یک حسابدار خانم
تمام وقت، محدوده
خیابان هاتف نیازمندیم
٠٩٣٧٠٠٨٣٧٨٧-٣٢٢٣٩١٧٨

شرکت ستاره هشتم
حسابدار آقا
٨٤٨٠ ٦٨٨ ٠٩١٣
١٢٠٦ ٢٢٢ ٣

تعدادی کارشناس حسابدار
جوان جهت کار در
شرکت تولیدی معتبر
٣٢٢٣٨٧٠٥

موسسه حسابداری امیران
استخدام حسابدار با آموزش
به صورت محدود
٣٣٢٧٣٨٢٦ ت.ت.م

متین مشاور - استخدام
آموزش اعزام و پشتیبانی
حسابدار، تمام وقت و پاره وقت
٠٩١٣٢٠٨٧٩٠٠-٣٤٤٢٩٨٤٢

حصین حاسب سپاهان
کارگاه حسابداری
مالی و صنعتی
تهیه و تحلیل صورتهای مالی
نرم افزار + پروژه + پشتیبانی
+ استخدام = رایگان
٦٦ ٨٢ ٦٦٣ ٣

به یک حسابدار
با ٣ سال سابقه
آشنا به امور پیمانکاری
ارسال رزومه : ٣٦٢٠٠٥٣٨

حسابدار خانم
مسلط به اکسل
با سابقه کار
٣٥٤٠ ٦٦٣ ٣

استخدام حسابدار
تمام وقت و نیمه وقت
ساعت تماس : ٩-١٣
٣٢٢١٥٥٦٥ ت.ت.م

خانم مسلط به برنامه
حسابداری امین در خ فردوسی
نیازمندیم،تماس ١٢-٩، ٢٠-١٧
٠٩١٣٢٨٨٨٧٧٥-٣٢٢٣٩٣١٠

حسابداری نوآوران
کارگاه عملی سندزنی
دفتر روزنامه و کل
انبارگردانی، صورت های مالی
اظهارنامه، حقوق و دستمزد
گواهی پایان دوره معادل
یک سال سابقه کار
و معرفی به کار تضمینی
٠١٨٤ ٣٦٢٦ - ٣٤ ٥٢ ٩٥٠١

آموزش نرم افزار
حسابداری
همکاران سیستم
با تخفیف ویژه دانشجویان
و اعطای گواهینامه معتبر
٢١ ٩١ ٢٦ ٣٦ - ٠٣١

حسابدار خانم
مسلط به حسابداری مالی
و تحریر دفاتر قانونی
و اظهارنامه با حداقل ٣ سال
سابقه کار نیازمندیم
تماس روزهای فرد
٢٣٠٩ ٥٢١ ٣
ت.ت.م

یک نفر آقا یا خانم مسلط
به حسابداری ، نیمه وقت
در دفتر مصالح ساختمانی
٠٩١٣٣١٣١٤٩٤-٣٥٥٩٧٢١٣

حسابدار خانم
محدوده شهرک آزمایش
ساعت کار ١٥-٨
٤٢٢٣ ٧٧٧ ٣

حسابدار خانم ترجیحا
با سابقه در شرکت خوراک
س ١٤ الی ٨ - دفتر خمینی شهر
٣٣٦٤٧١٢١-٠٩١٣٢٠٦٠٦٥٤

خانم حسابدار آشنا به
نرم افزار پارسیان ، محدوده
کاوه و پل چمران ت.ت.م
٠٩١٣٢١٠٧٤٦٤-٣٣٤٥٩٠١٧

حسابدار خانم پاره وقت
باسابقه کار در طلافروشی
٠٩١٣٢٠٤٢٢٣٩
٣٢٢٣٠٢٤٣

به یک نفر حسابدار
خانم
با سابقه کار مفید نیازمندیم
٩٠ ١٠ ٦٦٤ ٣ ت.ت.م

آزمون و معرفی به کار به
صورت رایگان ، ویژه دانشجویان
و دانش آموختگان حسابداری
حصین حاسب - ٣٦٦٣٨٢٦٦

حسابدار خانم - آشنا به
نرم افزار پارسیان - محدوده
خ ارتش - ٧٣٩٥ ٦٢٥ ٣
٤٢٨٨ ٣٠٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

به حسابدار خانم مسلط
به کامپیوتر با حقوق و مزایای عالی
محدوده مرداویج نیازمندیم
٠٩١٣٤٤٤٤٣٣٨-٩٥٠٢٥٤٤٤

حسابدار خانم باتجربه
تمام وقت - کار در انتشارات
محدوده پروین
٣٢٢٥٦٤٧٩ ت.ت.م

نیازمند حسابدار با تجربه
مسلط به نرم افزار پارسیان
جهت شرکت مواد غذایی
٣٤٤٣٣٦٨٢

استخدام حسابدار
تمام وقت و نیمه وقت
ساعت تماس ٩-١٣
٣٢٢١٥٥٦٥ت.ت.م

به یک نفر حسابدار
خانم
با سابقه کار مفید نیازمندیم
٩٠ ١٠ ٦٦٤ ٣

به همکاری
یک نفر خانم مجرب
جهت انجام امورحسابداری
و کارگزینی
(ترجیحا فارغ التحصیل رشته
حسابداری از دانشگاه معتبر)
نیازمندیم
محل کار : خیابان وحید
ساعت کار : ٨ الی ١٦:٣٠
حقوق ثابت ٦٠٠ هزار تومان
+ بیمه از ماه دوم
٣٦٢٥٩١٧٣
٣٦٢٩٦٠٨٨

به یک خانم جهت
امور حسابداری و فروش
در شاهپور جدید نیازمندیم
٨٨٢٩ ٣٨٧ ٣

استخدام لیسانس
حسابداری
(خانم - با سابقه)
مسلط به تایپ نیازمندیم
ساعت تماس: ١٠ الی ١٥
٧ - ٦٦٢٤ ٣٢٤ ٣
ت.ت.م

موسسه حسابداری امیران
استخدام حسابدار با آموزش
به صورت محدود
٣٣٢٧٣٨٢٦ت.ت.م

//Analytics Code