آموزشگاه حسابگر
آموزش حسابداری
+ کسب و کاری پر سود
+ استخدام
رزرو : فقط ارسال پیامک به
شماره : ٣٨ ١١ ٢٢٦ ٠٩١٣

حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه + پشتیبانی
+ استخدام = رایگان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

حسابدار خانم
با حداقل ٢ سال سابقه
جهت کار در فروشگاه
٠٠ ٥٠٥ ٣٢٣

حسابدار خانم
دارای مدرک لیسانس
یا فوق لیسانس - خبره
آشنا به نرم افزار هلو
با حقوق بالا نیازمندیم
٣٣٦٤٦٧٦٩

نیازمند یک نفر حسابدار
با سابقه کار
ترجیحا آژانس هواپیمایی
٣٢٧٣٢٦٠٣ ت.ت.م

حسابدار خانم با ٢ سال
سابقه ،آشنا به نرم افزار
حقوق ٦٠٠هزار
٠٩٣٨٧٦٨٥٤٤٣-٣٥٠٠١٦٩٠

فوق دیپلم حسابداری
با حداقل ٢ سال سابقه کار
تماس : ١٧ - ٨
٩٣ ٣٩ ٧٢ ٣٧ ت.ت.م

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سندزنی
دفتر روزنامه و کل
انبارگردانی، صورت های مالی
اظهارنامه، حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یک سال سابقه کار
و معرفی به کار تضمینی
٠١٨٤ ٣٦٢٦ - ٣٤ ٥٢ ٩٥٠١

استخدام حسابدار
مسلط به اینترنت با روابط
عمومی بالا و سابقه کار مفید
٠٧٤٠ ٢٢٨ ٣

حسابدار خانم با ٣ سال
سابقه و روابط عمومی بالا
آشنا به پارسیان
٤٥٨٣٧٤٠٠ دولت آباد

حسابدار خانم
جهت کار
در یک شرکت معتبر
٣٣٨٦٦٠٥١

به یک خانم
لیسانس حسابداری
ترجیحا فارغ التحصیل
دانشگاه اصفهان
با معدل بالا نیازمندیم
٥٨٨٢ ٧٤٧ ٣
٥٨٨٣ ٧٤٧ ٣ فاکس
info@baftsattari.com

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار حسابداری
ساعت کار : ١٨:٣٠ - ٩:٣٠
٣٦٢٩٦٤٤١ - ٣٦٢٩٦٤١٤

حسابدار خانم مسلط به
نرم افزار پارسیان با ٥ سال
سابقه - کلینیک کسب وکار
٣٦-٣٥ ٠٠ ٦٦٢ ٣

حسابدار
و کارشناس مالی
آقا - حداقل لیسانس
و ٤ سال سابقه کار مرتبط
١٠نفر
٣-٣٦٢٠٤٧٣١
٣٦٢٠٤٧٥٠ ت.ت.ا.م

شرکت نقش خاک
استخدام
کارمند حسابدار خانم
٣٢٢٥١٥٨٠ ت.ت.م

حسابدار آشنا به دفترنویسی
با سابقه کار پیمانکاری
٣٢٦٧٣٠٢٩-٣٢٦٧٣٠٣٩
٠٩٣٥٤٦١٣١١٨

تامین نیروی حسابدار
مالی و مالیاتی
حصین حاسب سپاهان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

منشی حسابدار آشنا به
پارسیان با روابط عمومی بالا
شرکت پخش زمیران
٠٩١٣٣٠٠٢٦٧٩-٣٣٣٩٠٦٩١

به ٢ نفر حسابدار
نیازمندیم
ساعت تماس : ٢١ - ١٧
٥٣ ٩٩ ٢٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

حسابدار با سابقه کار
مرتبط در شرکت ساختمانی
بصورت تمام وقت
یا پاره وقت نیازمندیم
ارسال رزومه
و حقوق درخواستی به:
azhianeh_P@yahoo.com

حسابدار خانم مسلط به
برنامه پارسیان جهت پخش
مواد غذایی ، در محدوده خیابان
جابر - ٧٣ ٥٣٣ ٣٦ ٠٩١٣

به حسابدار خانم
با مدرک کاردانی به بالا
در شرکت
ساخت وسایل پزشکی ایران
نیازمندیم
ساعت مراجعه
جهت تکمیل فرم استخدام
١٣-٩
تماس: ١٤ و ٨٢١٣ ٣٨٧ ٣
خ امام خمینی - خ دانش
روبه روی پخش زاگرس
شرکت سوپا

به یک حسابدار
وارد به پارسیان-جهت پخش
لوازم تحریر - تمام وقت
٣٢٢٢٩٩٨٤

استخدام حسابدار خانم
در یک شرکت تولیدی
١٣ ٦٧ ٥٢٢ ٠٩٣٩
١٣ ٦٧ ٢٢ ٤٥

نقش خاک
استخدام می کند
کارمند حسابدار خانم
١٥٨٠ ٢٢٥ ٣

حسابدار
مسلط به حسابداری پیمانکاری
ارسال رزومه به :
RST8787@yahoo.com

به یک نفر حسابدار
با سابقه ، جهت کار در دفتر
تایپ و تکثیر نیازمندیم
٢٤ ١٢ ١٣٩ ٠٩١٣

حسابدار خانم
با روابط عمومی بالا ، ترجیحا
با سابقه کار ، محدوده کاوه
٣٤٥٢٠٢٥٠ ت.ت.م

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار نوآوران
جهت همکاری مقطعی یا پاره وقت
٣٤٧٢ ٢٦٨ ٣

//Analytics Code