حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سندزنی
دفتر روزنامه و کل
انبارگردانی، صورت های مالی
اظهارنامه، حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یک سال سابقه کار
و معرفی به کار تضمینی
٠١٨٤ ٣٦٢٦ - ٣٤ ٥٢ ٩٥٠١

پذیرش کارآموز حسابداری
در محیط عملی - ویژه اشتغال
و معرفی به بازار کار
٠٩١٣٨١١٨٩٨٦-٣٢٢٠٨٥٧٥

حسابدار
آشنا به امور حسابداری
پیمانکاران و امور مالیاتی
با حداقل ٤ سال سابقه کار
٨٤ - ٣٩٨٠ ٦٢٥ ٣
ارسال رزومه به:
Polsheer_architects
yahoo.com@

١ نفر حسابدار آقا جهت
کار در شرکت معتبر بازرگانی
با حداقل ٣ سال سابقه
٣٢٢٣٩٠٨٩ ت.ت.م

حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار پارسیان
با روابط عمومی بالا ، خ امام خمینی
٣٣٨٦٩٦٧٥-٠٩١٣٢٠١٣٠٥٤

حسابدار خانم
محدوده خ رودکی
ساعت کار ٨ الی ١٦
٣٧٧٦١٦١٨

خانم مدرک کارشناسی
حسابداری
جهت موسسه حسابداری
٠٩١٣٢١٩٧١٧٧-٣٢٢٢٣١٢٧

یک شرکت معتبر بازرگانی
جهت تکمیل کادر خود
نیازمند یک نفر حسابدار
آشنا به زبان انگلیسی می باشد
ارسال رزومه به :
jobs@gamestaste.com
٥٩ ٢٩ ٢٢٤ ٣ : Tel

حسابدار خانم پاره وقت
با سابقه کار
تماس : ١٦ الی ١٩
٨١ ٦٢ ٧٧٢ ٣

استخدام در مجموعه
غذایی معتبر ، حسابدار خانم
با تجربه ، تماس : ١٢ - ١٠
٨٦ ٣٢ ٦٦١ ٣

حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه + پشتیبانی
+ استخدام = رایگان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

به یک نفر خانم حسابدار
آشنا به نرم افزار نوآوران
با حداقل ٣ سال سابقه کار
نیازمندیم ٩ - ٣٨ ١٨ ٢٢٣ ٣

حسابدار خانم
شهرک صنعتی محمودآباد
صنایع سنگ آریانا،ساعت تماس:
١٥-١١ ، ٠٩٢٠ ٣٨٠ ٣

طلوع مهر - حسابداری را
کاربردی آموزش ببینید+اخذ
مدرک بین المللی + ١٠٠%
معرفی به کار- ٣٦٢٠٥٧٢٩

آزمون و معرفی به کار به
صورت رایگان ، ویژه دانشجویان
و دانش آموختگان حسابداری
حصین حاسب - ٣٦٦٣٨٢٦٦

حسابدار خانم - شیفت
عصر ، جهت شرکت ساختمانی
محدوده سه راه سیمین
٠٩١٣١١٣٦٥١٨-٣٧٧٥٧٢٠٣

استخدام کمک حسابدار
خانم جهت کار
در شهرک صنعتی محمودآباد
٣٣٨٠٢٣٢٧

حسابدار مجرب
آشنا به امور مالیاتی
تماس از ساعت ١٣:٣٠ الی ١٦
٨٤٠٩ ٣٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م

لیسانس حسابدار خانم
حقوق ٧٠٠ + بیمه ، س ک :
٩ الی ١٧ (شاهپور جدید)
٠٩١٣٢٠٨٨١١٠-٣٣٨٧٤٦٢٠

نیازمند نیروی خانم
مسلط به کامپیوتر و حسابداری
جهت فروشندگی در ابزارفروشی
در خیابان صمدیه
١- معرف معتبر
٢- محل سکونت محدوده صمدیه
٠٩١٣١١٣١٤٢٢
٣٣٣٨٩٤٢٢

استخدام
خانم ترجیحا مسلط به نرم افزار
آزاد - حقوق عالی + بیمه
٠٩١٣٣٢٠٧٣٥٣-٣٢٣٤٠٣٧٧

شرکت آریا پلاست آذین
حسابدار خانم با سابقه کار
واقع در شهرک صنعتی مبارکه
(سرویس رفت و برگشت)
حقوق اداره کار + بیمه
داخلی(١)٥٢٣٧٣٩٩١
٠٩١٣١١٧٥٧٢٧

حسابدار مسلط به نرم افزار
امین + حقوق عالی و بیمه
٦٠٠٥ ٢٠٠ ٠٩١٣
٧١ ٨٤ ١٨٨ ٠٩١٣

حسابدار خانم
مسلط به همکاران سیستم
ساعت تماس : ١٤الی ١٦/٣٠
٣٦٢٨٨٦٨٠ - ٠٣١ ت.ت.م

یک نفر حسابدار
با تجربه (جهت حسابرسی
سنگبری) نیازمندیم
٠٩١٠١١٧٧٠٦٤

شرکت پخش ویتانا
به یک نفر حسابدار (آقا)
لیسانس
یا فوق دیپلم حسابداری
و حداکثر ٣٢ سال سن
و دارا بودن کارت پایان خدمت
نیازمندیم
مزایا: حقوق ثابت اداره کار
+ بیمه + اضافه کار
+ مزایای قانونی اداره کار
٩٢٢٧ ٣٦٨ ٣
٩٢٢٨ ٣٦٨ ٣ ت.ت.م

نیازمند کمک حسابدار
خانم
جهت کار در سنگبری
٣٣٨٠٢٣٢٧

حسابدار با ٥ سال سابقه
کار و آشنا به نرم افزار نوآوران
(محدوده شاهپور جدید)
٢٨٨٥ ١١٩ ٠٩١٣

حسابدار آقا
ساعت کار ١٧ - ٩ ، حقوق
٧٠٠ + بیمه ، شاهپور جدید
١٠ ٨١ ٢٠٨ ٠٩١٣

کارشناس حسابداری آشنا
به اینترنت با روابط عمومی بالا
با سابقه کار مفید-حقوق ثابت
+ بیمه ٣٢٢٨٠٧٤٤

//Analytics Code