موسسه حسابداری-آموزش
دوره ها و نرم افزارهای
تخصصی حسابداری ویژه
اشتغال-آموزش ویژه مالیاتی
و تهیه صورت های مالی
آموزش تخصصی رشته
عمران و برنامه نویسی
سابقه کار - معرفی به کار
٣٧٧٥٠٧٤٠ ت.ت.ا.م

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٨ - ٣٧ ١٤ ٢٨ ٣٦

حصین حاسب سپاهان
به حسابدار شدن
علاقمندید؟
می خواهید در ٣ ماه
تجربه ٣ سال را کسب کنید؟
یه کار پردرآمد می خواهید؟
مدارک بین المللی نیاز دارید؟
فقط با ما تماس بگیرید
٢٠٣٢ ٦٦١ ٣ - ٠٣١
ت.ت.ا.م

به دنبال کار حسابداری
هستید با ارسال درخواست
١١٣٨ ٢٢٦ ٠٩١٣
کار خود را پیدا کنید

با عضویت در کانال ما
حسابداری را بیاموزید
ارسال درخواست به
١١٣٨ ٢٢٦ ٠٩١٣

خانم - لیسانس حسابداری
جهت صدور فاکتور،شرکت کیمیا
پخش،س کار : ١٦:٣٠ - ٧:٣٠
٣٣٢٤٦٦٢٦

استخدام شرکت
تولیدی صنعتی
(شهرک صنعتی مبارکه)
تعدادی کارشناس حسابداری
با حداقل ٣ سال سابقه
ساعت تماس :
١٣ - ٨/٣٠ و ١٦ - ١٤
٥٢٣٧٣٩٠١-٠٣١ت.ت.م

حسابدار خانم
تمام وقت یا نیمه وقت
٠٩١٣٣٠٧٢٢٤٠
٤-٣٣٨٦٨٢٤٣

استخدام حسابدار حرفه ای
حداقل ٣ سال سابقه کار
مسلط به اینترنت
(س ت ٨الی ١٦)٣٦٦٢٨٢١١

کارمند خانم مسلط به
امور حسابداری شرکتهای
پیمانکاری،بصورت تمام وقت
٣٧٧٦١٠٧٠-٠٩١٣٤٧٥٠٦٤٤

به یک نفر خانم حسابدار
باتجربه خیابان امام خمینی
نیازمندیم - ٣٣٢٠٤٧٣٩
٠٩١٣٢١٦٥٩٥٥

حسابدار جوان
مسلط به نرم افزار پارسیان
٠٩١٣٥٤٥٢٣٩٤
تماس : ٩ تا ١٢

آموزشگاه حصین حاسب
کارگاه حسابداری کاربردی
کار بر روی اسناد
و مدارک شرکتها
پذیرش کارآموز
با دریافت شهریه
ارائه رزومه
و تجربه کاری مفید
(اشتغال و استخدام قطعی است)
٢٠٣٢ ٦٦١ ٣
ت.ت.ا.م

استخدام حسابدار
با سابقه ، محدوده بزرگمهر
٠٩١٤٠٤٥٠٩٧٧
٣٢٦٧٧٧٨٢ ت.ت.م

یک حسابدار لیسانس
جهت کار در واحد تولیدی
شهرک صنعتی سگزی نیازمندیم
٣٢٣٣٣١٧٨-٠٣١

خانم مسلط به حسابداری
جهت پشتیبانی نرم افزار
حسابداری پارسیان نیازمندیم
٣٢٦٦٥٥٤٤ ت.ت.م

استخدام
حسابدار با سابقه
ساعت تماس : ١٤ - ٨:٣٠
٣٣٣٤١٣٣٣

استخدام حسابدار خانم
حقوق، مزایا (توافقی)
آدرس : درچه، چهارراه مطهری
ابتدای خ آیت ا... درچه ای
جنب بانک کشاورزی
٢٠ ١١ ١٠٣ ٠٩١٣
٣٣٧٦٩٣٧٠

حسابدار خانم آشنا به
نرم افزار پارسیان - محدوده
میرداماد - ٣٢٢٢٨٨٦٧
٠٩١٣٦٠٣٦٥٩٩ت.ت.م

استخدام حسابدار خانم
با سابقه کار
(محدوده خانه اصفهان)
٠٩٩٠١١٧٧٣٨٤-٣٤٣٩٠٢٩٨

استخدام حسابدار
خانم لیسانس یا فوق لیسانس
تماس فقط روزهای زوج
٦١ - ٣٢٦٦١٨٦٠ ت.ت.م

خانم جهت امور اداری
و حسابداری با حقوق مکفی
در شرکت بازرگانی معتبر
٠٩١٣١١١٥٦٢٨-٣٧٤٧٣٢٨٨

استخدام حسابدارخانم
باسابقه - محدوده بزرگمهر
٠٩١٤٠٤٥٠٩٧٧
٣٢٦٧٧٧٨٢ ت.ت.م

خانم مسلط به حسابداری
امور مالی و اداری
امور مالیاتی
و ثبت دفاتر ، با سابقه کار
به صورت نیمه وقت
خ شیخ صدوق
٣٦٦٢١٣٦٥ ت.ت.ا.م

حسابدار خانم (٢ روز در
هفته) شهرک صنعتی رازی
محدوده سرویس : پل چمران
٣٤٥٠٣١٦٧ داخلی ٢

خانم حسابدار
مسلط به نرم افزار هلو
محدوده ملک شهر
٠٩١٣٤١٣٧٨٦٣-٣٤٢٠٩٠٧٧

خانم مسلط به حسابداری
امور مالی و اداری
امور مالیاتی
و ثبت دفاتر ، با سابقه کار
بصورت پاره وقت
خ شیخ صدوق
٣٦٦٢١٣٦٥

حسابدار خانم
با سابقه بالای ٥ سال ، جهت
کار در موسسه خدماتی مالی
٣٧٧٦١٩٤٠

استخدام
نیروی حسابدار خانم
ساعت کار : ١٦ الی ٢٠
٣٥٢٥٤٢٢٥

حسابدار حداقل یک سال
سابقه کاری ، آشنا به نرم افزار
پارسیان ، محدوده میدان امام
٠٩١٣٣٠٦٩٢٣٠

//Analytics Code