حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه
+ پشتیبانی + استخدام
٠٠ ٦ ٢٨ ٦٦ ٣ ت.ت.ا.م
آموزشگاه حسابگر
آموزش حسابداری +
کسب و کاری پرسود + استخدام
رزرو : فقط ارسال پیامک به
١٠ ٣٠ ١٠٢ ٠٩١٣

طلوع حسابداران - خدمات
حسابداری و حسابرسی تنظیم
اظهارنامه و تحریر دفاتر قانونی
٠٩١٣٢١٣٥١٠٠-٣٢٢٠٠٣٩١

حسابدار خانم باسابقه
و منشی خانم با روابط عمومی بالا
(مبارکه) ٠٩١٣٣٠٥٨٢٠٦
٥٢٣٧٣٢٣٦

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل وانبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٠١٨٤ ٦٢٦ ٣
٥٢٣٤ ٥٠١ ٩

طلوع مهر
اولین و تنها شرکت حسابداری
دارنده گواهینامه ایزو ٩٠٠١
برگزاری نرم افزارهای حسابداری
حرفه ای ، نیمه حرفه ای
انجام پروژه های حسابداری
مالیاتی و کارگاه های عملی
مدارک معتبر + سابقه کار +
معرفی به کار - ٣٦٢٠٥٧٢٩

نیازمند خانم آشنا به
امور حسابداری پارسیان و
ورد بصورت نیمه وقت ت.ت.م
٣٣٣٨٣٣٠٥-٠٩١٣٢٢٩٦١٣٤

کارشناس حسابدار خانم
تعدادی محدود
١٣-٣٢٢٧٦٨١٢
ت.ت.م

به یک حسابدار
خانم محدوده شاهپور جدید
٠٩١٣٣٦٨٣٩٩٨
٣٣٨٧٥٣٠٩ - ت.ت.م

حسابدار خانم
باسابقه کار مفید
آشنا به نوآوران ت.ت.م
٠٩٣٥٤٦١٣١١٨-٣٢٦٧٣٠٣٩

نیازمند حسابدار خانم
محدوده شاهپور جدید
٠٣١٣٣٨٨٠٣٩٠
٠٩١٣٢٩٤٣٥٨٥ ت.ت.م

شرکت پارسیان حساب جی
پذیرش کارآموز حسابداری
در محیط کاملا عملی و حرفه ای
ویژه اشتغال
به همراه معرفی به کار
و یکسال مشاوره رایگان
٨٩٨٦ ٨١١ ٠٩١٣
٨٥٧٥ ٢٢٠ ٣ ت.ت.م

حسابدار خانم مجرب
آشنا به نرم افزارهای
حسابداری با روابط عمومی بالا
٣٢٢٩٣٥٦٨ ت.ت.م

حسابدار با ١ سال سابقه کار
شرکت گل آرد اصفهان
شهرک صنعتی مبارکه
٠٩١٣٢٢٨٣٣١٥

نیازمند خانم آشنا به
امور حسابداری پارسیان و
ورد بصورت نیمه وقت
٣٣٣٨٣٣٠٥ ت.ت.م

حسابدار با سه سال
سابقه کار مسلط به نرم افزار
پارسیان یا امین نیازمندیم
٤٥٢٠٤٨٠٨-٠٩١٣١٠٧٠٩١٤

یک نفر کارآموز حسابدار
جهت موسسه حسابرسی و
حسابداری، تمام وقت
٣٢٢٢٣١٢٧-٠٩١٣٢١٩٧١٧٧

حسابدار خانم
کارشناسی
٣ سال تجربه
در شرکت تولیدی
(٨ الی ١٦)
٣٢٣٣٤٠٢٠ داخلی ١١٠

به یک حسابدار
با ٥ سال سابقه کار مفید
جهت شرکت تولیدی نیازمندیم
٤٤٢٣ ٦٦١ ٣

کارمند خانم جهت
واحد حسابداری با سابقه کار
(ساعت کار ٨ الی ١٧)
٤١٨٤ ٦٦٤ ٣

کارمند حسابداری
خانم
مدرک : فوق دیپلم حسابداری
محل شرکت : خیابان پروین
انتهای خیابان هفتون
ساعت تماس : ١٦الی ١٩
٣٥٥٨٠٧٤٨

به یک نفر حسابدار خانم
ترجیحا ساکن شاهین شهر
جهت کار در نمایندگی خودرو
واقع در شاهپور جدید
نیازمندیم
تماس: ١٣-٨ ، ١٧/٥-١٤/٥
٢٤٢٠ ٠٢٤ ٠٩١٣
٣١٨٠ ٣٨٥ ٣ - ٠٣١
داخلی ١

حسابدار
با روابط عمومی بالا
پاره وقت صبح
٦٥ ٦٩ ٣٦٨ ٠٩١٣

منشی آشنا به
حسابداری پارسیان
باروابط عمومی عالی (ت.ت.م)
٣٢٢١٦٠٦٦-٠٩١٣٣٠٢٨٨٦٨

حسابدار خانم (سایپا یدک)
٢ سال سابقه کار - مجرب
با روابط عمومی بالا
٨٠ - ٣٣٦٨٦٧٧٧ داخلی ١٥

استخدام
حسابدار خانم و آقا
با سابقه کار ، روابط عمومی بالا
در یک شرکت معتبر
(تمام وقت)
حقوق + بیمه + پاداش
تماس : ٩ الی ١٣ و ١٧ الی ٢١
٠٩١٤٠٤٣١٢٦٢
٣٦٢٦٢٧٢٧ ت.ت.م

یک شرکت معتبر
جهت تکمیل کادر مالی خود
به کارشناس مالی
با شرایط زیر نیازمند است:
آقا حداقل یک سال
سابقه کار حسابداری
آشنا با نرم افزار حسابداری
ترجیحا آسا سیستم اسپادانا
متقاضیان رزومه خود را
به آدرس
info@egnpco.com
ارسال نمایند

کارمند حسابداری
خانم
مدرک:فوق دیپلم حسابداری
محل شرکت:خیابان پروین
انتهای خیابان هفتون
ساعت تماس
١٦الی ١٩
٣٥٥٨٠٧٤٨

حسابدار خانم
با ٢ سال سابقه کار محدوده
شهرک صنعتی امیرکبیر
٣٣٨٧٩٩١٤-٠٩١٣١٠٤١٢٥١

نیازمندیک حسابدار خانم
باتجربه آشنا به نرم افزار هلو
محدوده مسجدسید
٣٣٣٤١٥٧٩-٠٩٣٧٥٣٠٢٤٧٢

به یک حسابدار خانم
با سابقه کار مفید
نیازمندیم
٤٠٠٥ ٦٦٣ ٣ ت.ت.م

//Analytics Code