نیازمند حسابدار با مدرک
لیسانس جهت منشی دفتر
مهندسان - ٧٦ ٤٢ ٢٣٦ ٠٩١٣
٥٥٥ ٣٤ ٣٩٠ ٠٣١

شرکت تولیدی معتبر
به یک حسابدار خانم مسلط
به کامپیوتر با حقوق مکفی
٠٩١٣١١٩٢٣٢٢-٣٧٥٨٢٥٣٥

شرکت معتبر حسابدار و
کمک حسابدار خانم با مزایا
(شاهین شهر- محمودآباد)
٠٩٢١٧٨٧٣٢١٨-٣٣٨٠١٨١٩

حسابدار خانم با دقت بالا
جهت کار در شرکت معتبر
تمام وقت
حقوق مکفی + بیمه + ناهار
خ بعثت - فلکه تاکسیرانی
٠٩١٣٢٠٦١٨٧٢
٤٥٨٣٧٩٢٧ ت.ت.م

حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه
+ پشتیبانی + استخدام
٠٠ ٦ ٢٨ ٦٦ ٣ ت.ت.ا.م
آموزشگاه حسابگر
آموزش حسابداری +
کسب و کاری پرسود + استخدام
رزرو : فقط ارسال پیامک به
١٠ ٣٠ ١٠٢ ٠٩١٣

موسسه حسابداری
آریا حساب
کارگاه عملی حسابداری
ویژه اشتغال در بازار کار
با همکاری مجتمع آموزشی
کارنو
٣٦٦٤٤٠٨١
٣٦٦٤٤٠٨٢

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل وانبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٠١٨٤ ٦٢٦ ٣
٥٢٣٤ ٥٠١ ٩

شرکت نازدانه
نیازمند حسابدار خانم و آقا
دفتر خمینی شهر
٣٣٦٤٧١٢١-٠٩١٣٢٠٦٠٦٥٤

استخدام حسابدار خانم
مسلط به امور دفتری
٣٥٤٩٣٠١١-٠٩١٣١١٦٢٧٠٣
٠٩١٣٣٠٥٢٣١٩

محصولات نادری
حسابدار ثابت ٨٤٠/٠٠٠
+ (مزایای کامل اداره کار)
١٠ ٣٤ ٥٥ ٣٨ داخلی فروش

شرکت نوشین
استخدام کمک حسابدار
جهت کار در اتوبان فرودگاه
٦٥٢ ٠ ١٢٦ ٠٩١٣

نیروی حسابدار ترجیحا آشنا
به برنامه نوآوران با سابقه کار
شهرک صنعتی محمودآباد
٣٣٨٠٤٣٤١ ت.ت.م

شرکت پارسیان حساب جی
پذیرش کارآموز حسابداری
در محیط کاملا عملی و حرفه ای
ویژه اشتغال
به همراه معرفی به کار
و یکسال مشاوره رایگان
٨٩٨٦ ٨١١ ٠٩١٣
٨٥٧٥ ٢٢٠ ٣ ت.ت.م

شرکت نازدانه
حسابدار خانم باسابقه جهت
حسابداری (دفتر خمینی شهر)
٣٣٦٤٧١٢١-٠٩١٣٢٠٦٠٦٥٤

حسابدار حرفه ای جهت
همکاری در پروژه های حسابداری
با حقوق و مزایای عالی
٣٦٦٢٨٢١١-٠٩١٣٢٨٨٧٩٦٦

حسابدار خانم ، مجرب
آشنا به نرم افزار معین
محدوده خ دکتر بهشتی
٠٩١٣٢٠٨٠٧٧٤-٣٢٣٣٤٣٣٠

به یک حسابدار خانم
با تحصیلات مرتبط و سابقه کار
جهت یک شرکت فنی مهندسی
نیازمندیم ٣٢٣٣٥٦٥١

حسابدار صنعتی آقا ماهر
جهت کارخانه تولید MDF
٠٩١٣٣٠٢٩٤٤٧
٠٩١٢٠٢١٠٣٣٤

پذیرش ١٥ نفر خانم
کلیه رشته ها علاقمند به
مشاغل اداری جهت یادگیری
اتوماسیون اداری و اپراتوری
کامپیوتر و سپس استخدام در
چند شرکت معتبر طرف قرارداد
مجتمع مرسا با عقد قرارداد
تضمینی ، مهلت مصاحبه محدود
٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩-٣٤٤٥٤٣٨٢

طلوع حسابداران - خدمات
حسابداری و حسابرسی تنظیم
اظهارنامه و تحریر دفاتر قانونی
٠٩١٣٢١٣٥١٠٠-٣٢٢٠٠٣٩١

نیازمند حسابدار خانم
محدوده خیابان کاوه
٣٤٤٧٦٠٤٤
٠٩١٣٥٤٦١١٣٠ ت.ت.م

مجتمع مرسا
٢٣ نفر خانم و آقا رشته
حسابداری یا سایر رشته ها
جهت گذراندن دوره حسابداری
عملی با نرم افزار همراه با
عقد قرارداد معرفی به کار
و استخدام می پذیرد
٤٣٨٢ ٤٤٥ ٣
٥٦٩ ٦٩٠٠ ٠٩١٣

حسابدار خانم ، لیسانس
جهت امور مالی و سرپرست
فروشگاه ، در سه راهی درچه
٣٢٢٠٧٢٧٦ داخلی ٣

خانم آشنا به حسابداری و
صندوقداری - نمایندگی قطعات
سایپا دیزل ، تماس ١٦ - ١٣
٣٣٨٦٤٤٨٧-٠٩١٣١١٨٣٢٦٧

مجتمع مرسا
٢٣ نفر خانم و آقا رشته
حسابداری یا سایر رشته ها
جهت گذراندن دوره حسابداری
عملی با نرم افزار همراه با
عقد قرارداد معرفی به کار
و استخدام می پذیرد
٤٣٨٢ ٤٤٥ ٣
٥٦٩ ٦٩٠٠ ٠٩١٣

استخدام حسابدار خانم
با تجربه کافی
٧ - ٦٦٦ ١٧ ٩٥٠
٩٧ ١١ ٢٠٠ ٠٩٣٩

حساب کتاب مبین
تحریر و ارسال اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر قانونی ویژه
شرکت ها و موسسات و مشاغل حل و فصل و دفاعیه مالیاتی
تامین نیرو ، حسابرسی مستقل
(فروش صندوق های مکانیزه جهت اتحادیه ها و اصناف)
دروازه شیراز - طبقه فوقانی بانک دی
٣٦٦٢٨٤٠٥ - ٠٩١٣٢١٩١٠٧١

حسابدار خانم
شهرک صنعتی دولت آباد
نیمه وقت نیازمندیم
٤٥٨٣٦٣٢٧

نیازمند یک کارمند
آقا یا خانم
مسلط به حسابداری
جهت کار در بازرگانی سازش
با حقوق اداره کار
٠٩١٣٧٨٧٧٩٠٥
٣٣٨٠٨٣٠٢

شرکت نازدانه
حسابدار خانم باسابقه جهت
حسابداری (دفتر خمینی شهر)
٣٣٦٤٧١٢١-٠٩١٣٢٠٦٠٦٥٤

//Analytics Code