢٠٠٥٧٣
٣٢٢٠٨٩٠٢

به یک نفر حسابدار خانم
آشنا به نرم افزار امین
نیازمندیم
٣٣٣٦٨٧٠٦-٠٩١٣٢٢٧٢٨١٤

شرکت کوشا پخش
جهت تکمیل کادر خود
به تعدادی نیروی حسابدار
نیازمند است
٠٩١٣٥٥٠٧٠٠٣

حسابدار خانم آشنا
به امور دفتری (خمینی شهر)
٤٧٩١ ٣٦٣ ٣
٧٣٣٢ ٢٩٦ ٠٩١٦

نیرو خانم
آشنا به پارسیان و
فتوشاپ با یکسال سابقه کار
با روابط عمومی بالا
تمام وقت
(محدوده احمدآباد)
٠٩١٣٣٠٤٦٩٤٢
٣٢٢٨٥١٣١

حسابدار کارشناسی یا ارشد
ارسال رزومه :
https://t.me/esthes
employacc@yahoo.com

حسابدار خانم ترجیحا
مسلط به زبان انگلیسی در یک
شرکت بازرگانی نیازمندیم
٣٢٣٧٢٧٥٤-٠٩١٣١٠١٩٧٦٦

حسابدار خانم با ٥ سال
سابقه کار ، ساعت کار توافقی
٦٧٥٦ ١١٨ ٠٩١٣
٨٩٨٠ ٧٧٦ ٣

حسابدار آقا حداقل ٣ سال
سابقه کار،جهت شرکت تولیدی
ارسال رزومه estekhdam_95
yahoo.com@

به یک نفر حسابدار
جهت همکاری نیازمندیم
ساعت کار : ١٢ الی ١٨
٦٣٤٤ ١١١ ٠٩١٣

استخدام حسابدار
آشنا به اینترنت و فروش
ارسال رزومه به
job@sepehrcc.com

حسابدار با سابقه و
مسلط به امور مالیاتی ساکن
محدوده جابرانصاری نیازمندیم
٠٩١٣٧٢٦٧٤٨٦

حسابدارخانم،تمام وقت
مسلط به پارسیان،محدوده شهرک
صنعتی جی٨٨١٩٣٢٨١-٠٢١
٠٩١٢٢٠٢٩١٩٩ ت.ت.م

به دو نفر خانم جهت
حسابداری و کنترل کیفی
قطعات صنعتی نیازمندیم
خ بسیج ٣٣٦٨٦٦٦٢

حسابدار خانم
آشنا به امور دفتری
٤٧٩١ ٣٦٣ ٣
٧٣٣٢ ٢٩٦ ٠٩١٦

خانم - پیش دبستانی
حسابداری ، فتوشاپ ، office
٠٤٠٢ ٦٦٨ ٣
ت.ت.م

فوری نیازمند یک نفر حسابدار
خانم مسلط به امورمالیاتی
(نیمه وقت) خ استانداری
٣٢٢٢٦٤٦٨ ت.ت.م

با پیامک عدد ٥٥٥ به شماره
٠٩١٣٢٢٦١١٣٨اسناد و
مدارک و نرم افزارحسابداری
دریافت و حسابداری به صورت
عملی آموزش ببینید هزینه
آموزش٥٠الی ٢٠٠هزارتومان
کارشناسی اسناد = رایگان

حسابدار با سابقه کار مفید
با انگیزه و خلاق ، مسلط به
اینترنت و ICDL - تماس ٨الی ١٦
٣٦٦٢٨٢١١ ت.ت.م

حسابدار
آشنا به امور مالیاتی
(با سابقه کار)
٦١١٩ ٢٣٥ ٣ ت.ت.م

//Analytics Code