حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه + پشتیبانی
+ استخدام = رایگان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

پخش مواد غذایی
حسابدار خانم - منطقه صنعتی
دولت آباد ٤٥٨٣٦٨٩٥
٥٦٢٥ ٢١١ ٠٩١٣ ت.ت.م

گروه مواد غذایی میعاد
به حسابدار
با مدرک لیسانس حسابداری
حداقل سه سال سابقه
در زمینه حسابداری
نیازمند است
Email:jobs@miad.info
تلفکس : ٥٢ ٧٣ ٢٢١ ٣

نیازمند حسابدار
بازنشسته آقا
آشنا به کامپیوتر ، پاره وقت
٤٨ ٨٦ ١١١ ٠٩١٣

استخدام حسابدار خانم
آشنا به سیستم
نرم افزار حسابداری
٠٣ ٥٣ ٧٨٦ ٣

آزمون و معرفی به کار به
صورت رایگان ، ویژه دانشجویان
و دانش آموختگان حسابداری
حصین حاسب - ٣٦٦٣٨٢٦٦

حسابدار
با سابقه کار
محدوده دقیقی
ارسال رزومه:
khorshydco@gmail.com

نیازمند حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار پارسیان
ترجیحا محدوده جی
با سرویس ایاب و ذهاب
بیمه - حقوق اداره کار
محل کار: شهرک صنعتی سجزی
٥٥٠١ ٩٠٧ ٠٩١٣
٢٥٩٤ ٦٤١ ٤

آموزش نرم افزار
حسابداری
همکاران سیستم
با تخفیف ویژه دانشجویان
و اعطای گواهینامه معتبر
٢١ ٩١ ٢٦ ٣٦ - ٠٣١

شرکت تولیدی بناآفرین
پارس استخدام حسابدار
مسلط به امور مالیاتی
٠٩١٣١٦٩٣٤٩٣

استخدام حسابدار خانم
تمام وقت با روابط عمومی بالا
٠٩٣٧٨٥٥٥٨٣٥
٤٦٥٦٨٠٨٠

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سندزنی
دفتر روزنامه و کل
انبارگردانی، صورت های مالی
اظهارنامه، حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یک سال سابقه کار
و معرفی به کار تضمینی
٠١٨٤ ٣٦٢٦ - ٣٤ ٥٢ ٩٥٠١

نیازمند حسابدار خانم
آشنا به نرم افزار و با تجربه
ترجیحا محدوده امام خمینی
٨٦ ٨٨ ٨٦ ٣٣ ت.ت.م

حسابدار خانم مسلط به
نرم افزار پارسیان- پاره وقت
٣٦٦٧١٦٢٢
تماس: ١٣-٩ و ٢٠-١٧

یک شرکت مهندسی
نیازمند حسابدار خانم مسلط
به office و نرم افزارهای
حسابداری ، ٤-٣٦٦٣١٦٥٣

به حسابدار خانم
با سابقه کار حرفه ای
به صورت تمام وقت
از ٨ صبح تا ٥ بعدازظهر
جهت کار در آهن فروشی
محدوده سه راهی آتشگاه
ابتدای بلوار الغدیر
٠١٤٢ ٣٦٩ ٣ ت.ت.ا.م
٧٠٧٨ ١١٧ ٠٩١٣

حسابدار نیمه ماهر خانم
با ضامن معتبر
تمام وقت ، شاهپور جدید
٠٩١٣١٣٩٤٨٠٠-٣٣٨٧٢٣٣٢

حسابدار با سابقه جهت
شرکت خوراک دام ، س کاری :
٨ تا ١٤ ، دفتر خمینی شهر
٦٥٤ ٠ ٢٠٦ ٠٩١٣

به ٢ نفر
حسابدار نیازمندیم
تماس : ١٤ - ٨
٦٠٠٢ ٧٤٠ ٠٩٠١

حسابدار آقا
مسلط به Office
و کلیه امور حسابداری
حداکثر سن ٣٠ سال
و حداقل سابقه کار ٢ سال
٣٠٠٨ ٦٥٨ ٠٩١٣
ارسال رزومه به:
١٠٦٤ ٢٢١ ٣

متین مشاور - استخدام
آموزش اعزام و پشتیبانی
حسابدار، تمام وقت و پاره وقت
٠٩١٣٢٠٨٧٩٠٠-٣٤٤٢٩٨٤٢

حسابدار خانم با سابقه
در دفتر فروش (پاره وقت)
محدوده پل فلزی (ت.ت.م)
٠٩١٣١٦٨٠٣٩٢-٣٢٣٤٥١٤٨

حسابدار مجرب (پاره وقت)
جهت امور حسابداری و مالیاتی
نیازمندیم - ٣٤٤٧٦٠٤٤
٣٤٤٥٣٢٨٧ ت.ت.م

منشی حسابدار
جهت کار در دفتر مهندسی
بصورت تمام وقت
٦٨ ٥٦ ٦٦ ٣٢

فوق دیپلم حسابداری
(١٠ساعت کار)
ساعت تماس : ١٣- ٩
٠٩١٣٢٦٦٩٠٤٥ ت.ت.م

به حسابدار آقا یا خانم
با مدرک فوق دیپلم
نیازمندیم
ساعت کار ٨ صبح تا ٨ شب
٠٩١٣٩٠٠٥٠٨٠
٣٤٤٨٤٥٩٠
ت.ت.م

به حسابدار خانم
با سابقه کار حرفه ای
به صورت تمام وقت
از ٨ صبح تا ٥ بعدازظهر
جهت کار در آهن فروشی
محدوده سه راهی آتشگاه
ابتدای بلوار الغدیر
٠١٤٢ ٣٦٩ ٣ ت.ت.ا.م
٧٠٧٨ ١١٧ ٠٩١٣

شرکت تولیدی بناآفرین
پارس - استخدام حسابدار
مسلط به امور مالیاتی
٠٩١٣١٦٩٣٤٩٣

حسابدار ترجیحا آقا
حداقل ٢ سال سابقه کار
محل کار :
شهرک صنعتی مورچه خورت
ارسال رزومه به :
Esfahansale1391
yahoo.com@

به یک حسابدار ماهر
آشنا به نرم افزار سپیدار
نیازمندیم
١٥٤٤ ٣٠٢ ٠٩١٣

//Analytics Code