حسابدار خانم با سابقه کار
و آشنا به نرم افزارهای
حسابداری - ٧١ ٧٩ ٣٨٦
٣٦ ٢٠ ٦٥٠ ٠٩١٢

استخدام حسابدار آشنا
به برنامه امین جهت کار
در رستوران صفه - س.ت :
۱۹ الی ۲۳ ، ۶۲۷۳۴۳۵

حسابداری + بورس
هر دو در یک دوره
حسابداری صنعتی ، شرکتی
مالیاتی ، دفاتر ، اظهار نامه
مالیات بر ارزش افزوده
پروژه کار آموزی
معرفی به کار
تحلیل بنیادی و تکنیکال
بورس بطور همزمان
۲ جلسه اول رایگان
۶۶۱۱۴۹۶ ت.ت.م

متین مشاور - استخدام
آموزش اعزام و پشتیبانی
حسابدار، تمام وقت و پاره وقت
٤٤٢٩٨٤٢ - ٤٤٠١٢٧٨

حسابدار خانم با سابقه کار
محدوده خیابان جی و
خوراسگان۰۹۱۳۳۱۷۹۸۹۱
۵۳۱۱۶۳۶ ت.ت.م

حسابدار خانم محدوده خ
پروین تا زینبیه٦٢-٩٥٢١٠٦٠
٠٩١٠١١٨٧٤٥٨
٠٩١٣٣١٨٤٢٧١ ت.ت.م

استخدام حسابدار باتجربه
خانم - نیمه وقت - بزرگمهر
چهارراه کسری-شرکت بناگستران
٢٢٨٦٨٩١

به یک نفر لیسانس
حسابداری با ٢ سال سابقه کار
نیازمندیم
١٩ ٤٠ ٣٩٣ ٠٩٣٦

به حسابدار خانم پاره وقت
نیازمندیم ، منطقه صنعتی
دولت آباد ٥٨٣٦٣٢٧-٠٣١٢
٤٩٥١ ١١١ ٠٩١٣

کارمند حسابداری
خانم
حداقل کاردانی
ترجیحا کارشناسی
حسابداری ٢ سال سابقه
٢٣٥٣٥٦٢
١٦ الی١٠
ت.ت.ا.م

حسابدار آقا
با ٢ سال سابقه
٢ - ٠١ ٤٣ ٦٦٤

کارمند امور مالی و
حسابداری با حداقل
۴ سال سابقه کار
۶۲۹۰۵۹۹ ت.ت.م

شرکت کفش آلن
جهت تکمیل نیروی خود به
یک حسابدارخانم ماهر و
با تجربه نیازمند است
٠٩١٣١٠٧٧٥٥٨
٠٣١٢٦٤٧٢٣٠٧

شرکتی معتبر
به حسابدار خانم
با سابقه نیازمند است
٣٨٦٦٠٥١

حسابدار با سابقه کار
ترجیحا خانم
٣٨٧١٧٦٧
٠٩١٣١١٣٦٨٧٥

حسابدار خانم آشنا به
نرم افزار سپیدار با سابقه
حداقل۳سال،س.ت۹الی۱۱
صبح ۶۶۸۲۶۰۴

نیازمند حسابدار خانم
به صورت نیمه وقت
(محدوده دولت آباد)
٥٨٣٨٣٧١-٠٣١٢ ت.ت.م

به تعدادی حسابدار خانم
تمام وقت نیازمندیم
٨٨ ٥٩ ٥٥٦ ٠٩٣٥
٩٦ ٨٤ ٥٨٣ ٠٣١٢

لیسانس حسابداری مسلط
به سیستم همکاران سیستم
انبار و فروش و خزانه داری
١٩ ٤٠ ٣٩٣ ٠٩٣٦

یک شرکت معتبر
جهت تکمیل کادر اداری خود
به ٢ نفر حسابدار
حداقل فوق دیپلم با ٢ سال
سابقه + رئیس حسابداری
با ١٠ سال سابقه
نیازمند می باشد
٦٥٠٤٨٦٦ ت.ت.م

حسابدار
آشنایی با نرم افزار پارسیان
نیازمندیم - ٠٨ ٢٨ ٢٦٦
١١ ١٩ ٨٠٨ ٠٩١٣

حسابدار خانم
با بیش از ٣ سال سابقه کار
٤٤ ٠٦ ٣٣٣
ت.ت.م

حسابدار آقا
با سابقه کار در شرکتهای
تولیدی و آشنا به دفتر نویسی
٦٩٧٩ ٢٢٣ - ٠٣٣١

حسابدار با تجربه خانم
تمام وقت جهت استخدام
در فروشگاه - خ طالقانی
٩٥١٧٦٦٧( ٩ الی ١٦) ت.ت.م

استخدام حسابدار خانم
و کادر اداری
ارسال رزومه به :
jazb.nero@gmail.com

حسابدار خانم
با مدرک کارشناسی
و تجربه کافی
٨٣ ٦٨ ٤٤١

شرکت معتبر
پخش مواد غذایی به یک
حسابدار خانم با حقوق عالی
نیازمند است
٤٣٩٠٢٨٦
٠٩٣٧٥٤٤٨٨٦٤

به یک نفر خانم حسابدار
مسلط به امور حسابرسی
در محدوده شیخ صدوق
نیازمندیم - ٦٦٢٧٩٨٩

جذب حسابدار انبار
فوق دیپلم و بالاتر
با سابقه کار
٨٣ ٢٣ ٨٢٣

به حسابدار خانم مسلط
به برنامه پارسیان نیازمندیم
محدوده پروین و جی
٠٩١٣١٠١٦٢٨٧-٥٨١٨٠٣٧

//Analytics Code