موسسه حسابداری
آریا حساب
کارگاه عملی حسابداری
ویژه اشتغال در بازار کار
با همکاری مجتمع آموزشی
کارنو
٣٦٦٤٤٠٨١
٣٦٦٤٤٠٨٢

حساب کتاب مبین
استخدام و معرفی به کار
فروش و آموزش کلیه
نرم افزارهای حسابداری
انجام کلیه امور حسابداری
حسابرسی ، مالیاتی
آماده عقد قراردادبا شرکتها
دروازه شیراز ط فوقانی بانک دی
٠٩١٣٢١٩١٠٧١-٣٦٦٢٨٤٠٥

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سند زنی
دفتر روزنامه و کل وانبارگردانی
صورت های مالی و اظهارنامه
حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یکسال سابقه کار و معرفی به کار
٠١٨٤ ٦٢٦ ٣
٥٢٣٤ ٥٠١ ٩

نیازمند خانم
با لیسانس حسابداری
حداقل ٣ سال سابقه کار
٨٤ ٣٢ ٦٦١ ٣

حقوق مناسب + بیمه
خانم محجبه آشنا به نرم افزار
حسابداری ٩-٣٢٢٦٦٧٠٧
٠٩١٣٢١٦٥٠٢٠

حسابدار آقا،باسابقه کار
پاره وقت صبح
با حقوق اداره کار
٣٦٦١٣٢٢٣

به یک حسابدار
بازنشسته نیازمندیم
در کارگاه MDF
ساعت تماس : ١٤ الی ١٨
٠٧ ٢٥ ٩٩٦ ٠٩٣٨

حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه
+ پشتیبانی + استخدام
٠٠ ٦ ٢٨ ٦٦ ٣ ت.ت.ا.م
آموزشگاه حسابگر
آموزش حسابداری +
کسب و کاری پرسود + استخدام
رزرو : فقط ارسال پیامک به
١٠ ٣٠ ١٠٢ ٠٩١٣

انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
برای اشخاص حقیقی وحقوقی
تنظیم دفاتر قانونی
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
تنظیم صورت معاملات فصلی
(ماده ١٦٩)
تنظیم لیست مالیات حقوق
٨٥٧٥ ٢٢٠ ٣
٥٣٦٧ ٢١٤ ٠٩١٣

یک شرکت تولیدی
واقع در شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان
نیازمند حسابدار تمام وقت
مسلط به کلیه امور مالی
مالیاتی ، بیمه
گزارشات فصلی ، اظهارنامه
و تسلط بر حسابداری صنعتی
و بهای تمام شده می باشد
ارسال رزومه به:
info@r-s-co.com

به یک حسابدار
با سابقه کاری حداقل ٥ سال
نیازمندیم ، س تماس : ٨ الی ١٦
٩٣ ١٨ ٦٢٥ ٣ ت.ت.م

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی جهت
تکمیل کادر مالی خود
نیاز به نیروی حسابداری
با حداقل مدرک تحصیلی
لیسانس حسابداری دارد
جهت کسب اطلاعات بیشتر
با شماره تلفن
٥٢٣٧٤٦٨٩
از ساعت ١١ الی ١٧
تماس حاصل نمائید

به حسابدار خانم با حداقل
٣ سال سابقه کار نیازمندیم
ساعت کار : ٨/٣٠ الی ١٣
٣١-٣٦٢٨٦٠٣٠

استخدام حسابدار مسلط به
برنامه ی پارسیان و سیستم
شبکه ، محدوده زینبیه یا کاوه
٩٣ ٨٣ ٣١١ ٠٩٣٩ ت.ت.م

تعدادی حسابدار خانم
حداقل ٣ سال سابقه کار
واقع در شهرک صنعتی
٠٩١٣١٢٩٢٧٤٤-٣٦٢٨٠٤٣٣

حسابدار خانم
ساکن بهارستان نیازمندیم
٠٩١٣٥٧٠٦٩٠٠
٥٨٦٦٦١٦١

خانم با ٢ سال سابقه و
ضامن معتبر - حقوق اداره کار
از ١٧ - ٩ خ شیخ مفید
٤ - ٣٦٦٤٣١٩٢

استخدام لیسانس حسابداری
با ٥ سال سابقه کار مفید
(شرکت ساختمانی)
٣٦٦٣٦٧٥٦-٣٦٦٣٥١٩٥

تعدادی حسابدار خانم
حداقل ٥ سال سابقه کار
واقع در شهرک صنعتی
٠٩١٣١٢٩٢٧٤٤-٣٦٢٨٠٤٣٣

حسابدار با حداقل ٥ سال
سابقه کار مرتبط نیازمندیم
(شهرک صنعتی محمودآباد)
٣٣٨٠٨٧٤٢ ت.ت.م

حسابدار خانم مسلط به
حسابداری ، ساعت کار : ١٧-٨
محدوده شاهپور جدید
٣٣٨٧٦٢٢٠ ت.ت.م

حسابدار خانم حداقل
٢ سال سابقه - ترجیحا محدوده
لاله - حقوق توافقی + بیمه +
سرویس - ٤٥٤٨٨٧٦٠

دعوت به همکاری
یک شرکت تولیدی جهت
تکمیل کادر مالی خود
نیاز به نیروی حسابداری
با حداقل مدرک تحصیلی
لیسانس حسابداری دارد
جهت کسب اطلاعات بیشتر
با شماره تلفن
٥٢٣٧٤٦٨٩
از ساعت ١١ الی ١٧
تماس حاصل فرمائید

حسابدار لیسانس خانم
جهت منشی در دفتر مهندسان
٠٩٣٣٦٩٩٩٠٥٥
٠٩٣٦٥٧٨٣٣٦٣-٣٥٥٩١٤٥٨

حساب کتاب مبین
استخدام و معرفی به کار
فروش و آموزش کلیه
نرم افزارهای حسابداری
انجام کلیه امور حسابداری
حسابرسی ، مالیاتی
آماده عقد قرارداد با شرکتها
دروازه شیراز ط فوقانی بانک دی
٠٩١٣٢١٩١٠٧١-٣٦٦٢٨٤٠٥

شرکت معتبر در محمودآباد
حسابدار و کمک حسابدار
خانم با مزایا و سرویس
٠٩٢١٧٨٧٣٢١٨-٣٣٨٠١٨١٩

به حسابدار با سابقه
جهت شرکتی معتبر
محدوده احمدآباد نیازمندیم
٨٩-٣٢٢٩٥٦٨٧

حسابدار خانم
جهت امور حسابداری
تمام وقت نیازمندیم
٠٩١٣١١٢٥٠١١-٣٣٨٠٨٠٩١

استخدام حسابدار
شرکت پویانگر
منشی گرایش حسابداری
آشنا به Office
لیسانس حسابداری
حقوق اداره کار ، تمام وقت
شهرک صنعتی امیرکبیر
ساعت تماس : ٩ الی ١٦
٣٣٨٧٩٩٢٩ ت.ت.م

به یک حسابدار با سابقه
حداقل ٥ سال نیازمندیم
٦٧ ١٤ ٢٠٥ ٠٩١٦
تماس فقط ١٦:٣٠ الی ١٩

//Analytics Code